Infracţiunea de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană fără permis de conducere Infracţiuni prevăzute în legi şi decrete


R O M Â N I A

JUDECĂTORIA ORADEA

SECŢIA PENALĂ

Dosar nr. 11319/271/2010

SENTINŢA PENALĂ Nr. 538/2011

Şedinţa publică de la 15 Aprilie 2011

Completul compus din:

PREŞEDINTE: I M R

GREFIER : I N C

MINISTERUL PUBLIC este reprezentat de procuror, P O, din cadrul PARCHETULUI DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA ORADEA.

Înregistrarea dezbaterii cauzei s-a făcut în conformitate cu dispoziţiile art. 304 Cod de procedură penală.

Pe rol judecarea cauzei penale privind pe inculpat L.A., având ca obiect infracţiunea de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană fără permis de conducere, care are o îmbibaţie alcoolică peste limita legală, fapte prev. şi ped. de art. 86 alin. 1 şi art. 87 alin. 1 din rep..

La apelul nominal făcut în şedinţa publică se prezintă pentru inculpatul L.A., av. M S, potrivit delegaţiei pentru asistenţă juridică obligatorie nr. 4013/13.08.2010 emisă de Baroul Bihor şi martorul T.F., lipsă fiind inculpatul L.A..

Procedura este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier care învederează că s-a depus la dosar proces verbal privind imposibilitatea executării mandatului de aducere pentru inculpatul L.A. precum şi procesul verbal din care rezultă executarea mandatului de aducere privind pe martorul T.F.. De asemenea se învederează că s-a depus la data de 15.03.2011, adresa Poliţiei Municipiului Oradea prin care se solicită instanţei a se reveni asupra adresei emise la data de 04.03.2011 prin care se solicită acestei instituţii comunicarea datelor de identificare a agentului însărcinat cu executarea mandatului de aducere privind pe martorul T., întrucât în urma verificărilor în baza de date Ecris s-a instanţei s-a constatat că la data de 24.03.2011, nu exista termen de judecată fixat pentru acest dosar.

Instanţa constată că s-a depus la dosarul cauzei proces verbal privind imposibilitatea executării mandatului de aducere pentru inculpatul L.A., din care rezultă că inculpatul ar fi plecat din ţară şi nu se cunoaşte data la care ar reveni.

Sub prestare de jurământ, în formula prevăzută de art. 85, 327 Cod procedură penală instanţa procedează la audierea martorului T.F., cele declarate fiind consemnate, iar declaraţia ataşată la dosar, după ce a fost citită şi semnată de acesta.

Reprezentantul parchetului şi apărătorul din oficiu al condamnatului arată că nu au alte cereri de formulat în cauză.

Instanţa considera cauza lămurita, in temeiul art. 339 Cod de procedură penală închide faza cercetărilor judecătoreşti şi in temeiul art. 340 Cod de procedură penală trece la dezbaterea cauzei.

Reprezentanta parchetului arată că susţine rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Oradea, şi consideră fapta reţinută în sarcina inculpatului dovedite cu procesul verbal de constare al infracţiunii, buletinul de analiză toxicologică alcoolemie, adresa S.P.C.R.P.C.I.V. Bihor, şi declaraţiile martorilor, declaraţia olografă şi declaraţiile inculpatului care a fost audiat în faza de urmărire penală. Apreciind că vinovăţia inculpatului este dovedită solicită condamnarea acestuia în baza 86 al. 1 şi art. 87 alin. 1 din OUG 195/2002 rep., cu aplicarea art. 293 al. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 37 lit. a şi 33 lit. a şi b Cod penal la o pedeapsă cu închisoarea just individualizată pentru fiecare dintre aceste infracţiuni reţinute în sarcina inculpatului, cu aplicarea art. 33 lit. a, b Cod penal, cu aplicarea art. 34 lit. b Cod penal solicită contopirea pedepselor , aplicarea pedepsei celei mai grele la care să se adauge un spor. În baza art. 83 Cod penal solicită revocarea beneficiului suspendării condiţionate aplicat inculpatului prin sentinţa penală nr. 804/2004 a Judecătoriei Oradea, definitivă prin neapelare, solicitând ca inculpatul să execute pedeapsa în regim privativ de libertate. În baza art. 88 Cod penal solicită deducerea din pedeapsa aplicată inculpatului durata reţinerii de 24 ore din data de 26.06.2003 şi a arestului preventiv din data de 27.06.2003 la 03.07.2003. Solicită anularea declaraţiei olografe aflată la fila nr. 8 dosar u.p. În baza art. 71 alin. 2 Cod penal, solicită aplicarea pedepselor accesorii prev. de art. 64 al. 1 lit. a teza II lit. b Cod penal până la terminarea executării pedepsei principale. În baza art. 191 alin. 1 cod procedură penală solicită obligarea inculpatului la plata cheltuielilor judiciare în favoarea statului.

