Infracţiunea de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul neînmatriculat, conducere pe drumurile  publice a unui autovehicul cu număr fals de înmatriculare, fals intelectual  şi abuz în serviciu contra intereselor publice


Tribunalul COVASNA Sentinţă penală nr. 37 din data de 19.09.2013

R O M Â N I A

TRIBUNALUL COVASNA

SECȚIA PENALĂ

SENTINȚA PENALĂ NR.37

Ședința publică din 19 septembrie 2013

PREȘEDINTE : …………………..

GREFIER : ……………….

Cu participarea reprezentantei Ministerului Public, procuror ……………, din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Covasna

Pe rol fiind pronunțarea asupra acțiunii penale pornită împotriva inculpatului V. I. D., trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunilor de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul neînmatriculat, conducere pe drumurile publice a unui autovehicul cu număr fals de înmatriculare, fals intelectual și abuz în serviciu contra intereselor publice, prev. de art. 85 alin.1 din OUG 195/2002-R, art. 85 alin.2 din OUG 195/2002-R, art. 289 alin. 1 Cod penal raportat la art.17 lit. c din Legea 78/2000, art. 248 Cod penal raportat la art. 13 ind.2 din Legea 78/2000 cu aplicarea art.33 lit. a și b Cod penal..

Pronunțarea s-a efectuat cu respectarea prevederilor art. 310 al. 1 C. proc. pen., și s-a înregistrat pe suport audio-video computerizat..

La apelul nominal făcut în ședința publică de astăzi, se prezintă inculpatul personal, lipsă fiind partea civilă.

Procedura de citare legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei, după care:

Dezbaterile asupra cauzei de față au avut loc în ședința publică din 4 septembrie 2013 susținerile părților fiind consemnate în încheierea de ședință din aceea zi, încheiere care face parte integrantă din prezenta sentință, iar instanța în vederea deliberării a amânat pronunțarea asupra cauzei la data de 12 septembrie 2013 și apoi la 19 septembrie 2013.

T R I B U N A L U L,

Asupra procesului penal de față;

Prin rechizitoriul nr. 55/P/2012 din 14.12.2012 întocmit de Parchetul de pe lângă Tribunalul Covasna, s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și trimiterea în judecată a inculpatului: V. I. D. – fiul lui I. și M., născut la data de ……….. în loc. ……….., domiciliat în mun. Sf. Gheorghe, …………… cu reședința în com. ……….. , cetățean român, studii superioare, ocupația actuală – agent șef principal de poliție în cadrul IPJ Covasna, căsătorit, fără copii minori în întreținere, stagiul militar nesatisfăcut, posesor al CI. seria …… nr. …….. eliberată de S.P.C.L.E.P. Sfântu Gheorghe, CNP ………… , pentru săvârșirea infracțiunilor de: conducere pe drumurile publice a unui autovehicul neînmatriculat, conducere pe drumurile publice a unui autovehicul cu număr fals de înmatriculare, fals intelectual și abuz în serviciu contra intereselor publice, prev. de art. 85 alin. 1 din O.U.G. 195/2002 – R, art. 85 alin. 2 din O.U.G. 195/2002 – R, art. 289 alin. 1 Cpen., raportat la art. 17 lit. c din Legea 78/2000, art. 248 C.pen., raportat la art. 13 ind. 2 din Legea 78 2000, cu aplicarea art. 33 lit. a și b C.pen.

În esență, prin actul de sesizare, s-a reținut că inculpatul V. I. D., agent șef principal de poliție în cadrul I.P.J. Covasna, Serviciul Rutier, desemnat de la data de 24.09.2007 ca organ de cercetare al poliției judiciare, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, a falsificat un înscris oficial cu prilejul întocmirii acestuia, omițând cu știință să consemneze pe dovada seria DDA nr. 528828, exemplarul original și exemplarul copie, la rubrica plăcuțele cu numărul de înmatriculare (înregistrare) numărul ………. al plăcuțelor ridicate și să bifeze căsuța corespunzătoare, pe raportul de reținere bifând ambele căsuțe prin care atesta ridicarea certificatului și a plăcuțelor de înmatriculare ……….. , astfel încât în baza de date să figureze situația reală (ridicarea certificatului de înmatriculare și a plăcuțelor de înmatriculare), omițând să întocmească proces-verbal de contravenție și să elibereze dovada pentru plăcuțele de înmatriculare ridicate, cauzând astfel o tulburare însemnată bunului mers al poliției rutiere, plăcuțele de înmatriculare fiind folosite în scop personal, prin neconstatarea contravenției prejudiciind bugetul local al mun. Sf. Gheorghe cu contravaloarea amenzii neaplicate (1.000 lei, amenda minimă ce trebuia aplicată conform art. 64 din Legea 136/1995), plăcuțele de înmatriculare fiind montate de acesta pe autoturismul marca VW Golf, neînmatriculat, pe care 1-a condus pe drumurile publice în data de 31.01.2012.

În faza de urmărire penală au fost administrate următoarele mijloace de probă: proces-verbal de constatare a efectuării actelor premergătoare (fila 9); proces-verbal de constatare a infracțiunii (filele 3-4 ); proces-verbal de examinare auto (filele 5-6); proces-verbal cu privire la vizionarea imaginilor surprinse de camerele de supraveghere montate pe clădirile Primăriei Sf. Gheorghe și Curții de Conturi a Județului Covasna (filele 87-88); proces-verbal cu privire la studierea imaginilor surprinse de camerele de supraveghere montate pe clădirile Primăriei Municipiului Sf. Gheorghe și Curții de Conturi a Județului Covasna referitor la neidentificarea autoturismului marca Fiat Linea (fila 86); raport de reținere a certificatului de înmatriculare și a plăcuțelor cu nr. de înmatriculare ……….. , exemplarul original (fila 92); copia conformă cu originalul a filei din registrul de evidență a certificatelor de înmatriculare reținute (fila 93); copie conformă cu originalul din registrul de corespondență cu înregistrarea nr. 127149, intrare-ieșire (fila 94); adresa nr. 84484/21.02.2012 a I.P.J. Covasna, Serviciul Rutier (filele 90-91); planșe foto cu autoturismul marca VW Golf indisponibilizat în curtea I.P.J. Covasna și cu agentul șef principal de poliție V. I. D., realizate la data de 31.01.2012 ( filele 31-35 ); proces-verbal privind verificarea în baza de date InterID a autoturismului marca VW Golf ( filele 38-40 ); proces-verbal de ridicare de pe autoturismul marca VW parcat în curtea I.P.J. Covasna a plăcuțelor de înmatriculare ……. și adresa nr. 114117/15.02.2012 a I.P.J. Covasna, Biroul Control Intern (filele 65-66); fișa postului agentului șef principal de politie V. I. D. ( filele 74-77); adresa nr. 37614/10.02.2012 a Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și înmatriculare a Vehiculelor Covasna (fila 36); raportul de expertiză grafică nr. 251673/18.04.2012 al I.P.J. Covasna, Serviciul Criminalistic (filele 179-189); procese-verbale de redare convorbiri telefonice și CD-ul aferent (filele 166-171); raportul de expertiză nr. 607278/23.10.2012 al Serviciului Român de Informații, Institutul pentru Tehnologii Avansate și anexa (filele 238-254); planșe foto cu autoturismul marca VW Golf parcat în curtea I.P.J. Covasna și cu piticul din interiorul autoturismului (filele 258-260); DVD cu imagini provenite de la camerele de supraveghere ale Curții de Conturi și Primăriei Municipiului Sf. Gheorghe și planșe foto (filele 352-354); declarații de învinuit (filele 20-25); declarații martori (filele 118, 119, 121-124, 127-138, 140-143, 145-147, 149, 150, 152, 153, 155-159).

Odată cu sesizarea instanței, au fost predate la camera de corpuri delicte a Tribunalului Covasna următoarele mijloace materiale de probă: plicul nr. 1 ce conține exemplarul ORIGINAL și COPIE ale dovezii seria DDA nr. 528828/28.06.2009, împreună cu celelalte dovezi în copie nr. 528826-528827 și 528829-528850; plicul nr. 2 ce conține 2 chei auto inscripționate VW; plicul nr. 3 ce conține carte de identitate auto seria VC995770 și certificat de înmatriculare seria 063902297 pentru autoturismul marca VW Golf 3, eliberate de autoritățile germane, certificat de înmatriculare provizoriu cu seria VIE – 04215 eliberat la data de 09.11.2010 de autoritățile germane pe numele B. Zs., poliță de cu seria D/5384 eliberată pentru autoturismul cu nr. VIE 04215, 3 documente tehnice auto în limba germană, 3 cărți tehnice auto în limba germană, precum și următoarele suporturi optice: C.D. nr. 55/P/2012 (copie), DVD nr. 1 ce conține filmare Curtea de Conturi, DVD nr. 2 ce conține filmare Primăria Sf. Gheorghe, DVD nr. 3 ce conține filmare și foto Primărie – Curtea de Conturi.

