Casarea cu trimitere spre rejudecare. Nerezolvarea fondului cauzei.


DECIZIA PENALA NR.304/18.05.2006Casarea cu trimitere spre rejudecare. Nerezolvarea fondului cauzei.Emitent Curtea de Apel Oradea- Sectia penala si pentru cauze cu minori

Prin sentinta penala nr.262 din 14.02.2005, judecatoria Oradea în baza art.215 al.2 si 3 a condamnat pe inculpata S.S. la o pedeapsa de 4 ani si 6 luni închisoare cu aplicarea art.71 si 64 din Codul penal.

În baza art.336 din Codul de procedura penala, s-a extins procesul penal fata de inculpata S.S. pentru savârsirea infractiunii de fals în declaratii prev. de art.292 din Codul penal, text în baza caruia a condamnat inculpata la o pedeapsa de 1 an închisoare.

În baza art.1 din L.543/2002 a constatat gratiata pedeapsa de 1 an închisoare aplicata mai sus.

În baza art.26 raportat la art.215 al.1, 2 si 3 din Codul penal cu aplicarea art.37 lit.a din acelasi cod, a fost condamnata inculpata M.D.S. la o pedeapsa de 4 ani închisoare.

În baza art.83 din Codul penal a revocat suspendarea conditionata a executarii pedepsei de 1 an si 4 luni închisoare cu aplicarea art.81 si art.82 din Codul penal, aplicata prin sentinta penala nr.542/98 a Judecatoriei Oradea si a dispus executarea acestei pedepse alaturi de pedeapsa din prezenta cauza prin privare de libertate.

În baza art.14 si art.346 din Codul de procedura penala raportat la art.1003 din Codul civil, a obligat inculpatele în solidar la plata sumei de 10.000 EUR sau echivalentul în lei la data platii, în favoarea partii civile N.A. cu titlu de despagubiri civile.

Instanta de fond a retinut ca la data de 24.06.1999, inculpata S.S. având-o ca si complice pe inculpata M.D., a indus în eroare pe partea vatamata N.P. cu ocazia încheierii unui contract de vânzare- cumparare ce a avut ca obiect transferul dreptului de proprietate asupra unui imobil situat în Oradea str. D.Botez nr.2, bl. D29, imobil ce a ajuns în proprietatea inculpatei S.S. prin savârsirea unor infractiuni de fals în complicitate cu inculpata M.D. pentru care au fost condamnate prin sentinta penala nr. 615/2001 a Judecatoriei Oradea.

A mai retinut ca inculpata S.S. a declarat în mod mincinos în fata notarului public, cu prilejul întocmirii contractului de vânzare- cumparare ca imobilul l-a dobândit cu titlu de ca bun propriu.

Împotriva acestei sentinte au declarat apel Parchetul de pe lânga Judecatoria Oradea si inculpatele S.S. si M.D.N. criticând-o ca nelegala si netemeinica.

Prin decizia penala nr.298/19.10.2005, Tribunalul Bihor a respins ca nefondate apelurile declarate, mentinând sentinta atacata.

Împotriva acestei decizii, au declarat recurs Parchetul de pe lânga Tribunalul Bihor si inculpata M.D. solicitând casarea hotarârilor atacate ca netemeinice si nelegale.

Parchetul în motivarea recursului declarat a aratat ca hotarârile atacate sunt nelegale si netemeinice deoarece nu s-a solutionat fondul cauzei, astfel ca se impune trimiterea cauzei spre rejudecare la instanta de fond.

Prin urmare, a aratat ca la termenul din 11.11.2004. la instanta de fond, procurorul de sedinta a solicitat în baza art.336 Cod procedura penala, extinderea procesului penal fata de inculpata S.S., pentru comiterea infractiunii prev. de art.292 Cod penal, instanta a admis cererea si procurorul de sedinta a declarat ca pune în miscare actiunea penala pentru aceasta noua infractiune.

Astfel, mentiunea cuprinsa în minuta si dispozitivul hotarârii de condamnare referitoare la extinderea procesului penal în baza art.336 din Codul de procedura penala, fata de inculpata S.S. pentru infractiunea prev. de art.292 din Codul penal este nelegala, deoarece instanta de fond nu s-a pronuntat asupra acestei infractiuni pentru care s-a extins procesul penal si pentru care s-a pus în miscare actiunea penala în cursul cercetarii judecatoresti. S-a mai aratat ca, dispunându-se prin minuta hotarârii o noua extindere a procesului penal în baza art.336 din Codul de procedura penala, instanta de fond a condamnat-o pe inculpata pentru o infractiune pentru care nu era legal investita.

Un alt aspect de nelegalitate invocat de parchet, consta în faptul ca instanta de fond a omis sa dispuna contopirea pedepselor ce le-au fost aplicate celor doua inculpate cu pedepsele aplicate pentru fapte concurente prin sentinta penala nr.615/2001 a Judecatoriei Oradea încalcându-se astfel dispozitiile art.36 din Codul penal, aspect criticat si de inculpata M.D. prin recursul declarat.

Prin decizia penala nr.304/18.05.2006, Curtea de Apel Oradea a admis recursurile declarate de parchet si inculpata, a casat hotarârile atacate si a dispus rejudecarea cauzei de catre Judecatoria Oradea.

Instanta de recurs a retinut ca atât instanta de fond cât si cea de apel au pronuntat hotarâri nelegale, deoarece, dupa ce în sedinta publica din 11.11.2004, instanta de fond a admis cererea procurorului formulata în temeiul art.336 din Codul de procedura penala, privind extinderea procesului penal fata de inculpata S.S. pentru comiterea infractiunii prev. de art.292 din Codul penal, dupa care procurorul de sedinta a declarat oral ca întelege sa puna în miscare actiunea penala fata de inculpata, pentru comiterea infractiunii mai sus aratate, în minuta si dispozitivul hotarârii dispune extinderea procesului penal fata de inculpata S.S. pentru infractiunea prev. de art.292 din Codul penal.

Procedând în acest mod, instanta de fond a condamnat pe inculpata pentru o infractiune pentru care nu s-a pus în miscare actiunea penala si, în acelasi timp, nu s-a pronuntat cu privire la o infractiune pentru care s-a admis cerea de extindere a procesului penal si s-a pus în miscare actiunea penala.

Astfel, instanta de fond nu a solutionat fondul cauzei si a condamnat-o pe inculpata pentru o infractiune pentru care nu a fost legal investita si nu a efectuat cercetarea judecatoreasca.