Citeste şi


Contestaţie la executare. Admisibilitatea cererii de modificare a măsurii de supraveghere prevăzută de 863 alin.1 lit.a Cod penal pe calea contestaţiei la executare. Contestaţie la executare


În motivarea cererii, condamnatul D.M. a arătat că obligaţia impusă prin hotărârea de condamnare, de a se prezenta lunar la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Iaşi, îl împiedică să lucreze în străinătate cu contract de muncă, pentru a-şi putea întreţine familia.

În drept, au fost invocate dispoziţiile art.461 Cod procedură penală.

Instanţa, analizând actele şi lucrările dosarului, a reţinut următoarele:

Prin sentinţa penală nr.814/16.03.2007 a Judecătoriei Iaşi, definitivă prin neapelare, pronunţată în dosarul nr.579/245/2006 al Judecătoriei Iaşi, s-a dispus condamnarea contestatorului D.M. la pedeapsa de 3 ani cu suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei pe un termen de încercare de 6 ani. Totodată, în temeiul art.863 alin.1 lit.a Cod penal, s-a stabilit pentru condamnatul D.M. obligaţia să se prezinte lunar la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Iaşi, organul desemnat cu supravegherea.

Conform Raportului periodic de supraveghere de la dosarul de supraveghere al condamnatului, Fişei de monitorizare a întrevederilor şi actelor aflate la dosarul de supraveghere întocmit de Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Iaşi, condamnatul s-a prezentat lunar, conform programului de supraveghere, cu două excepţii justificate.

Din actele înaintate de către Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Iaşi mai rezultă că, urmare a programelor urmate şi a conduitei în cursul executării obligaţiilor de supraveghere, condamnatul nu prezintă risc de reiterare a conduitei infracţionale, nici risc pentru siguranţa publică.

Dintre cele două obiective stabilite de Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Iaşi, respectiv întărirea gradului de responsabilitate şi îmbunătăţirea capacităţii de gestionare a veniturilor, primul obiectiv a fost atins în totalitate, însă cel de al doilea a fost atins parţial, întrucât frecvenţa lunară de prezentare la serviciul de probaţiune împiedică desfăşurarea unor activităţi cu scop lucrativ în străinătate.

Faţă de relaţiile comunicate, instanţa a apreciat că este benefic pentru condamnat să aibă posibilitatea desfăşurării unor activităţi cu scop lucrativ în străinătate, iar activitatea de supraveghere poate fi desfăşurată în condiţii adecvate chiar dacă acesta va fi plecat periodic pentru a munci în străinătate, aşa cum rezultă din datele furnizate de către Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Iaşi.

Instanţa a mai apreciat că, pentru realizarea scopului măsurilor de supraveghere, este necesară asigurarea unei flexibilităţi mai mari a programului de supraveghere care să îi permită contestatorului să îşi găsească un loc de muncă stabil.

Astfel, instanţa a apreciat că cererea formulată este admisibilă, întrucât s-a ivit un adevărat impediment la executare, în sensul art.461 lit.d Cod procedură penală, existând riscul ca programul de supraveghere fixat prin hotărârea de condamnare să fie contrar scopului principal: reeducarea şi reintegrarea socială a contestatorului.

În consecinţă, în baza art.461 lit.d Cod procedură penală, instanţa a admis contestaţia la executare formulată de condamnatul D.M. împotriva executării sentinţei penale sentinţei penale nr.814/16.03.2007 a Judecătoriei Iaşi, şi a dispus modificarea în parte a măsurii de supraveghere prevăzută de 863 alin.1 lit.a Cod penal, stabilită pentru condamnatul D.M., în sensul că a dispus obligarea acestuia să se prezinte la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Iaşi, organ desemnat cu supravegherea, la datele fixate de acesta şi nu lunar cum fusese stabilit.