Infracţiunea de conducere pe drumurile publice. Jurisprudență Infracţiuni


Judecătoria MOINEŞTI Sentinţă penală nr. 396 din data de 05.11.2014

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Moinești, înregistrat pe rolul acestei instanțe la data de 11.06.2014 sub nr. 2059/260/2014, s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpatului M M G, pentru comiterea infracțiunii de conducere pe drumurile publice a unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deținerii permisului de conducere de către o persoană care, la momentul prelevării mostrelor biologice, are o îmbibație alcoolică de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge, prevăzută de art. 336 alin. 1 din NCP.

În cuprinsul actului de sesizare al instanței, s-a reținut următoarea situație de fapt:

La data de 13.04.2014, organele de poliție aflate în serviciul de patrulare au depistat auto cu număr de înmatriculare BV 86 AMO la volanul căruia se afla inculpatul. Întrucât inculpatul emana halenă alcoolică a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,66 mg/l, alcool pur în aerul expirat. Ulterior a fost condus la Spitalul Comănești unde i s-a recolatat o probă biologică al cărei rezultat a fost de 1,55 gr ‰ alcool în sânge.

Situația de fapt descrisă a fost reținută pe baza următoarelor mijloace de probă: declarația învinuitului (fila 17-18, 21, 22 dos. de urm. pen.), declarația martorului Fulga Ștefan (fila 13 dos. de urm. pen.), procesul-verbal de constatare a infracțiunii flagrante (fila 2, 3 dos. de urm. pen.), buletin de analiză toxicologică (fila 10, dos. de urm. pen.), buletin de examinare clinică (fila 6, dos. de urm. pen.), printerul alcooltest (fila 3 bis, dos. de urm. pen.).

În timpul cercetării judecătorești nu au fost administrate probe noi, judecata făcându-se în baza probelor din faza de urmărire penală și a declarației inculpatului din faza de judecată în conformitate cu prevederile art. 396 alin. 10 Cod procedură penală.

Analizând materialul probator administrat în cauză, instanța reține următoarea situație de fapt :

La data de 13.04.2014 inculpatul a circulat la Bacău și la întoarcere s-a oprit pe raza satului Sulța, com. Agăș, unde a consumat băuturi alcoolice. Ulterior s-a urcat din nou la volan și a mai luat cu el în autoturism o persoană. Pe DC 136 inculpatul a fost oprit de echipa de patrulare a poliției fiind depistat cu 0,66 mg/l, alcool pur în aerul expirat. Ulterior a fost condus la Spitalul Comănești unde i s-a recolatat o probă biologică al cărei rezultat a fost de 1,55 gr ‰ alcool în sânge.

Cu ocazia audierii atât în faza de urmărire penală cât și în faza de judecată, inculpatul recunoaște săvârșirea faptei așa cum a fost ea reținută. Cu ocazia audierilor din faza de judecată acesta solicita ca judecata sa se faca in baza probelor administrate in faza de urmarire penala, pe care le cunoaște și le însușește în baza art. 374 alin. 4 coroborat cu art. 396 alin. 10 Cod procedură penală.

Art. 103 alin. 1 Cod proc. pen. prevede că probele nu au o valoare dinainte stabilită prin lege și sunt supuse liberei aprecieri a organelor judiciare în urma evaluării tuturor probelor administrate în cauză. În cauză, declarațiile inculpatului sunt susținute de celelalte mijloace de probă, respectiv declarația martorului F Ș din faza de urmărire penală, printerul alcooltest, buletinul de analiză toxicologică, procesul-verbal de constatare a infracțiunii, buletinul de examinare clinică.

Din întreg materialul probator rezultă că inculpatul a circulat în data de 13.04.2014 pe DC 136 în com. Agăș, sat Sulța, jud. Bacău cu autoturismul având număr de înmatriculare BV 86 AMO pentru care este necesar permis de conducere, având o alcoolemie în sânge de 1,55 gr ‰ alcool în sânge.

