Citeste şi


Contestaţie în anulare. Citarea inculpatului la o altă adresă decât cea indicată în declaraţia de recurs. Admitere în principiu. Contestaţie în anulare


Prin decizia penală nr.644 din 02.11.2005 C.A. Tg.Mureş a respins ca nefondat recursul inculpatului G.A. împotriva deciziei penale nr.272 din 15.09.2005.

Împotriva acestei decizii inculpatul a formulat contestaţie în anulare invocând cazul prev. de 386 lit.a Cod pr.penală, întrucât la termenul când s-a judecat cauza în recurs nu a fost citat în mod legal la adresa arătată în decizia de recurs.

Examinând admisibilitatea în principiu a contestaţiei în anulare se constată că aceasta îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege.

Potrivit art.386 lit.a Cod pr.penală se poate face contestaţie în anulare când procedura de citare a părţii pentru termenul la care s-a judecat cauza de către instanţa de recurs nu a fost îndeplinită conform legii.

În speţă, inculpatul în declaraţia de recurs a arătat că domiciliază în Tg.Mureş, str.Trandafirilor nr.3, ap.16, jud.Mureş, însă la soluţionarea recursului a fost citat în Tg.Mureş, str.Trandafirilor nr.3, ap.1, deci de la o altă adresă decât cea indicată de inculpat în cererea de recurs, astfel că în cauză este incident cazul de contestaţie în anulare prev.de art.386 lit.a Cod pr.penală.

În consecinţă, contestaţia în anulare a fost admisă în principiu, procedându-se în continuare la judecarea recursului inculpatului.