CASARE CU TRIMITERE. LOCUL DE CITARE. INCULPAT CU DOMICILIUL ÎN STRAINATATE Citare. Citaţie


În cursul judecatii în prima instanta sau în caile de atac, inculpatul se citeaza ca regula generala, la adresa unde locuieste, potrivit art. 177 alin. 1 din Codul de procedura penala.

În caz de schimbare a adresei aratata în declaratia învinuitului sau inculpatului, acesta trebuie citat la noua sa adresa numai daca a încunostintat organul de urmarire penala ori instanta de judecata de schimbarea intervenita sau, daca organul judiciar apreciaza pe baza datelor obtinute potrivit art. 180 ca s-a produs o schimbare de adresa, în conformitate cu prevederile art. 177 alin. 3 Cod procedura penala.

DECIZIA PENALA NR.177/R/ 19 APRILIE 2007

Dosar nr. 5047/35/P/2005

Prin sentinta penala nr.464/2004 pronuntata de Judecatoria Beius în baza art.31 al.1 si 4 lit.a din OUG 96/1998 cu art.37 lit.a si art.74, 76 lit.e Cod penal a fost condamnat inculpatul M.T.I. la o pedeapsa de 2 luni închisoare.

În baza art.98 al.3 si 4 din L.26/1996 cu art.37 lit.a si 74, 76 lit.c Cod penal a fost condamnat acelasi inculpat la o pedeapsa de 1 an închisoare.

În baza art.33 lit.a si 34 lit.b Cod penal inculpatul a urmat sa execute pedeapsa cea mai grea de 1 an închisoare.

În baza art.83 Cod penal s-a dispus revocarea beneficiului suspendarii executarii pedepsei, cu privire la pedeapsa de 1 an închisoare aplicata prin sentinta penala nr.102/2000 a Judecatoriei Beius, care a urmat a fi executata alaturi de pedeapsa aplicata în prezenta cauza.

Pedeapsa aplicata atrage interzicerea drepturilor prev. de art.64 Cod penal pe durata prev. de art.71 al.2 Cod penal.

Prejudiciul a fost recuperat în întregime.

Inculpatul a fost obligat la plata sumei de 800.000 lei cheltuieli judiciare catre stat.

Pentru a pronunta aceasta hotarâre, prima instanta a retinut ca, prin sentinta penala nr.448/2001 a Judecatoriei Beius, inculpatul M.T. a fost condamnat la o pedeapsa de 2 ani închisoare.

Sentinta a ramas definitiva fata de inculpatul M.T.I. si au fost întocmite formele de executare, mandatul de al pedepsei nr.725/12.03.02 fiind comunicat postului de Politie Pietroasa care prin adresa nr.124/16.06.02 a comunicat instantei ca mandatul nu a fost executat deoarece inculpatul M. T. este plecat în Spania, întocmindu-se formele de dare în urmarire generala.

La data de 17.09.2003 inculpatul M.T. a fost arestat de catre autoritatile spaniole în vederea extradarii. În urma îndeplinirii formelor de extradare, acesta a fost extradat si a formulat apel împotriva sentintei penale nr.448/2001, apel care a fost admis prin decizia penala nr.181/2004 a Tribunalului Bihor, care a desfiintat sentinta prin care a fost condamnat si a dispus trimiterea cauzei spre rejudecare, suspendând executarea pedepselor aplicate în baza mandatului nr.728/2002 a Judecatoriei Beius.

Dupa înregistrarea cauzei la instanta de fond, s-a retinut aceeasi stare de fapt în sarcina inculpatului, ca a taiat un numar de 5 arbori de esenta paltin, din locul “Plai” apartinând Ocolului Silvic Surdrigiu, împreuna cu inculpatul B. G.

Cu toate ca a fost legal citat, inculpatul nu s-a prezentat la nici un termen de judecata si nici nu a solicitat probe în apararea sa, iar aparatorul a solicitat doar schimbarea încadrarii juridice a faptelor.

Împotriva sentintei instantei de fond în termen legal a declarat apel inculpatul M.T.I. criticând-o pentru nelegalitate si netemeinicie.

Prin decizia penala nr.96/A din data de 13 aprilie 2005 pronuntata de Tribunalul Bihor în dosar nr.1140/2005, în baza art.379 pct.2 lit.a Cod procedura penala,s-a admis apelul penal declarat de inculpatul M.T.I. împotriva sentintei penale nr.464 din 8.10.2004 pronuntata de Judecatoria Beius, care a fost desfiintata în sensul ca s-a descontopit pedeapsa rezultanta de 1 an închisoare, respectiv 2 luni închisoare aplicata în baza art.31 al.1 si 4 lit.a din OUG 96/98 cu art.37 lit.a si raportat la art.74, 76 lit.e Cod penal si 1 an închisoare aplicata în baza art.98 al.3 si 4 din L.26/1996 cu art.37 lit.a Cod penal si raportat la art.74, 76 lit.c Cod penal.

