Infractiunea de conducere autovehicul neinmatriculat si infractiunea de conducere a unui autovehicul cu numere false de inmatriculare . Concurs de infractiuni


Constata ca prin sentinta penala nr. 545 17.11.2009, Judecatoria Sibiu l-a condamnat pe inculpatul MG L, la pedeapsa de l an si 3 luni închisoare pentru savârsirea infractiunii de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul neînmatriculat, prev. de art. 85 al.1 din O.U.G. nr. 195 2002, la 1 an si 3 luni închisoare pentru savârsirea infractiunii de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul cu numere false de înmatriculare, prev. de art. 85 al. 2 din O.U.G. nr. 195 20021, la pedeapsa de 1 an si 3 luni închisoare pentru savârsirea infractiunii de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul, fara a avea permis de conducere, prev. de art.86 al. 1 din O.U.G. nr. 195 2002 si la pedeapsa de 9 luni închisoare pentru savârsirea infractiunii de fals privind identitatea prev. de art. 293 C.p.

În baza art. 33 lit. a, 34 lit. b C.p. au fost contopite pedepsele aplicate, inculpatul urmând sa execute pedeapsa cea mai grea de 1 an si 3 luni închisoare, sporita la 1 an si 9 luni închisoare.

Prin aceeasi sentinta s-a interzis inculpatului exercitarea, pe durata prevazuta de art. 71 C.p., a urmatoarelor drepturi prevazute de art. 64 C.p.:

-dreptul de a fi ales în autoritatile publice sau în functii elective publice;

-dreptul de a ocupa o functie sau de a exercita o profesie implicând exercitiul autoritatii de stat, iar în baza art. 81, 82 C.p. s-a dispus suspendarea conditionata a executarii pedepsei rezultante pe durata unui termen de încercare de 3 ani si 9 luni.

Pe aceeasi durata, de 3 ani si 9 luni, s-a dispus suspendarea si a executarii pedepsei accesorii a interzicerii drepturilor, conform art. 71 al. ultim C.p. si s-a facut aplicarea art. 359 alin. 1 C.p.p. atragându-se atentia inculpatului asupra dispozitiilor art. 83 si ale art. 84 C.p.

În baza art. 14, 15, 346 C.p.p. coroborate cu art. 998, art. 999 C.civil a fost admisa în parte actiunea civila formulata in cauza, si în consecinaa a fost obligat inculpatul sa-i plateasca partii civile suma de 1200 lei cu titlu de daune morale. Au fost respinse celelalte pretentii civile formulate în cauza.

În baza art. 191 C.p.p., inculpatul a fost obligat la plata sumei de 620 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat în cauza.Pentru a pronunta aceasta solutie, Judecatoria a retinut ca în data de 18.01.2009 inculpatul M G L, a condus, fara a poseda permis de conducere, autoturismul marca Renault Laguna pe str. Magurii din orasul Cisnadie, fiind oprit în trafic de un echipaj de politie.În autoturismul condus de inculpat se afla si numita D E IDin verificarile efectuate de organele de politie a rezultat ca autovehiculul era neînmatriculat definitiv iar autorizatia provizorie de circulatie si numerele provizorii expirasera la 19.12.2008.Inculpatul le-a declarat organelor de politie ca nu are asupra sa nici un document de identitate sau al autoturismului,mentionând ca se numeste C P, ale carui date de stare civila le-a indicat agentilor de politie, dând în acest sens si o declaratie scrisa. Sustinerile inculpatului au fost confirmate de martora D E I