La primul termen de judecată, văzând că prin actul de sesizare în mod greșit s-a solicitat citarea în cauză a DGFP Covasna în calitate de parte vătămată, întrucât amenzile privind circulația pe drumurile publice aplicate persoanelor fizice constituie la bugetul local, instanța a dispus introducerea în cauză, în calitate de parte vătămată, a Municipiului Sf. Gheorghe – Direcția Finanțe Publice Municipale.

Ulterior, prin adresa nr. 1819/06.02.2013, Municipiul Sfântu – Gheorghe prin Direcția Finanțe Publice Municipale s-a constituit parte civilă cu suma de 1.000 lei, reprezentând prejudiciul suferit de bugetul local al Municipiului Sf. Gheorghe, ca urmare a neaplicării de către inculpat, în calitatea sa de Ag. principal de poliție la Serviciul Rutier al IPJ Covasna a amenzii contravenționale stabilită de art. 64 din Legea 136/1995, privind asigurările și reasigurările în România cu ocazia constatării săvârșirii contravenției prevăzute de același articol (f. 28 dosar fond).

Prin adresa nr. 148512 din 15.02.2013, IPJ Covasna – Serviciul Rutier a comunicat instanței faptul că nu înțelege să participe în proces în calitate de parte vătămată, întrucât prin faptele pentru care inculpatul a fost trimis în judecată nu s-a produs o tulburare însemnată bunului mers al poliției rutiere (f. 35 dosar fond).

După stabilirea cadrului procesual, la termenul de judecată din data de 6 martie 2013, înainte de începerea cercetării judecătorești în cauză, instanța a adus la cunoștință inculpatului V. I. D. dispozițiile art. 320/1 C.pr.pen., care, în prezența apărătorului ales, a declarat că nu se consideră vinovat de comiterea infracțiunilor reținute în sarcina sa prin actul de sesizare, prin urmare, nu dorește ca judecată să se desfășoare conform procedurii simplificate.

Astfel, judecata în prezenta cauză s-a desfășurat conform procedurii de drept comun.

În cursul cercetării judecătorești, după citirea actului de sesizare și aducerea la cunoștință a drepturilor procesuale prev. de art. 70 al. 2 C.pr.pen., instanța a procedat la ascultarea inculpatului și a martorilor M. A., L. C., A. I., M. E., B. C., S. L. M., G. V., C. D. și B. N.

La cererea apărătorului ales al inculpatului, s-au solicitat relații de la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor din România pentru a se verifica dacă pentru autovehiculul cu numărul de înmatriculare ………. era încheiată asigurare de răspundere civilă obligatorie la data de 28.06.2009 și s-a pus în vedere martorului M. A. să depună la dosar toate documentele autovehiculului în original, respectiv, cartea de identitate și certificatul de înmatriculare al autovehiculului cu nr. de înmatriculare ………. , polița RCA cu privire la care martorul a susținut că expirase de 2 zile, precum și polița RCA emisă în februarie 2012.

Prin adresa nr. DJ/RS/19067/13.03.2013 Comisia de Supraveghere a Asigurărilor a comunicat instanței faptul că “Autovehiculul având numărul de înregistrare ……… nu este asigurat pentru data de 28.06.2009”;.

De asemenea, martorul M. A., a depus la dosar următoarele înscrisuri: contractul de vânzare cumpărare încheiat între B. T. și M. A. la data de 17.10.2008 având ca obiect autoturismul marca Ford Mondeo cu nr. de înmatriculare …….. , certificatul de înmatriculare emis pe numele fostului deținător B. T. la data de 24.01.2006, certificatul de înmatriculare și cartea de identitate ale aceluiași autoturism emise pe numele martorului la data de 2.11.2012, polița RCA încheiată pe același nume la data de 05.09.2012.

În ședința publică din data de 04.09.2013, instanța a făcut aplicarea art. 329 C.pr.pen., dispunând ca proba cu martorul G. E. să nu mai fie administrată având în vedere poziția exprimată de reprezentanta Ministerului Public care a renunțat la audierea acestui martor și totodată a respins proba cu expertiza tehnică auto, având ca obiectiv determinarea stării tehnice a autoturismului marca VW Golf, ca nefiind utilă soluționării cauzei, față de depoziția inculpatului care a relatat că la cererea d-lui M. , în data de 31.01.2012, a condus autovehiculul menționat, din parcarea situată pe str. Varodi Jozsef, în curtea IPJ Covasna.

Din coroborarea probelor administrate în cauză, instanța reține următoarea situație de fapt:

În data de 31.01.2012, în jurul orelor 14,00, inculpatul V. I. D., agent șef principal de poliție în cadrul Serviciului Rutier al I.P.J. Covasna, desemnat din data de 24.09.2007 ca organ de cercetare al poliției judiciare, a fost surprins pe str. Varadi Jozsef din mun. Sf. Gheorghe în timp ce intenționa să deplaseze autoturismul marca VW Golf 3, cu nr. de înmatriculare ……….. din locul în care autoturismul fusese parcat.

La solicitarea comisarului de poliție M. L. autoturismul a fost condus de către inculpat în curtea I.P.J. Covasna. În aceeași zi au fost efectuate fotografii judiciare care surprind locul în care se afla autoturismul marca VW Golf la momentul în care inculpatul V. I. D. a fost surprins și locul în care inculpatul declarase la acel moment că urma să parcheze autoturismul (foto 9 și 10 – f. 34 DUP).

Așa cum rezultă din adresa nr. 37614/10.02.2012 a Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Covasna, autoturismul marca VW Golf cu nr. de identificare WVWZZZ1HZTP047774 nu figurează în baza electronică de date ca înmatriculat în România, iar autovehiculul înmatriculat cu nr. ……… este marca Ford Mondeo GLX, fabricat în anul 1993, serie șasiu WFOFXXGBBFPM27118.

Plăcuțele cu nr. de înmatriculare ……. au fost ridicate de pe autoturismul marca VW Golf parcat în curtea I.P.J. Covasna și predate Serviciului Rutier al I.P.J. Covasna conform procesului-verbal din data de 15.02.2012 și adresei nr. 144117/15.02.2012 a I.P.J. Covasna, Biroul Control Intern.

Prin rezoluția din data de 15.03.2012 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție din dosarul penal nr. 116/P/2012, s-a dispus ca Parchetul de pe lângă Tribunalul Covasna să folosească în prezentul dosar înregistrările convorbirilor telefonice ce vizează conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul neînmatriculat de către agentul șef principal de poliție V. I. D., înaintându-se copia suportului care conține înregistrările vizate și copia autorizației nr. 18/2012 a Tribunalului Covasna (f. 160-161 DUP).

Potrivit procesului-verbal din data de 19.03.2012, în data de 31.01.2012, între orele 14,25,12 – 14,26,06 agentul șef principal de poliție V. I. D. o contactează la telefon pe soția sa V. I. G., ocazie cu care îi solicită acesteia să-l trimită pe Bogdan, fiul său, cu autoturismul în Sf. Gheorghe pentru a-l lua acasă întrucât “… m-a găsit cu mașina!” și totodată, să-i spună lui Bogdan că el l-ar fi adus de dimineață la Sf. Gheorghe: “Zi…să, dacă e, să zică că el m-a adus de dimineață, da?”, inculpatul V. I. D. fusese surprins la volanul autoturismului în timp ce se pregătea să deplaseze autoturismul în data de 31.01.2012, orele 14,00, la terminarea programului de lucru (06,00 – 14,00).

Conform procesului-verbal din data de 07.02.2012, în imaginile surprinse de camerele de supraveghere amplasate pe clădirile Camerei de Conturi și Primăriei mun. Sf. Gheorghe, în data de 31.01.2012, între orele 06,00,26 -06,00,28 se observă un autoturism marca VW Golf 3 de culoare verde circulând în urma unui autobuz pe str. 1 Decembrie 1918, iar între orele 06,01,46 -06,01,50 același autoturism este observat circulând în spatele autobuzului.

Conform procesului-verbal din data de 07.02.2012, în imaginile surprinse de camerele de supraveghere amplasate pe clădirile Camerei de Conturi și Primăriei mun. Sf. Gheorghe, în data de 31.01.2012, între orele 06,00,26 -06,00,28 se observă un autoturism marca VW Golf 3 de culoare verde circulând în urma unui autobuz pe str. 1 Decembrie 1918, iar între orele 06,01,46 -06,01,50 același autoturism este observat circulând în spatele autobuzului.

