Instanta poate dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei aplicate persoanei fizice pe o anumita durata. Suspendare a executării


Suspendarea conditionata a executarii pedepsei.

Pedepsele accesorii. Pedepsele complementare

-art. 81 Cod penal;

-art. 71 Cod penal;

-art. 64 Cod penal.

Instanta poate dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei aplicate persoanei fizice pe o anumita durata.

Pedeapsa accesorie consta în interzicerea drepturilor prevazute de art. 64.

În speta, recursul este întemeiat pentru neaplicarea masurii suspendarii executarii pedepsei accesorii potrivit art. 71 alin. 5 Cod penal, în conditiile în care s-a dispus ca modalitate de a pedepsei principale, suspendarea conditionata, motiv pentru care s-a admis recursul declarat de catre Parchetul de pe lânga Tribunalul Bucuresti, s-a casat în parte decizia penala recurata si a facut aplicarea art. 71 alin. 5 Cod penal.

Prin sentinta penala nr.694/20.03.2007 Judecatoria Sectorului 4 Bucuresti în baza art.329 al.1,3 Cod penal a condamnat pe inculpatul B.C., la 5 ani închisoare pentru savârsirea infractiunii de proxenetism.

A facut aplicarea art. 71,64 lit. a,b,c,e Cod penal .

În baza art. 65 Cod penal a interzis inculpatului drepturile prevazute de art.64 alin.1 lit.a,b,e Cod penal pe o perioada de 3 ani dupa executarea pedepsei.

În baza art. 118 lit. e Cod penal a confiscat de la inculpat suma de 400 RON dobândita prin savârsirea infractiunii.

In baza art. 191 al.1 Cod procedura penala a obligat inculpatul la 350 RON cheltuieli judiciare catre statului.

Pentru a pronunta aceasta sentinta prima instanta a retinut din ansamblul probator administrat în cauza ca în seara zile de 19.02.2004, în jurul orelor 23,00, martorul V. N. i-a invitat la restaurantul “Toamnei”, situat pe str. Mihai Eminescu, pe vecinii sai, martorii N. M. C. si L.R. M., precum si pe tatal acestuia din urma, L.D. Dupa ce au plecat de la restaurant persoanele mentionate s-au oprit la pizzeria “Gemenii”, situata pe sos. Oltenitei, si, aici, martorul V. N. si-a exprimat dorinta de “a avea o fata”, întrebându-l pe martorul L. R. M. daca stie pe cineva în acest domeniu. Martorul L. si-a oferit serviciile de intermediar si l-a contactat telefonic pe inculpatul B.C.,zis “Sobolanu”, solicitându-i acestuia o fata pentru martorul Voicu.

Cu ocazia acestei convorbiri telefonice s-au stabilit pretul (200 RON) si durata (trei ore) serviciilor sexuale ce urmau a fi prestate. În jurul orelor 06,30, a sosit inculpatul, împreuna cu fata promisa, martora D. N., care alaturi de martorii N. M. C. si L. R. M., mai sus mentionati, s-au deplasat cu taxiul pe str. Paisului nr. 23-25, unde se afla sediul firmei martorului V. Aici, martorul L. a primit de la martorul V. suma de 100 USD, urmând sa revina dupa trei ore pentru a lua-o pe martora D. N.

La expirarea acestui interval de timp martorul L. a revenit, dar martorul V. a mai solicitat înca trei ore de servicii sexuale, pentru care a achitat înca 100 USD. Din cei 200 USD obtinuti, inculpatul a luat suma de 400 RON, iar martorul L. suma de 210 RON.

Întrucât martorul V. a constatat lipsa unor sume de bani acesta a anuntat organele de politie si,în urma cercetarilor, a rezultat ca martora D. a întretinut relatii sexuale contra cost cu martorul V. În momentele imediat urmatoare, organele de politie l-au retinut pe martorul L., care se prezentase, conform întelegerii pentru a lua-o pe martora D. N. Sesizând prezenta echipajului de politie, inculpatul a fugit. Acesta a fost identificat pe baza declaratiilor martorilor L. si D .

