Săvârşirea infracţiunii de tentativă la omor calificat


Prin sentinţa penală nr. 54/19.02.2007 Tribunalul Harghita a dispus următoarele:

În baza art. 20 Cod penal, raportat la art. 174 alin.1, art. 175 alin.1 lit. c Cod penal, cu aplicarea art. 73 lit. b, 76 lit. b Cod penal, l-a condamnat pe inculpatul Banfi Adam la pedeapsa de 3 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de tentativă la omor calificat şi interzicerea exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a – b Cod penal  pe o perioadă de 1 an, ca pedeapsă complementară.

Pentru a se dispune în acest sens s-au reţinut următoarele:

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Tribunalul Harghita, întocmit la data de 12 septembrie 2006 a fost trimis în judecată inculpatul B.A., pentru săvârşirea infracţiunii de tentativă la omor calificat, prevăzută şi pedepsită de art. 20 Cod penal, raportat la art. 174 alin.1, art. 175 alin.1 lit. c Cod penal.

Se reţine în fapt, că la data de 12 iulie 2006, inculpatul a lucrat împreună cu fratele său B.S. la adunatul fânului, în apropierea locuinţei.

La un moment dat, la locul respectiv a făcut apariţia partea vătămată K.G., care se afla în stare avansată de ebrietate, adresându-i injurii pe seama inculpatului, văzând că inculpatul nu reacţionează la aceste provocări, partea vătămată a luat un par cu care s-a îndreptat în direcţia inculpatului cu intenţia de a lovi, inculpatul, a reacţionat spontan, înfigând furca metalică pe care o avea în mână în zona abdomenului a părţii vătămate.

Din actele şi lucrările dosarului, instanţa a reţinut că, inculpatul se face vinovat pentru săvârşirea infracţiunii de tentativă la omor calificat.

Împotriva acestei sentinţe a declarat, în termen legal, apel inculpatul B.A. care a solicitat achitarea sa  invocând legitima apărare.

Examinând sentinţa atacată, instanţa de control a admis apelul declarat, însă, pentru alte motive decât cele invocate de inculpat.

S-a reţinut că, atât inculpatul cât şi partea vătămată nu cunosc limba română, instanţa de apel le-a asigurat, în apel, traducător autorizat. Prin intermediul acestuia şi, întrucât în faţa instanţei de fond nu li s-a asigurat traducător autorizat, instanţa de apel i-a întrebat pe inculpat şi partea vătămată dacă au înţeles ce s-a discutat la  judecarea pe fond a cauzei. Inculpatul a declarat că nu li s-a asigurat traducător autorizat, judecătorul nu a vorbit cu ei în limba maghiară, nu au fost întrebaţi dacă doresc interpret de limbă română-maghiară, nu a înţeles ce s-a discutat la dezbaterea pe fond a cauzei şi, astfel, se simte vătămat în drepturi, neputând să-şi exercite într-un mod mai solid dreptul la apărare.

Instanţa de control, în urma verificării dosarului de fond a constatat că, cele arătate de inculpat şi partea vătămată sunt reale.

În atare condiţii, instanţa de control a constatat că s-au încălcat dispoziţiile art. 7 Cod procedură penală şi implicit cele ale art. 6 Cod procedură penală, respectiv prin neasigurarea, prin interpret, a traducerii mersului dezbaterilor în primă instanţă, inculpatul nu şi-a exercitat pe deplin dreptul la apărare.