În drept, fapta inculpatului M M G care, la data de 13.04.2014 a condus autoturismul marca Ford cu număr de înmatriculare BV 86 AMO pe DC 136 în com. Agăș, sat Sulța, jud. Bacău având în sânge o îmbibație alcoolică de peste 0,80 g/l, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii prevăzută de art. 336 alin. 1 NCP.

În ceea ce privește latura obiectivă, instanța reține că sunt întrunite elementele constitutive ale infracțiunii în sensul în care din probele administrate în cauză se evidențiază realizarea elementului material specific constând într-o acțiune de conducere a unui autoturism pe drumul public având o îmbibație alcoolică peste limita legală. În înțelesul art. 6 pct. 14 din prin drum public se înțelege “orice cale de comunicație terestră (…) special amenajată pentru traficul pietonal sau rutier, deschisă circulației publice”;. Nu există nicio urmă de dubiu că DC 136 în com. Agăș, sat Sulța, jud. Bacău întrunește condițiile legale pentru a putea fi calificat drept drum public. Cu privire la îmbibația alcoolică peste limita legală stabilită prin prelevare de mostre biologice aceasta rezultă din buletin de analiză toxicologică nr. A12/623/15.04.2014 de la fila 10 dosar urmărire penală, care nu a fost contestat de inculpat iar proba în sine a fost însușită de acesta.

Autoturismul condus de inculpat la momentul săvârșirii faptei era un autoturism marca Ford cu număr de înmatriculare, pentru conducerea căruia este necesar permis de conducere categoria B.

Urmarea imediată ca și element al laturii obiective se realizează prin simpla săvârșire a faptei având în vedere că infracțiunea prevăzută de art. 336 alin 1 din NCP este o infracțiune de pericol care nu necesită producerea unui anumit rezultat.

Legătura de cauzalitate rezultă din însăși săvârșirea faptei.

Sub aspectul laturii subiective, inculpatul a acționat cu forma de vinovăție a intenției, acesta având reprezentarea faptei sale și a consecințelor acesteia, prevăzând rezultatul socialmente periculos, care apare ca inevitabil din momentul începerii săvârșirii acțiunii ce constituie elementul material. Vinovăția inculpatului rezultă din declarațiile sale, care sunt coroborate cu ansamblul probator administrat în cauză.

Constatând că infracțiunea există, că a fost săvârșită inculpat cu vinovăția specifică, în baza art. 396 alin. 2 Cod proc. pen., instanța va dispune condamnarea acestuia pentru săvârșirea infracțiunii care face obiectul judecății.

La stabilirea limitelor speciale de pedeapsă instanța va avea în vedere prevederile art. 396 alin. 10 Cod procedură penală, în sensul în care inculpatul prezent la primul termen de judecată și înaintea începerii cercetării judecătorești a precizat că dorește ca judecata să aibă loc în baza acestor prevederi legale cu reducerea limitelor de pedeapsă cu o treime. Instanța a admis această cerere întrucât din probele administrate în faza de urmărire penală se pot stabili clar faptele inculpatului si sunt suficiente date cu privire la persoana sa pentru a permite stabilirea unei pedepse. Prin urmare limita minimă de pedeapsă prin aplicarea reducerii legale și care va fi avută în vedere la individualizarea pedepsei va fi de 8 luni iar limita maximă de 3 ani și 4 luni.

La individualizarea sancțiunii și proporționalizarea acesteia, instanța va avea în vedere dispozițiile art. 74 Cod Penal.

În conformitate cu prevederile art. 74 Cod penal instanța va avea în vedere împrejurările și modul de comitere a infracțiunii, precum și mijloacele folosite, starea de pericol creată pentru valoarea ocrotită, natura și gravitatea rezultatului produs ori a altor consecințe ale infracțiunii, motivul săvârșirii infracțiunii și scopul urmărit, natura și frecvența infracțiunilor care constituie antecedente penale ale infractorului, conduita după săvârșirea infracțiunii și în cursul procesului penal, nivelul de educație, vârsta, starea de sănătate, situația familială și socială a inculpatului.

