Citeste şi

  • Nu am gasit decizii asemanatoare!

Apel impotriva Incheierii primei instante prin care s-a respins cererea de investire cu formula executorie a procesului verbal de contraventie.


Apel impotriva Incheierii primei instante prin care s-a respins cererea de investire cu formula executorie a procesului verbal de contraventie. Mentinerea solutiei primei instante, in temeiul dispozitiilor art 37 din OUG nr 2/2001 ptrivind regimul juridic al contraventiilor.

DEC. 273/27.05.2015
Petenta CNADNR a solicitat Judecatoriei Tecuci investirea cu formula executorie a procesului verbal de contraventie /2011. Prin Incheierea din data de 18.11.2014, Judecatoria Tecuci a respins cererea , cu motivarea ca petenta nu a depus in original procesul verbal si ca nu a facut dovada ca este definitiv.
Impotriva acestei Incheieri petenta CNADNR a formulat apel pe rolul Tribunalului        Galati, solicitand admiterea caii de atac si investirea cu formula executorie a procesului verbal depus la dosar.
Tribunalul , avand in vedere dispozitiile speciale prevazute la art 37 din OG nr 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, dispozitii potrivit carora „ procesul verbal neatacat in termen legal, precum si hotararea judecatoreasca devenita irevocabila ,prin care s-a solutionat plangerea, constituie titlu executoriu fara vreo alta formalitate”, a respins apelul ca nefondat, mentinand solutia primei instante.