Date fiind declaratiile inculpatului cu privire la faptul ca s-ar numi C P, acesta din urma a fost citat la Serviciul Politiei Rutiere unde i s-a comunicat faptul ca se efectueaza cercetari împotriva sa,dispunându-se retinerea permisului de conducere.În contextul în care partea vatamata C P a negat savârsirea faptelor,s-au întreprins cercetari care au condus la identificarea inculpatului M G L ca fiind persoana care în data de 18.01.2009, a condus autoturismul marca Renault Laguna pe str.Magurii din orasul Cisnadie si care a fost oprit în trafic de un echipaj de politie.Prin rezolutia procurorului din 5.02.2009 s-a dispus neînceperea urmaririi penale fata de C P si continuarea cercetarilor fata de inculpatul M G L,la data de 16.03.2009 fiind începuta urmarirea penala fata de acesta pentru savârsirea infractiunilor prev. de art. 293 C.penal si de art. 85 alin.1 si art. 86 alin.1 din OUG 195 2002 si fata de D E I pentru savârsirea infractiunii prev. de art. 293 C.penal .Prin ordonanta procurorului din 20.05.2009 s-a dispus schimbarea încadrarii juridice a faptelor savârsite de inculpat din infractiunile prev. de art.85 alin.1, si art.86 alin.1 din OUG 195 2002 în infractiunile prev. de art.85 alin.1 art. 85 alin.2 si art. 86 alin. 1 din OUG 195 2002 fapte aflate în concurs ideal si respectiv în concurs real cu fapta de fals privind identitatea.Din actele existente la dosar a rezultat ca autoturismul marca Renault Laguna a figurat înmatriculat provizoriu, având valabilitate de la 20.11.2008 pâna la 19.12.2008, nefiind înmatriculat definitivDe asemenea, potrivit adresei emisa de Institutia Prefectului -Judetul Vâlcea S.P.C.R.P.C.I.V., inculpatul M G L figureaza în evidenta acestora cu permis de conducere obtinut la data de 3.03.3009 si eliberat la 5.03.2009.Pe parcursul urmaririi penale, inculpatul M G L a recunoscut savârsirea faptelor, declarând ca le-a spus organelor de politie ca numerele de înmatriculare au expirat în data de 19.12.2008, urmând ca în data de 19.01.2009 sa obtina alte numere Acesta a declarat ca locuieste fara forme legale în Sibiu,În cursul judecatii inculpatul nu s-a prezentat la niciunul dintre termenele stabilite, depunând la primul termen o cerere de amânare pentru angajarea unui aparator, în care a mentionat ca are domiciliul în comuna Perisani, jud.Vâlcea.Ulterior inculpatul nu si-a angajat aparator, fiindu-i desemnat unul din oficiu iar potrivit procesului-verbal de a mandatului de aducere dispus de instanta, inculpatul nu a fost gasit nici la adresa din Sibiu si nici la domiciliul indicat,tatal acestuia mentionând ca locuieste în Municipiul Sibiu, fara a cunoaste însa adresa.Or, potrivit dispozitiilor art. 177 alin. 3 C.proc.pen., în caz de schimbare a adresei aratate în declaratia învinuitului sau inculpatului, acesta este citat la noua adresa numai daca a încunostiintat organul de urmarire penala sau instanta de judecata de schimbarea intervenita.Starea de fapt retinuta de catre instanta de fond s-a bazat pe declaratiile inculpatului date în faza de urmarire penala, respectiv prima declaratie olografa data sub numele de C P, precum si declaratiile ulterioare coroborate cu procesul verbal de constatare a faptei, cu adresa emisa de Institutia Prefectului-Judetul Vâlcea S.P.C.R.P.C.I.V. si emisa de Institutia Prefectului-Judetul Sibiu S.P.C.R.P.C.I.V., si cu declaratiile partii vatamate C P si ale învinuitei D E IÎn drept, s-a aratat ca fapta inculpatului M G L de a conduce,la data de 18.01.2009 pe drumurile publice un autovehicul neînmatriculat întruneste elementele constitutive ale infractiunii prevazute de art. 85 alin.1 din OUG nr. 195 2002 si se pedepseste cu închisoarea de la unu la 3 ani.

