Plângere prealabilă. Lipsa părţii vătămate la două termene consecutive. Citare nelegală. încălcarea dispoziţiilor art. 286 Cod procedură penală


La data de 16.08.2000 partea vătămată S.C. “Eurotrans Internaţional” SRL Galaţi a formulat la organele de poliţie plângere împotriva numitului CA şi a solicitat să se ia măsuri în vederea recuperării de la acesta a sumei de 3.472.000 lei, în caz contrar să se dispună trimiterea acestuia în judecată.

în motivarea plângerii, a susţinut că numitul CA a lucrat o scurtă perioadă de timp în calitate de barman, fără convenţie civilă sau contract de muncă, la punctul de lucru Restaurant “Valurile Dunării”.

în noaptea de 15/16.08.2000 inculpatul şi-a însuşit suma de 8.711.500 lei obţinută din încasări, şi a părăsit locul de muncă.

Prin rezoluţia nr. 5158/P/2000 a Parchetului de pe lângă Judecătoria Galaţi s-a dispus scoaterea de sub urmărirea penală a învinuitului CA pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 214 alin. 2 Cod penal, deoarece acesta nu avea ca atribuţii administrarea şi conservarea bunurilor societăţii.

Conform art. 279 alin. 2 lit. a Cod procedură penală, cauza a fost înaintată spre competentă soluţionare Judecătoriei Galaţi în ceea ce priveşte infracţiunea de abuz de încredere, prevăzută de art. 213 alin. 1 Cod penal.

Prin sentinţa penală nr. 55/12.01.2001, în temeiul dispoziţiilor art. 11 pct. 2 lit. b raportat la art. 10 lit. h teza I Cod procedură penală, s-a dispus încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului CA pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 213 alin. 1 Cod penal.

S-a reţinut că partea vătămată a lipsit nejustificat la două termene consecutive, situaţie care potrivit dispoziţiilor art. 2841 Cod procedură penală este considerată drept retragere a plângerii prealabile.

Prin decizia penală nr. 632/3.12.2001, a Tribunalului Galaţi, s-a admis recursul declarat de partea vătămată, s-a casat hotărârea instanţei de fond şi s-a dispus trimiterea cauzei spre rejudecare la aceeaşi instanţă.

S-a reţinut că hotărârea instanţei de fond este nelegală din următoarele

motive:

– au fost încălcate dispoziţiile art. 291 alin. 1 Cod procedură penală, potrivit cărora judecata poate avea loc numai dacă părţile sunt legal citate şi procedura este îndeplinită. Partea vătămată a fost citată la punctul de lucru Restaurant “Valurile Dunării”, deşi sediul acesteia este în Galaţi, str. Arhipelag nr. 1;

– au fost încălcate dispoziţiile art. 286 Cod procedură penală, potrivit cărora în situaţia în care în urma cercetărilor efectuate se constată că fapta urmează a primi o încadrare pentru care este necesară plângerea prealabilă, organul de cercetare penală sau instanţa de judecată aveau obligaţia să o cheme pe partea vătămată şi să o întrebe dacă înţelege să formuleze plângere.

Decizia penală nr.632/03.12.2001 a Tribunalului Galaţi