Apelul declarat de inculpatul B.C. împotriva acestei sentinte a fost admis prin decizia penala nr.92/A/09.02.2009 a Tribunalului Bucuresti Sectia I-a penala, a fost desfiintata în parte sentinta si în urma rejudecarii în baza art.329 alin.1 si 3 Cod penal a condamnat pe inculpatul B.C. la 2 ani închisoare cu aplicarea art. 74,76 lit.b Cod penal si 2 ani interzicerea drepturilor prevazute de art.65 rap. la 64 lit. a,b teza a II-a, e Cod penal .

În baza art.81 Cod penal a dispus suspendarea conditionata a pedepsei pe o perioada de 4 ani de la ramânerea definitiva a hotarârii.

A pus în vedere inculpatului disp. art.82, 83 Cod penal si art.359 Cod procedura penala.

A mentinut celelalte dispozitii ale sentintei penale atacate.

Solicitarea inculpatului din apel a fost aceea de achitare în temeiul art.11 pct. 2 lit.a rap.la art.10 lit.c Cod procedura penala,motivat de faptul ca acesta nu a comis infractiunea retinuta .

Inculpatul a mai aratat ca nu a fost prezent niciodata la judecarea în fond a cauzei întrucât nu a primit citatiile la noul domiciliu.

Instanta de apel examinând lucrarile dosarului a retinut ca a existat un dosar de ancheta nr.2090/P/2004 prin care s-a dispus disjungerea cu privire la inculpatul B.C. pentru infractiunea prev. de art.329 alin.1 si 3 Cod penal si art.293 alin.1 Cod penal .

S-a format un nou dosar de ancheta nr.10904/P/2004 în care s-a emis rechizitoriul din 19.10.2006, în prezenta cauza. În celalalt dosar inculpat era L.R. M., iar învinuita D. N. a fost scoasa de sub urmarire penala pentru infractiunea prev. de art.328 Cod penal cu aplic. art.99 Cod penal, aplicându-i-se acesteia o amenda administrativa, conform art.18/1 Cod penal.

În cadrul anchetei a fost consemnat în procesul-verbal din 20.02.2004 de catre organele de politie, declaratia numitei D.N., ce a fost gasita în str. Paisului nr.23-25, ca era acolo pentru a se prostitua fiind adusa de “pestele ei” Sobolanul.

S-a încheiat un proces-verbal cu numarul de apel de la telefonul numitului R. L. unde au aparut mai multe apeluri date si primite de la numarul de telefon 0721651477 apartinând inculpatului B. C. (zis Sobolanul). Martorul N. M. C. se refera în declaratia sa la numitul “Sobolanul” care a fost sunat de L.pentru a aduce o “femeie”.

În declaratia data de D. N., aceasta declara în prezenta aparatorului, ca a fost cumparata de B. C. zis Sobolanul, dar a avut o singura relatie sexuala cu un client adus de acesta, iar banii i-a luat de la client L. R.

Din procesul-verbal de la pagina 77 dosar ancheta, rezulta ca inculpatul B. C. nu mai locuia în str. Costila nr.8, bl.P5, sc.2, apt.141, sector 4 si în urma verificarilor nu i s-a aflat o alta adresa.

Organul de ancheta a continuat sa-I citeze la aceeasi adresa, astfel se explica de ce în cadrul anchetei inculpatul nu a fost audiat. Organul de ancheta s-a multumit cu îndeplinirea procedurii prin afisare la o adresa pe care o stia din aprilie 2006, adresa unde stia ca inculpatul nu mai locuieste. La instanta de fond, s-au facut numeroase demersuri pentru a afla adresa inculpatului, demersuri ce au ramas fara rezultat.

Astfel, adresa comunicata de organele de stat era tot str. Costilei, adresa la care a fost citat inculpatul. Apelantul-inculpat invoca ca nu mai locuia la aceasta adresa, dar nici nu face dovada certa a locuirii cu acte sau faptic la o alta adresa.

