. Plângere împotriva soluţiei de netrimitere în judecată. Greşita reţinere a incidenţei dispoziţiilor legale referitoare la autoritatea de lucru judecat în ceea ce priveşte actele


Prin sentinta penala nr. 175 din 14 august 2007, Judecatoria Viseu de Sus, în baza art. 2781 pct. 8 lit. a C.pr.penala a respins ca nefondata plângerea formulata de petentii T.S. si T.I. împotriva rezolutiilor din 30 martie 2007 data în dosar nr. 37/P/2007 si din 21 martie 2007 data în dosar nr. 654/P/2006 ale Parchetului de pe lânga Tribunalul Maramures si a mentinut solutiile de clasare si respectiv de confirmare a propunerii de neîncepere a urmaririi penale fata de faptuitorul B.I. sub aspectul savârsirii infractiunilor prev. de art. 246 C.pen. si art. 289 C.pen.

Pentru a hotarî astfel, judecatoria a retinut ca prin plângerea adresata instantei, petentii T.S. si T.I. au solicitat, în temeiul art. 2781 C.pr.penala, desfiintarea rezolutiei nr. 361/II/2/2007 din 7 mai 2007 data de Parchetul de pe lânga Tribunalul Maramures deoarece exista suficiente probe si motive pentru trimiterea în judecata” a faptuitorului B.I., fost judecatoresc cercetat pentru infractiunile de abuz în serviciu si fals intelectual prev. de art. 246 C.pen. si 289 C.pen. în dosarele Parchetului de pe lânga Tribunalul Maramures nr. 654/P/2006 si nr. 37/P/2007.

În motivarea plângerii, petentii au sustinut ca prin raportul de expertiza grafica pe care-l depun la dosar se face dovada infractiunilor pentru care au fost sesizate organele de urmarire penala, infractiuni comise de B.I. în exercitarea atributiilor în calitate de executor judecatoresc.

Din examinarea plângerii formulate de petenti raportat la probele administrate în dosarele nr. 37/P/2007 si nr. 654/P/2006 ale Parchetului de pe lânga Tribunalul Maramures instanta a retinut urmatoarele:

În dosar nr. 37/P/2007, Parchetul de pe lânga Tribunalul Maramures a înregistrat adresa nr. 16049/6769/2006 a Parchetului de pe lânga Înalta Curte de Casatie si Justitie – Sectia de urmarire penala si criminalistica din care rezulta ca în contextul solutionarii unei plângeri a numitilor T.S. si T.I. au rezultat aspecte referitoare la savârsirea infractiunilor prevazute de art. 246 si art. 289 C.pen. de catre judecatoresc B.I.”.

S-au efectuat acte premergatoare analizându-se activitatea executorului într-un dosar executional în care petentii aveau calitatea de debitori catre Cooperativa de Credit Creditul Viseuan” si s-a constatat ca faptele imputate executorului judecatoresc B.I. au constituit obiectul dosarelor penale nr. 748/P/2004 al Parchetului de pe lânga Judecatoria Viseu de Sus solutionat prin rezolutia din 5 august 2004 în sensul neînceperii urmaririi penale pentru infractiunile de abuz în serviciu si fals intelectual prev. de art. 246 si art. 289 C.pen. si nr. 654/P/2006 al Parchetului de pe lânga Tribunalul Maramures solutionat prin rezolutia din 21 martie 2007 prin confirmarea propunerii de neîncepere a urmaririi penale pentru aceleasi infractiuni.

Ca atare, retinând autoritatea de lucru judecat prin rezolutia din 30 martie 2007 s-a dispus, în baza art. 11 pct. 1 lit. a” si art. 10 lit. j” C.pr.pen. clasarea cauzei.

În dosarul nr. 654/P/2006 al Parchetului de pe lânga Tribunalul Maramures a fost analizata plângerea petentilor care îl acuza pe fostul executor judecatoresc de comiterea acelorasi infractiuni (respectiv abuz în serviciu si fals intelectual prev. de art. 246 C.pen. si respectiv de art. 289 C.pen.) si pe T.V. si T.M. de comiterea infractiunii de fals material în înscrisuri oficiale prev. de art. 288 C.pen.

