Citeste şi


Contestaţie la executare. Obligaţia de plată a societăţii de asigurare, derivând dintr-o hotărâre penală. Contestaţie la executare


Prin sentinta civila nr. 6028 din 7.09.2011 a Judecatoriei SIBIU a fost respinsa contestatia la formulata de contestatoarea S.C ASIGURARE-REASIGURARE A. S.A. Bucuresti în contradictoriu cu intimata VA. M.

Pentru a se pronunta aceasta hotarâre s-au retinut urmatoarele:

Prin sentinta penala nr. 703/2010 a Judecatoriei Sibiu s-a dispus condamnarea inculpatului T. C. la o pedeapsa de 1 an si 6 luni închisoare cu aplicarea art. 81 al.1 C.p.c , a fost admisa actiunea civila formulata de V. M. , iar inculpatul a fost obligat la plata sumei de 600 lei cu titlu de daune materiale si 40.000 lei daune morale , s-a constatat ca S.C. ASIGURARE-REASIGURARE A. S.A are calitatea de asigurator. Prin încheierea civila nr. 1997/26.05.2011 pronuntata de Judecatoria Sibiu s-a încuviintat începerea executiei silite în favoarea creditorului V. împotriva debitorului S.C. ASIGURARE-REASIGURARE A. S.A. prin poprire la R. B. SIBIU si BR SA SIBIU pentru aducerea la îndeplinire a dispozitiilor titlului executoriu sentinta penala nr. 703/2010 a Judecatoriei Sibiu precum si pentru recuperarea cheltuielilor de executare

În dosarul executional nr. 80/2011 al Biroului Executorului Judecatoresc M. D – A, s-a început executarea silita , la cererea creditorului V. M. si împotriva debitorului S.C. ASIGURARE-REASIGURARE A S.A., prin poprire la R. B.-SIBIU si BR SA SIBIU pentru aducerea la îndeplinire a dispozitiilor titlului executoriu sentinta penala nr. 703/2010 a Judecatoriei Sibiu precum si pentru recuperarea cheltuielilor de executare.

Astfel, la data de 11.04.2011 judecatoresc a întocmit o somatie în vederea achitarii sumei 52836,6 lei reprezentând debit, onorariu si cheltuieli de executare . De asemenea au fost emise adrese de înfiintare a popririi catre R.B.-SIBIU si BR SA SIBIU. La data de 16.06.2011 debitoare a efectuat plata directa în contul de consemnari al biroului executorului judecatoresc ( fila 36 ) .

Contestatoarea arata ca prin hotarârea judecatoreasca nu s-a prevazut obligatia directa a acesteia la plata sumelor respective, împrejurare în raport de care actele de executare sunt nelegale. Aceste critici nu sunt întemeiate pentru urmatoarele considerente :

Potrivit art. 4 din L 136/1995, este obligatorie asigurarea de raspundere civila pentru pagube produse prin accidente de vehicule, precum si tramvaie, în limitele teritoriale de acoperire.

Potrivit art. 49 din L 136/1995 asiguratorul acorda despagubiri, în baza contractului de asigurare, pentru prejudiciile de care asiguratii raspund fata de terte persoane pagubite prin accidente de vehicule, precum si tramvaie si pentru cheltuielile facute de asigurati în procesul civil Art. 50 dispune ca despagubirile se acorda pentru sumele pe care asiguratul este obligat sa le plateasca cu titlu de dezdaunare si cheltuielile de judecata persoanelor pagubite prin vatamare corporala sau deces, precum si prin avarierea ori distrugerea de bunuri. Apoi, art. 66 din Ordinul CSA 20/2008 prevede ca în cazurile în care despagubirile se stabilesc prin hotarâre judecatoreasca, asiguratorul RCA va acorda despagubiri în baza hotarârii judecatoresti ramase definitiva.

