Citeste şi


CIRCUMSTANŢE ATENUANTE. ÎNCADRARE JURIDICĂ. APLICAREA DISPOZIŢIILOR ART. 334 COD PROCEDURĂ PENALĂ PRIVIND SCHIMBAREA ÎNCADRĂRII JURIDICE. NULITATE. CONDIŢII.


Circumstanţele atenuante judiciare sunt texte adiacente, care fac parte din încadrarea juridică a faptei.

Omisiunea instanţei de a pune în discuţie schimbarea încadrării juridice în favoarea inculpatului (prin aplicarea dispoziţiilor art. 74 şi 76 Cod penal), este sancţionată ca nulitate relativă, prevăzută de dispoziţiile art. 197 alin. 1 Cod procedură penală, nulitate care poate fi invocată numai în condiţiile prevăzute în acelaşi text.

Prin sentinţa penală nr. 996/26.08.1998, pronunţată de Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti, a fost condamnat inculpatul R.I., pentru infracţiunea prevăzută de art. 208-209 lit. e şi g Cod penal.

Prima instanţă a reţinut că, în seara zilei de 2.07.1998, inculpatul, aflat în incinta staţiei C.F.R. Bucureşti-Basarab, a sustras o sacoşă cu bunuri în valoare de 200.000 lei, ce aparţinea părţii vătămate S.Ghe., în timp ce acesta din urmă dormea pe o banchetă de pe peron.

împotriva sentinţei a declarat apel inculpatul, criticând-o sub aspectul individualizării pedepsei.

Prin decizia penală nr. 1.284/A/19.10.1998 a Tribunalului Bucureşti, a fost admis apelul declarat de inculpat. Tribunalul a desfiinţat în parte sentinţa şi, în baza art. 334 Cod procedură penală a schimbat încadrarea juridică din infracţiunea prevăzută de art. 208-209 lit. e şi g Cod penal, în infracţiunea prevăzută de art. 208-209 lit. e şi g Cod penal, cu aplicarea art. 74-76 Cod penal, aplicând o pedeapsă sub limita minimă prevăzută de lege.

împotriva acestei decizii a declarat recurs Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti, criticând-o pentru greşita schimbare a încadrării juridice, deoarece cricuinstanţele atenuante nu fac parte din încadrarea juridică a faptei, precum şi pentru omisiunea de a pune în discuţie această schimbare de încadrare.

Recursul declarat de parchet va fi analizat prin prisma cazului de casare prevăzut de art. 385^9 pct. 17 Cod procedură penală, Curtea constatând că acesta este nefondat, pentru următoarele considerente:

Instanţa de apel nu a pus în discuţie schimbarea încadrării juridice, conform cerinţelor art. 334 Cod procedură penală, omisiune sancţionată de lege cu o nulitate relativă, prevăzută de dispoziţiile art. 197 alin. 1 Cod procedură penală, ce poate fi invocată numai în condiţiile prevăzute în acelaşi articol.

Cum, în speţă, prin schimbarea încadrării juridice a faptei nu s-a agravat situaţia inculpatului, ci, dimpotrivă, s-a uşurat, şi nu s-au creat noi posibilităţi de apărare, neexistând nici o vătămare adusă intereselor sale, incidenţa dispoziţiilorart. 197 alin. 1 Cod procedură penală este exclusă.

Şi al doilea motiv de recurs invocat este nefondat, astfel că, în temeiul art. 385^15 pct. 1 lit. b Cod procedură penală, Curtea va respinge recursul ca nefondat. (Judecator Ioana Surdescu – vicepresedinte CAB)