Apărătorul din oficiu al inculpatului solicită instanţei să dispună aplicarea unei pedepse just individualizate pentru fiecare dintre infracţiunile reţinute în sarcina sa, cu aplicarea dispoziţiilor prev. de art. 33 lit. a, b Cod penal, cu aplicarea art. 34 lit. b Cod penal, privind contopirea pedepselor, fără să i se adauge un spor. Solicită deducerea din pedeapsa aplicată a perioadei reţinerii şi a arestului preventiv.

J U D E C Ă T O R I A

DELIBERÂND :

Constată că prin rechizitoriul nr. 2525/P/2008 din 01.06.2010 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Oradea, înregistrat la instanţă la 08.06.2010, a fost trimis în judecată inculpatul L.A. sub acuzaţia comiterii infracţiunilor prev. de art.86 al.1 din OUG nr.195/2002 republicată şi art. 293 al.1 Cod penal, cu aplic. art. 33 lit. a) Cod penal şi art. 37 lit. a) Cod penal (fapte din martie 2008), respectiv de art.86 al.1 şi art. 87 al. 1, ambele din OUG nr.195/2002 republicată, cu aplic. art. 33 lit. a) Cod penal şi art. 37 lit. a) Cod penal(fapte din noiembrie 2008).

În fapt s-a reţinut că în data de 31.03.2008, în jurul orei 19,30, inculpatul a condus pe drumurile publice, respectiv pe DN 1, în localitatea Săcădat, fără a poseda permis de conducere, autoturismul marca Dacia Logan, cu număr de înmatriculare B…, după care s-a prezentat în faţa organelor de poliţie sub o identitate falsă, pentru a ascunde faptul că nu posedă permis de conducere.

S-a mai reţinut în sarcina inculpatului că în data de 13.11.2008, în jurul orei 02,00, a condus pe drumurile publice, respectiv pe str. Republicii din Oradea, fără a poseda permis de conducere, autoturismul marca Fiat, cu număr de înmatriculare BH-01-EMN, având în sânge o îmbibaţie alcoolică peste limita legală.

Deşi a fost legal citat, inculpatul L.A. s-a sustras de la judecată, situaţie în care a fost judecat în lipsă, în prezenţa unui avocat desemnat din oficiu.

Examinând actele şi lucrările dosarului de urmărire penală, coroborate cu probele din cursul cercetării judecătoreşti, instanţa reţine în fapt următoarele:

I. În data de 31.03.2008 inculpatul a condus pe drumurile publice, respectiv pe DN 1, pe raza localităţii Săcădat, jud. Bihor, fără a poseda permis de conducere, autoturismul marca Dacia Logan, cu număr de înmatriculare B …. În jurul orei 19,30 inculpatul a fost oprit de un echipaj al poliţiei rutiere, solicitându-i-se actele pentru control. Inculpatul s-a prezentat în faţa organelor de poliţie rutieră sub identitatea falsă de C.F.A., fiul lui ….

Cu aceeaşi ocazie inculpatul a scris personal o declaraţie sub aceeaşi identitate falsă (fila 8 dos. u.p.), iar organele de poliţie l-au verificat în baza de date, constatând că numitul C.F.A. posedă permis de conducere categoria ,,B,,. Apoi organele de poliţie l-au testat pe inculpat cu aparatul alcooltest DRAGER care a indicat o concentraţie de 0,18 mg./l. alcool pur în aerul expirat.

După ce inculpatul a ajuns la sediul Poliţiei Rutiere, unde a fost condus pentru continuarea cercetărilor, inculpatul a revenit asupra declaraţiei iniţiale şi a declarat că de fapt se numeşte L.A., indicând datele de stare civilă reale. A dat o nouă declaraţie olografă, în care a recunoscut că nu posedă permis de conducere pentru nici o categorie de autovehicule, prezentând şi cartea sa de identitate reală. A susţinut că iniţial s-a prezentat sub identitatea verişorului său, despre care ştia că posedă permis de conducere şi că a condus autoturismul din cartierul Velenţa din Oradea, intenţionând să ajungă în localitatea Ineu, jud. Bihor.

