Infractiunea prev de art. 83 lit b din legea 84/1998, privind marcile si indicatiile geografice. Achitare. Lipsa elementelor constitutive (intentia)


Drept Penal: Infractiunea prev de art. 83 lit b din legea 84/1998, privind

marcile si indicatiile geografice. Achitare. Lipsa elementelor constitutive

(intentia)

Dosar nr  3413/121/2006

Prin sentinta penală nr. 239/ 07.05.2007 a  Tr i b u n a l u l ui  Galati

s-a dispus

În baza art.11 pct.2 lit.a C.proc.pen. raportat la art.10 lit.d C.proc.pen., achită pe

inculpatul E G pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art.83 lit.b  din Legea nr.84/1998-

republicată şi modificată, privind mărcile şi indicaţiile geografice, cu aplic.art.41 alin.2 C.pen.

În baza art.346 C.proc.pen., respinge ca fiind nefondate, pretenţiile civile formulate

de părţile civile: N I LTD- reprezentată de S.C. E  R S.R.L. Bucureşti, P AG R D S-

reprezentată de T and T Bucureşti şi A S AG – reprezentată de S.C.R S.A. Bucureşti.

În baza art.192 alin.3 C.proc.pen., cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în

sarcina acestuia.

În motivarea hotărarii s-au retinut urmatoarele:

Prin rechizitoriul nr. 53/P/2006, Parchetul de pe lângă Tribunalul Galaţi a dispus

punerea în mişcare a acţiunii penale şi trimiterea în judecată a inculpatului E G, pentru

săvârşirea infracţiunii prevăzută de art. 83 alin. 1 lit. b din Legea nr. 84/1998 cu aplicarea. 

art. 41 alin. 2 C. pen.

Inculpatul  E G este administrator la firma S.C. E SRL Galaţi, având ca obiect de

activitate comerţ cu amănuntul în magazine specializate şi standuri. Firma are un stand de

vânzare situat la nr. 19 în depozitul G Galaţi şi în acelaşi complex deţine şi un magazin.

In perioada septembrie 2004 – aprilie 2005, inculpatul a achiziţionat

încălţăminte sport contrafăcute de la diferite societăţi din Complexul Comercial

E –  Bucureşti,  pe  bază  de  facturi  fiscale,  după  cum  urmează:  nr.

M94788/07.09.2004 în valoare totală de 9.600.000 lei ROL de la SC – H

H I I – SRL Bucureşti, nr. 2220408/19.11.2004 în valoare

totală de 43.679.997 lei ROL de la SC – Y F I – SRL Bucureşti,

nr.477017/05.01.2005 în valoare totală de 33.600.000 lei ROL de la SC –

A I E  COM 2000SRL Bucureşti, nr.

1338967/19.01.2005 în valoare totală de 360.000 lei ROL de la SC – R P COM – SRL

Bucureşti, nr. 7791283/16.02.2005 în valoare totală de 28000.000 lei ROL de la SC –

CHANG YUNG Comercial – SRL Bucureşti şi nr. 8871344/27.04.2005 în valoare totală de

27.480.000 lei ROL de la SC –N U – SRL Bucureşti.

La data de 01.09.2005, lucrători de poliţie şi comisari din cadrul Gărzii Financiare

Galaţi şi D.R.V. Galaţi, au efectuat un control la standul nr.19 al S.C. E Galaţi, ocazie cu care

au constatat că erau expuse spre vânzare pantofi sport purtând, fără drept, inscripţia mărcilor

A, N şi P, pentru care administratorul nu a putut prezenta certificate de calitate şi declaraţie de

conformitate. Produsele aveau preţuri cuprinse între 300.000 – 650.000 lei ROL. S-a

procedat la inventarierea tuturor acestor produse fiind identificate: 40 perechi pantofi sport cu

inscripţia P, 90 perechi pantofi sport cu inscripţia A şi 107 perechi pantofi sport cu inscripţia N.

Produsele respective au fost indisponibilizate, sigilate şi lăsate în custodia inculpatului

(proces verbal filele 4-8; planşe foto filele 9-12).

