Recidivă. Concurs de infracţiuni. Pluralitate intermediară


Prin sentinta penala nr.1287/4.04.2005, pronuntata de Judecatoria Sectorului 5 Bucuresti în

dosarul nr.2834/2005 s-a admis cererea de contopire formulata de petentul condamnat L.D., fiul lui

F. si N., nascut la 7.06.1964 în Bucuresti.

S-au repus în individualitatea lor pedepsele contopite în pedeapsa rezultanta de 7 ani

închisoare aplicata petentului prin sentinta penala nr.1321/14.10.2002 pronuntata de Judecatoria

Sectorului 6 Bucuresti în dosarul nr.13070/2002, definitiva prin decizia penala nr.1012/29.05.2003

a Curtii de Apel Bucuresti – Sectia a II-a penala, astfel:

– pedeapsa de 5 ani închisoare aplicata în baza art.208 alin.1-209 lit.e,g,i Cod penal cu

aplicarea art.37 lit.a Cod penal – fapta din 9/10.06.2002;

– pedeapsa de 3 ani închisoare aplicata în baza art.36 alin.1 din Decretul 328/1966 republicat

cu aplicarea art.37 lit.a Cod penal – fapta din 9/10.06.2002;

– pedeapsa de 4 ani închisoare, aplicata în baza art.38 alin.1 din Decretul 328/1966

republicat cu aplicarea art.37 lit.a Cod penal – fapta din 9/10.06.2002.

S-a mentinut revocarea liberarii conditionate, în temeiul art.61 Cod penal a restului de 1864

(5 ani o luna si 9 zile) închisoare, ramas neexecutat din pedeapsa aplicata inculpatului prin sentinta

penala nr.361/27.01.2001 a Judecatoriei Sectorului 5 Bucuresti care a fost contopit cu fiecare dintre

cele trei pedepse cu închisoarea de mai sus si, mentinând sporul de 2 ani aplicat prin sentinta penala

nr.1321/14.10.2002, pronuntata de Judecatoria Sectorului 6 Bucuresti au rezultat trei pedepse de 7

ani o luna si 9 zile închisoare.

S-au repus în individualitatea lor pedepsele contopite în pedeapsa rezultanta de 13 ani si 6

luni închisoare aplicata petentului prin sentinta penala nr.1660/2.12.2002 pronuntata de Judecatoria

Sectorului 6 Bucuresti în dosarul nr.14974/2002, definitiva prin decizia penala nr.1039/3.06.2003 a

Curtii de Apel Bucuresti – Sectia a II-a penala, astfel:

– pedeapsa de 12 ani închisoare si 2 ani interzicerea unor drepturi, aplicata în baza art.26

raportat la art.197 alin.2 lit.a Cod penal cu aplicarea art.37 lit.a Cod penal – fapta din 4.05.2002;

-pedeapsa de 12 ani închisoare si 2 ani interzicerea unor drepturi, aplicata în baza art.197

alin.2 lit.a Cod penal cu aplicarea art.37 lit.a Cod penal – fapta din 4.05.2002;

– pedeapsa de 7 ani închisoare si 2 ani interzicerea unor drepturi aplicata în baza art.192

alin.2 Cod penal cu aplicarea art.37 lit.a Cod penal – fapta din 2.06.2002;

– pedeapsa 9 ani închisoare si 2 ani interzicerea unor drepturi aplicata în baza art.208 alin.1-

209 lit.e,g,i Cod penal cu aplicarea art.37 lit.a Cod penal – fapta din 13/14.04.2002;

– pedeapsa 3 ani închisoare aplicata în baza art.25 raportat la art.36 alin.1 din Decretul

328/1996 republicat, cu aplicarea art.75 lit.c si art.37 lit.a Cod penal – fapta din 13/14.04.2002;

– pedeapsa 3 ani închisoare aplicata în baza art.36 alin.1 din Decretul 328/1996 republicat,

cu aplicarea art.41 alin.2 si art.37 lit.a Cod penal – fapta din 13/14.04.2002.