Prin raportul de expertiză nr. 607278/23.10.2012 întocmit Institutul pentru Tehnologii Avansate s-au formulat următoarele concluzii:

Prin raportul de expertiză nr. 607278/23.10.2012 întocmit Institutul pentru Tehnologii Avansate s-au formulat următoarele concluzii:

1. Descrierea persoanei etichetate S1, conducătorul autoturismului A, nu poate fi efectuată din cauza obturării parțiale datorate obiectului de mari dimensiuni, de culoare deschisă, suspendat de oglinda retrovizoare din cabină, precum și parasolarului care este tras în jos (Fig. 4). în Fig. 9 se observă silueta conducătorului, caracterizat de o statură înaltă, al cărui cap este apropiat de capota cabinei, deci, probabil că este bărbat, dar nu se poate stabili cu certitudine. Obiectele vestimentare aparținând lui SI nu pot fi stabilite din cauza condițiilor nocturne de achiziție a imaginilor și lipsei iluminării din cabină, dar probabil că acestea au nuanțe închise;

2. Descrierea morfologică a autoturismului A: tip hatchback, model cu două portiere, culoare verde închis (Fig. 6); placa numărului de înmatriculare față dispusă pe bara de protecție; faruri de formă rectangulară, rotunjite (design care se încadrează în perioada de fabricație 1990-2000); placa numărului de înmatriculare spate este dispusă pe haion, la același nivel cu stopurile; stopuri-spate de formă rectangulară, de mici dimensiuni, dispuse pe muchiile verticale laterale, deasupra barei de protecție; ștergătorul lunetei are articulație excentrică spre stânga; bara de protecție spate proeminentă; elemente particularizante: obiect de culoare deschisă, de mari dimensiuni, suspendat de oglinda interioară.

S-a constatat că autoturismul A este foarte probabil model GOLF MK3 al mărcii Volkswagen, perioadă de fabricație 1991-1997. Numărul de înmatriculare nu poate fi determinat datorită rezoluției reduse a fragmentelor de imagine ce conține ilustrările plăcilor numărului față și spate, în condițiile degradării imaginilor prin: compresie, nivel redus de iluminare ambientală, prezența elementelor de mediu (zăpadă, noroi) pe plăci, orientare oblică față de senzorii de imagine a camerelor de supraveghere;

S-a constatat că autoturismul A este foarte probabil model GOLF MK3 al mărcii Volkswagen, perioadă de fabricație 1991-1997. Numărul de înmatriculare nu poate fi determinat datorită rezoluției reduse a fragmentelor de imagine ce conține ilustrările plăcilor numărului față și spate, în condițiile degradării imaginilor prin: compresie, nivel redus de iluminare ambientală, prezența elementelor de mediu (zăpadă, noroi) pe plăci, orientare oblică față de senzorii de imagine a camerelor de supraveghere;

3. Cele două autoturisme, a ( Fig. 4 și Fig. 5 ) și cel fotografiat în curtea I.P.J. Covasna ( Fig. 2), prezintă apartenență la același model Golf MK3 al mărcii Volkswagen și au aceeași culoare, anume verde-închis, deci foarte probabil sunt aceeași marcă, tip și culoare;

4. Elementul particularizant al lui A, obiectul de mari dimensiuni, de culoare deschisă, este similar morfologic și dimensional cu piticul suspendat de oglinda retrovizoare a autoturismului ilustrat în Fig. 2, așa cum este ilustrat în comparația la aceeași scară de reprezentare în Fig. 10, deci identitatea dintre cele două autoturisme este foarte probabilă, considerând și răspunsul la obiectivul nr. 3;

5. Descrierea morfologică a autobuzului B, model B10M al mărcii VOLVO ( perioada de fabricație 1987-2011), posibil aparținând firmei de transport S.A. MULTI-TRANS R.T. din localitatea Sf. Gheorghe, datorită imprimării laterale cu textul *STIW și vopsirii caroseriei cu linii orizontale galbene (Fig. 3 – comparație între a și b); numărul de înmatriculare al plăcii față prezintă o rezoluție redusă, astfel încât nu este lizibil; numărul de înmatriculare al plăcii spate prezintă o rezoluție redusă, astfel încât nu este lizibil.

5. Descrierea morfologică a autobuzului B, model B10M al mărcii VOLVO ( perioada de fabricație 1987-2011), posibil aparținând firmei de transport S.A. MULTI-TRANS R.T. din localitatea Sf. Gheorghe, datorită imprimării laterale cu textul *STIW și vopsirii caroseriei cu linii orizontale galbene (Fig. 3 – comparație între a și b); numărul de înmatriculare al plăcii față prezintă o rezoluție redusă, astfel încât nu este lizibil; numărul de înmatriculare al plăcii spate prezintă o rezoluție redusă, astfel încât nu este lizibil.

Inițial se dispusese efectuarea expertizei de către Laboratorul Interjudețean de Expertize Criminalistice Brașov, răspunsul instituției menționate fiind acela că nu se poate răspunde la întrebările adresate din motive tehnice, ceea ce s-a putut afirma, în urma îmbunătățirilor obținute, că autoturismul este unul hatchback, de culoare închisă.

Efectuarea expertizei s-a solicitat apoi Institutului Național de Criminalistică, Serviciul Expertize Criminalistice din cadrul I.G.P.R., răspunsul fiind acela că din cauza rezoluției, unghiului de filmare, dimensiunii reduse a imaginilor în litigiu și a distanței mari dintre camera de supraveghere și fața subiectului, nu se pot stabili caracteristicile generale și individuale ale autovehiculelor care prezintă interes și nici ale conducătorului autoturismului.

Cu referire la modul în care inculpatul a intrat în posesia plăcuțelor cu nr. de înmatriculare ……… montate pe autoturismul său, din probele administrate în cauză a rezultat următoarele:

În data de 28.06.2009, în jurul orelor 18,50, lucrătorii de poliție din cadrul Serviciului Rutier al I.P.J. Covasna au fost sesizați că în apropierea comunei Moacșa, la km 34+900 metri pe DN 11, a avut loc un eveniment rutier soldat cu pagube materiale. S-a constatat că autoturismul marca Ford Mondeo cu nr. de înmatriculare ………. implicat în evenimentul rutier fusese condus de M. S., acesta fiind trimis în judecată prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sf. Gheorghe din data de 21.04.2010, dosar penal nr. 1607/P/2009, pentru comiterea infracțiunii de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană care nu posedă permis de conducere, prev. de art. 86 alin. 1 din O.U.G. 195/2002 – R.

Procesul-verbal de constatare a infracțiunii a fost întocmit de agenți ai Serviciului Poliției Rutiere din cadrul I.P.J. Covasna, unul dintre aceștia fiind agentul șef principal V. I. D., consemnându-se în cuprinsul acestuia și împrejurarea că asigurarea obligatorie a autoturismului era expirată.

Agentul șef principal V. I. D. a ridicat certificatul și plăcuțele de înmatriculare ale autoturismului marca Ford Mondeo cu nr. de înmatriculare …….., iar dovada seria DDA nr. 528828, exemplarul original, a fost înmânată în aceeași zi conducătorului auto M. S., de la care a luat-o martorul M. A., cel care cumpărase autoturismul de la B. T. în anul 2008.

Așa cum rezultă din adresa nr. 84484/21.02.2012 a I.P.J. Covasna, Serviciul Rutier, întrucât la acel moment nu exista o procedură specifică privind circuitul plăcuțelor cu nr. de înmatriculare reținute, la nivelul serviciului, șeful acestuia a dispus ca documentele și plăcuțele reținute în trafic să fie predate de agenții care le-au reținut la secretariatul serviciului sau ofițerilor cu atribuții de șef de schimb la încheierea programului de lucru, pe bază de semnătură pe copia dovezii înlocuitoare a documentului reținut, rămasă la cotor. Plăcuțele reținute erau depozitate fizic într-o încăpere anexă secretariatului serviciului rutier (f. 90-91 DUP).

În data de 28.06.2009, în jurul orelor 22,00, potrivit declarațiilor ofițerului de schimb martorul G. V., agentul șef principal de poliție V. I. D. i-a predat doar certificatul de înmatriculare ……… și raportul de reținere, el semnând de preluare pe copia dovezii seria DDA nr. 528828 în care era bifată numai căsuța din dreptul certificatului de înmatriculare. La rândul său în 29.06.2009 a predat secretarei Serviciului Rutier certificatul de înmatriculare ……… însoțit de raportul de reținere pentru a fi înregistrat și trimis la compartimentul implementări.

