Citeste şi

  • Nu am gasit decizii asemanatoare!

Contestatie arestare preventiva


Dosar nr. XXXX/222/2015                           Contestaţie  art. 204 Cod procedură penală
                                                   
ROMÂNIA
TRIBUNALUL BOTOŞANI – SECŢIA PENALĂ
Şedinţa camerei de consiliu din xx.xx.xxxx
Completul constituit din:
Judecător de drepturi şi libertăţi –
Grefier –
Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Tribunalul Botoşani reprezentat prin: Procuror –
ÎNCHEIERE  Nr. XX

Pe rol judecarea contestaţiei formulate de inculpatul  C. D. D. împotriva încheierii nr. X din xx.xx.xxxx pronunţată în dosarul nr. XXXX/222/2015 al Judecătoriei Dorohoi
La apelul nominal făcut în şedinţa camerei de consiliu a răspuns inculpatul C. D. D. asistat de avocat ales P. L. C..
Procedura de citare este legal îndeplinită.
S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care,
Văzând că nu mai sunt alte cereri de formulat sau excepţii de invocat, instanţa acordă cuvântul pentru dezbateri asupra contestaţiei.
Domnul avocat P. L. C. depune la dosar 4 caracterizări ale inculpatului, despre care afirmă că sunt făcute de membri ai comunităţii în care trăieşte, în sprijinirea contestaţiei formulate, care ar avea darul de a contrazice susţinerile instanţei de fond referitoare la existenţa sau inexistenţa acelui pericol pentru ordinea publică. Având cuvântul pentru inculpatul C. D. D., solicită admiterea contestaţiei, în temeiul art. 226 cod procedură penală  şi, pe cale de consecinţă, să se dispună punerea de îndată în libertate a inculpatului; în condiţiile în care se va aprecia că se impun garanţii suficiente pentru buna desfăşurare a procesului penal, solicită să se dispună înlocuirea  măsurii arestului preventiv cu o altă măsură mai puţin coercitivă , respectiv cu măsura preventivă a arestului la domiciliu sau  a controlului judiciar.
Arată apărătorul contestatorului că Judecătoria Dorohoi a soluţionat propunerea de arestare preventivă a inculpatului C. D. D. cu grave încălcări legale, invocând astfel motive de nelegalitate a încheierii prnunţate cât şi motive de netemeinicie a acestei încheieri.  Având în vedere faptul că din conţinutul încheierii respectiv la fila 9 se  constată   că această încheiere este nemotivată în drept, încheiere care din punctul de vedere al apărării nu face alttceva decât să reproducă elemente din propunerea de arestare preventivă, cuprinzând chestiuni referitoare la fondul cauzei,   respectiv o enumerare a faptelor ce îi sunt imputate inculpatului C. D. D.. Astfel la fila 9 alin.3 din încheiere  nu s-a făcut nicio referire la textul din lege în virtutea căruia instanţa de fond  a dispus luarea măsurii arestării preventive , nici cu privire la art. 202 şi nici  art. 223 cod procedură penală.  Din cele expuse în încheiere se poate doar presupune faptul că judecătorul de drepturi şi libertăţi a avut în vedere prevederile acestor articole, fără a se înţelege la ce alineat se referă.  La fila următoare se motivează privarea de libertate a inculpatului pe suspiciunea că inculpatul ar încerca să săvârşească alte fapte penale.
Solicită a se avea în vedere că potrivit art. 202 cod procedură penală măsurile preventive sunt instituite în virtutea asigurării bunei desfăşurări a procesului penal,  în sensul împiedicării sustragerii inculpatului de la urmărirea penală sau de la judecată.  Arată că nu este cazul şi nu există nicio probă la dosarul cauzei din care să rezulte că lăsat în libertate inculpatul ar încerca în vreo manieră să influenţeze în mod negativ buna desfăşurare a urmăririi penale. De asemenea nu există niciun indiciu că inculpatul ar încerca să se sustragă de la urmărirea penală sau de la judecarea cauzei.  Mai mult, din discuţiile purtate cu inculpatul rezultă că acesta este dispus ca în orice moment să se prezinte la organele de urmărire penală şi de anchetă  şi să-şi aducă aportul sincer la aflarea adevărului.  Neexistând probe, nu se poate imputa inculpatului că ar urma să desfăşoare o activitate care să influenţeze în vreo manieră  procesul penal.
De asemenea arată că nu există probe cum că inculpatul, lăsat în libertate ar încerca să săvârşească noi infracţiuni.  Nici în ce priveşte starea de pericol ce ar fi generată de lăsarea în libertate a inculpatului nu este probată, nefiind indicat în concret acea cale de potenţialitate negativă din sfera tulburării vieţii sociale, politice, culturale şi economice  a comunităţii în care acesta trăieşte. 