S-a mentinut revocarea liberarii conditionate în temeiul art.61 Cod penal a restului de 1864

(5 ani o luna si 9 zile) închisoare ramas neexecutat din pedeapsa de 10 ani închisoare, aplicata

inculpatului prin sentinta penala nr.361/27.01.2001 a Judecatoriei Sectorului 5 Bucuresti, care a fost

contopit cu fiecare dintre cele 6 pedepse cu închisoarea de mai sus si, mentinând sporul de 6 lunii

aplicat prin sentinta penala nr.1160/2.12.2002 pronuntata de Judecatoria Sectorului 6 Bucuresti au

rezultat doua pedepse de 5 ani 7 luni si 9 zile închisoare, doua pedepse de 12 ani si 6 luni

închisoare, o pedeapsa de 7 ani si 6 luni închisoare si o pedeapsa de 9 ani si 6 luni închisoare.

Conform art.33 lit.a, 34 alin.1 lit.b Cod penal s-au contopit pedepsele astfel stabilite cu

pedeapsa de 5 ani si 6 luni închisoare aplicata în baza art.208 alin.1-209 alin.1 lit.a,g,i Cod penal cu

aplicarea art.37 lit.a raportat la art.74 lit.b Cod penal coroborat cu art.80 alin.2 Cod penal prin

sentinta penala nr.375/12.02.2004, pronuntata de Judecatoria Sectorului 6 Bucuresti, definitiva prin

decizia penala nr.1353/4.08.2004 a Curtii de Apel Bucuresti – Sectia I-a penala – fapta din

4.05.2002 si cu pedeapsa de 5 ani 2 luni si 4 zile închisoare aplicata în baza art.36 alin.1 din

Decretul 328/1966 cu aplicarea art.37 lit.a si 13 Cod penal, prin sentinta penala nr.1085/8.07.2003

pronuntata de Judecatoria Sectorului 6 Bucuresti, definitiva prin decizia penala nr.1208/27.08.2003

a Tribunalului Bucuresti – Sectia I-a penala – fapta din 24.04.2002 si, mentinând sporul de 1 an

aplicat condamnatului prin sentinta penal,a nr.1660/2.12.2002 pronuntata de Judecatoria Sectorului

6 Bucuresti, la care s-a adaugat un nou spor de 1 an închisoare, dând spre inculpatului

pedeapsa de 14 ani si 6 luni închisoare cu aplicarea art.71,64 Cod penal.

În baza art.35 alin.2 Cod penal s-a aplicat petentului pedeapsa complimentara a interzicerii

drepturilor prevazute de art.64 lit.a,b Cod penal pe o perioada de 2 ani, pedeapsa stabilita prin

sentinta penala nr.1660/2.12.2002, pronuntata de Judecatoria Sectorului 6 Bucuresti, inculpatul

având de executat în final pedeapsa principala de 14 ani si 6 luni închisoare si pedeapsa

complimentara de 2 ani interzicerea drepturilor prevazute de art.64 lit.a,b Cod penal. S-au mentinut

masurile de siguranta dispuse, în temeiul art.118 lit.b Cod penal prin sentinta penala

nr.1321/14.10.2002 pronuntata de Judecatoria Sectorului 6 Bucuresti, privind confiscarea de la

inculpat a unor chei tip DACIA si prin sentinta penala nr.1660/2.12.2002 pronuntata de Judecatoria

Sectorului 6 Bucuresti privind confiscarea unui cutit.

Conform art.36 Cod penal s-a dedus din pedeapsa aplicata perioada de la 20.06.2002 la zi.

S-a dispus anularea mandatelor de executare a pedepselor închisorii

nr.2895/5.06.2003,3810/9.06.2003, 2128/2.09.2003 si 829/11.08.2004 emise3 de Judecatoria

Sectorului 6 Bucuresti si emiterea unui nou mandat.

În temeiul art.192 alin.s3 Cod procedura penala cheltuielile judiciare au ramas în sarcina

statului.

Pentru a pronunta aceasta hotarâre instanta de fond a retinut ca infractiunile pentru care

inculpatul a fost condamnat erau în concurs real, aplicându-se dispozitiile art.449 alin.1 lit.a Cod

procedura penala.

Împotriva acestei sentinte a declarat apel condamnatul L.D. criticând solutia pentru

netemeinicie în sensul ca în propria sa cerere de contopire i s-a aplicat un spor care nu se justifica

fata de pedeapsa rezultanta.

Analizând apelul, instanta a retinut ca apelantul în urma repunerii în individualitatea lor a

pedepselor aplicate prin diferite sentinte penale s-a mentinut sporul de 6 luni aplicat prin sentinta

penala nr.1660/2.12.2002, conditii în care instanta de fond trebuia, prin descontopire sa înlature

acest spor si la finalul contopirii daca se considera necesar, nefiind obligatoriu, putea aplica un spor.

