Citeste şi


Contestaţie la executare Competenţă materială Conflict negativ de competenţă


Prin cererea înregistrată la Tribunalul Constanţa sub nr. 13348/118/2009 condamnatul P.N., a formulat contestaţie la împotriva sentinţei în a cărei executare se află.Prin sentinţa penală nr. 41 din 03.02.2010 pronunţată de Tribunalul Constanţa, în baza art.42 alin.1 – 3 Cod procedură penală în referire la art. 460 alin.1 şi 6 teza II-a Cod procedură penală s-a declinat competenţa de soluţionare a cauzei în favoarea Tribunalului Giurgiu.Pentru a se pronunţa astfel Tribunalul Constanţa a reţinut că potrivit art.461 Cod procedură penală contestaţia la executare se face la instanţa care a pronunţat hotărârea care se execută, sau instanţa care a pronunţat hotărârea în a cărei executare se află, iar condamnatul a fost transferat de la Penitenciarul Poarta Albă la Penitenciarul Giurgiu.La data de 16.02.2010 cauza a fost înregistrată sub acelaşi număr la Tribunalul Giurgiu, fixându-se termen de judecată la data de 17.03.2010.Prin sentinţa penală nr. 102 din 17.03.2010 Tribunalul Giurgiu, în baza art.39 alin.1 Cod procedură penală a admis excepţia de necompetenţă teritorială a Tribunalului Giurgiu, ridicată de instanţă din oficiu;În baza art.42 Cod procedură penală rap. la art.461 alin.2 Cod procedură penală a declinat competenţa de soluţionare a contestaţiei la executare formulată de condamnatul P.N. privind executarea pedepsei de 19 ani închisoare, ce i-a fost aplicată prin sentinţa penală nr.287 din 17.06.2008 pronunţată de Tribunalul Constanţa, în favoarea Tribunalului Constanţa.În baza art.43 alin.1 şi 3 Cod procedură penală a constatat ivit conflict negativ de competenţă şi a trimis cauza la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie pentru soluţionarea conflictului de competenţă.În baza art.192 alin.3 Cod procedură penală cheltuielile judiciare avansate de stat au rămas în sarcina acestuia.Onorariul apărătorului din oficiu în sumă de 100 lei va fi avansat din fondurile alocate de Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti.Asupra excepţiei de necompetenţă materială a Tribunalului Giurgiu, excepţie ridicată din oficiu, Tribunalul a reţinut următoarele:Contestatorul P.N. şi-a întemeiat cererea pe dispoziţiile art.460 lit.c Cod procedură penală.La dosar a fost depusă adresa nr. C2 25266/PPACT din 04.03.2010 a Penitenciarului Poarta Albă la care fost anexată copia MEPI nr. 4512008 emis de Tribunalul Constanţa, privind pe contestatorul P.N. pentru pedeapsa de 19 ani închisoare.Contestatorul P.N. se află în executarea pedepsei de 19 ani închisoare ce i-a fost aplicată prin sentinţa penală nr.287 din 17.06.2008 pronunţată de Tribunalul Constanţa.La data formulării cererii, 23.11.2009, contestatorul se afla în Penitenciarul Poarta Albă, aşa cum rezultă din cererea acestuia şi din menţiunile pe plicul cu care a expediat contestaţia la Tribunalul Constanţa, dar şi din referatul întocmit de grefierul de şedinţă care a luat legătura telefonică cu Penitenciarul Giurgiu – Serviciul Evidenţă.Potrivit art.461 alin.2 Cod procedură penală în cazurile prevăzute la lit. a, b şi d contestaţia la executare se face, după caz, la instanţa prevăzută în alin.1 sau 6 al art. 460, iar în cazul prevăzut la lit. c la instanţa care a pronunţat hotărârea ce se execută. Din examinarea art. 460 Cod procedură penală, cu denumirea marginală „ Procedura la instanţa de executare” rezultă că la alin. 1 se are în vedere instanţa de executare, adică instanţa ce a pronunţat hotărârea ce se execută, iar la alin. 6 se are în vedere instanţa în a cărei rază teritorială se află locul de deţinere.Competenţa prevăzută de art.461 alin.2 Cod procedură penală în cazurile prevăzute la lit. a, b şi d nu este însă una alternativă ci una exclusivă. Când cel condamnat se află în stare de deţinere într-un penitenciar aflat în raza teritorială a unei anumite instanţe, competentă a soluţiona contestaţia făcută de condamnat este numai această instanţă, chiar dacă acelaşi penitenciar deserveşte şi instanţa de executare.Cum în speţă, contestatorul-condamnat P.N. se afla la Penitenciarul Poarta Albă, iar acest penitenciar se găseşte în circumscripţia Tribunalului Constanţa urmează a se constata că instanţa teritorial competentă să soluţioneze contestaţia la executare, de faţă este Tribunalul Constanţa.Jurisprudenţa Î.C.C.J. a statuat că pentru soluţionarea cererilor de contestaţie la executare, competenţa teritorială se stabileşte în funcţie de instanţa în circumscripţia căreia se află penitenciarul unde este încarcerat contestatorul la data formulării cererii, indiferent de transferurile ulterioare.