În baza acelorasi probe, s-a dispus neînceperea urmaririi penale fata de B.I. si de faptuitorii T.M. în temeiul art. 228 al. 6 si art. 10 lit. j” C.pr.penala.

Fata de aspectele retinute mai sus, plângerea formulata de petenti a fost apreciata ca nefondata si a fost respinsa ca atare.Prin decizia penala nr. 427/R/15.11.2007, tribunalul a admis recursul declarat de petentii T.S. si T.I. împotriva sentintei penale nr. 175 din 14 august 2007 a Judecatoriei Viseu de Sus, pe care în temeiul art. 38515 pct. 2 lit. d. C.pr.penala a casat-o în întregime si rejudecând cauza a dispus admiterea plângerii formulata de petentii T.S. si T.I., desfiintarea în totalitate a rezolutiei din 30 martie 2007 data în dosar nr. 37/P/2007 al Parchetului de pe lânga Tribunalul Maramures si în parte rezolutia din 21 martie 2007 data în dosar nr. 654/P/2006 al Parchetului de pe lânga Tribunalul Maramures, numai cu privire la dispozitia de neîncepere a urmaririi penale fata de numitul B.I., si a trimis cauza procurorului de la Parchetul de pe lânga Curtea de Apel Cluj pentru efectuarea de cercetari în vederea începerii urmaririi penale fata de numitul B.I., sub aspectul infractiunilor prev. de art. 246 si art. 289 C.penal.

Tribunalul a retinut ca din examinarea actelor si lucrarilor efectuate în cauza a rezultat faptul ca, prin plângerea din 7.07.2006 adresata Parchetului de pe lânga Tribunalul Maramures si înregistrata sub dosar nr. 654/P/2006, petentii T.S. si T.I. au solicitat printre altele efectuarea de cercetari penale sub aspectul comiterii infractiunilor de fals intelectual si abuz în serviciu contra intereselor persoanelor de catre numitul B.I..Petentii au sustinut ca numitul B.I., executor judecatoresc, a încheiat în dosarul executional nr. 121/2001 procesul verbal de adjudecare din data de 30.09.2002, în care a consemnat în mod nereal ca petentul T.S. a fost prezent si nu s-a opus cererii creditoarei Cooperativa de Credit Creditul Viseuan”, ci dimpotriva, ar fi fost de acord cu trecerea în proprietatea creditoarei a tuturor bunurilor urmarite ale petentilor. Prin aceasta consemnare necorespunzatoare adevarului, realizata cu prilejul întocmirii unui act de stingere a urmaririi silite, executorul judecatoresc le-a cauzat prejudicii si le-a adus atingere intereselor personale.

În dosarul nr. 654/P/2006, prin rezolutia din 21 martie 2007 procurorul, în temeiul art. 228 alin. 6 si art. 10 lit. j C.pr.penala, a confirmat propunerea de neîncepere a urmaririi penale fata de numitul B.I. sub aspectul infractiunilor prev. de art. 246 si art. 289 C.penal. S-a retinut ca în cauza sunt incidente dispozitiile art. 10 lit. j C.pr.penala, deoarece aspectele sesizate de catre petenti au facut deja obiectul altor dosare penale solutionate, respectiv a dosarului nr. 748/P/2004 al Parchetului de pe lânga Judecatoria Viseu de Sus, în care prin rezolutia din 5.08.2004 s-a dispus neînceperea urmaririi penale fata de numitul B.I..

Aceleasi aspecte legate de derularea procedurii executarii silite si de încheierea procesului verbal de adjudecare din 30.09.2002 în lipsa petentilor, imputându-se executorului judecatoresc B.I. îndeplinirea necorespunzatoare a atributiilor de serviciu în dauna intereselor petentilor si consemnarea unor împrejurari nereale în procesul verbal, au facut obiectul plângerii adresata de petenti Parchetului de pe lânga Înalta Curte de Casatie si Justitie si care a fost ulterior înregistrata sub dosar nr. 37/P/2007 al Parchetului de pe lânga Tribunalul Maramures.