Potrivit adresei nr. 46131/23.03.2009 emisă de Instituţia Prefectului – S.P.C.R.P.C.Î.V. Bihor inculpatul L.A. nu figurează în evidenţa conducătorilor auto din Bihor ca posesor al permisului de conducere (fila nr. 9 dosar u.p.).

Săvârşirea faptelor de către inculpat rezultă din coroborarea datelor înscrise în procesul-verbal de constatare din 31.03.2008, cu adresa S.P.C.R.P.C.Î.V. Bihor, mai sus amintită, cu declaraţiile martorului asistent T.F., cu declaraţia olografă de la fila 8 dos. u.p., dată de inculpat sub identitatea falsă de C.F.A. cu procesul-verbal de constatare a efectuării actelor premergătoare precum şi cu declaraţiile ulterioare ale învinuitului, date în faţa organelor de poliţie, când şi-a recunoscut adevărata identitate.

II. În data de 13.11.2008, în jurul orei 02,00, un echipaj al poliţiei rutiere ce se afla pe str. Republicii din Oradea a efectuat semnalul de oprire a unui autoturism marca Fiat cu nr. de înmatriculare ……, la volanul căruia se afla inculpatul L.A., însă acesta nu a oprit. Echipajul de poliţie a trecut la urmărirea acestuia, inculpatul făcând un viraj la dreapta şi intrând în Parcul Petofi unde a oprit şi a părăsit autoturismul în fugă. A fost prins şi identificat de poliţişti pe trotuarul din parc, la câţiva metri de autoturism, în prezenţa martorilor oculari C.M.A., O.N.T. şi C.I.L., care l-au văzut pe inculpat oprind brusc autoturismul şi fugind spre parc, lăsând cheile într-o scorbură de copac.

Inculpatul a susţinut iniţial, în prezenţa celor trei martori, că nu a condus autoturismul respectiv şi că a pe jos de pe str. W. Shakespeare până în Parcul Petofi. După ce poliţiştii au găsit legătura cu chei şi au constatat că se potrivesc autoturismului în cauză, inculpatul a recunoscut că a condus autoturismul Fiat de pe str. W. Shakespeare din Oradea, apoi a ajuns pe str. Decebal şi Olimpiadei, după care a virat pe str. Republicii, iar în momentul în care poliţiştii i-au făcut semn să oprească a continuat deplasarea întrucât nu dorea să fie depistat conducând fără permis de conducere. De asemenea a declarat că în seara respectivă a consumat patru sticle cu bere de câte 0,5 l. la domiciliul prietenei sale, până în jurul orei 02,00. Inculpatul a fost testat cu aparatul alcooltest, acesta indicând o valoare de 0,58 mg./l. alcool pur în aerul expirat, la ora 02,30. În continuare, inculpatul a fost condus la Serviciul de Medicină Legală Bihor unde i s-au recoltat două probe de sânge, la orele 02,45, respectiv 03,45.

Potrivit buletinului de analiză toxicologică nr.2280-2281 din 13.11.2008 emis de SML Bihor inculpatul a avut la ora 02.45 o alcoolemie de 1,05 g %0., iar la ora 03.45 a avut o alcoolemie de 0,90 g %0.

Săvârşirea faptelor de către inculpat rezultă din coroborarea datelor înscrise în procesul-verbal de constatare din 13.11.2008, cu adresa S.P.C.R.P.C.Î.V. Bihor, mai sus amintită, cu declaraţiile martorilor oculari C.M.A., O.N.T. şi C.I.L , cu buletinul de analiză toxicologică amintit mai sus, cu buletinul de examinare clinică însoţitor al prelevării probelor biologice în vederea determinării gradul de intoxicaţie etilică, întocmit de un medic legist din cadrul S.M.L. Bihor, buletin prin care s-a concluzionat că la data şi ora examinării, inculpatul părea sub influenţa alcoolului (fila 22 dosar u.p.) precum şi cu declaraţiile învinuitului, date în faţa organelor de poliţie.

În drept, faptele inculpatului L.A., astfel cum au fost descrise la pct. I, comise la data de 31.03.2008, întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor prev. de art.86 al.1 din OUG nr.195/2002, republicată, cu aplic. art. 37 al. 1 lit. a) Cod penal şi de art. 293 alin. 1 Cod penal , cu aplic. art. 37 al. 1 lit. a) Cod penal, ambele cu aplic art. 33 lit. a) Cod penal .