Agentul de poliție martora S. L. M. a primit de la ofițerul de schimb G. V. certificatul de înmatriculare ……… și raportul de reținere efectuând înregistrarea la poziția 127149/29.06.2009 din registrul de intrare, apoi a înaintat documentele compartimentului implementări unde numita B. C. a efectuat mențiunile din raportul de reținere, adică a introdus informația că au fost ridicate certificatul de înmatriculare și plăcuțele de înmatriculare ………., apoi documentele au fost predate numitului C. D. care a înregistrat raportul în registrul de evidență la poziția 1393.

Împrejurarea că plăcuțele de înmatriculare …….. nu au fost predate de către inculpatul V. I. D. ofițerului de schimb rezultă din declarațiile celor doi martori care se coroborează cu mențiunile înregistrate la poziția 127149/29.06.2009 din registrul de intrare și cu mențiunile înregistrate la alte poziții în acest registru din care reiese faptul că în situațiile în care au fost predate și plăcuțele de înmatriculare – de exemplu, la pozițiile 127577 și 127578/24.08.2009 sunt înregistrate atât mențiunea predării certificatului de înmatriculare cât și a plăcuțelor de înmatriculare, precum și cu împrejurarea că inculpatul a fost surprins în data de 31.01.2012 având montate aceste plăcuțe de înmatriculare pe autoturismul său marca VW Golf neînmatriculat.

În plus, referirea din procesul-verbal întocmit la data de 31.01.2012 cu privire la marca autoturismului de la care inculpatul V. I. D. a declarat că proveneau plăcuțele de înmatriculare ……….. – Ford Mondeo – dovedește faptul că acesta cunoștea cu exactitate de unde proveneau plăcuțele de înmatriculare și modul în care acestea au rămas în posesia sa, declarațiile ulterioare în care a precizat că a luat plăcuțele din biroul Serviciului Rutier, de pe fișet sau dintr-o cutie aflată în biroul agenților de circulație, fiind nesincere.

Agentul șef principal de poliție V. I. D. și-a creat în acest mod un avantaj prin însușirea plăcuțelor cu nr. de înmatriculare ……… care, prin falsul comis, acestea figurau ca reținute în baza de date.

Agentul șef B. N. a declarat că mențiunea “……….”; din dreptul rubricii plăcuțele cu numărul de înmatriculare (înregistrare) de pe exemplarul original al – dovezii seria DDA nr. 528828 eliberată la data de 28.06.2009, probabil îi aparține, însă nu poate explica și nu își amintește împrejurările în care, posibil, a bifat și a făcut mențiunea respectivă. Agentul șef de poliție B. N. a fost prezent împreună cu agentul șef principal de poliție V. I. D. în data de 28.06.2009 la constatarea infracțiunii prev. de art. 86 al. 1 din – R comisă de către M. S.

Conform concluziilor raportului de expertiză nr. 251673/18.04.2012 întocmit de I.P.J. Covasna, Serviciul Criminalistic, scrisul în litigiu, reprezentat de mențiunea “…….” depus la rubrica “plăcuțele cu numărul de înmatriculare (înregistrare)” pe înscrisul intitulat “DOVADA”, având seria DDA nr. 528828, eliberat la 28.06.2009, a fost executat de către B. N., celelalte mențiuni de completare a rubricilor din cuprinsul înscrisului intitulat “DOVADA”, având seria DDA nr. 528828, eliberat la data de 28.06.2009, au fost executate de către V. I. D. Scrisul în litigiu, reprezentat de mențiunea “……….”, depus la rubrica “plăcuțele cu numărul de înmatriculare (înregistrare)” pe înscrisul intitulat “DOVADA”, având seria DDA nr. 528828, eliberat la 28.06.2009 și bifarea din căsuța existentă în dreptul aceleiași rubrici de pe document, prezintă asemănări cromatice ale substanței scripturale cu care au fost executate, aspect specific folosirii aceluiași instrument de scris.

Prin declarația aflată în dosarul de urmărire penală (f. 22-23) din 17.02.2012 precum și declarația dată în cursul cercetării judecătorești, inculpatul V. I. D., în prezența apărătorului ales, a arătat că la data de 31.01.2012 s-a deplasat pe str. Varodi Jozsef pentru a lua niște documente și o sumă de bani din torpedoul autoturismului marca VW Golf proprietatea sa, neavând intenția de a conduce acest autoturism pe drumurile publice; plăcuțele cu nr. de înmatriculare ………. le-a montat pe acest autoturism la jumătatea lunii ianuarie 2012; în luna martie 2011 a cumpărat autoturismul marca VW Golf de la numitul G. E. care l-a adus direct din Germania și l-a parcat în curtea sa din Dobârlău; autoturismul a fost adus din localitatea Dobârlău cu ajutorul unei platforme în luna decembrie 2011 pentru efectuarea identificării RAR și înmatriculării, însă fără programare nu a reușit să efectueze aceste operațiuni, astfel că a lăsat autoturismul pe str. Varodi Jozsef în locul din care la data de 31.01.2012 a intenționat să-l “împingă”; câțiva metri pentru ca acesta să nu stea în pantă; din decembrie 2011 până în data de 31.01.2012 autoturismul marca VW Golf nu a fost deplasat din locul în care fusese parcat; plăcuțele de înmatriculare …………. ridicate de pe autoturismul condus de numitul M. S. la data de 28.06.2009 le-a predat împreună cu certificatul de înmatriculare ofițerului de schimb; nu a întocmit proces verbal de contravenție pentru lipsa RCA întrucât pe numele șoferului vinovat de producerea accidentului a fost întocmit dosar penal și urma să suporte reparațiile la ambele mașini, iar OG 2/2000 dă posibilitatea agentului să aplice sancțiunea avertisment care poate fi scrisă sau verbală; plăcuțele de înmatriculare le-a luat de pe fișet din birou și le-a montat pe autoturism pentru a nu fi ridicat de către autoritățile locale; în dimineața de 31.01.2012 a fost adus la serviciu de fiul său cu autoturismul marca Fiat Linea cu nr. de înmatriculare ……….. Întrebat fiind de către instanță cu privire la conținutul convorbirii telefonice purtată cu soția sa la data de 31.01.2012, inculpatul a recunoscut că i-a spus soției că l-au găsit cu mașina, însă prin această sintagmă el i-a explicat soției de ce a întârziat și nu s-a întors cu microbuzul în Dobârlău, de asemenea, i-a spus acesteia să-i zică băiatului că el l-a adus dimineața la muncă pentru că l-a întrebat comisarul M. cu ce a venit dimineața la serviciu.

În declarația olografă din data de 31.01.2012 inculpatul V. I. D. prezintă însă o altă versiune arătând că în ziua respectivă, după terminarea programului, la orele 14,00, s-a deplasat în parcarea situată pe str. Varodi Jozsef, a urcat în autoturismul marca VW Golf cu nr. de înmatriculare ……….., autoturism proprietatea sa, neînmatriculat, a pornit motorul și a intenționat să mute autoturismul în parcarea de lângă Agenția Loto pentru ca autoturismul să fie în siguranță. Agentul șef principal de poliție V. I. D. a mai precizat că, autoturismul a fost parcat, în locul în care a fost surprins, din ziua cumpărării acestuia, iar plăcuțele de înmatriculare montate pe autoturism provin de la un autoturism pe care 1-a radiat din circulație.

În procesul-verbal din data de 31.01.2012 se reține că agentul de poliție V. I. D. a declarat că nu intenționa să conducă autoturismul care avea montate plăcuțele cu nr. de înmatriculare ……….. , ce aparțineau unui alt autoturism, pe drumurile publice, ci doar să îl parcheze vis-a vis, în fața Agenției ACR Sf. Gheorghe și respectiv că plăcuțele de înmatriculare au aparținut unui autoturism marca Ford Mondeo, proprietate personală, pe care 1-a radiat din circulație anterior.

Analizând apărările formulate de inculpat, prin raportate la celelalte probe administrate în cauză, instanța constată că acestea sunt contradictorii și nu au suport probator, din contră probe aflate la dosarul cauzei contrazice, în punctele cheie, susținerile inculpatului.

Din cuprinsul aceluiași proces-verbal rezultă că în imaginile surprinse de aceleași camere de supraveghere nu a fost identificat, în trafic, autoturismul marca Fiat Linea cu care inculpatul a susținut că a venit la serviciu în ziua respectivă.

În imaginea surprinsă în foto 9 inculpatul V. I. D. indică locul de pe str. Varodi Jozsef unde a lăsat autoturismul marca VW Golf pe care erau montate plăcuțele cu nr. de înmatriculare ……. , iar la foto 10 inculpatul indică locul unde, a declarat la acel moment că, intenționa să parcheze autoturismul marca VW Golf. Totodată, în aceeași imagine foto se observă că asfaltul de la locul în care se afla autoturismul marca VW Golf în data de 31.01.2012, ora 14,00, este acoperit în mod uniform cu gheață, împrejurare din care se poate trage concluzia că în locul respectiv nu a staționat un autoturism pe o perioadă îndelungată de timp, astfel, încât zona de sub autoturism să fie uscată și neacoperită de zăpadă, ori de gheață, cum este cazul autoturismului marca Dacia cu nr. de înmatriculare CV-06-CNS surprins în foto 10 unde sub autoturism este o porțiune uscată și neacoperită de zăpadă sau de gheață.