Astfel nu este necesara dispozitia expresa de plata a despagubirilor de catre contestatore deoarece hotarârea penala care constituie titlu executoriu reda întru-totul dispozitiile deciziei nr. 1/2005, a Înaltei Curti de Casatie si Justitie, pronuntata într-un recurs în interesul legii, conform carora societatea de participa în procesul penal în calitate de asigurator de raspundere civila. Fata de aceasta dispozitie expresa si obligatorie a Înaltei Curti de Casatie si Justitie, este evident ca plata despagubirilor civile este asigurata de catre asiguratorul S.C ASIGURARE-REASIGURARE A. S.A. , în calitate de asigurator de raspundere civila auto obligatorie, conform politei RCA seria RO702/X1/SP nr. 002589462(asigurat fiind inculpatul T. C. Aceste dispozitii speciale care au avut menirea de evita o practica neunitara cu privire la pozitia procesuala a asiguratorului RCA în procesele penale nu înlatura raspunderea contractuala a asiguratorului, întemeiata pe contractul de asigurare încheiat în conditiile reglementate prin Legea nr. 136/1995.

În aceste conditii, constatându-se ca nu s-au încalcat dispozitiile privitoare la executarea silita , instanta va respinge în baza art. 399 alin 1 Cpr.civ, contestatia la executare formulata de contestatoare ca neîntemeiata. Nu exista nici un motiv pentru anularea încheierii de încuviintare a executarii silite.

Împotriva acestei hotarâri a formulat recurs contestatoarea S.C ASIGURARE-REASIGURARE A. S.A. solicitând modificarea ei în sensul admiterii contestatiei la executare.

În motivarea recursului arata în esenta ca în mod gresit instanta a considerat ca sentinta penala nr. 703/2010 constituie titlu executor fata de contestatoarea S.C ASIGURARE-REASIGURARE A. S.A. deoarece prin sentinta amintita nu a fost stabilita în mod direct în sarcina sa nici o obligatie de plata, ci ea a participat în proces doar în calitate de asigurator, fara a fi obligata la plata vreunei despagubiri.

Recursul este întemeiat.

Prin sentinta penala nr. 703/2010 a Judecatoriei Sibiu s-a dispus condamnarea inculpatului T. C. si a fost admisa actiunea civila formulata de V. M. , iar inculpatul a fost obligat la plata sumei de 600 lei cu titlu de daune materiale si 40.000 lei daune morale si s-a constatat ca S.C. ASIGURARE-REASIGURARE A. S.A are calitatea de asigurator.

Sentinta mentionata nu cuprinde nici o dispozitie de obligare a recurentei la plata sumelor mentionate. Este adevarat ca art. 50 din Legea nr. 36/1995 prevede ca despagubirile se acorda pentru sumele pe care asiguratul este obligat sa le plateasca cu titlu de dezdaunare si cheltuieli de judecata persoanelor pagubite prin vatamare corporala sau deces, precum si prin avarierea ori distrugerea de bunuri, dar stabilirea acestei obligatii în sarcina asiguratorului nu este echivalenta cu existenta unui titlu executoriu. Un act prin care se constata existenta unei obligatii nu este în mod obligatoriu si titlu executoriu pentru suma respectiva. Asiguratorul are deci, în baza dispozitiilor legale mentionate, obligatia de plata fata de persoana pagubita pentru sumele stabilite prin hotarârea judecatoreasca, dar obligatia exista în baza legii, fara a exista un titlul executor împotriva lui câta vreme prin sentinta penala nu a fost obligat în mod explicit la plata vreunei sume de bani. De altfel, se constata ca asiguratorul a si facut plata voluntara a sumelor datorate.

Fata de lipsa titlului executor si în raport de dispozitiile art. 372 C. proc. civ. potrivit caruia executarea silita se poate face numai în baza unui titlu executor, se impune modificarea hotarârii atacate în sensul admiterii contestatiei formulate de contestatoarea S.C ASIGURARE-REASIGURARE A. S.A. si al anularii actelor de executare, inclusiv a încheierii de încuviintare a executarii.

În raport de cele de mai sus, în baza art. 312 si 3041 Cod proc. civ. se va admite recursul în sensul aratat.