Primul termen al recidivei postcondamnatorii, prev. de art. 37 al. 1 lit. a) Cod penal îl constituie pedeapsa de 3 ani închisoare, cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei, conform art. 81, 82 Cod penal, aplicată inculpatului L.A. prin s.p. nr. 804/2004 a Judecătoriei Oradea, definitivă prin neapelare la 20.04.2004, pentru comiterea unei infracţiuni de furt calificat. Infracţiunile reţinute în cauza de faţă au fost comise de inculpat în cursul termenului de încercare de 5 ani, care se calculează de la data de 20.04.2004.

Constatând vinovăţia inculpatului, instanţa, în baza art. 86 al.1 din OUG nr. 195/2002, republicată, cu aplic. art.37 al.1 lit.a) Cod penal, îl va condamna pentru comiterea infracţiunii de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană care nu posedă permis de conducere , la o pedeapsă de 1 an şi 3 luni închisoare ( pct. I rechizitoriu), iar în baza art. 293 al. 1 Cod penal, cu aplic. art.37 al.1 lit.a) Cod penal îl va condamna pentru comiterea infracţiunii de fals privind identitatea, la o pedeapsă de 6 luni închisoare ( pct. I rechizitoriu).

Faptele inculpatului L.A., astfel cum au fost descrise la pct. II, comise la data de 13.11.2008, întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor prev. de art. 86 al.1 din OUG nr.195/2002, republicată, cu aplic. art. 37 al. 1 lit. a) Cod penal şi de art. 87 al.1 din OUG nr.195/2002, republicată, cu aplic. art. 37 al. 1 lit. a) Cod penal, ambele cu aplic. art. 33 lit. b) Cod penal .

Primul termen al recidivei postcondamnatorii, prev. de art. 37 al. 1 lit. a) Cod penal îl constituie şi în această situaţie, pedeapsa de 3 ani închisoare, cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei, conform art. 81, 82 Cod penal, aplicată inculpatului L.A. prin s.p. nr. 804/2004 a Judecătoriei Oradea, definitivă prin neapelare la 20.04.2004, pentru comiterea unei infracţiuni de furt calificat. Infracţiunile reţinute în cauza de faţă au fost comise de inculpat în cursul termenului de încercare de 5 ani, care se calculează de la data de 20.04.2004.

Instanţa, constatând vinovăţia inculpatului, în baza art. 86 al.1 din OUG nr.195/2002 republicată, cu aplic. art.37 al.1 lit.a) Cod penal, îl va condamna pentru comiterea infracţiunii de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană care nu posedă permis de conducere, la o pedeapsă de 1 an şi 6 luni închisoare ( pct. II rechizitoriu)

De asemenea, în baza art. 87 al.1 din OUG nr.195/2002 republicată, cu aplic. art.37 al.1 lit.a) Cod penal, instanţa îl va condamna pe acelaşi inculpat, cu datele personale de mai sus, pentru comiterea infracţiunii de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană care are o îmbibaţie alcoolică de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge, la o pedeapsă de 1 an şi 1 lună închisoare ( pct. II rechizitoriu).

În baza art. 33 lit. a), b) Cod penal, art. 34 lit. b) C. penal instanţa va contopi pedepsele de mai sus, va aplica pedeapsa cea mai grea, aceea de 1 an şi 6 luni închisoare, la care va mai adăuga un spor de 4 luni închisoare, astfel că inculpatul L.A. va executa, în urma contopirii pedepselor, pedeapsa de 1 an şi 10 luni închisoare.

În baza art. 83 Cod penal instanţa va revoca suspendarea condiţionată a executării pedepsei de 3 ani închisoare, aplicată inculpatului L.A. prin s.p. nr. 804/2004 a Judecătoriei Oradea, definitivă prin neapelare la 20.04.2004, urmând ca inculpatul L.A. să execute şi această pedeapsă de 3 ani închisoare alături de pedeapsa de 1 an şi 10 luni închisoare, rezultată în urma contopirii, astfel că acesta execută, prin privare de libertate, pedeapsa rezultantă de 4 ani şi 10 luni închisoare.

În baza art. 71 alin. 2 Cod penal va interzice inculpatului L.A. exercitarea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) c. pen. pe durata executării pedepsei, ca pedeapsă accesorie.

În baza art. 88 C. penal va deduce din pedeapsa aplicată inculpatului durata reţinerii de 24 ore din 26.06.2003 şi arestul preventiv de la 27.06.2003 la 03.07.2003 .