Conform procesului-verbal din data de 19.03.2012, la data de 31.01.2012, între orele 14,25,12 – 14,26,06 agentul șef principal de poliție V. I. D. o contactează la telefon pe soția sa V. I. G., ocazie cu care îi solicită acesteia să-l trimită pe Bogdan, fiul său, cu autoturismul în Sf. Gheorghe pentru a-l lua acasă întrucât “… m-a găsit cu mașina!” și totodată, să-i spună lui Bogdan că el l-ar fi adus de dimineață la Sf. Gheorghe: “Zi…să, dacă e, să zică că el m-a adus de dimineață, da?”, inculpatul V. I. D. fusese surprins la volanul autoturismului în timp ce se pregătea să deplaseze autoturismul în data de 31.01.2012, orele 14,00, la terminarea programului de lucru ( 06,00 – 14,00 ).

1. Descrierea persoanei etichetate S1, conducătorul autoturismului A, nu poate fî efectuată din cauza obturării parțiale datorate obiectului de mari dimensiuni, de culoare deschisă, suspendat de oglinda retrovizoare din cabină, precum și parasolarului care este tras în jos (Fig. 4). în Fig. 9 se observă silueta conducătorului, caracterizat de o statură înaltă, al cărui cap este apropiat de capota cabinei, deci, probabil că este bărbat, dar nu se poate stabili cu certitudine. Obiectele vestimentare aparținând lui SI nu pot fi stabilite din cauza condițiilor nocturne de achiziție a imaginilor și lipsei iluminării din cabină, dar probabil că acestea au nuanțe închise;

2 Descrierea morfologică a autoturismului A: tip hatchback, model cu două portiere, culoare verde închis (Fig. 6); placa numărului de înmatriculare față dispusă pe bara de protecție; faruri de formă rectangulară, rotunjite (design care se încadrează în perioada de fabricație 1990-2000); placa numărului de înmatriculare spate este dispusă pe haion, la același nivel cu stopurile; stopuri-spate de formă rectangulară, de mici dimensiuni, dispuse pe muchiile verticale laterale, deasupra barei de protecție; ștergătorul lunetei are articulație excentrică spre stânga; bara de protecție spate proeminentă; elemente particularizante: obiect de culoare deschisă, de mari dimensiuni, suspendat de oglinda interioară.

3. Cele două autoturisme, a ( Fig. 4 și Fig. 5) și cel fotografiat în curtea I.P.J. Covasna ( Fig. 2 ), prezintă apartenență la același model Golf MK3 al mărcii Volkswagen și au aceeași culoare, anume verde-închis, deci foarte probabil sunt aceeași marcă, tip și culoare;

4. Elementul particularizant al lui A, obiectul de mari dimensiuni, de culoare deschisă, este similar morfologic și dimensional cu piticul suspendat de oglinda retrovizoare a autoturismului ilustrat în Fig. 2, așa cum este ilustrat în comparația la aceeași scară de reprezentare în Fig.10, deci identitatea dintre cele două autoturisme este foarte probabilă, considerând și răspunsul la obiectivul nr. 3;

Conform dispozițiilor art.112 alin. 1 lit. s din O.U.G. 195/2002, certificatul de înmatriculare se reține de către poliția rutieră când vehiculul nu este asigurat de răspundere civilă în caz de pagube produse terților prin accidente de circulație, iar potrivit alin. 3 al aceluiași articol, odată cu reținerea certificatului de înmatriculare polițistul rutier retrage și plăcuțele cu numărul de înmatriculare.

Potrivit art. 112 alin. 4 din O.U.G. 195/2002 certificatul de înmatriculare și plăcuțele cu numărul de înmatriculare se restituie proprietarului sau utilizatorului vehiculului de către poliția rutieră, la prezentarea de către acesta a dovezii încetării motivului pentru care documentul a fost reținut, în condițiile prevăzute în regulament.

În conformitate cu dispozițiile art. 48 din Legea 136/2005 persoanele fizice sau juridice care au în proprietate vehicule supuse înmatriculării/înregistrării în România, precum și tramvaie au obligația să se asigure pentru cazurile de răspundere civilă ca urmare a pagubelor produse prin accidente de vehicule în limitele teritoriale de acoperire și să mențină valabilitatea contractului de asigurare prin plata primelor de asigurare, precum și să aplice pe parbrizul vehiculului sau în alt loc vizibil din exterior vigneta.

Art. 64 din Legea 136/1995 prevede că încălcarea de către persoanele fizice a obligației de asigurare prev. la art. 48 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.000 la 2.000 lei și cu retragerea certificatului de înmatriculare până la prezentarea documentelor privind încheierea asigurării.

În conformitate cu dispozițiile art. 15 din OG nr. 2/2001 contravenția se constată printr-un proces-verbal încheiat de persoanele anume prevăzute în actul normativ care stabilește și sancționează contravenția, denumite în mod generic agenți constatatori, iar potrivit art. 6 al. 3 din aceeași ordonanță, avertismentul se poate aplica și în cazul în care actul normativ de stabilire și sancționare a contravenției nu prevede această sancțiune.

Potrivit art. 180 alin. 8 din H.G. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a O.U.G. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, în situația în care, prin același proces-verbal de constatare a contravenției, se dispun mai multe măsuri tehnico-administrative, agentul constatator eliberează pentru fiecare document sau set de plăcuțe câte o dovadă înlocuitoare.

Din cuprinsul acestor dispoziții legale rezultă faptul că Agentul șef principal de poliție V. I. D. la data 28.06.2009, pe lângă procesul verbal de constatare a săvârșirii infracțiunii prev. de art. 86 al. 1 din OUG 195/2002 – R de către martorul M. S., avea obligația să întocmească proces-verbal de constatare a contravenției prev. de art. 64 din Legea 136/1995 pe numele martorului M. A. proprietarul autoturismului ( care se afla în autoturism împreună cu M. S.) prin care să aplice sancțiunea amenzii – având în vedere faptul că autovehiculul neasigurat condus de M. S. a fost implicat într-un eveniment rutier – și să dispună ridicarea certificatului de înmatriculare precum și a plăcuțelor de înmatriculare.

Conform fișei postului, agentul șef principal de poliție V. I. D. avea ca atribuții de serviciu îndrumarea, supravegherea și controlul traficului rutier în zona de responsabilitate, aplicarea de măsuri legale împotriva participanților la traficul rutier care încalcă normele rutiere, soluționarea evenimentelor rutiere soldate cu pagube materiale, întocmirea de acte în acest sens.

Conform art. 8 alin. 4 din O.G. 2/2001, sumele provenite din amenzile privind circulația pe drumurile publice aplicate persoanelor fizice se fac venit integral la bugetele locale.

Martorul M. A., a declarat că a cumpărat în luna octombrie 2008 de la numitul B. T. un autoturism marca Ford Mondeo de culoare albastră cu nr. de înmatriculare ……… Acesta a mai precizat că în data de 28 iunie 2008 fiind nunta surorii sale, s-a deplasat cu autoturismul marca Ford Mondeo de culoare albastră cu nr. de înmatriculare ……. condus de M. S., cumnatul său. În apropierea localității Moacșa autoturismul a fost implicat într-un accident de circulație, tamponându-se cu un autoturism marca Logan de culoare roșie. Cumnatului său i s-a întocmit dosar penal pentru conducere fără permis, iar agentul de poliție V. D. a ridicat certificatul de înmatriculare al autoturismului marca Ford Mondeo cu nr. de înmatriculare …….. precum și plăcuțele de înmatriculare. Dovada de ridicare a certificatului și a plăcuțelor de înmatriculare a fost întocmită pe numele cumnatului său M. S. Martorul a declarat că i-a spus agentului de poliție V. D. că mașina este a sa, iar pe certificatul de înmatriculare este scris numele său, ca urmare a cumpărării autoturismul în anul 2007 de tatăl său D. A. de la B. T., iar el a cumpărat autoturismul în 07.10.2008 de la tatăl său, însă contractul a fost întocmit direct cu B. T.

La acea dată a achitat în numele lui B. T. taxa auto pentru 3 ani ( 270 lei, chitanța seria AA nr. 5081).

Dovada de ridicare a certificatului de înmatriculare a fost înmânată cumnatului său M. S., apoi martorul M. A. a luat dovada de la acesta. Martorul a declarat că certificatul și plăcuțele de înmatriculare au fost ridicate din cauza faptului că expirase de două-trei zile asigurarea auto obligatorie, agentul V. Dan spunându-i că plăcuțele și certificatul pot fi recuperate după plata asigurării obligatorii.