În ceea ce privește gradul de pericol social al faptei instanța reține că infracțiunea are un grad ridicat de pericol social prin urmările pe care le poate produce pentru siguranța traficului rutier și pietonal.

La stabilirea gradului concret de pericol social se are în vedere nivelul crescut al alcoolemiei, respectiv de 1,55 gr ‰ alcool în sânge , raportat la limita minimă prevăzută de textul incriminator, respectiv 0,80 g/l. De asemenea faptul că inculpatul a mai luat în mașină o persoană căreia i-a pus astfel viața în pericol, precum și împrejurarea că s-a urcat la volan fără a avea o urgență deosebită și intenționând să parcurgă o distanță destul de mare sunt elemente care sporesc gradul de pericol social concret.

La caracterizarea persoanei inculpatului se are în vedere faptul că nu a mai avut abateri de la legea penală, a manifestat o atitudine de recunoaștere și regret față de fapta reținută în sarcina sa.

Cu toate acestea instanța nu poate da eficiență circumstanțelor atenuante având în vedere gardul ridicat de pericol social al faptei, urmările care s-ar fi putut produce și nu în ultimul rând persoana inculpatului.

Pentru toate aceste motive instanța se va orienta către aplicarea unei pedepse cu închisoarea și nu cu amenda.

În consecință inculpatului i se va stabili o pedeapsă de 1 an și 2 luni închisoare.

Instanța apreciază că scopul educativ și preventiv al pedepsei poate fi atins si fără privare de libertate, executarea pedepsei in regim de detenție putând avea consecințe nefaste asupra inculpatului și în consecință, în temeiul art. 83 C. pen., va dispune amânarea executării pedepsei pentru un termen de supraveghere de 2 ani stabilit în condițiile art. 84 C. Pen, care va începe să curgă la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri.

În baza art. 85 alin. 1 Cod Penal pe durata termenului de supraveghere inculpatul va trebui să respecte următoarele măsuri de supraveghere:

a) să se prezinte la Serviciul de Probațiune de pe lângă Tribunalul Bacău, la datele fixate de acesta;

b) să primească vizitele consilierului de probațiune desemnat cu supravegherea sa;

c) să anunțe, în prealabil, schimbarea locuinței și orice deplasare care depășește 5 zile, precum și întoarcerea;

d) să comunice schimbarea locului de muncă;

e) să comunice informații și documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existență.

În baza art. 86 alin. 1 Cod Penal pe durata termenului de supraveghere, datele prevăzute de art. 85 alin. 1 lit. c-e se comunică Serviciului de Probațiune de pe lângă Tribunalul Bacău.

În baza art. 85 alin. 2 Cod Penal instanța stabilește ca pe durata termenului de supraveghere inculpatul să nu conducă autoturisme pentru care este necesar permis de conducere categoria B, apreciind că aceasta este măsura echitabilă de natură a repara valoarea socială prejudiciată prin săvârșirea faptei. De asemenea această măsură este de natură a atrage atenția inculpatului asupra gravității faptei săvârșite și a avea un rol preventiv privind săvârșirea în viitor de fapte de aceeași natură.

Totuși, art. 87 alin. 2 Cod Penal dă posibilitatea inculpatului să solicite motivat instanței care a dispus măsura încetarea acesteia înainte de împlinirea termenului de 2 ani.

În baza art. 404 alin. 3 CPP instanța atrage atenția inculpatului asupra consecințelor nerespectării măsurilor de supraveghere și obligațiilor impuse și ale săvârșirii de noi infracțiuni în cursul termenului de supraveghere, respectiv revocarea amânării pedepsei și executarea acesteia în regim de detenție potrivit prevederilor art. 88 Cod Penal.

În temeiul art. 274 alin. 1 C. proc. pen., instanța urmează a obliga pe inculpat la plata sumei de 300 lei cheltuieli judiciare către stat.