La individualizarea pedepselor, instanţa a avut în vedere faptele comise de inculpat şi pericolul social al acestora, împrejurările în care au fost comise, perseverenţa infracţională a inculpatului, care, deşi a fost surprins în trafic de organele de poliţie la 31.03.2008, conducând fără permis de conducere şi sub influenţa băuturilor alcoolice, ocazie cu care şi-a dat o identitate falsă, a condus din nou un autoturism pe drumurile publice, la data de 13.11.2008, fără a poseda permis de conducere, de data aceasta cu o alcoolemie în sânge de peste 0,80 g. la mie, gradul de alcoolemie în sânge fiind de 1,05 g %0., respectiv de 0,90 g %0., iar pe de altă parte s-a ţinut seama de faptul că inculpatul este recidivist, s-a sustras de la judecată, fiindu-i deci aplicate pedepse într-un cuantum care va fi de natură să asigure atingerea scopului educativ şi preventiv al acestora, în condiţiile în care prima pedeapsă cu suspendare condiţionată nu şi-a atins acest scop.

În baza art. 191 al. 1 Cod procedură penală, instanţa va obliga inculpatul să plătească statului 850 lei cheltuieli judiciare, iar în baza art. 189 Cod procedură penală, onorarul avocatului din oficiu Macra Sânziana, în cuantum de 200 lei, va fi plătit din fondurile M.J. în contul Baroului Bihor, conform delegaţiei nr.4013/13.08.2010.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

În baza art. 86 al.1 din OUG nr. 195/2002, republicată, cu aplic. art.37 al.1 lit.a) Cod penal, condamnă pe inculpatul L.A., fiul lui …., pentru comiterea infracţiunii de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană care nu posedă permis de conducere , la o pedeapsă de :

1 an şi 3 luni închisoare ( pct. I rechizitoriu)

În baza art. 293 al. 1 Cod penal, cu aplic. art.37 al.1 lit.a) Cod penal condamnă pe acelaşi inculpat, cu datele personale de mai sus, pentru comiterea infracţiunii de fals privind identitatea, la o pedeapsă de

6 luni închisoare ( pct. I rechizitoriu)

În baza art. 86 al.1 din OUG nr.195/2002 republicată, cu aplic. art.37 al.1 lit.a) Cod penal, condamnă pe acelaşi inculpat, cu datele personale de mai sus, pentru comiterea infracţiunii de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană care nu posedă permis de conducere, la o pedeapsă de :

1 an şi 6 luni închisoare ( pct. II rechizitoriu)

În baza art. 87 al.1 din OUG nr.195/2002 republicată, cu aplic. art.37 al.1 lit.a) Cod penal, condamnă pe acelaşi inculpat, cu datele personale de mai sus, pentru comiterea infracţiunii de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană care are o îmbibaţie alcoolică de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge, la o pedeapsă de :

1 an şi 1 lună închisoare ( pct. II rechizitoriu)

În baza art. 33 lit. a), b) Cod penal, art. 34 lit. b) C. penal contopeşte pedepsele de mai sus, aplică pedeapsa cea mai grea, aceea de 1 an şi 6 luni închisoare, la care adaugă un spor de 4 luni închisoare, astfel că inculpatul L.A. execută, în urma contopirii pedepselor, pedeapsa de

1 an şi 10 luni închisoare

În baza art. 83 Cod penal revocă suspendarea condiţionată a executării pedepsei de 3 ani închisoare, aplicată inculpatului L.A. prin s.p. nr. 804/2004 a Judecătoriei Oradea, definitivă prin neapelare la 20.04.2004, urmând ca inculpatul L.A. să execute şi această pedeapsă de 3 ani închisoare alături de pedeapsa de 1 an şi 10 luni închisoare, rezultată în urma contopirii, astfel că acesta execută, prin privare de libertate, pedeapsa rezultantă de:

4 ani şi 10 luni închisoare.

În baza art. 71 alin. 2 Cod penal interzice inculpatului L.A. exercitarea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) c. pen. pe durata executării pedepsei, ca pedeapsă accesorie.

În baza art. 88 C. penal deduce din pedeapsa aplicată inculpatului durata reţinerii de 24 ore din 26.06.2003 şi arestul preventiv de la 27.06.2003 la 03.07.2003 .

Obligă inculpatul să plătească statului 850 lei cheltuieli judiciare.

Onorarul avocatului din oficiu Macra Sânziana, în cuantum de 200 lei, va fi plătit din fondurile M.J. în contul Baroului Bihor, conform delegaţiei nr.4013/13.08.2010.

Cu drept de recurs la curtea de apel în 10 zile de la pronunţare cu procurorul şi de la comunicare cu inculpatul lipsă.

Pronunţată în şedinţa publică din 15.04.2011.