Citeste şi

  • Nu am gasit decizii asemanatoare!

Autorități publice locale. Viceprimar. Schimbare din funcție. Distincţia intre cele doua categorii de texte prevăzute: art. 69 al. 4 din Legea nr. 393/2004 si art. 57 al. 4 din Legea nr. 215/2001


Alegerea viceprimarului conform art. 57 din Legea nr. 215/2001 este o măsura politica-administrativa, desemnarea realizându-se cu votul majorităţii consilierilor in funcţie, din rândul membrilor Consiliului Local. La fel, având în vedere principiul simetriei actelor juridice, legiuitorul a reglementat și schimbarea din funcţie, echivalând cu emiterea unui vot de neîncredere, cu retragerea sprijinului politic pentru exercitarea acestei funcţii de către consilierii locali, care iniţial l-au desemnat prin vot. Faptul prezentării in iniţiativa aceasta a unor motive concrete pentru luarea acestei măsuri, conferă odată în plus măsurii adoptate legitimitate confirmând faptul că acesta nu reprezintă un abuz de drept sau un act arbitrar al Consiliului Local. Existența unor deficiențe în activitatea unui viceprimar nu presupune automat și existența unor abateri disciplinare, mai ales în cazul intimatului când ceea ce i se reproșează este neimplicarea în problemele comunității, lentoarea activităţii, lipsa iniţiativei, aspecte legate de caracterul managerial al funcției exercitate, și nu de executarea defectuoasă a atribuțiilor de serviciu.
Temei de drept: art. 57 din Legea nr. 215/2001