Fapta aceluiasi inculpat, care, la data de 18.01.2009 a condus pe drumurile publice un autovehicul cu numar fals de înmatriculare (numerele existente pe autoturism fiind date în baza unei autorizatii de circulatie provizorie valabila doar pâna la 19.12.2008 ,creând astfel aparenta unei situatii de fapt ce nu corespundea realitatii) întruneste elementele constitutive ale infractiunii prevazute de art. 85 alin. 2 din OUG nr. 195 2002 .Fapta inculpatului M G L de a conduce, în aceleasi împrejurari, autovehiculul marca Renault Laguna pe drumurile publice fara a poseda permis de conducere întruneste elementele constitutive ale infractiunii prevazute de art. 86 alin.1 din OUG nr. 195 2002 .Fapta aceluiasi inculpat care, la data de 18.01.2009 în fata organelor de politie a s-a prezentat sub o identitate falsa, declarând atât verbal cât si în scris ca se numeste C P si mentionând datele de stare civila ale partii vatamate, pentru a induce în eroare organele de politie si pentru a produce astfel consecinte juridice favorabile inculpatului (care astfel nu ar mai fi fost cercetat pentru savârsirea infractiunilor mai sus mentionate) întruneste elementele constitutive ale infractiunii de fals privind identitatea .

Instanta de fond a constatat ca infractiunile au fost savârsite de aceeasi persoana, înainte de a fi fost condamnata definitiv pentru vreuna dintre ele, infractiunea prev. de art.293 alin.1 C.penal fiind comisa pentru ascunderea celorlalte infractiuni, iar actiunea de conducere pe drumurile publice a autoturismului Renault Laguna, în împrejurarile în care nu poseda permis de conducere, autovehiculul nu era înmatriculat si avea numar fals de înmatriculare, întruneste elementele constitutive a 3 infractiuni distincte, drept pentru care în cauza au fost aplicate dispozitiile art. 33 lit.a si b C.penal.

La individualizarea pedepselor aplicate inculpatului, prima instanta a avut în vedere criteriile generale de individualizare consacrate de art. 72 C.penal, respectiv limitele de pedeapsa stabilite de lege în cazul celor 4 infractiuni, gradul de pericol social al faptelor savârsite -apreciat de instanta ca fiind ridicat – împrejurarile în care acestea au fost comise-în loc public,în prezenta unei persoane minore si faptul ca infractiunea prev. de art. 293 C.penal a fost comisa tocmai pentru a ascunde savârsirea celorlalte infractiuni – urmarea produsa în cazul infractiunii de fals privind identitatea-declansarea de cercetari împotriva unei persoane nevinovate-de unde rezulta si lipsa oricarei constientizari a faptului ca a savârsit trei infractiuni pedepsite cu închisoare, atitudinea inculpatului pe parcursul întregului proces penal-faptul ca acesta a avut dupa începerea urmaririi penale împotriva sa o atitudine sincera, dar în acelasi timp nu s-a prezentat în fata instantei în vederea audierii si nu a comunicat adresa unde ar putea fi gasit – precum si faptul ca acesta se afla la prima confruntare cu legea penala.Instanta a avut astfel în vedere si faptul ca scopul pedepsei este în primul rând prevenirea savârsirii de noi infractiuni prin reeducare si îndreptare si nu numai prin constrângere,urmând a se orienta spre minimul special al pedepselor prevazut de lege si l-a condamnat pe inculpatul M G L la:

-1 an si 3 luni închisoare pentru savârsirea infractiunii de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul neînmatriculat, prev.si ped.de art.85 alin.1 din O.U.G.nr.195 2002

-1 an si 3 luni închisoare pentru savârsirea infractiunii de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul cu numere false de înmatriculare, prev.si ped.de art.85 alin.2 din O.U.G.nr.195 2002

-1 an si 3 luni închisoare pentru savârsirea infractiunii de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul,fara a avea permis de conducere prev.si ped.de art. 86 alin.1 din O.U.G.nr.195 2002

– 9 luni închisoare pentru savârsirea infractiunii de fals privind identitatea prev.si ped. de art. 293 C.penal