Instanta de apel a solicitat relatii de la Asociatia de locatari din str. Costilei pentru a afla de când inculpatul nu mai locuia la acea dresa, relatii care dupa un termen nu au venit, iar adresa indicata în apel nu este stabilita de la ce data avea noua adresa pentru a constata ca pe timpul anchetei, judecarii cauzei în fond avea o alta adresa certa.

În cazul în care se facea dovada cu orice mijloc de proba faptul ca locuia în timpul cercetarii penale sau judecatoresti la o alta adresa, se putea retine judecarea cauzei cu lipsa de procedura.

În speta apelantul nu face dovada certa a altei adrese pe timpul judecarii cauzei în fond, astfel ca instanta de apel nu a putut retine judecarea cauzei cu lipsa de procedura,constatând nefondat acest prim motiv de apel.

Pe fondul cauzei, în raport de apararea formulata de inculpatul apelant în sensul achitarii, instanta a retinut în baza probelor administrate existenta infractiunii, savârsita de inculpat.

Astfel, în declaratiile date partea vatamata D.N. cercetata pentru savârsirea infractiunii de furt prev.de art.208,209 si pentru practicarea prostitutiei, declara în mai multe rânduri ca “patronul”, “pestele” sau era “Sobolanul” (inculpatul B.).

Martorul audiat si practic coinculpatul L., declara ca a solicitat inculpatului B. sa-i faca rost de o femeie pentru martorul V. În telefonul acestui inculpat se afla apelurile acestuia la numarul de telefon al inculpatului B. în noaptea respectiva.

Toate aceste probe coroborate fac dovada certa a venirii inculpatului în acea dimineata cu partea vatamata D. N., la cererea inculpatului L. pentru a o plasa numitului Voicu pentru întretinerea de relatii sexuale contra cost.

Este dovedit ca negocierea a avut loc între L. si martorul V., iar “procurarea” persoanei s-a facut cu ajutorul inculpatului Bogoe, care stia pentru ce a cu martora D. N.

Din declaratiile partii vatamate D. N. rezulta ca se ocupa cu prostitutia sub protectia “Sobolanului” respectiv B. C., care a adus-o în str. Paisului, banii fiind luati de L. si predati o parte inculpatului B.

În raport de probele administrate instanta a retinut ca dovedita savârsirea infractiunii pentru care a fost trimis în judecata inculpatul, atât sub latura obiectiva – aducerea martorei pentru a întretine relatii sexuale cu martorul V., contra cost, cât si latura subiectiva – intentie directa. Din punct de vedere a pericolului faptei,instanta de apel a avut în vedere proliferarea acestui gen de infractiuni si aspectul ca D. N. era minora, ceea ce face ca si calificarea juridica sa fie art.329 alin.1 si 3 Cod penal asa cum a fost modificat prin art.1 pct.8 din Legea nr.169/2002.

Ca regim sanctionator instanta a avut în vedere modalitatea de savârsire a infractiunii, atitudinea anterioara si ulterioara a inculpatului.

Astfel, instanta a constatat ca inculpatul nu are antecedente penale, iar de la savârsirea prezentei infractiuni – februarie 2004 – pâna în prezent nu a mai savârsit alte infractiuni, ceea ce conduce la aplicarea circumstantelor atenuante prev. de art.72, 74, 76 C.p., reducând pedeapsa sub limita minima prevazuta de lege .

Împotriva acestei decizii a declarat recurs Parchetul de pe lânga Tribunalul Bucuresti criticând-o pentru nelegalitate si netemeinicie.

Prin motivele de recurs depuse în scris se invoca cazurile de casare prev.de art.3859 pct.17 si 18 Cod procedura penala, dar la sustinerea orala a recursului se are în vedere cazul de casare prev.de art.3859 pct.14 Cod procedura penala.

Se sustine ca în mod gresit s-a retinut în favoarea inculpatului circumstante atenuante prev. de art.74 lit.a Cod penal,întrucât inculpatul s-a sustras urmaririi penale si judecarii în fond si fapta comisa nu a fost întâmplatoare.

