Citeste şi

  • Nu am gasit decizii asemanatoare!

Contencios administrativ. Obligaţia de a face –  actualizare sumă despăgubire legea nr. 9/1998


Contencios administrativ
Obligaţia de a face –  actualizare sumă despăgubire legea nr. 9/1998
           Cerere respinsă pentru lipsa suportului  legal , plăţile şi inclusiv actualizările fiind suspendate până la data de 31 dec 2014 potrivit  ORDONANŢEI DE URGENŢĂ   Nr. 10 din 12 martie 2014    ( aprobată şi modificată prin legea nr. 112/2014  ).

Prin Sentinţa civilă nr. 674/3.09.2014 pronunţată de Tribunalul Călăraşi în dosarul nr. 261/116/2014 instanţa a respins cererea reclamanţilor prin care solicitau :
– actualizarea sumei  de 65.974,64 lei reprezentând cuantumul celei de-a doua si ultime cote (60%) din despăgubirea acordata in temeiul dispoziţiilor L 9/1998 , conform Deciziei ANRP nr. 468/16.11.2007 , pentru perioada de timp scursa intre 01.12.2008 si 01.12.2013 (19.12.2013 fiind data incasarii cotei de 60% -prin exe¬cutare silita de către reclamante ).
–  efectuarea de indata a plaţii  sumei de bani ce rezulta din actualizarea celei de-a doua cote din despăgubire (anterior indicata).
–  plata dobanzii legale aferenta sumei de 65.974,64 lei pen¬tru perioada de timp mai sus indicata , reprezentând daune moratorii datorate neexecutarii in termenul legal a obligaţiei de plata.
Pentru a pronunţa această soluţie instanţa a constatat că potrivit dispoziţiilor    ORDONANŢEI DE URGENŢĂ   Nr. 10 din 12 martie 2014 ( aprobată şi modificată prin legea nr. 112/2014  ) privind unele măsuri temporare în vederea consolidării cadrului normativ necesar aplicării unor dispoziţii din Legea nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum şi din Legea nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947 , „ începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se suspendă, până la data de 31 decembrie 2014, emiterea hotărârilor prevăzute la art. 7 alin. (1) din Legea nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 8 alin. (2) din Legea nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, cu modificările şi completările ulterioare.”
    Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se suspendă, până la data de 31 decembrie 2014, plata despăgubirilor stabilite prin hotărârile comisiilor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, pentru aplicarea Legii nr. 290/2003, prin ordinele emise de către şeful Cancelariei Primului-Ministru în temeiul Legii nr. 9/1998 şi, respectiv, prin deciziile de plată emise de către vicepreşedintele Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor care coordonează aplicarea Legii nr. 9/1998, Legii nr. 290/2003 şi Legii nr. 393/2006.”
Faţă de aceste dispoziţii legale , cererea reclamantelor este lipsită de suport legal , plăţile şi inclusiv actualizările fiind suspendate până la data de 31 dec 2014 .