Dreptul la apărare al părţilor


1.Plângere împotriva rezoluţiei procurorului – art.278/1.Cpp .

Petentul arestat nu a putut fi adus la sediul instanţei . Soluţionarea plângerii în condiţiile în care petentul- arestat nu a fost transferat – consecinţe.

Prin sentinţa penală nr.296 din 08.11.2006 , pronunţată de Judecătoria Turnu Măgurele în dosarul nr.3005/329/2006 , s-au respins ca inadmisibile plângerile conexate formulate de partea vătămată D.P.O. împotriva rezoluţiei nr. 616/P/2006 din 11 iulie 2006 a Parchetului de pe lângă Judecătoria Turnu Măgurele , reţinând că partea vătămată nu a formulat plângere împotriva rezoluţiei nr. 616/P/2006 din 11 iulie 2006 la primul procuror al Parchetului de pe lângă Judecătoria Turnu Măgurele .

Tribunalul a apreciat ca întemeiat recursul petentului întrucât la termenul din 08.11.2006 , petentul arestat avea afaceri judiciare la CAB Secţie I Penală şi nu poate fi transferat , astfel încât prima instanţă a încălcat dreptul la apărare al petentului