Infracţiunea de conducere a unui autovehicul fără a poseda permis de conducere


Judecătoria MOINEŞTI Sentinţă penală nr. 270 din data de 10.06.2014

Prin rechizitoriul nr. 323/P/2014 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Moinești, a fost trimis în judecată inculpatul GN fără antecedente penale, cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui autovehicul fără a poseda permis de conducere, faptă prev. și ped. de 335 alin. 1 NCP.

În esență, prin actul de sesizare al instanței s-a reținut că, la data de 23.01.2014, inculpatul a condus auto pe str. Tazlăului din sat Zemeș, com. Zemeș, fără a poseda permis de conducere.

În faza de urmărire penală a fost administrat următorul probatoriu:

– proces verbal de constatare a infracțiunii, declarații martori, declarații inculpat, adresă UAT Zemeș.

Inculpatul , fiind audiat la termenul de judecată din data de 06.06.2014, arată că recunoaște și regretă fapta pentru care a fost trimis în judecată, solicitând să fie judecat în baza probelor de la urmărire penală.

Analizând actele și lucrările dosarului din ambele faze ale procesului penal, instanța reține următoarele:

La data de 23.01.2014, în jurul orelor 21:30, pe str. Tazlăului din satul Zemeș, inculpatul a fost depistat în trafic de către organele de poliție conducând autoturismul cu nr. de înmatriculare xxxxx, fără a poseda permis de conducere.

În autoturism erau și numiții BL și RVO, care au fost audiați ca martori.

Prin adresa UAT s-a comunicat că drumul pe care a fost depistat inculpatul conducând, este drum public.

Inculpatul a arătat că recunoaște și regretă fapta săvârșită.

Declarația acestuia se coroborează cu declarația martorilor susmenționați.

La termenul din data de 06.06.2014, inculpatul a recunoscut săvârșirea faptei, solicitând să fie judecat în baza procedurii simplificate, aspect care a fost pus în discuția părților și admisă cererea.

Inculpatul nu a solicitat probe în circumstanțiere.

La data de 01.02.2014 au intrat în vigoare Noul Cod penal și Noul Cod de procedură penală. Art. 4 din NCP prevede că legea penală nu se aplică faptelor săvârșite sub legea veche, iar art. 5 prevede “în cazul în care de la săvârșirea infracțiunii până la judecarea definitivă a cauzei au intervenit una sau mai multe legi penale, se aplică legea mai favorabilă.”; Odată cu intrarea în vigoare a Noului Cod penal, dispozițiile art. 86 alin. 1 din au fost abrogate, iar infracțiunea de conducere a unui autoturism fără a poseda permis de conducere se regăsește în dispozițiile art. 335 alin. 1 din Noul Cod penal.

Potrivit acestui text de lege, conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană care nu posedă permis de conducere, se pedepsește cu închisoare de la 1 la 5 ani.

Conform art. 15 NCP, infracțiunea este fapta prevăzută de legea penală, săvârșită cu vinovăție, nejustificată și imputabilă persoanei care a săvârșit-o, iar conform art. 16 alin. 1 din NCP, fapta constituie infracțiune numai dacă este săvârșită cu forma de vinovăție cerută de legea penală.

În cauza de față, raportat la materialul probator administrat în cauză, coroborat cu declarațiile de recunoaștere ale inculpatului, instanța constată că fapta există, constituie infracțiune, fiind săvârșită cu forma de vinovăție prevăzută de lege.

La dozarea pedepsei ce va fi aplicată inculpatului, instanța va avea în vedere criteriile generale de individualizare legală prevăzute de art.74 din Noul Cod penal, respectiv gradul de pericol social concret al faptei, periculozitatea infractorului și împrejurările concrete în care s-a comis infracțiunea. Se va avea de asemenea în vedere și persoana inculpatului care nu este cunoscut cu antecedente penale, fiind la prima abatere. Va face și aplicarea dispozițiilor art. 396 alin. 10 NCPP.

Astfel, în baza art. 335 alin. 1 Noul Cod Penal cu aplicarea art. 396 alin. 10 Noul Cod de procedură penală, va condamna inculpatul la pedeapsa închisorii de 8 luni.

Va interzice drepturile prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b NCP, în condițiile și pe durata prev. de art. 65 alin. 3 NCP

În baza art. 83 alin. 1 NCP va dispune amânarea aplicării pedepsei pe un termen de supraveghere de 2 ani, calculat de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri, conform art. 84 alin. 1 NCP.

În baza art. 85 alin. 1 NCP va obliga inculpatul să respecte următoarele măsuri de supraveghere:

a) să se prezinte la serviciul de probațiune, la datele fixate de acesta;

b) să primească vizitele consilierului de probațiune desemnat cu supravegherea sa;

c) să anunțe, în prealabil, schimbarea locuinței și orice deplasare care depășește 5 zile, precum și întoarcerea;

d) să comunice schimbarea locului de muncă;

e) să comunice informații și documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existență.

Va atrage atenția asupra prevederilor art. 88 NCP

În baza art.274 alin.1 Cod procedură penală va obliga inculpatul la plata sumei de 300 lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat, urmând ca suma de 200 lei reprezentând onorariu avocat din oficiu Roncea Ioan, (delegația nr. 643/10.04.2014) , să rămână în sarcina statului.