Prin adresa din data de 11.10.2005, partea vătămată N I LTD, reprezentată de

SC – E R – SRL Bucureşţi, a formulat plângere penală împotriva învinuitului, arătând că, în

urma verificărilor ce le-a efectuat asupra produselor purtând marca N, identificate şi reţinute

de la societatea administrată de inculpat, rezultă că nu prezintă elementele de identificare

ale produselor originale, fiind contrafăcute. Practica anticoncurenţială a inculpatului le

creează grave prejudicii materiale şi morale fiind de natură să creeze în rândul

consumatorilor o asocierea produselor la fel cu cele comercializate de inculpat (adresă şi

acte, file 22-23, 26-33).

Prin adresa nr.2515 din data de 20.10.2005, partea vătămată P AG_ R DSport,

reprezentată de T & T Bucureşti, a formulat plângere penala impotriva inculpatului, arătând că,

în urma verificărilor ce le-a efectuat asupra produselor purtând marca P, identificate şi

reţinute de la societatea administrată de inculpat, rezultă că nu prezintă elementele de

reţinute de la societatea administrată de inculpat, rezultă că nu prezintă elementele de

identificare ale produselor originale, fiind contrafăcute. Practica anticoncurenţială a

identificare ale produselor originale, fiind contrafăcute. Practica anticoncurenţială a

inculpatului le creează grave prejudicii materiale şi morale fiind de natură să creeze în rândul

consumatorilor o asociere a produselor la fel cu cele comercializate de inculpat (adresă şi

acte, file 34-36, 40-46).

Prin adresa nr.5644 din data de 12.10.2005, partea vătămatăA S AG,

reprezentată de SC – R SA Bucuresti, a formulat

 plângere penală împotriva inculpatului, arătând că, în urma verificărilor ce le-a efectuat

asupra produselor purtând marca A, identificate şi reţinute de la societatea administrată

de inculpat, rezultă că nu prezintă elementele de identificare ale produselor

originale, fiind contrafăcute. Practica anticoncurenţială a inculpatului le creează grave

prejudicii materiale şi morale fiind de natură să creeze în rândul consumatorilor o asociere

a produselor la fel cu cele comercializate de inculpat (adresă şi acte, file 47-49, 51-56).

 La data de 05.11.2005, s-a procedat la efectuarea unui control, de data aceasta la

punctul de lucru al firmei administrate de inculpat, punct de lucru situat tot în depozitul G

Galaţi. Cu această ocazie, au fost identificate următoarele produse: 139 perechi pantofi sport

purtând inscripţia P, 162 perechi pantofi sport purtând inscripţia A şi 98 perechi pantofi sport

purtând inscripţia N. Bunurile au fost ambalate, sigilate şi lăsate în custodia inculpatului. Cu

aceeaşi ocazie s-a ridicat un afiş, tip A4, cu menţiunea  „produsele din magazin nu

sunt originale sau a unor mărci înregistrate”.

Prin adresa din data de 31.01.2006, partea vătămată N I LTD, reprezentată de SC E

SRL  Bucureşti, a formulat plângere penală împotriva inculpatului, arătând că, în urma

verificărilor ce le-a efectuat asupra produselor purtând marca N, identificate şi reţinute de la

societatea administrată de inculpat, rezultă că nu prezintă elementele de identificare ale

produselor originale, fiind contrafăcute. Practica anticoncurentială a inculpatului le creează

grave prejudicii materiale şi morale fiind de natură să creeze în rândul consumatorilor o

asociere a produselor la fel cu cele comercializate de inculpat (adresă filele 24-25).

Prin adresa nr.525 din data de 31.01.2006, partea vătămată P AG R D S,

reprezentată de T & T Bucureşti, a formulat plângere penală împotriva inculpatului, arătând

că, în urma verificărilor ce le-a efectuat asupra produselor purtând marca P, identificate şi

inculpatului le creează grave prejudicii materiale şi morale fiind de natură să creeze în

rândul consumatorilor o asociere a produselor la fel cu cele comercializate de inculpat

(adresă filele 37-39).