În baza art. 33 lit. b, 34 lit. b C.penal au fost contopite pedepsele aplicate în pedeapsa cea mai grea de 1 an si 3 luni închisoare,pe care,dat fiind ansamblul activitatii infractionale a inculpatului,faptul ca acesta a comis 4 infractiuni ,initial încercând sa se sustraga de la cercetari prin prezentarea sub o identitate falsa, a sporit-o cu 6 luni urmând ca inculpatul sa execute în final 1 an si 9 luni închisoare.S-a facut aplicarea art. 357 alin 3 C.p.p. si a dec. nr. LXXIV (74) 2007 pronuntata de Înalta Curte de Casatie si Justitie si,tinând seama de natura si gravitatea infractiunilor savârsite,de împrejurarile cauzei si de persoana inculpatului, s-a interzis inculpatului exercitarea, pe durata prevazuta de art. 71 C.penal, a urmatoarelor drepturi prevazute de art.64 C.penal:

– dreptul de a fi ales în autoritatile publice sau în functii elective publice

– dreptul de a ocupa o functie sau de a exercita o profesie implicând exercitiul autoritatii de stat

Având în vedere faptele savârsite de inculpat si persoana inculpatului-vârsta acestuia, faptul ca nu a mai suferit rigorile legii penale si ca a avut un comportament sincer pe parcursul urmaririi penale – elemente de natura sa întemeieze convingerea instantei ca scopul pedepsei poate fi atins si fara executarea acesteia si, fiind îndeplinite si celelalte conditii prevazute de art. 81 C.penal, s-a dispus suspendarea conditionata a executarii pedepsei rezultante de mai sus pe durata unui termen de încercare de 3 ani si 9 luni, calculat conform art.82 C.penal.Ca efect al acestei suspendari, potrivit art. 71 alin. ultim C.penal, pe aceeasi durata de 3 ani si 9 luni, a fost suspendata si executarea pedepsei accesorii a interzicerii drepturilor.S-a facut aplicarea art. 359 alin.1 C.p.p. si s-a atras atentia inculpatului asupra dispozitiilor art. 83 si ale art. 84 C.penal privind revocarea suspendarii conditionate a executarii pedepsei în cazul savârsirii unei noi infractiuni sau daca nu va îndeplini obligatiile civile stabilite prin prezenta hotarâre în cursul termenului de încercare.Partea vatamata C P a declarat în faza de urmarire penala ca se constituie parte civila în cauza cu suma de 50000 lei împotriva învinuitilor M G L si D E I.În fata instantei de fond, partea civila a declarat ca solicita obligarea inculpatului la plata sumei totale de 2000 lei din care 1200 lei reprezinta daune morale iar suma de 800 lei reprezinta cheltuieli efectuate pentru deplasarile din Bucuresti la Sibiu pentru a se prezenta în fata organelor judiciare( fila 20).

În ceea ce priveste daunele morale solicitate de partea civila, instanta a apreciat ca este justificata cererea acesteia ,atâta timp cât, în urma declaratiei inculpatului din 18.01.2009, s-au declansat cercetari împotriva partii civile pentru savârsirea unor infractiuni relativ grave, acesta fiind totodata nevoit sa se prezinte la autoritatea rutiera cât si în fata organelor de cercetare penala. Prin urmare, faptul ca inculpatul si-a atribuit identitatea partii civile i-a produs acesteia în mod incontestabil un prejudiciu moral, iar suma de 1200 lei apare ca justificata si decenta pentru acoperirea acestuia.

Având în vedere faptul ca partea civila nu a facut dovada cuantumului cheltuielilor efectuate pentru deplasarile din Bucuresti la Sibiu, instanta a respins cererea acesteia.

Fata de acestea,constatând ca în cauza erau îndeplinite conditiile raspunderii civile delictuale cu privire la daunele morale, iar celelalte pretentii nu au fost dovedite, în baza art. 14, art. 15 si art. 346 C.proc.pen., coroborate cu art. 998, art. 999 C.civil, instanta a admis doar în parte actiunea civila formulata de partea civila C P, si în consecinta, a obligat inculpatul sa-i plateasca acesteia suma de 1200 lei cu titlu de daune moraleÎn baza art. 191 Cp.p. inculpatul a fost obligat sa plateasca suma de 620 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat în cauza.

