Citeste şi

  • Nu am gasit decizii asemanatoare!

Anulare proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei. Legea nr. 50/1991


          În fapt, petentul a arătat că, în data de 06.05.2015, s-au prezentat la domiciliul său 2 inspectori ai Poliției Locale Sector 1 București pentru a verifica documentele de proprietate ale imobilului, respectiv autorizația de construire și procesul verbal de recepție al casei și dependințelor.
Acesta mai arată că le-a comunicat inspectorilor faptul că imobilul, dependințele și gardul sunt construite din anul 2005, data la care a dobândit terenul și că la acea dată a demarat procedurile legale pentru construirea lor, însă acestea nu au fost finalizate  din cauza procedurilor anevoioase și răspunsurilor instituțiilor  abilitate pentru emiterea avizelor și autorizațiilor. Concluzia inspectorilor  a fost că s-au încălcat prevederile legale  în materie, motiv pentru care petentul urmează să fie sancționat contravențional, punându-i-se în vedere să se prezinte la sediul instituției pentru ridicarea procesului verbal.
Petentul a înțeles să invoce prescripția dreptului de a se constata contravenția și de a se dispune sancționarea, arătând de asemenea, că în procesul verbal nu s-a trecut data comiterii contravenției și că nu i s-a dat posibilitatea de a formula obiecțiuni la procesul verbal, fiind trecută o linie la această rubrică.
În drept,  au fost invocate dispozițiile OG nr. 2/2001 și Legea nr. 50/1991.
Prin procesul verbal seria A nr.  -din data de 20.05.2015, petentul a fost sancţionat  contravenţional cu amendă în sumă de 5000 lei, retinundu-se ca, a edificat un imobil cu destinatia locuinta cu regim de inaltime P + 1 ET+ POD finalizat in intregime, inclusiv finisajele interioare si exterioare, cu o amprenta la sol de aproximativ 80mp, fara autorizatie de construire; au fost executate gard-imprejmuire din structura metalica si material opac si un foisor din structura de lemn, fapta prevazuta de art.  26 alin. 1 lit a si 26 alin. 2 din Legea nr. 50/1991.
Verificand, in conformitate cu dispozitiile art. 34 alin. 1 din OG nr. 2/2001, legalitatea procesului verbal, instanta retine ca a fost intocmit cu respectarea dispozitiilor legale incidente. In ceea ce priveste data savarsirii faptei, instanta retine;
Conform art. 37 alin. 2 din legea 50/1991, „lucrările de construcţii autorizate se consideră finalizate dacă s-au realizat toate elementele prevăzute în autorizaţie şi dacă s-a efectuat recepţia la terminarea lucrărilor. Efectuarea recepţiei la terminarea lucrărilor este obligatorie pentru toate tipurile de construcţii autorizate, inclusiv în situaţia realizării acestor lucrări în regie proprie. Recepţia la terminarea lucrărilor se face cu participarea reprezentantului administraţiei publice, desemnat de emitentul autorizaţiei de construire.”   (5) „Construcţiile executate fără autorizaţie de construire sau cu nerespectarea prevederilor acesteia, precum şi cele care nu au efectuată recepţia la terminarea lucrărilor, potrivit legii, nu se consideră finalizate şi nu pot fi intabulate în cartea funciară. În această situaţie se aplică în continuare sancţiunile prevăzute de lege.”
Deci, raportat la dispozitiile legale susmentionate, constructia in speta nu reprezinta o constructie finalizata, in sensul legii, astfel ca fapta petentului reprezinta o contraventie continua, iar data savarsirii faptei contraventionale continue este data de momentul epuizarii actiunii contraventionale prin constatarea contraventiei, data savarsirii contraventiei fiind data incheierii procesului verbal.
Din aceleasi considerente, nu s-a implinit termenul de prescriptie prevazut de art. 31 din legea 50/1991.
In privinta criticii referitoare la incalcarea dispozitiilor art. 16 din OG 2/2001 prin omisiunea de a incunostinta contravenientul cu privire la dreptul de a face obiectiuni si de a le consemna in procesul verbal, instanta retine ca,  din interpretarea sistematica  a dispozitiilor art. 16 alin 7 si art 17 din OG 2/2001 rezulta ca numai in cazurile de nulitate prev. de art. 17 se prezuma vatamarea , intrucat aceste cazuri de nulitate pot fi invocate si din oficiu, deci fara ca partea sa fie tinuta sa faca dovada unei vatamari procesuale, in celelalte cazuri,  inclusiv cel  prev. de art. 16,  nulitatea fiind conditionata de dovada vatamarii procesuale cauzata prin incalcarea respectivei dispozitii legale. Or, in cauza nu s-a cauzat nicio vatamare lipsa consemnarii obiectiunilor pe care petentul le poate formula in fata instantei de judecata.

Cu privire la temeinicia procesului verbal, instanta retine ca, desi OG 2/2001 nu cuprinde dispozitii exprese cu privire la forta probanta a  actului de constatare, din economia art. 34 rezulta ca procesul verbal face dovada deplina a situatiei de fapt si incadrarii in drept pana la proba contrara.
Instanta apreciaza ca aplicarea  prezumtiei de temeinicie a procesului verbal de constatare a contraventiei in prezenta cauza este in acord cu principiile in materie, conturate de Curtea Europeana  a Drepturilor Omului (cauza Anghel contra Romaniei), mentinandu-se un raport de proportionalitate intre aplicarea prezumtiei mentionate  pe de o parte si gravitatea mizei , respectiv sanctiunea potential aplicabila –amenda contraventionala- si dreptul la aparare al contravenientului, pe de alta parte.
Instanta retine ca petentul nu a facut dovada unei cauze de inlaturare a raspunderii contraventionale, caracterul anevoios al procedurii obtinerii autorizatiei de construire neavand o asemenea semnificatie si nefiind de natura sa duca la atenuarea raspunderii avand in vedere gradul ridicat de pericol al faptei. Pe cale de consecinta, va respinge plangerea ca neintemeiata.