Inculpatul din activitatea infractionala îsi asigura resurse financiare. Nu este justificata astfel aplicarea unei pedepse sub minimul special prevazut de lege si cu suspendarea conditionata a executarii.

Se mai critica hotarârea pentru neaplicarea pedepsei accesorii prev.de art.64 lit.a teza a II-a lit.b,e Cod penal.

O alta sustinere a recursului se refera la faptul ca, desi s-a facut aplicarea art.81 Cod penal si ,daca se va mentine aceasta modalitate de executare sa se dispusa suspendarea executarii pedepsei accesorii conform art.71 alin.5 Cod penal.

Se mai solicita si aplicarea pedepsei complementare prev.de art.64 lit.a teza a II-a si lit.b,e Cod penal, iar nu cea prev.de art.64 lit.a si b teza a II-a.

Curtea, examinând potrivit art.3856 alin.1 si 2 Cod procedura penala recursul Parchetului constata ca acesta este întemeiat prin prisma cazului de casare invocat la sustinerea orala, respectiv cel prev.de art.3859 pct.14 Cod procedura penala.

În privinta împrejurarilor faptice ale cauzei se constata retinerea corecta a existentei infractiunii ,care este dovedita prin mijloacele de proba administrate (chiar daca si la instanta de recurs inculpatul neaga comiterea faptei), dupa cum este dovedita vinovatia inculpatului si s-a dat o încadrare juridica corecta faptei.

În cauza inculpatul nu a exercitat calea de atac a recursului.

În privinta criticilor parchetului se constata ca acestea nu sunt întemeiate sub aspectul retinerii circumstantelor atenuante, prev.de art.74 Cod penal si a suspendarii conditionate a executarii pedepsei.

Instanta de apel a retinut justificat ca circumstante atenuante favorabile inculpatului lipsa antecedentelor penale, modalitatea concreta si împrejurarile în care a fost comisa fapta, atitudinea inculpatului, care s-a prezentat în fata instantei de apel, în pofida lipsei demersurilor organelor de urmarire penala pentru a obtine date cu privire la domiciliul inculpatului.

Fapta comisa de inculpat prezinta prin natura sa un grad ridicat de pericol social, dar împrejurarile comiterii si persoana acestuia conduc la constatarea, cum corect a retinut si instanta de apel, ca executarea pedepsei în modalitatea suspendarii conditionate asigura cerintele art.52 Cod penal privind scopul pedepsei, nefiind justificata nici majorarea cuantumului pedepsei si nici executarea în regim de detentie, care s-ar dovedi a fi excesiva.

Recursul este întemeiat însa pentru neaplicarea masurii suspendarii executarii pedepsei accesorii potrivit art.71 alin.5 Cod penal în conditiile în care s-a dispus ca modalitate de executare a pedepsei, suspendarea conditionata.

De asemenea, se constata ca inculpatului nu i-a fost aplicata pedeapsa accesorie prev.de art.71 rap.la art.64 lit.a teza a II-a lit.b si e Cod penal, pedeapsa care este justificata în raport cu natura infractiunii si impactul negativ din punct de vedere social al unor asemenea fapte penale.

Totodata se constata ca în privinta pedepsei complementare,a carei aplicare este obligatorie potrivit art.329 alin.1 Cod penal si art.65 Cod penal, instanta de apel eronat a avut în vedere art.64 lit.a,b teza a II-a,e Cod penal, când în mod corect se impune interzicerea drepturilor prev.de art.64 lit.a teza a II-a ,lit.b si e Cod penal (art.64 lit.b,nefiind structurat pe teze).

Asa fiind, urmeaza a admite recursul Parchetului potrivit art.38515 pct.2 lit.d Cod procedura penala, a casa partial decizia, doar în limitele ce preced.

(Curtea de Apel Bucuresti – Sectia I-a Penala – Decizia penala nr.623/04 mai 2009).