Împotriva sentintei penale mai sus mentionate, inculpatul M G L a declarat în termenul legal, apel. Prin calea de atac promovata, apelantul-inculpat a solicitat achitarea sa în baza art. 11 pct. 2 raportat la art.10 lit. b ind. 1 C.p.p, întrucât faptele pentru care a fost trimis în judecata nu prezinta gradul de pericol social al infractiunilor retinute. La sustinerea orala a apelului, inculpatul prin avocat a mai solicitat achitarea sa pentru comiterea infractiunii prevazute de art. 85 al. 2 din O.U.G. nr. 195 2002 în temeiul art. 11 pct. 2 lit. a raportat la art. 10 lit. a C.p.p.

Examinând hotarârea atacata prin prisma criticilor formulate, a actelor si lucrarilor dosarului, dar si din oficiu sub toate aspectele de legalitate si temeinicie, tribunalul apreciaza ca apelul declarat nu este fondat si urmeaza a fi respins.

Tribunalul constata ca prin sentinta pronuntata, judecatorul fondului a retinut o corecta stare de fapt, care concorda cu materialul probator administrat în cauza, ca acesta a realizat o justa încadrare juridica a faptelor si o judicioasa dozare si individualizare a pedepselor, luând în considerare toate criteriile reglementate de legiuitor prin dispozitiile art. 72, 52 C.p.

În pofida criticii formulate de apelant, tribunalul considera ca în mod corect, instanta de fond l-a condamnat pe inculpat si pentru comiterea infractiunii prev. de art. 85 al. 2 din O.U.G. nr. 195 2002. Având în vedere ca numerele de înmatriculare ale autoturismului cu care a circulat apelantul erau expirate si prin urmare numarul aplicat pe tablita nu mai avea corespondent într-o înscriere actuala din evidentele organelor de politie, fiind deci contrar realitatii si apt de a induce în eroare, în mod corect s-a retinut ca în speta sunt întrunite elementele constitutive ale infractiunii prevazute de art. 85 al. 2 din O.U.G. nr. 195 2002.

Pe de alta parte, în raport de numarul infractiunilor pentru care a fost cercetat si condamnat inculpatul în cauza de fata (4 infractiuni), atitudinea nesincera a apelantului (chiar si în fata tribunalului când a negat ca personal ar fi indicat toate datele de stare civila ale partii vatamate C, contrar evidentei rezultate din declaratia aflata in dosarul de urmarire penala si care doar a încercat sa minimalizeze gravitatea faptelor sale, ceea ce semnifica faptul ca nici în prezent nu le constientizeaza, în raport si de dispozitiile art. 18 ind. 1 C.p., tribunalul apreciaza ca în nici un caz nu s-ar putea conchide în prezenta cauza, ca faptele inculpatului nu prezinta gradul de pericol al unor infractiuni.

Contrar sustinerii apelantului, nu poate fi considerat lipsit de importanta faptul de a fi intrat în posesia datelor personale (inclusiv C.N.P.) ale unui alte persoane, în speta ale unui vecin, dar chiar mai mult, ca a îndraznit sa le foloseasca fara rezerve în relatiile sale cu alte persoane, dar chiar si în fata reprezentantilor autoritatii statului.

Pentru toate aceste motive, în conformitate si cu dispozitiile art. 379 pct. 1 lit. b C.p.p., tribunalul a respins ca nefondat apelul declarat si a mentinut hotarârea atacata ca fiind legala si temeinica.

Consecinta a respingerii apelului, vazând si dispozitiile art. 192 al. 2 C.p.p., apelantul-inculpat a fost obligat la plata sumei de 500 lei cheltuieli judiciare avansate de stat în apel.

În conformitate cu dispozitiile art. 193 al. ultim C.p.p., data fiind culpa procesuala a apelantului-inculpat, acesta a fost obligat la plata cheltuielilor judiciare catre partea civila C P constând în onorariul avocatial, conform chitantei depuse la dosar. Alte cheltuieli nu au putut fi acordate partii civile întrucât nu au fost dovedite, iar în ceea ce priveste biletul de calatorie depus la dosar, acesta nu a facut dovada ca partea civila a în Sibiu special pentru acest proces penal, ci eventual pentru sarbatorile de Pasti din 4.04.2010 si prin urmare la plata acestuia nu a putut fi obligat inculpatul.