Martorul M. A. a mai declarat că după câteva zile s-a deplasat la Serviciul Circulație din mun. Sf. Gheorghe, iar la ghișeu i s-a spus că trebuie să se prezinte cu B. T. L-a sunat pe acesta care i-a răspuns că el a vândut mașina și a predat certificatul de înmatriculare, astfel încât nu are de ce să se prezinte la poliție. Martorul a precizat totodată că a fost la poliție de circa 30-40 de ori, de fiecare dată i s-a refuzat restituirea certificatului și a plăcuțelor de înmatriculare, spunându-i-se același lucru, să se prezinte cu B. T.

După ce în data de 14.02.2012 a fost audiat în prezenta cauză și i s-a spus că dacă va plăti asigurarea obligatorie poate să ridice certificatul de înmatriculare, martorul M. A. a ridicat în data de 16.02.2012 certificatul și plăcuțele de înmatriculare.

În certificatul de înmatriculare nr. C00067314V al autoturismului marca Ford Mondeo GLX 1,8 1 nr. de înmatriculare …. , deținător figurează B. T., fiind consemnată și împrejurarea că autoturismul fusese înstrăinat către M. A. la data de 07.10.2008 (f. 58 DUP).

Martorul M. A. a mai declarat că în anul 2011 soția sa i-a spus că a văzut o mașină circulând prin mun. Sf. Gheorghe, mașina având numărul de înmatriculare ………. , afirmație confirmată de martora M. E. care a precizat că în luna septembrie 2011 a observat o mașină de culoare închisă circulând dinspre sensul giratoriu din apropierea podului de peste râul Olt, mașina având montate plăcuțele cu numerele lor de înmatriculare.

Astfel, probatoriul administrat în cauză, a răsturnat fără putință de tăgadă prezumția de nevinovăție, al cărei beneficiar a fost inculpatul, susținerile acestuia în sensul că în data de 31.01.2012 nu a condus autoturismul marca WV Golf pe drumurile publice, în ziua respectivă a fost adus la serviciu de către fiul său cu autoturismul marca Fiat Linea, plăcuțele de înmatriculare le-a luat de pe fișet din birou și le-a pus pe autoturism pentru a nu fi ridicat de către autorități, neavând suport probator pentru a conduce spre o asemenea ipoteză.

În drept, faptele inculpatului V. I. D., agent șef principal de poliție în cadrul I.P.J. Covasna, Serviciul Rutier, desemnat de la data de 24.09.2007 ca organ de cercetare al poliției judiciare, care, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, a falsificat un înscris oficial cu prilejul întocmirii acestuia, omițând cu știință să consemneze pe dovada seria DDA nr. 528828, exemplarul original și exemplarul copie, la rubrica plăcuțele cu numărul de înmatriculare (înregistrare) numărul plăcuțelor ridicate ………. și să bifeze căsuța corespunzătoare, pe raportul de reținere bifând ambele căsuțe prin care atesta ridicarea certificatului și a plăcuțelor de înmatriculare ………. , astfel încât în baza de date să figureze situația reală (ridicarea certificatului de înmatriculare și a plăcuțelor de înmatriculare), omițând să întocmească proces-verbal de contravenție prin care să aplice sancțiunea amenzii, prejudiciind bugetul local al mun. Sf. Gheorghe cu contravaloarea amenzii neaplicate (1.000 lei, amenda minimă ce trebuia aplicată conform art. 64 din Legea 136/1995), plăcuțele de înmatriculare au fost folosite în scop personal, fiind montate de acesta pe autoturismul proprietatea sa marca VW Golf, neînmatriculat, pe care 1-a condus pe drumurile publice în data de 31.01.2012, întrunesc elementele constitutive ale infracțiunilor de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul neînmatriculat, conducere pe drumurile publice a unui autovehicul cu număr fals de înmatriculare, fals intelectual și abuz în serviciu contra intereselor publice, prev. de art. 85 alin. 1 din O.U.G. 195/2002 – R, art. 85 alin. 2 din O.U.G. 195/2002 – R, art. 289 alin. 1 C.pen., raportat la art. 17 lit. c din Legea 78/2000, art. 248 C.pen., raportat la art. 13 ind. 2 din Legea 78 2000, cu aplicarea art. 33 lit. a și b C.pen.

Cu ocazia dezbaterilor, apărătorul ales al inculpatului a susținut că în cauză nu sunt întrunite elementele constitutive ale infracțiunilor de fals intelectual și abuz în serviciu contra intereselor publice, atât sub aspectul laturii obiective cât și al laturii subiective, întrucât exemplarul I al dovezii este actul care produce efecte juridice și acesta a fost completat corect. Împrejurarea că pe exemplarul II al dovezii nu apare această mențiune nu a putut fi explicată de către inculpat, întrucât dovada a fost completată de către colegul său B. N. Inculpatul nu a întocmit proces verbal de contravenție pentru lipsa RCA întrucât era greu de stabilit cine este proprietarul autoturismului, de altfel, legea permitea inculpatului să aplice sancțiunea avertisment fără să încheie proces verbal de contravenție. În concluzie, a solicitat achitarea inculpatului în baza art. 11 pct. 2 lit. a raportat la art. 10 lit. d C.pr.pen.

Referitor la celelalte două infracțiuni privind regimul circulației pe drumurile publice, apărătorul ales al inculpatului a pus concluzii de achitare a inculpatului în temeiul art. 10 lit. a C.pr.pen., susținând că nu s-a dovedit că autoturismul a fost condus de inculpat în ziua respectivă. În acest sens, a invocat faptul că imaginile surprinse de camerele de supraveghere nu au putut fi interpretare și nu s-a putut da un răspuns cert de către Laboratorul Interjudețean de Expertize Criminalistice, iar discuția telefonică purtată de către inculpat cu soția sa este nerelevantă în cauză. Sub aspectul laturii civile acesta a susținut că în cauză nu s-a putut dovedi existența unui prejudiciu.

În concluziile scrise depuse la dosarul cauzei, apărătorul ales al inculpatului, a susținut că lipsa mențiunii pe exemplarul II al dovezii constituie o eroare materială în condițiile în care pe exemplarul I – original mențiunea producătoare de consecințe juridice a fost inserată. Faptul că funcționarii cu atribuții în domeniu nu i-au eliberat lui M. A. plăcuțele cu nr. de înmatriculare ………… nu s-a datorat că acestea nu ar fi fost în posesia lor, ci faptului că în actele mașinii M. A. nu figura ca proprietar și nu s-a dovedit nici împrejurarea că ar fi fost achitată asigurarea RCA.

În continuare, acesta a mai susținut că în împrejurările stării de fapt prezentată în rechizitoriu dispozițiile art. 17 lit. c din Legea 78/2002 nu au aplicabilitate în cauză.

Ținând cont de specificul cauzei, apărătorul inculpatului a mai arătat că pentru un organ constatator era greu de stabilit cine era proprietarul autoturismului în condițiile în care nu s-au respectat dispozițiile art. 11 al. 4 din OUG 195/2002 – R și art. 2 din Ordinul 1561/2006 al. MAI privind obligativitatea cumpărătorului de a transcrie pe numele său, în termen de 30 de zile, autovehiculul cumpărat. În aceste condiții, nu se poate susține că agentul de poliție cu știință, deci voit nu a încheiat proces verbal de contravenție. De asemenea, în cauză nu s-a făcut nici o probă în sensul că funcționarul a obținut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial.

Cu privire la susținerea din rechizitoriu a faptului că în dimineața zilei de 31.01.2013 în jurul orelor 6,00, autoturismul WV Golf având nr. de înmatriculare ……… a circulat, ținând cont de concluziile expertizelor efectuate, apărătorul inculpatului a susținut că la dosar nu există nici o probă directă certă indubitabilă. Din declarațiile martorilor audiați rezultă indubitabil faptul că în data de 31.01.2012 autoturismul menționat nu a fost pus în mișcare.

Apărările formulate în cauză de către apărătorul ales al inculpatului nu sunt întemeiate având în vedere următoarele considerente:

În cauză, construirea apărării s-a realizat doar pe susținerile inculpatului care așa cum s-a reținut anterior au fost contradictorii și nu se coroborează cu celelalte probe administrate în cauză.