Prin adresa nr.691 din data de 06.02.2006,partea-vătămată

S AG, reprezentată de  SC – R – SA Bucureşti, a formulat plângere penală împotriva

inculpatului, arătând că în urma verificărilor ce le-a efectuat asupra produselor purtând

marca A, identificate şi reţinute de la societatea administrată de inculpat, rezultă că nu

prezintă elementele de identificare ale produselor originale, fiind contrafăcute.

Practica anticoncurenţială a inculpatului le creează grave prejudicii materiale şi morale fiind

de natură să creeze în rândul consumatorilor o asociere a produselor la fel cu cele

comercializate de inculpat.(adresă fila 50)

Din declaraţiile martorilor S M şi R M M (vânzătoare la cele 2 puncte de lucru),

rezultă că inculpatul se ocupa de aprovizionarea cu marfă a societăţii. Martorele au precizat

că nu li se încredinţau certificate de calitate sau declaraţii de conformitate iar preţurile

practicate erau mult mai mici decât mărfurile originale.(decl. martori, file 57-62)

 Fiind audiat, inculpatul E G a precizat că nu a solicitat de la furnizori declaraţii de

conformitate sau certificate de calitate deoarece nu ştia că sunt necesare. A mai precizat că nu

a intenţionat inducerea în eroare şi crearea unor prejudicii deţinătorilor mărcilor originale.

Acesta a arătat că a achiziţionat produsele de încălţăminte purtând inscripţiile P, A şi N pe bază

de factură fiscală pe care însă nu era specificată marca produsului.(deci. martori, file 57-62;

deci. învinuit, file 82-90)

În faza cercetării judecătoreşti au fost audiaţi  inculpatul E G, şi martorele S M şi

Rolea M M, acestea fiind vânzătoare la magazinele la care au fost descoperite bunurile

precizate mai sus.

Inculpatul a recunoscut ca, în calitate de administrator al societăţii, se deplasa la

Bucureşti şi cumpăra bunuri din Complexul comercial „ E”, bunuri care erau  inscripţionate

cu mărci cunoscute, respectiv „P”, „N”, „A” şi că pentru aceste  bunuri nu a solicitat şi nici nu

i-au fost înmânate alte documente afară de factura fiscală, înscrisuri care se eliberau în

general pentru orice tip de produs. Nu a solicitat niciun act de provenienţă, act de origine

sau alte acte în acest sens. A mai declarat acesta că ştia că încălţămintea sport pe care o

cumpăra nu era originală , ci doar purta aceste inscripţii, întrucât existau mari diferenţe de

calitate şi design între pantofii cumpăraţi de el şi cei originali. Mai mult aceşti pantofi se

vindeau cu suma de 500.000 de lei, pe când cei originali se vindeau cu sume de 8 ori mai

mari. Toţi cumpărătorii ştiau că aceşti pantofi nu erau originali, întrucât chiar inculpatul a

afişat în magazin un anunţ în sensul că aceşti pantofi nu sunt nici originali şi nu aparţin

vreunor mărci înregistrate. Perioada în care inculpatul a acţionat în acest fel a fost cuprinsă

între septembrie 2004 – aprilie 2005 , iar controalele efectuate de organele statului au avut

loc pe datele de 01.09.2005 şi 05.11.2005

Din declaraţiile martorelor audiate în cauză, rezultă că au comercializat încălţăminte 

sport cu mărcile „P”, „N”, „A”, la magazinul administrat de inculpat,  fără să elibereze şi

certificate de origine sau declaraţii de conformitate. Au mai declarat acestea că niciun

cumpărător nu le-a cerut vreun astfel de document şi că în magazin era afişat un anunţ în

sensul că aceşti pantofi nu sunt nici originali şi nu aparţin vreunor mărci înregistrate. 

Preţurile cu care comercializau astfel de produse erau relativ mici, respectiv 500.000 de lei.

