Infracţiunea de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană având în sânge o îmbibaţie alcoolică de peste 0,80 g/l.


Infracţiunea de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană având în sânge o îmbibaţie alcoolică de peste 0,80 g/l. Individualizare pedeapsă. Circumstanţe atenuante greşit reţinute.

Constată că prin sentinţa penală nr. 619/05.05.2008 Judecătoria Braşov a hotărât următoarele:

În baza art. 87 alin. 1 din O.U.G. 195/2002 modificată prin OUG nr. 63/2006 cu aplic. art. 74 lit. a, c Cod Penal şi art.76 lit. d Cod Penal l-a condamnat pe inculpatul D.R.I., la pedeapsa de 5 (cinci) luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană având în sânge o îmbibaţie alcoolică de peste 0,80 g/l.

În baza art. 81 Cod Penal a dispus suspendarea condiţionată a executării pedepsei aplicate, fixând un termen de încercare de 2 ani şi 5 luni conform prev. art. 82 Cod Penal.

În baza art.359 Cod Procedură Penală a atras atenţia inculpatului asupra prev. art. 83 Cod Penal privind revocarea suspendării condiţionate în cazul în care săvârşeşte o nouă infracţiune în termenul de încercare.

În baza art. 71 Cod Penal a interzis drepturile prevăzute de art. 64 alin 1 lit. a teza a II-a şi b Cod Penal.

În baza art. 71 alin 5 Cod Penal a suspendat executarea pedepsei accesorii pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei închisorii.

A constată că infracţiunea pentru care a fost condamnat inculpatul nu comportă latură civilă.

În baza art. 191 alin.1 Cod Procedură Penală l-a obligat pe inculpat să plătească statului suma de 160 lei cu titlu de cheltuieli judiciare.

Pentru a hotărî astfel instanţa de fond a reţinut următoarele:

La data de 13.01.2007, inculpatul D.R.I., în jurul orelor 11,00 se afla angajat în trafic, conducând autoturismul marca Renault Laguna cu numărul de înmatriculare BV-85-DCM şi a pierdut controlul asupra direcţiei de deplasare intrând pe sensul opus unde a intrat în coliziune cu autovehiculul condus de martorul P.D.C..

Organele de poliţie sosite la faţa locului au procedat la testarea cu aparatul etilotest a inculpatului, rezultând o alcoolemie de 0,72mg/l în aerul expirat.

Având în vederea acest aspect, inculpatul a fost condus la cea mai apropiată unitate sanitară unde i s-a recoltat prima probă biologică – 1,35 g/l alcool pur în sânge (prima probă -ora 12,00) respectiv 1,20 g/l alcool pur în sânge (a doua probă – ora 12,55).

Prin decizia penală nr. 215/A din 30.09.2008 a Tribunalului Braşov a fost respins apelul declarat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Braşov împotriva sentinţei penale nr. 619/05.05.2008 pronunţată de Judecătoria Braşov.

Tribunalul a constatat că instanţa de fond a reţinut corect atât situaţia de fapt, cât şi încadrarea juridică a faptei, circumstanţele atenuante sunt reţinute în mod corect, iar modalitatea de a fost stabilită corespunzător.

Instanţa de apel a apreciat că deşi fapta prezintă pericol social destul de ridicat, faţă de nivelul relativ crescut al alcoolemiei şi faţă de împrejurarea că aptitudinea inculpatului de a conduce a fost afectată de consumul de alcool, nu se poate face abstracţie de faptul că la producerea evenimentului rutier în care a fost implicat autovehiculul condus de inculpat şi-a dat concursul şi fenomenul de acvaplanare, derapajul autovehiculului în curbă, cu consecinţa intrării pe contrasens şi a intrării în coliziune cu alt autovehicul fiind datorată şi faptului că pe porţiunea respectivă de carosabil exista o peliculă de apă rezultată din topirea zăpezii, aspect semnalat de martorul T.R.

Împotriva acestei decizii a declarat recurs Parchetul de pe lângă Tribunalul Braşov, invocând cazul de casare prevăzut de art. 3859 alin. 1 pct. 14 Cod procedură penală.

Parchetul a criticat decizia tribunalului pentru netemeinicie, arătând că pedeapsa aplicată inculpatului este prea mică. S-a susţinut că circumstanţele atenuante nu au fost reţinute în mod corect, lipsa antecedentelor penale şi recunoaşterea faptei nejustificând atenuarea pedepsei în condiţiile în care inculpatul a avut o alcoolemie ridicată şi a produs un accident rutier.

Recursul este fondat.

În conformitate cu dispoziţiile art. 3859 alin. 1 pct. 14 Cod procedură penală, hotărârile sunt supuse casării când s-au aplicat pedepse greşit individualizate în raport cu prevederile art. 72 Cod penal sau în alte limite decât cele prevăzute de lege.

În cauză s-a făcut o greşită aplicare a dispoziţiilor art. 72 Cod penal, fiind stabilit un cuantum prea redus al pedepsei în raport de împrejurările concrete ale săvârşirii faptei.

Circumstanţele atenuante constituie, potrivit art. 76 Cod penal, împrejurări care atenuează răspunderea penală.

Împrejurările care pot constitui circumstanţe atenuante sunt prevăzute în art. 74 Cod penal, iar potrivit art. 79 din acelaşi cod orice împrejurare reţinută ca circumstanţă atenuantă trebuie arătată în hotărâre.

