Penal – Aplicarea pedepsei complementare şi accesorii a interzicerii dreptului prev. de art. 64 lit. „c” c. pen. nu este oportună, atât timp cât din actele dosarului nu rezultă că inculpatul s-ar fi folosit de vreo funcţie, profesie sau altă activita…


Penal – Aplicarea pedepsei complementare şi accesorii a interzicerii dreptului prev.

de art. 64 lit. „c” c. pen. nu este oportună, atât timp cât din actele dosarului nu rezultă că

inculpatul s-ar fi folosit de vreo funcţie, profesie sau altă activitate la comiterea celor două

infracţiuni (în acelaşi sens decizia nr. LXXIV din 05.11.2007 a Î.C.C.J. – Secţiile Unite).

Prin sentinţa penală nr. 90/03.05.2007 a Judecătoriei Lieşti, inculpatul C. I. a fost

condamnat la 6 (şase) ani închisoare  pentru săvârşirea infracţiunii de viol prev. de art. 197

alin. 1 c. pen. cu aplicarea art. 37 lit. „a” c. pen. plus pedeapsa complementară a interzicerii

unor drepturi prev. de art. 64 lit. „a, b, c” c. pen. pe o durată de 5 ani; la 4 (patru) ani

închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat prev. şi ped. de art. 208 alin. 1, 209

alin. 1 lit. „g, i” c. pen. cu aplicarea art. 37 lit. „a” c. pen. – prin respingerea încadrării juridice

– conf. art. 334 c. pr. pen. – în infracţiunea de furt prev. şi ped. de art. 208 alin. 1 c. pen.

Conf. art. 33 lit. „a” şi 34 lit. „a” c. pen. inculpatul va executa pedeapsa cea mai grea şi

anume aceea de 6 (şase) ani închisoare , sporită la  7 (şapte) ani închisoare  plus pedeapsa

complementară a interzicerii unor drepturi prev. de art. 64 lit. „a, b, c” c. pen. pe o

durată de 5 ani.

Conf. art. 7 din Legea nr. 543/2002 s-a dispus revocarea graţierii pedepselor de 1 an

şi 6 luni închisoare aplicate prin sentinţa penală nr. 1236/2003 a Judecătoriei Galaţi – rămasă

definitivă la data de 07.05.2003 prin neapelare.

Conf. art. 85 c. pen. s-a dispus anularea suspendării condiţionate a executării pedepsei

de 1 an şi 6 luni închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 1983/26.08.2002 – rămasă

definitivă la data de 07.11.2003 prin Decizia penală 992/2003 a Tribunalului Galaţi.

Conf. art. 36 c. pen. în referire la art. 33 lit. „a” şi 34 lit. „a” c. pen. s-a dispus

contopirea pedepsei de 1 an şi 6 luni închisoare aplicată prin sentinţa penală nr.

1236/16.04.2003 a Judecătoriei Galaţi, cu pedeapsa aplicată prin sentinţa penală

1983/26.08.2002 a Judecătoriei Galaţi, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea

şi anume aceea de 1 ani şi 6 luni închisoare.

Conf. art. 88 c. pen. s-a dedus din această pedeapsă perioada executată de 6 luni şi 14

zile închisoare.

Conf. art. 7 din Legea nr. 543/2002 s-a dispus ca inculpatul să execute restul de

pedeapsă de 11 luni şi 16 zile închisoare– rest neexecutat, alături de pedeapsa aplicată prin

prezenta sentinţă, urmând a executa în total 7 (şapte) ani, 11 luni şi 16 zile închisoare  plus

pedeapsa complementară a interzicerii unor drepturi prev. de art. 64 lit. „a, b, c” c. pen.

pe o durată de 5 ani.

S-a aplicat inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit.

„a, b, c” c. pen. pe durata prev. de art. 71 c. pen.

Împotriva acestei hotărâri a declarat  apel inculpatul CI care a arătat că nu a săvârşit

infracţiunile reţinute în sarcina sa. A solicitat achitarea sa şi respingerea pretenţiilor civile.

Prin decizia penală nr. 315/12.06.2008, Tribunalul Galaţi a apreciat ca fondat în parte

apelul declarat de inculpat, însă pentru alte motive decât cele invocate.

S-a constatat că hotărârea primei instanţe este netemeinică cu privire la interzicerea

drepturilor prevăzute de art. 64 lit. „c” c. pen. ca pedeapsă complementară şi pedeapsă

accesorie.

Din actele dosarului nu rezultă că, la comiterea faptelor, inculpatul să se fi folosit de

vreo funcţie, profesie ori să fi desfăşurat vreo activitate, astfel că interzicerea acestui drept ca

pedeapsă complementară şi accesorie, nu este oportună. În acelaşi sens s-a pronunţat şi

decizia nr. LXXIV din 05.11.2007 a Î.C.C.J. – Secţiile Unite.

S-a admis apelul declarat de inculpat şi în rejudecare s-a dispus înlăturarea din sentinţa

penală  apelată a dispoziţiilor prin care s-au aplicat inculpatului pedepsele complementare şi

accesorie a interzicerii dreptului prev. de art. 64 lit. „c” c. pen.

Împotriva acestei decizii a declarat recurs inculpatul, iar prin decizia penală nr.

180/R/06.11.2008 a Curţii de Apel Galaţi recursul inculpatului a  fost respins ca nefondat.

sentinţa penală nr. 90/03.05.2007 a Judecătoriei Lieşti