În acest dosar, prin rezolutia din 30 martie 2007, s-a dispus clasarea cauzei, în temeiul art. 11 pct. 1 lit. a, art. 10 lit. j C.pr.penala, retinându-se ca faptele au fost solutionate în dosarele nr. 748/P/2004 al Parchetului de pe lânga Judecatoria Viseu de Sus si nr. 654/P/2006 al Parchetului de pe lânga Tribunalul Maramures.

Plângerile petentilor împotriva rezolutiilor din 21 martie 2007 si din 30 martie 2007 au fost respinse de prim procurorul Parchetului de pe lânga Tribunalul Maramures, prin rezolutia nr. 361/II/2/2007.

Din analiza rezolutiei din 5 august 2004 data în dosar nr. 748/P/2004 al Parchetului de pe lânga Judecatoria Viseu de Sus, precum si din plângerea petentilor ce a facut obiectul acestui dosar, tribunalul a constat ca în aceasta cauza au existat sesizari si s-au efectuat acte premergatoare cu privire la alte aspecte ale activitatii executorului judecatoresc B.I., respectiv comiterea infractiunii de fals prin subevaluarea bunurilor ipotecate ale petentilor, cu ocazia întocmirii publicatiei de vânzare.

S-a mai constatat ca aspectele semnalate prin plângerile mentionate privind întocmirea procesului verbal din 30.09.2002, nu au fost sesizate, cercetate si solutionate în dosar nr. 748/P/2004, astfel ca rezolutia din 5 august 2004 nu putea sta la baza adoptarii unor solutii de clasare ori de neîncepere a urmaririi penale în baza dispozitiilor art. 10 lit. j C.pr.penala în prezentele plângeri.

Autoritatea de lucru judecat, potrivit art. 10 lit. j C.pr.penala, presupune existenta a doua elemente identice între cauza judecata si cauza care urmeaza a fi solutionata, si anume identitate de persoana si identitate de obiect.

Or, fata de cele de mai sus, s-a constatat ca nu exista identitate de fapte materiale între prezenta cauza si cea din dosarul nr. 748/P/2004 pentru a putea opera autoritatea de lucru judecat.

Pe de alta parte, autoritate de lucru judecat dobândesc numai hotarârile judecatoresti ramase definitive, nu si rezolutiile ori ordonantele procurorului, câta vreme nu se statorniceste asupra lor printr-o hotarâre judecatoreasca definitiva.

Pentru aceste considerente si având în vedere ca referitor la faptele reclamate în prezenta cauza nu au fost efectuate cercetari, tribunalul a retinut ca rezolutiile procurorului din 30 martie 2007 si 21 martie 2007 sunt nelegale.

În consecinta, s-a admis recursul declarat de petenti, s-a casat în întregime hotarârea atacata si, în temeiul art. 2781 alin. 8 lit. b C.pr.penala s-a admis plângerea formulata de petenti în sensul desfiintarii în totalitate a rezolutiei din 30 martie 2007 data în dosar nr. 37/P/2007 al Parchetului de pe lânga Tribunalul Maramures si în parte rezolutia din 21 martie 2007 data în dosar nr. 654/P/2006 al Parchetului de pe lânga Tribunalul Maramures, numai cu privire la dispozitia de neîncepere a urmaririi penale fata de numitul B.I., dispunându-se trimiterea cauzei procurorului de la Parchetul de pe lânga Curtea de Apel Cluj pentru efectuarea de cercetari în vederea începerii urmaririi penale fata de numitul B.I. sub aspectul infractiunilor prev. de art. 246 C.penal si art. 289 C.penal.La stabilirea competentei s-au avut în vedere dispozitiile Legii nr. 79/2007 pentru modificarea art. 281 pct. 1 lit. b C.pr.penala, precum si prevederile art. 209 alin. 4 C.pr.penala.