Constituţionalitate


Prin sent. pen. nr. 1960/22.12.2003, Judecatoria Sector 3 Bucuresti a condamnat pe inculpatul B.A. în temeiul art. 215/1 alin. 1 C.pen. cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. si art. 74 lit.a si art. 74 lit. a, art. 76 lit. d C.pen. la 6 luni închisoare pentru infractiunea de delapidare, executarea pedepsei fiind suspendata conditionat conf. C. pen. pe durata unui termen de încercare de 2 ani si 6 luni. În temeiul art. 14 C.pr.pen. rap. la art. 346 C.pr.pen. s-a admis actiunea civila si a obligat inculpatul la plata sumei de 83.218.487 ROL catre partea civila, o asociatie de proprietari.

Prin dec. pen. nr. 1148/A/19.10.2004 Trib. Bucuresti a admis în parte apelul cu privire la latura civia si a obligat inculpatul la plata sumei de 24.155.366 lei despagubiri civile rezultata în urma administrarii unei noi expertize contabile de instanta de apel.

Prin dec. pen. nr. 2395 din 21.12.2004 Curtea de Apel Bucuresti, în temeiul art. 385/15 pct. 2 lit. c C.pr.pen. rap. la art. 385/9 pct. 10 si 19/1 C.pr.pen., a admis recursul declarat de inculpat si a casat decizia mentionata mai-sus cu trimiterea cauzei spre rejudecare, în vederea efectuarii expertizei în conditii de legalitate. În motivare s-a retinut ca instanta de apel a încalcat prev. art. 120 alin. 2 si 3 C.pr.pen., din nicio încheiere nerezultând obiectul expertizei, respectiv faptul ca partilor li s-au pus în vedere drepturile pe care ele le au în conformitate cu textul de lege aratat. Astfel, instanta a încalcat dispozitiile referitoare la desfasurarea procesului penal, masurile luate fiind sanctionate cu nulitatea relativa a actului, în cauza fiind vatamate drepturile ambelor parti care ar fi avut posibilitatea nu doar sa stabileasca obiectivele expertizei dar si sa propuna experti consilieri. De altfel, chiar expertul desemnat a aratat în raport ca a avut ca obiective „dubiile consemnate în motivele de apel …” exprimate printr-un alt expert, asa încât noua expertiza este de fapt un raspuns la obiectiunile formulate de expertul parte.

Prin dec. pen. nr. 531/A/5.06.2006 Trib. Bucuresti a admis în parte apelul cu privire la latura civila si a obligat inculpatul la plata sumei de 15.707.238 lei despagubiri civile rezultata în urma administrarii unei noi expertize contabile în instanta de apel.

Prin dec. pen. nr. 129 din 25.01.2007 Curtea de Apel Bucuresti a respins ca nefondate recursurile inculpatului si partii civile.