S-au înlaturat dispozitiile de condamnare a inculpatului la pedeapsa de 2 luni închisoare si de 1 an închisoare.

În baza art.11 pct.2 lit.a raportat la art.10 lit.b/1 Cod procedura penala coroborat cu art.18/1 Cod penal a fost achitat inculpatul M.T.I. pentru infractiunea prev. de art.31 al.1 si 4 lit.a din OUG 96/98.

În baza art.18/1 al.3 Cod penal coroborat cu art.91 lit.,c Cod penal i-a fost aplicata inculpatului sanctiunea amenzii cu caracter administrativ în cuantum de 5.000.000 lei.

În baza art.11 pct.2 lit.a raportat la art.10 lit.b/1 Cod procedura penala coroborat cu art.18/1 Cod penal a fost achitat inculpatul pentru infractiunea prev. de art.98 al.3 si 4 din L.26/96.

În baza art.18/1 al.3 Cod penal coroborat cu art.91 lit.c Cod penal a fost aplicata inculpatului sanctiunea amenzii cu caracter administrativ în cuantum de 5.000.000 lei.

S-au înlaturat dispozitiile de aplicare a prevederilor art.83 Cod penal privind revocarea suspendarii conditionate a executarii pedepsei de 1 an închisoare aplicata inculpatului prin sentinta penala nr.102/2000 pronuntata de Judecatoria Beius.

S-au mentinut restul dispozitiunilor sentintei apelate.

Cheltuielile judiciare avansate în apel ar ramas în sarcina statului.

Pentru a pronunta astfel, instanta de apel a retinut ca fata de împrejurarile concrete precum si fata de circumstantele personale ale inculpatului, care a recunoscut si regretat faptele comise, a recuperat întreg prejudiciul, relativ redus în cauza, faptele savârsite de acesta sunt lipsite în mod concret de pericolul social al unor infractiuni.

Împotriva acestor hotarâri, în termen legal au declarat recurs inculpatul M.T.I. si Parchetul de pe lânga Tribunalul Bihor. Inculpatul a solicitat admiterea lui, casarea hotarârilor si trimiterea cauzei spre rejudecare la Judecatoria Beius cu motivarea ca cele doua instante au încalcat disp. art.177 al.3 si 8 privitoare la citarea inculpatului în fata instantei. Astfel, cu toate ca recurentul a indicat în mod expres facând si dovada ca are domiciliul în Spania, cele doua instante l-au citat din România.

Parchetul de pe lânga Tribunalul Bihor a solicitat casarea deciziei si pronuntarea unei hotarâri de condamnare cu motivarea ca raportat la persoana inculpatului recidivist postcondamnatoriu având multiple condamnari nu se poate retine ca faptele savârsite de acesta nu prezinta pericolul social al unei infractiuni.

Examinând hotarârile recurate, prin prisma motivelor de recurs, cât si din oficiu, având în vedere actele si lucrarile dosarului curtea constata ca recursul declarat de catre inculpat este fondat si ca atare, în abaza rt. 385/15 ptc. 2 lit. c Cod procedura penala a admis recursul declarat de Parchetul de pe lânga Tribunalul Bihor si inculpatul recurent,M.T.I. împotriva deciziei penale nr.96/A din 13.04.2005 pronuntata de Tribunalul Bihor si a sentintei penale nr.464 din 8.10.2005 pronuntata de Judecatoria Beius pe care le-a casat si a dispus rejudecarea cauzei de catre prima instanta, tinând seama de considerentele prezentei decizii.

În motivare s-a retinut ca, asa cum rezulta din înscrisurile de la filele14- 21 din dosarul instantei de fond dupa rejudecare, inculpatul a prezentat un permis de rezidenta în Spania eliberat la data de 23.07.2003 si valabil pâna la 1.04.2005. Totodata, s-a depus si un contract de închiriere a unei locuinte situate pe str.Papaluna 41, 2,2/A în localitatea La Senia.

Desi au fost depuse aceste acte din care rezulta ca inculpatul si-a schimbat domiciliul, atât instanta de fond cât si instanta de apel au continuat sa-l citeze în Pietroasa nr.131 încalcând dispozitiile art.177 al.1 Cod procedura penala, acesta fiind nelegal citat.

În ceea ce priveste recursul declarat de parchet, având în vedere ca s-a dispus casarea hotarârilor si trimiterea cauzei spre rejudecare, instanta nu va mai analiza motivele invocate de catre acesta.