Casare cu trimitere. -Art.385/9 pct.10 din Codul de procedură penală. Procedură civilă şi penală (căi de atac, competenţe etc.)


Secţia penală şi pentru cauze cu minori

Casare cu trimitere.

Art.385/9 pct.10 din Codul de procedură penală.

În cauză există cazul de casare prevăzută de articolul 385/9 punctul 10 din Codul de procedură penală, instanţa de fond nepronunţându-se asupra cererii inculpatului de a i se face contopirea cu pedepsele ce i-au fost aplicate şi scăderea perioadei efectiv executate.

În condiţiile în care instanţa de control judiciar nu poate efectua direct în calea de atac a recursului întreaga operaţiune de contopire, demers interzis în mod expres prin decizia nr. LXX/2007 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, a fost trimisă spre rejudecare cauza la instanţa de fond.

DECIZIA PENALĂ NR.665/R/28.08.2012

Dosar nr. 1380/218/2012

Prin sentinţa penală nr.212 din 20 iulie 2012 pronunţată de Judecătoria Carei, în baza art. 208 alin.1, art. 209 alin.1 lit. g şi i Cod penal cu aplicarea art. 99 alin.3 Cod penal şi art. 36 Cod penal şi cu aplicarea art. 320 ind. 1 alin. 7 Cod procedură penală , a fost condamnat inculpatul Z.I.T., pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat la 1 an închisoare.

S-a dispus descontopirea pedepsei de 5 ani închisoare aplicată inculpatului prin sentinţa penală nr. 11/09.01.2012, pronunţată de Judecătoria Satu Mare, în pedeapsa de 4 ani şi 10 luni închisoare, precum şi 2 ani şi 6 luni închisoare aplicate prin sentinţa penală nr. 238/15.07.2011 a Judecătoriei Carei decizia penală nr. 661/R/06.09.2011 a Curţii de Apel Oradea, respectiv pedeapsa de 3 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 298/07.10.2011 a Judecătoria Carei definitivă prin nerecurare, precum şi sporul de 2 luni închisoare.

S-a dispus descontopirea pedepsei de 5 ani închisoare aplicată inculpatului prin sentinţa penală nr. 11/09.01.2012, pronunţată de Judecătoria Satu Mare, în pedeapsa de 4 ani şi 10 luni închisoare, precum şi 2 ani şi 6 luni închisoare aplicate prin sentinţa penală nr. 238/15.07.2011 a Judecătoriei Carei decizia penală nr. 661/R/06.09.2011 a Curţii de Apel Oradea, respectiv pedeapsa de 3 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 298/07.10.2011 a Judecătoria Carei definitivă prin nerecurare, precum şi sporul de 2 luni închisoare.

În baza art. 36 alin.1 Cod penal s-a dispus contopirea pedepsei aplicate prin prezenta sentinţă cu pedepsele descontopite şi drept urmare în baza art. 34 lit. b Cod penal aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea de 4 ani şi 10 luni închisoare la care se adaugă sporul de 2 luni închisoare, urmând să execute pedeapsa rezultantă de 5 ani închisoare.

În baza art. 36 alin.1 Cod penal s-a dispus contopirea pedepsei aplicate prin prezenta sentinţă cu pedepsele descontopite şi drept urmare în baza art. 34 lit. b Cod penal aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea de 4 ani şi 10 luni închisoare la care se adaugă sporul de 2 luni închisoare, urmând să execute pedeapsa rezultantă de 5 ani închisoare.

În baza art. 36 alin. 3 Cod penal din pedeapsa de 5 ani închisoare s-a scăzut perioada deja executată începând cu data de 22.05.2011, la zi.

În baza art. 36 alin. 3 Cod penal din pedeapsa de 5 ani închisoare s-a scăzut perioada deja executată începând cu data de 22.05.2011, la zi.

În baza art.71 Cod penal a fost privat inculpatul de drepturile prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a şi lit. b Cod penal pe durata executării pedepsei.

S-a dispus revocarea MEPI nr. 11/25.01.2012 în dosar nr. 3680/218/2011 emis de Judecătoria Satu Mare şi dispune emiterea unui nou MEPI, conform prezentei sentinţe.

În baza art. 14 şi urm. Cod procedură penală rap. la art. 998 C.civ. cu aplicarea art. 3 din Legea nr. 71/2011 a fost obligat inculpatul în solidar cu părţile responsabile civilmente să plătească părţii civile F.C. suma de 522 lei cu titlu de despăgubiri civile.

În baza art. 191 alin.1 Cod procedură penală a fost obligat inculpatul în solidar cu părţile responsabile civilmente să plătească statului suma de 800 lei cheltuieli judiciare, din care suma de 200 lei, reprezentând onorar de avocat din oficiu la urmărirea penală B.S. conform delegaţie pentru asistenţă judiciară obligatorie nr. 70/02.03.2012, respectiv la instanţă pentru avocat G.G. conform delegaţiei pentru asistenţă judiciară obligatorie nr. 142/01.06.2012 vor fi avansate din fondul Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti.

Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa de fond a reţinut următoarele:

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Carei din 22.03.2012 din dosar nr. 158/P/2007 a fost trimis în judecată inculpatul Z.I.T. pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat, faptă prev. şi ped. de art. art. 208 alin.1, art. 209 alin.1 lit. g şi i Cod penal, cu aplicarea art. 99 alin.3 Cod penal şi art. 36 Cod penal .

În fapt s-a arătat că la data de 5/6 februarie 2007 inculpatul a pătruns prin escaladarea geamului în incinta SC SULTAN SRL Căpleni, de unde a sustras suma de 522 lei, iar în timp ce încerca să sustragă şi alte bunuri a fost surprins de partea vătămată F.C., fugind de la faţa locului.

