Casare cu trimitere spre rejudecare. Nelegala citare a inculpatului. Citare. Citaţie


Casare cu trimitere spre rejudecare. Nelegala citare a inculpatului.

Potrivit art.291 din Codul de procedura penala, judecata poate avea loc numai daca partile sunt legal citate si procedura este legal îndeplinita.

În cursul judecatii în prima instanta sau în caile de atac, inculpatul se citeaza ca regula generala, la adresa unde locuieste potrivit art.177 alin.1 din Codul de procedura penala.

Daca printr-o declaratie data în timpul procesului, acesta indica o alta adresa unde locuieste efectiv, el trebuie citat la locul indicat, în conformitate cu prevederile art.177 alin.2 din Codul de procedura penala.

Decizia penala nr. 115/A din 23 octombrie 2007

(Dosar nr.467/111/P/1996)

Prin sentinta penala nr. 9/19.02.1996 Tribunalul Bihor, în baza art. 312 al. 1 cod penal l-a condamnat pe inculpatul J.C. la o pedeapsa de 1 an si 6 luni închisoare iar în baza art. 81 cod penal a dispus suspendarea executarii pedepsei pe durata prev. de art. 82 din codul penal si i-a atras atentia inculpatului conform art. 359 cod procedura penala.

În baza art. 88 din codul penal a scazut din pedeapsa durata arestului preventiv de la 13.09. la 19.09.1993.

Pentru a pronunta aceasta hotarâre instanta de fond a retinut ca, la data de 13.09.1993, organele politiei Municipiului Oradea la intrarea în Oradea dinspre Salonta a oprit automobilul apartinând numitului N. D. din Oradea, care avea ca pasager pe inculpatul J. C. si cu prilejul unui control al autoturismului în bagajele apartinând celui din urma s-a descoperit un flacon de plastic cu o capacitate de 1,5 litri ce continea 12,435 kg. mercur alb.

Fapta astfel cum a fost retinuta de instanta a întrunit elementele constitutive ale infractiunii de trafic de stupefiante prev. si pen de art. 312 alin. 1 din codul penal.

Împotriva acestei hotarâri a declarat apel inculpatul J. C. solicitând desfiintarea hotarârii primei instante si trimiterea cauzei spre rejudecare la prima instanta în conformitate cu dispozitiile art. 379 pct.2 lit. “b” Cod de procedura penala, pentru motivul judecarii cauzei în lipsa inculpatului nelegal citat. S-a invocat si faptul ca a intervenit prescriptia raspunderii penale.

Verificând hotarârea apelata prin prisma motivelor invocate cât si din oficiu si în limitele conform art. 371 Cod de procedura penala si art. 378 Cod de procedura penala, curtea a retinut ca în cauza sunt aplicabile dispozitiile art. 379 pct. 2 lit. “b” Cod de procedura penala.

Curtea a retinut ca pentru inculpatul J. C. care a lipsit atât de la dezbateri cât si de la pronuntare, daca nu i s-a comunicat copie dupa dispozitivul hotarârii, termenul de apel nu a început sa curga si declaratia sa de apel poate fi facuta oricând.

Potrivit art. 291 Cod de procedura penala ” judecata poate avea loc numai daca partile sunt legal citate si procedura este îndeplinita”.

Conform art.177 alin.1 Cod de procedura penala ” învinuitul sau inculpatul se citeaza de la adresa unde locuieste…”.

Conform alin.2 al aceluiasi articol “daca printr-o declaratie data în cursul procesului penal învinuitul sau inculpatul a indicat un alt loc pentru a fi citat, el este citat de la locul indicat”.

În cursul urmaririi penale, atât în declaratia data de inculpat în fata procurorului, cât si din datele obtinute în mod oficial de catre organele de cercetare penala, s-a stabilit faptul ca inculpatul locuieste în Tinca, str. Avram Iancu nr.43.

În speta, inculpatul a fost citat gresit de la adresa din Tinca, str. Avram Iancu nr.73.

Criticile inculpatului sunt întemeiate raportat la dispozitiile art.177 alin.2 Cod de procedura penala, în sensul ca nu a indicat niciodata o alta adresa de unde sa fie citat sau unde sa-i fie comunicate actele procedurale pentru a- i fi retinuta vreo culpa procedurala, câta vreme ulterior casarii hotarârii initiale si trimiterii spre rejudecare a fost citat în continuare în mod gresit.

Astfel, la data de 19.02.1996, Tribunalul Bihor a pronuntat sentinta penala nr. 9/1996, dupa ce a fost citat gresit în Tinca, str. Avram Iancu nr. 73, în loc de Tinca, str. Avram Iancu nr. 43. Din dosar nu rezulta ca hotarârea a fost comunicata, desi termenul de apel curgea de la comunicare cu inculpatul lipsa.

Fata de acestea, inculpatul nefiind legal citat, Curtea a admis apelul declarat de inculpatul J. C. împotriva sentintei penale nr.9/19.02.1996, pronuntata de Tribunalul Bihor, pe care a desfiintat-o si a dispus rejudecarea cauzei, urmând ca procedura sa fie legal îndeplinita cu inculpatul apelant si totodata a se avea în vedere si celelalte motive de apel invocate.