Astfel, susținerea inculpatului potrivit căreia în dimineața zilei de 31.01.2012 ar fi fost adus la serviciu de către fiul său cu autoturismul marca Fiat Linea este contrazisă de convorbirea telefonică pe care inculpatul a purtat-o cu soția sa în ziua respectivă după ce a fost surprins în interiorul autoturismului WV Golf având nr. de înmatriculare ……….. false, de înregistrările camerelor de supraveghere montate pe clădirile Camerei de conturi și Primăriei mun. Sf. Gheorghe redate în procesul verbal încheiat la data de 07.02.2012 care se coroborează cu raportul de expertiză tehnică întocmit de către un expert criminalist din cadrul Institutul pentru Tehnologii Avansate, care susțin concluzia anchetatorilor potrivit căreia, în dimineața zilei de 31.01.2012 în jurul orei 6,00 autoturismul WV Golf aparținând inculpatului a fost identificat în trafic.

Relevantă sub acest aspect este și explicația dată de inculpat, în fața instanței de judecată, cu privire la conținutul convorbirii telefonice pe care a avut-o cu soția sa în ziua respectivă, inculpatul precizând că i-a spus soției să-i transmită băiatului, să zică că el l-a adus dimineața la muncă, pentru că l-a întrebat comisarul M. cu ce a venit dimineața la serviciu.

Din conținutul declarațiilor date de martorii L. C. și A. I. atât în faza de urmărire penală cât și în cursul judecății rezultă faptul că în data de 31.01.2012 în jurul orelor 14,00 după terminarea orelor de program, inculpatul s-a deplasat la mașina lui marca WV Golf parcată pe str. Varodi Jozsef s-a urcat la volan acesteia, a semnalizat intenția de ieșire din parcare și a virat roțile, moment în care din mașina poliței a coborât comisarul M. și l-a condus pe inculpat în curtea IPJ Covasna pentru identificări.

În fața instanței martorii au încercat să-și nuanțeze declarațiile afirmând că nu au văzut dacă asupra autoturismului se efectuau manevre de pornire, însă la întrebarea instanței cum explică neconcordanțele între declarații, ambii martori au afirmat că-și mențin declarațiile date în faza de urmărire penală.

În condițiile în care proprietarul autoturismului marca Ford Mondeo martorul M. A. a fost prezent la locul producerii evenimentului rutier la data de 28.06.2009, iar pe certificatul de înmatriculare a acestui autoturism era consemnată mențiunea ” înstrăinat către M. A.”; susținerea apărătorului ales al inculpatului, potrivit căreia pentru un organ constatator era greu de stabilit cine era proprietarul autoturismului, nu poate fi primită. Inculpatul V. I. D. având astfel suficiente elemente pentru identificarea proprietarului autoturismului și luarea măsurilor legale împotriva acestuia pentru lipsa RCA, chiar dacă martorul M. A. nu și-a îndeplinit obligația transcrierii autovehiculului cumpărat pe numele său.

De principiu, pentru contravenția prev. de art. 64 din Legea 136/1995 sancțiunea avertisment nu este exclusă, însă având în vedere faptul că autoturismul marca Ford Mondeo cu nr. de înmatriculare ……….. a fost implicat într-un accident de circulație această sancțiune nu putea fi aplicată. Prin urmare, inculpatul V. I. D. avea obligația să întocmească proces verbal de contravenție pe numele martorului M. A., să aplice sancțiunea amenzii și să dispună ca măsuri tehnico-administrative ridicarea certificatului de înmatriculare, precum și a plăcuțelor de înmatriculare.

Nici susținerea potrivit căreia lipsa mențiunii pe exemplarul II al dovezii constituie o eroare materială în condițiile în care pe exemplarul I – original mențiunea producătoare de consecințe juridice a fost înserată, nu poate fi primită de instanță. Dovada seria DDA nr. 528828 a fost completată de către inculpatul V. Ion Dan exceptând mențiunea din dreptul rubricii plăcuțele cu nr. de înmatriculare “……….”; care a fost completată de martorul B. N. după desprinderea acesteia de la cotor astfel, se explică neconcordanța dintre original și copie, iar această neconcordanță nu se circumscrie noțiunii de eroare materială. În plus, se constată că predarea documentelor ridicate în trafic și a plăcuțelor de înmatriculare de către agenții constatatori la secretariatul serviciului rutier se realiza pe baza dovezii exemplarul II nu pe baza raportului de reținere așa cum a susținut inculpatul. Într-adevăr i se poate reproșa ofițerului de schimb martorului G. V. că nu a verificat dacă datele din raportul de reținere, corespund cu cele din dovada de ridicare prezentată de inculpatul V. I. D. , însă acest aspect nu împiedică tragerea la răspundere penală a inculpatului.

Contrar celor susținute, în cauză, sunt incidente dispozițiile art. 17 lit. c din Legea 78/2000 întrucât prin însușirea plăcuțelor de înmatriculare, inculpatul și-a creat astfel un avantaj patrimonial. De asemenea, inculpatul i-a creat un avantaj patrimonial și martorului M. A., proprietarul autoturismului marca Ford Mondeo cu nr. de înmatriculare ……… prin neaplicarea amenzii minime de 1.000 lei prev. de art. 64 din Legea 136/1995.

Prin urmare, concluziile apărătorului ales al inculpatului care a invocat lipsa elementelor constitutive ale infracțiunilor și lipsa probelor certe de vinovăție, nu sunt primite de către instanță, întrucât întregul material probator administrat în cursul urmăririi penale și al cercetării judecătorești a conturat o stare de fapt ce întărește convingerea instanței că inculpatul se face vinovat de comiterea infracțiunilor deduse judecății.

În procesul de individualizare al pedepselor ce urmează a fi aplicate inculpatului, instanța va avea în vedere potrivit art. 72 C.pen., limitele de pedeapsă fixate de textele incriminatoare, dispozițiile părții generale ale Codului penal, circumstanțele reale, gradul de pericol social concret al fiecărei fapte, precum și circumstanțele personale ale inculpatului.

Astfel, la stabilirea și aplicarea pedepselor, instanța va avea în vedere circumstanțele reale ale comiterii faptelor, astfel cum au fost pe larg descrise în starea de fapt, calitatea de polițist însărcinat cu îndrumarea, supravegherea și controlul traficului rutier și aplicarea de măsuri legale împotriva participanților la traficul rutier care încalcă normele rutiere ce imprimă faptelor un gradul de pericol social ridicat, atitudinea procesuală nesinceră a inculpatului și celelalte elementele ce caracterizează persoana inculpatului, respectiv pregătirea profesională superioară, stabilitatea locativă și financiară, precum și lipsa antecedentelor penale.

Circumstanțele personale ce caracterizează pozitiv persoana inculpatului vor fi avute în vedere de instanță la orientarea pedepselor către minimul special prevăzut de lege și nu vor fi reținute ca circumstanțe atenuante.

Pe baza acestor criterii, tribunalul va aplica inculpatului V. I. D. următoarele pedepse: 1 an și 6 luni închisoare pentru comiterea infracțiunii prev. de art. 85 al. 1 din OUG 195/2002 republicată, 1 an și 6 luni închisoare pentru comiterea infracțiunii prev. de art. 85 al. 2 din OUG 195/2002 republicată, 1 an închisoare pentru comiterea infracțiunii prev. de art. 289 al. 1 C.pen., raportat la art. 17 lit. c din Legea 78/2000 și 3 ani închisoare pentru comiterea infracțiunii prev. de art. 248 C.pen., raportat la art. 13/2 din Legea 78/2000.

Cele patru infracțiuni fiind comise în concurs real și ideal, în baza art. 33 lit. a și b, art. 34 lit. b C.pen., tribunalul va aplica inculpatului pedeapsa cea mai grea de 3 ani închisoare.

În baza art. 71 C.pen., se va interzice inculpatului drepturile prev. de 64 al. 1 lit. a teza a II a și lit. b și c C. pen., ca pedeapsă accesorie.

Apreciind că scopul pedepsei poate fi atins și fără executarea pedepsei, în baza art. 86/1 C.pen., se va dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe un termen de încercare de 5 ani, stabilit conform art. 86/2 C.pen., care se socotește de la data rămânerii definitive a prezentei sentințe.

În baza art. 86/3 C.pen., pe durata termenului de încercare inculpatul urmează să se supună următoarelor măsuri de supraveghere:

– să se prezinte la Serviciu de Probațiune de pe lângă Tribunalul Covasna și să respecte programul stabilit de acesta;

– să se prezinte la Serviciu de Probațiune de pe lângă Tribunalul Covasna și să respecte programul stabilit de acesta;

– să anunțe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reședință sau locuință și orice deplasare care depășește 8 zile, precum și întoarcerea;

– să anunțe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reședință sau locuință și orice deplasare care depășește 8 zile, precum și întoarcerea;

– să comunice și să justifice schimbarea locului de muncă;

– să comunice și să justifice schimbarea locului de muncă;

– să comunice informații de natură a putea fi controlate mijloacele lui de existență.

– să comunice informații de natură a putea fi controlate mijloacele lui de existență.