Declaraţiile inculpatului se coroborează cu cele ale martorelor audiate în cauză dar şi

cu cele constatate de organele de poliţie şi de inspectorii din cadrul Gărzii Financiare Galaţi,

aspecte consemnate în procesele – verbale întocmite în cauză ( file 4 – 21).

Din probele administrate în cauză, instanţa reţine că inculpatul a cumpărat 

încălţăminte sport cu mărcile „P”, „N”, „A” din Complexul comercial „ E”, pe bază de factură

fiscală, fără să solicite vreun act de provenienţă, act de origine sau alte acte în acest sens.

Inculpatul ştia că aceste produse nu sunt originale.  Aceste produse au fost puse apoi în

circulaţie,  în magazinul inculpatului, unde exista şi un afiş prin care cumpărătorii erau

informaţi asupra provenienţei bunurilor, respectiv li se aducea la cunoştinţă că aceşti pantofi

nu sunt nici originali şi nu aparţin vreunor mărci înregistrate. Niciun cumpărător nu i-a

solicitat certificat de calitate.

Instanţa reţine că mărcile „P”, „N”, „A” sunt mărci înregistrate şi deci, protejate legal.

Calitatea deosebită a produselor care poartă inscripţii cu aceste mărci, este reflectată nu

numai în aspectul şi forma acestor produse,în culorile lor, ci şi în  calitatea materialelor

folosite. Tocmai calitatea superioară a acestor produse a dus la comercializarea lor la preţuri

mai ridicate.

Comercializarea unor astfel de produse la preţuri foarte mici este un indiciu că

acestea nu sunt originale, astfel că oricine cumpără astfel de produse are reprezentarea că

aceste produse nu sunt originale. Împrejurarea că aceste produse erau comercializate într-

un magazin en-gross , din depozitele municipiului Galaţi este un alt aspect care indică faptul

că aceste produse nu erau originale, ştiindu-se că produsele care poartă mărcile precizate

mai sus au preţuri foarte ridicate, că se adresează unei anumite categorii de cumpărători,

care nu îşi achiziţionează bunuri din astfel de magazine en-gross şi care sunt situate la

marginea oraşului, ci din magazine care-şi au sediile în zonele centrale ale oraşelor. Preţul

de 500.000 de lei este un alt indiciu că produsele nu sunt originale.

De altfel, inculpatul a afişat în magazin un anunţ în sensul că aceşti pantofi nu sunt

nici originali şi nu aparţin vreunor mărci înregistrate, aspect probat cu înscrisul de  la fila 81

şi care se coroborează şi cu declaraţiile date de martore şi de inculpat , dar care rezultă şi

din planşele foto depuse la fila 18 din dosar.

Concluzionând, instanţa reţine că inculpatul ştia că produsele pe care le-a pus în

circulaţie nu sunt originale, a adus la cunoştinţa cumpărătorilor acest aspect, astfel că 

acesta nu a avut intenţia de a-i induce în eroare şi nici nu i-a indus în eroare pe cumpărători

cu privire la calitatea lor şi la originea acestor produse. Preţul  mic la care le-a vândut şi, în

general, aspectul acestor produse, calitatea lor inferioară, reflectată de calitatea şi culorile

materialelor folosite, designul lor, locul în care este situat sediul magazinului şi calitatea şi a

celorlalte produse comercializate în acel magazin, relevă faptul că inculpatul nu a indus în

eroare pe consumatori cu privire la calitatea produselor.

În ceea ce priveşte prejudiciile reclamate de titularii mărcilor înregistrate, instanţa

constată următoarele:

Titularii acestor mărci nu au investit resurse materiale pentru confecţionarea

produselor contrafăcute, toate materialele fiind, în mod evident, furnizate de alte persoane

decât titularii mărcilor înregistrate. De asemenea nu au înregistrat cheltuieli de producţie,

întrucât nu le-au confecţionat ei. Din aceste considerente, instanţa constată că nu se poate

reţine existenţa vreunui prejudiciu material .