Instanta, în urma repunerii în individualitatea lor a pedepselor, a mentinut un spor, aplicarea

unui nou spor apare nelegala, fiind spor la spor.

Tribunalul Bucuresti – Sectia I-a penala, prin decizia penala nr.635/A din 20.06.2005,

pronuntata în dosarul nr.2807/2005 a admis apelul formulat de apelantul petent L.D. si a desfiintat

în parte sentinta penala nr.1287/4.04.2005 a Judecatoriei Sectorului 5 Bucuresti.

S-a înlaturat sporul de 1 an închisoare aplicat prin sentinta penala nr.1287/4.04.2005 a

Judecatoriei Sectorului 5 Bucuresti, în final petentul L.D. urmând a executa pedeapsa de 13 ani si 6

luni închisoare.

S-au mentinut celelalte dispozitii ale sentintei primei instante.

Cheltuielile judiciare au ramas în sarcina statului.

Împotriva ambelor hotarâri în termen legal a declarat recurs condamnatul L.D. invocând

dispozitiile art.385/9 pct.17/1 Cod procedura penala.

Astfel, în mod gresit instantele au mentinut sporul aplicat prin sentinta penala

nr.1321/14.10.2002 a Judecatoriei Sectorului 6 Bucuresti si ulterior sporul aplicat prin sentinta

penala nr.1660 din 2.12.2000 a Judecatoriei Sectorului 6 Bucuresti, asa încât practic pedepsele nu

au fost repuse în individualitatea lor cum era necesar în momentul efectuarii contopirii.

Examinând hotarârile pronuntate în cauza prin prisma dispozitiilor art.385/9 pct.17/1 Cod

procedura penala Curtea retine ca recursul este nefondat pentru considerentele ce se vor arata.

În cauza s-a facut corect aplicarea dispozitiilor art.36 Cod penal raportat la art.34 lit.b Cod

penal, contopindu-se pedepsele aplicate prin sentinta penala nr.1321/14.10.2002 a Judecatoriei

Sectorului 6 Bucuresti, definitiva prin decizia penala nr.1012/29.05.2002 a Curtii de Apel Bucuresti

– Sectia a II-a penala, sentinta penala nr.1660/2.12.2002 a Judecatoriei Sectorului 6 Bucuresti,

definitiva prin decizia penala nr.1039/3.06.2003 a Curtii de Apel Bucuresti – Sectia a II-a penala,

sentinta penala nr.375/12.02.2004 a Judecatoriei Sectorului 6 Bucuresti, definitiva prin decizia

penala nr.1353/4.08.2004 a Curtii de Apel Bucuresti – Sectia I-a penala, sentinta penala

nr.1085/8.07.2003 a Judecatoriei Sectorului 6 Bucuresti, definitiva prin decizia penala

nr.1208/27.08.2003 a Tribunalului Bucuresti – Sectia I-a penala, condamnatul savârsind

infractiunile respective înainte de a fi condamnat definitiv pentru vreuna din ele.

În ceea ce priveste înlaturarea sporurilor aplicate prin sentintele penale nr.1321/2002 a

Judecatoriei Sectorului 6 Bucuresti si 1660/2002 a Judecatoriei Sectorului 6 Bucuresti, urmeaza a se

observa ca acestea au autoritate de lucru judecat, neputându-se înlatura în cererea de contopire

formulata de condamnat.

În consecinta, în baza art.385/15 pct.1 lit.b Cod procedura penala Curtea va respinge ca

nefondat recursul si îl va obliga pe condamnat la plata cheltuielilor judiciare catre stat.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE

Respinge, ca nefondat, recursul declarat de condamnatul L.D. împotriva sentintei penale

nr.1287 din 4 aprilie 2005, pronuntata de Judecatoria Sectorului 5 Bucuresti si a deciziei penale

nr.635/A din 20 iunie 2005, pronuntata de Tribunalul Bucuresti – Sectia I-a penala.

Obliga condamnatul la 100 lei cheltuieli judiciare catre stat, din care 40 lei onorariu avocat

oficiu se vor avansa din fondul Ministerului Justitiei.

Definitiva.

Pronuntata în sedinta publica azi, 25 iulie 2005.

3