În baza art. 359 C.pr.pen., se va atrage atenția inculpatului asupra dispozițiilor prev. de art. 86/4 C.pen., a căror nerespectare are ca urmare revocarea suspendării executării pedepsei.

În baza art. 71 al. 5 C.pen., pe durata suspendării executării pedepsei sub supraveghere, urmează a se suspenda și executarea pedepsei accesorii.

În baza art. 91/3 al. 7 C.pr.pen., după rămânerea definitivă a hotărârii, urmează a se realiza arhivarea separată, în loc special, în plic sigilat, cu asigurarea confidențialității a următoarelor suporturi optice: C.D. nr. 55/P/2012 ( copie ), DVD nr. 1 ce conține înregistrări video surprinse de CAM3 a sistemului de supraveghere a Curții de Conturi, DVD nr. 2 ce conține înregistrări video generate de sistemul de supraveghere al Primăriei Sf. Gheorghe, DVD nr. 3 ce conține fotografii și înregistrări ale sistemelor de supraveghere – Curtea de Conturi și Primărie.

În baza art. 348 C.pr.pen., se va dispune desființarea parțială a dovezii seria DDA nr. 528828 (exemplarul II – copie) doar sub aspectul omisiunii înserării, la rubrica plăcuțele cu numărul de înmatriculare, a numărului plăcuțelor de înmatriculare ridicate – ……….. precum și omisiunea bifării căsuței corespunzătoare.

În baza art. 357 al 2 lit. e raportat la art. 109 al. 5 C.pr.pen., se va dispune restituirea către inculpat a autoturismului marca Volkswagen Golf 3 neînmatriculat în România cu seria de identificare WVWZZZ1HZTP047774 aflat în curtea IPJ Covasna, precum și a următoarelor obiecte și înscrisuri: două chei auto inscripționate VW – plicul nr. 2; carte de identitate auto seria VC995770 și certificat de înmatriculare seria 063902297 pentru autoturismul marca VW Golf 3, eliberate de autoritățile germane, certificat de înmatriculare provizoriu cu seria VIE – 04215 eliberat la data de 09.11.2010 de autoritățile germane pe numele B. Zs. , poliță de asigurare cu seria D/5384 eliberată pentru autoturismul cu nr. VIE 04215, 3 documente tehnice auto în limba germană, 3 cărți tehnice auto în limba germană – plicul nr. 3, aflate la Camera de corpuri delicte a Tribunalului Covasna.

Fiind îndeplinite condițiile răspunderii civile delictuale privind existența faptei ilicite – abuzul în serviciu contra intereselor publice, a prejudiciului cert – amenda contravențională minimă de 1.000 lei neaplicată de inculpat pentru contravenția prev. de art. 64 din Legea 136/1995, a vinovăției și a legăturii de cauzalitate dintre faptă și prejudiciu, în baza art. 14 și art. 346 C.pr.pen., raportat la art. 998 și urm. din ( în vigoare la data comiterii faptei ) inculpatul V. I. D. va fi obligat să plătească părții civile Municipiul Sf. Gheorghe – Direcția Finanțe Publice Municipale despăgubiri civile în sumă de 1.000 lei, reprezentând prejudiciul suferit de bugetul local al Municipiului Sf. Gheorghe.

În baza art. 191 al. 1 C.pr.pen. inculpatul V. I. D. va fi obligat să plătească statului suma de 930 lei reprezentând cheltuieli judiciare, din care suma de 50 lei reprezentând onorariul parțial al apărătorului din oficiu ( av. P. Zs. ) se va avansa din fondul special al Ministerului Justiției.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂȘTE

În baza art. 85 al. 1 din OUG nr.195/2002 republicată, condamnă pe inculpatul V. I. D., fiul lui I. și M., născut la data de …….. în loc. ……., cetățean român de naționalitate română, studii superioare, căsătorit, fără copii minori, agent șef principal de poliție la IPJ Covasna, stagiul militar nesatisfăcut fără antecedente penale, CNP ………., domiciliat în mun. Sf. Gheorghe, ……….. , cu reședința în com. ……….. , la pedeapsa de 1 an și 6 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul neînmatriculat.

În baza art. 85 al. 2 din OUG nr.195/2002 republicată, condamnă pe același inculpat la pedeapsa de 1 an și 6 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul cu număr fals de înmatriculare.

În baza art. 289 al. 1 C.pen., raportat la art. 17 lit. c din Legea 78/2000 condamnă pe același inculpat la pedeapsa de 1 an închisoare pentru comiterea infracțiunii de fals intelectual.

În baza art. 248 C.pen., raportat la art. 13/2 din Legea 78/2000 condamnă pe același inculpat la pedeapsa de 3 ani închisoare pentru comiterea infracțiunii de abuz în serviciu contra intereselor publice.

În baza art. 33 lit. a și b, art. 34 lit. b C.pen., aplică inculpatului V. I. D. pedeapsa cea mai grea aceea de 3 ani închisoare.

În baza art. 71 C.pen., interzice inculpatului drepturile prev. de 64 al. 1 lit. a teza a II a, lit. b și c C. pen., ca pedeapsă accesorie.

În baza art. 86/1 C.pen., dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe un termen de încercare de 5 ani, stabilit conform art. 86/2 C.pen., care se socotește de la data rămânerii definitive a prezentei sentințe.

În baza art. 86/3 C.pen., pe durata termenului de încercare inculpatul trebuie să se supună următoarelor măsuri de supraveghere:

În baza art. 359 C.pr.pen., atrage atenția inculpatului asupra dispozițiilor prev. de art. 86/4 C.pen., a căror nerespectare are ca urmare revocarea suspendării executării pedepsei.

În baza art. 71 al. 5 C.pen., pe durata suspendării executării pedepsei sub supraveghere, se suspendă și executarea pedepsei accesorii.

În baza art. 91/3 al. 7 C.pr.pen., după rămânerea definitivă a hotărârii, dispune arhivarea separată, în loc special, în plic sigilat, cu asigurarea confidențialității a următoarelor suporturi optice: C.D. nr. 55/P/2012 (copie), DVD nr. 1 ce conține înregistrări video surprinse de CAM3 a sistemului de supraveghere a Curții de Conturi, DVD nr. 2 ce conține înregistrări video generate de sistemul de supraveghere al Primăriei Sf. Gheorghe, DVD nr. 3 ce conține fotografii și înregistrări ale sistemelor de supraveghere – Curtea de Conturi și Primărie.

În baza art. 348 C.pr.pen., dispune desființarea parțială a dovezii seria DDA nr. 528828 (exemplarul copie) sub aspectul omisiunii înserării, la rubrica plăcuțele cu numărul de înmatriculare, a numărului plăcuțelor de înmatriculare ridicate – ………. precum și omisiunea bifării căsuței corespunzătoare.

În baza art. 357 al 2 lit. e raportat la art. 109 al. 5 C.pr.pen., dispune restituirea către inculpat a autoturismului marca Volkswagen Golf 3 neînmatriculat în România cu seria de identificare WVWZZZ1HZTP047774 aflat în curtea IPJ Covasna, precum și a următoarelor obiecte și înscrisuri: două chei auto inscripționate VW – plicul nr. 2; carte de identitate auto seria VC995770 și certificat de înmatriculare seria 063902297 pentru autoturismul marca VW Golf 3, eliberate de autoritățile germane, certificat de înmatriculare provizoriu cu seria VIE – 04215 eliberat la data de 09.11.2010 de autoritățile germane pe numele B. Zs., poliță de asigurare cu seria D/5384 eliberată pentru autoturismul cu nr. VIE 04215, 3 documente tehnice auto în limba germană, 3 cărți tehnice auto în limba germană – plicul nr. 3, aflate la Camera de corpuri delicte a Tribunalului Covasna.

În baza art. 14 și art. 346 C.pr.pen., raportat la art. 998 și urm. din Cod civil (în vigoare la data comiterii faptei) obligă pe inculpatul V. I. D., să plătească părții civile Municipiul Sf. Gheorghe – Direcția Finanțe Publice Municipale despăgubiri civile în sumă de 1.000 lei, reprezentând prejudiciul suferit de bugetul local al Municipiului Sf. Gheorghe ca urmare a neaplicării de către inculpat a amenzii contravenționale prev. de art. 64 din Legea 136/1995.

În baza art. 191 al. 1 C.pr.pen. obligă pe inculpatul V. I. D. să plătească statului suma de 930 lei reprezentând cheltuieli judiciare, din care suma de 50 lei reprezentând onorariul parțial al apărătorului din oficiu (av. P. Zs.) se avansează din fondul special al Ministerului Justiției.

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la pronunțare.

Pronunțată în ședință publică azi 19.09.2013.

PREȘEDINTE GREFIER