În sensul art. 79 Cod penal, a arăta în hotărâre împrejurările reţinute ca circumstanţe atenuante impune instanţei atât indicarea expresă a textului legal care prevede respectiva circumstanţă atenuantă, după caz, art. 74 alin. 1 lit. a, b şi c Cod penal, ori art. 74 alin. 2 Cod penal, cât şi menţionarea expresă a împrejurării respective şi motivarea acesteia prin trimiterea la probele, actele şi lucrările dosarului.

Exprimările generale, nemotivarea sau motivarea generică a împrejurărilor reţinute ca circumstanţe atenuante şi neîncadrarea acestora în textul legal în care se regăsesc, nu sunt de natură a răspunde exigenţelor art. 79 Cod penal.

În motivarea sentinţei se arată doar că totodată s-a ţinut cont şi de conduita inculpatului înainte de săvârşirea faptei cât şi pe parcursul urmăririi penale şi al judecăţii, faptul că a recunoscut sincer şi a regretat fapta comisă, astfel că instanţa a făcut aplicarea art. 74 lit. a şi c Cod Penal”.

Instanţa de apel a reluat în considerente aspectele privind circumstanţele personale ale inculpatului, adăugând că nu se poate face abstracţie de faptul că la producerea evenimentului rutier în care a fost implicat autovehiculul condus de inculpat şi-a dat concursul şi fenomenul de acvaplanare, derapajul autovehiculului în curbă, cu consecinţa intrării pe contrasens şi a intrării în coliziune cu alt autovehicul fiind datorată şi faptului că pe porţiunea respectivă de carosabil exista o peliculă de apă rezultată din topirea zăpezii, aspect semnalat de martorul T.R.

În realitate, reţinerea de circumstanţe atenuante în favoarea inculpatului D.R.I. nu se justifică.

Instanţa de fond şi cea de apel au manifestat o clemenţă nejustificată, orientându-se către o pedeapsă situată mult sub minimul special prevăzut de lege.

Circumstanţelor personale ale inculpatului li s-a acordat o însemnătate prea mare, în detrimentul pericolului social concret al faptei comise.

În primul rând, trebuie menţionat faptul că infracţiunea prevăzută de art. 87 alin. 1 din O.U.G. nr. 195/2002 este pedepsită cu închisoare de la 1 la 5 ani.

În al doilea rând, se cuvine subliniat că inculpatul a avut alcoolemia destul de ridicată: 1,35 g/l la ora 12,05 şi 1,20 g/l la ora 13 (1,50 g/l la ora 11, în urma recalculării). În aceste condiţii inculpatul a condus autoturismul pe drumurile publice din judeţul Braşov, creând astfel o considerabilă stare de pericol pentru siguranţa circulaţiei rutiere.

Mai mult, această stare de pericol s-a şi concretizat prin producerea unui accident, autovehiculul condus de inculpat derapând şi intrând pe sensul opus unde a intrat în coliziune cu autovehiculul condus de martorul P.D.C.

Se observă că în circumstanţele descrise fapta inculpatului D.R.I. putea avea consecinţe mult mai grave, poate chiar tragice.

Faptul că inculpatul D.R.I. a condus autovehiculul pe drumurile publice după ce a consumat băuturi alcoolice, deşi era evident că în luna ianuarie starea drumurilor în zona montană putea pune probleme conducătorilor auto, nu poate fi reţinut în favoarea sa.

În consecinţă, curtea va înlătura circumstanţele atenuante reţinute în mod greşit de prima instanţă şi menţinute de instanţa de apel. Pedeapsa aplicată inculpatului va fi majorată, având în vedere criteriile prevăzute de art. 72 Cod penal, până la un cuantum imediat superior minimului prevăzut de textul de lege incriminator, acest cuantum fiind apreciat drept apt pentru atingerea scopului şi a funcţiilor pedepsei.

Având în vedere toate aceste considerente, curtea, în baza art. 38515 pct. 2 lit. d Cod procedură penală, a admis recursul declarat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Braşov împotriva deciziei penale nr. 215/A din 30.09.2008 a Tribunalului Braşov pe care a casat-o cu privire la individualizarea pedepsei principale şi a desfiinţat în aceste limite şi sentinţa penală nr. 619/5.05.2008 a Judecătoriei Braşov.

Rejudecând cauza în aceste limite, s-au înlăturat circumstanţele atenuante prevăzute de art. 74 alin. 1 lit. a, c Cod penal raportat la art. 76 alin. 1 lit. d Cod penal şi s-a majorat pedeapsa aplicată inculpatului D.R.I. pentru infracţiunea de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană având în sânge o îmbibaţie alcoolică de peste 0,80 g/l prevăzută de art. 87 alin. 1 din O.U.G. nr. 195/2002 de la 5 luni închisoare la 1 an şi 6 luni închisoare.

Menţinând dispoziţiile art. 81 Cod penal, a fost stabilit un termen de încercare de 3 ani şi 6 luni.

S-au menţinut celelalte dispoziţii ale deciziei şi ale sentinţei.

În baza art. 192 alin. 3 Cod procedură penală cheltuielile judiciare avansate de stat au rămas în sarcina acestuia.Decizia penală Nr. 871/R din 3 decembrie 2008