.Infracţiuni formale, de atitudine (de pericol). Individualizarea judiciară a modalităţii de executare. Pericol social


1.Infracţiuni formale, de atitudine (de pericol). Individualizareajudiciară a modalităţii de executare. Pericol social.Art.52 Cod penal.Faptele comise de inculpat şi care în drept se încadrează înprevederile art.87 alin.1 din O.U.G.nr.195/2002 şi ale art.89 alin.1din acelaşi act normativ, sunt infracţiuni de pericol care genereazăo stare de pericol pentru siguranţa circulaţiei rutiere precum şipentru buna administrare a justiţiei.(Decizia penală nr.406/R din 11 iunie 2009)