Nu se poate reţine nici că titularii mărcilor ar fi suportat un prejudiciu care să

echivaleze cu beneficiul nerealizat, acest aspect nefiind probat şi este necredibil că

persoanele care au achiziţionat încălţăminte, la preţuri foarte mici şi din en- gross , ar fi

cumpărat produsele sport originale, la preţul lor real, respectiv, în loc de 500.000 de lei

vechi, ar fi plătit 3.500.000 de lei sau mai mult. De altfel , targetul magazinelor care

comercializează produse contrafăcute îl reprezintă un segment de piaţă defavorizat şi în

niciun caz nu se adresează persoanelor cu venituri mari.

Astfel fiind, instanţa constată că nu există niciun prejudiciu material care să fi fost

cauzat titularilor mărcilor înregistrate, nici ca prejudiciu efectiv şi nici ca beneficiu nerealizat.

În ceea ce priveşte prejudiciul moral reclamat de titularii mărcilor şi care ar rezulta

din asocierea acestor produse cu cele originale, instanţa reţine că prin punerea în circulaţie,

respectiv oferirea spre vânzare, a produselor care poartă mărci identice sau similare cu

mărcile înregistrate „P”, „N”, „A”, inculpatul nu a creat nicio confuzie în rândul cumpărătorilor,

atâta timp cât acesta a făcut public faptul că aceste produse nu sunt originale şi nici nu

aparţin vreunei mărci înregistrate. Inculpatul nu a adus niciun prejudiciu de imagine titularilor

mărcilor înregistrate.

Pentru existenţa infracţiunii prev. de art. 83 lit. b  din Legea nr. 84/1998 este necesar

ca punerea în circulaţie a unor astfel de produse  să producă şi un prejudiciu titularului

mărcii protejate.

În cauza de faţă, aşa cum s-a precizat mai sus, nu s-a cauzat niciun prejudiciu

titularilor mărcilor protejate, nici material şi nici moral, de imagine, cunoscându-se că

produsele nu provin de la firmele respective. De altfel,în general, se observă cu mare

uşurinţă care sunt produse originale şi care nu , funcţie de calitatea materialelor folosite şi

de design.

Din aceste considerente, instanţa apreciază că nu sunt întrunite elementele

constitutive ale infracţiunii prev. de art. 83 alin. 1 lit. b din Legea nr. 84/1998 cu aplicarea art.

41 alin. 2 C. pen. , respectiv elementele constitutive ale infracţiunii de contrafacere,

neexistând niciun prejudiciu, material sau moral , astfel că îl va achita pe inculpat în baza

art. 10 lit. d C. proc. pen.

Dat fiind faptul că, prin fapta sa, inculpatul nu a cauzat niciun prejudiciu material sau

moral niciuneia dintre aceste trei societăţi, aşa cum am  precizat mai sus,  instanţa va

respinge aceste pretenţii ca fiind nefondate.

Întrucât niciunul dintre titularii mărcilor precizate mai sus nu au solicitat confiscarea

pantofilor, instanţa constată că nu sunt îndeplinite condiţiile art 84 din Legea nr. 84/1998 ,

astfel că nu  va dispune confiscarea acestora.

În baza art. 192 alin.3 C. proc. pen., va dispune ca cheltuielile judiciare avansate de

stat să rămână în sarcina acestuia.

Impotriva sentintei penale au declarat apel parchetul de pe langa Tribunalul Galati si

partea civila, iar prin decizia penala 32/2008 a Curtii de Apel Galati, s-a desfiintat in parte

sentinta penala si in rejudecare s-a dispus, in baza art.11 alin. 1 lit.c si alin.2 din OUG 100-

2005, confiscarea de la inculpat si distrugerea a 40 de perechi de pantofi sport P, 90 de

perechi pantofi sport cu inscriptia A si 107 perechi pantofi sport cu inscriptia N (toate in

custodia inculpatului conform pv din 5.11.2005).

S-au mentinut celelalte dispozitii ale hotararii apelate.

Impotriva deciziei penale a declarat recurs Parchetul de pe langa Curtea de

Apel Galati, care a fost respins ca nefundat prin decizia penala nr 4074/09.12.2008. a

ICCJ.