Prejudiciul cauzat părţii vătămate în sumă de 522 lei nu a fost recuperat.

Prejudiciul cauzat părţii vătămate în sumă de 522 lei nu a fost recuperat.

În dovedirea acţiunii s-a înaintat dosarul de urmărire penală şi s-a solicitat efectuarea referatului de evaluare de către Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Satu Mare, fiind ataşate şi hotărârile prin care inculpatul a fost condamnat anterior.

Inculpatul a recunoscut comiterea faptelor şi a solicitat ca instanţa să soluţioneze cauza în baza probelor administrate în faza de urmărire penală.

Din probele administrate în faza de urmărire penală rezultă că la data de 5/6 februarie 2007 inculpatul a pătruns prin escaladarea geamului în incinta SC SULTAN SRL Căpleni, de unde a sustras suma de 522 lei, iar în timp ce încerca să sustragă şi alte bunuri a fost surprins de partea vătămată F.C., fugind de la faţa locului.

Din referatul de evaluare efectuat de Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Satu Mare, rezultă că debutul timpuriu al comportamentelor infracţionale prin vagabondaj, furturi şi promovarea unui stil de viaţă parazitar, coroborate cu existenţa antecedentelor penale şi construcţia de către inculpat a uni set de valori contrar celor acceptate social denotă un risc crescut ca inculpatul să comită pe viitor alte fapte penale.

Inculpatul are antecedente penale, fiind condamnat la pedeapsa de 5 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 11/09.01.2012, pronunţată de Judecătoria Satu Mare, prin contopirea pedepsei de 4 ani şi 10 luni închisoare, 2 ani şi 6 luni închisoare aplicate prin sentinţa penală nr. 238/15.07.2011 a Judecătoriei Carei decizia penală nr. 661/R/06.09.2011 a Curţii de Apel Oradea, respectiv pedeapsa de 3 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 298/07.10.2011 a Judecătoria Carei definitivă prin nerecurare şi aplicarea unui sporul de 2 luni închisoare.

Având în vedere cele arătate mai sus instanţa a condamnat pe inculpat pentru fapta comisă, la individualizarea pedepsei a ţinut seama de dispoziţiile art. 72 Cod penal şi a făcut aplicarea în cauză a disp. art. 320 ind. 1 alin. 7 Cod procedură penală, respectiv art. 36 Cod penal, prin urmare a aplicat inculpatului pedeapsa de 1 an închisoare.

În baza art.71 Cod penal a fost privat pe inculpat de drepturile prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a şi lit. b Cod penal pe durata executării pedepsei.

S-a dispus revocarea MEPI nr. 11/25.01.2012 în dosar nr. 3680/218/2011 emis de Judecătoria Satu Mare şi s-a dispus emiterea unui nou MEPI, conform prezentei sentinţe.

În baza art. 14 şi urm. Cod procedură penală rap. la art. 998 C.civ. cu aplicarea art. 3 din Legea nr. 71/2011 a fost obligat inculpat, în solidar cu părţile responsabile civilmente, să plătească părţii civile F.C. suma de 522 lei cu titlu de despăgubiri civile.

În baza art. 191 alin.1 Cod procedură penală a obligat pe inculpat în solidar cu părţile responsabile civilmente să plătească statului suma de 800 lei cheltuieli judiciare, din care suma de 200 lei, reprezentând onorar de avocat din oficiu la urmărirea penală B.S. conform delegaţie pentru asistenţă judiciară obligatorie nr. 70/02.03.2012, respectiv la instanţă pentru avocat G.G. conform delegaţiei pentru asistenţă judiciară obligatorie nr.142/01.06.2012 vor fi avansate din fondul Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti.

Împotriva hotărârii instanţei de fond, în termen legal, a declarat recurs inculpatul Z.I.T., solicitând casarea acesteia şi efectuarea corectă a operaţiunii de contopire a pedepselor.

Examinând hotărârea atacată, prin prisma motivelor de recurs invocate, dar şi din oficiu, pe baza lucrărilor şi materialului de la dosarul cauzei, curtea a apreciat că aceasta este în parte nelegală.

Aşa cum rezultă din practicaua hotărârii atacate, cu ocazia dezbaterilor judiciare, inculpatul a solicitat contopirea pedepsei ce urma a fi aplicată cu toate pedepsele la care a fost condamnat anterior şi scăderea perioadei efectiv executată.

Instanţa de fond efectuează contopirea pedepselor însă doar în parte şi nu examinează dacă infracţiunile săvârşite de inculpat se află în concurs cu cele cuprinse în sentinţa penală nr.224/6.07.2007 a Judecătoriei Carei, definitivă prin decizia penală nr.194/2007 a Tribunalului Satu Mare.

În acest context, în cauză există cazul de casare prevăzută de articolul 385/9 punctul 10 din Codul de procedură penală, instanţa de fond nepronunţându-se asupra unei cereri esenţiale pentru inculpat.

În condiţiile în care instanţa de control judiciar nu poate efectua direct în calea de atac a recursului întreaga operaţiune de contopire, demers interzis în mod expres prin decizia nr. LXX/2007 a ÎCCJ, a fost trimisă spre rejudecare cauza instanţei de fond, care urmează să realizeze operaţiunea de contopire a pedepselor luând în calcul toate condamnările inculpatului.

S-a constatat că inculpatul este arestat în altă cauză.

Cheltuielile judiciare avansate vor fi avute în vedere cu ocazia rejudecării cauzei.

Din fondurile Ministerului Justiţiei se va achita onorariul apărătorului din oficiu B.A. în sumă de 200 lei, conform delegaţiei nr. 4188/2012.