Consideră apărarea că în acest context, din prisma caracterizărilor depuse la dosar rezultă fără putinţă de tăgadă că C. D. D. este un cetăţean onest al comunităţii – oraşul Darabani, că acesta nu a încercat niciun moment să se sustragă de la urmărirea penală, a dat declaraţie în cursul urmăririi penale, declaraţie în care a recunoscut o parte din faptele pentru care este cercetat  şi nu  faptele pe care le-a făcut, care se vor stabili la pronunţarea unei hotărâri în cauză, până atunci inculpatul beneficiind de prezumţia de nevinovăţie.
Solicită de asemenea a se da eficienţă principiului egalităţii de tratament pentru că aşa cum rezultă din încheierea atacată, alături de inculpat au mai fost propuse pentru arestare preventivă şi alte persoane, faţă de care însă prima instanţă a dispus  măsura controlului judiciar. Din înscrisurile depuse la dosarul primei instanţe,  rezultă că situaţia medicală a inculpatului este una destul de complexă. Acesta a fost supus unei operaţii pe cord deschis,  fiind depuse înscrisuri reale, care relevă situaţia concretă a afecţiunilor de care suferă inculpatul.
De asemenea din înscrisurile depuse la dosar rezultă că inculpatul are o microfermă agricolă din care îşi câştigă existenţa atât familia sa cât şi persoanele care desfăşoară activităţi lucrative la respectiva fermă şi prezenţa sa pentru a coordona activitatea fermei este necesară pentru ca respectivele persoane să nu-şi piardă unica sursă de existenţă.
Din punctul de vedere al apărării, în virtutea scopului prevăzut de art. 202 cod procedură penală, suficientă ar fi măsura preventivă a controlului judiciar, iar prin garanţiile ce s-ar institui, ar oferi instanţei siguranţa  că inculpatul va depune tot efortul atingerii scopului pentru care s-a instituit măsura preventivă  iar în cazul în care acestea vor fi încălcate inculpatul va fi din nou arestat preventiv.
Consideră că faţă de persoana inculpatului, de modul în care acesta a înţeles să îşi aducă aportul la buna desfăşurare a procesului penal,  faptul că nu există probe în susţinerea propunerii de arestare preventivă  referitoare la existenţa pericolului de a se sustrage sau de a săvârşi noi infracţiuni, îndreptăţeşte instanţa de control judiciar să dispună admiterea contestaţiei , respingerea propunerii de arestare preventivă, eventual să se dispună, la fel ca şi pentru ceilalţi inculpaţi, măsura controlului judiciar.
La solicitarea judecătorului de drepturi şi libertăţi cu privire la situarea în cauză a activităţii infracţionale a inculpatului în comparaţie cu ceilalţi inculpaţi, în vederea aplicării principiului egalităţii de tratament , mai ales că inculpatul are antecedente penale, potrivit hotărârii de comndamnare depusă la dosrul primei instanţe,  domnul avocat P. L. C. arată că   din punctul de vedere al apărării, contrar dispoziţiilor art. 223 alin.3 cod procedură penală, starea de recidivă nu constituie un temei care să justifice luarea măsurii arestării preventive, recidiva urmând a fi avută în vedere la o eventuală individualizare a pedepsei ce i s-ar aplica inculpatului, deci ar putea să influenţeze cu privire la cuantumul şi modalitatea de executare a unei eventuale pedepse.  Ori în momentul de faţă, inculpatul a fost într-adevăr condamnat anterior pentru o infracţiune de ultraj şi de violare de domiciliu, însă  nu se poate dovedi o anumită perseverenţă infracţională în ce priveşte infracţiunea de contrabandă cu ţigări. Persistenţa infracţională a inculpatului s-ar fi putut reţine doar dacă acesta ar mai fi fost condamnat anterior pentru fapte de contrabandă . Nu în ultimul rând, precizează că, potrivit descrierii parchetului celelalte persoane din cauză au săvârşit exact acelaşi gen de infracţiuni, nu s-a diferenţiat cu nimic inculpatul C. D. D. de celelaltre persoane, deci a avut exact aceeaşi activitate infracţională cu ceilalţi, nu a fost un lider sau organizator, deci nu are o contribuţia mai mare la activitatea infracţională.  Din contră, la percheziţiile domiciliare s-au găsit la inculpatul C. D. D. 4 cartuşe de ţigări iar la alte persoane din cauză s-au descoperit 150 de cartuşe de ţigări. De altfel, cele 4 cartuşe de ţigări ar fi putut fi cumpărate pentru persoane care lucrează la ferma sa.
În concluzie persoana inculpatului şi familia acestuia prezintă suficiente garanţii pentru a se dispune faţă de inculpat măsura preventivă a controlului judiciar.
Dacă totuşi se va constata că situaţia juridică a inculpatului diferă de a celorlalţi inculpaţi, solicită a fi avută în vedere măsura preventivă a arestului la domiciliu care să diferenţieze măsura preventivă luată împotriva inculpatului în raport de ceilalţi coinculpaţi.
În final depune la dosar un set de acte medicale privind afecţiunile de care suferă inculpatul.
Procurorul având cuvântul pune concluzii de respingere a contestaţiei şi menţinerea încheierii primei instanţe ca fiind legală şi temeinică,  în cauză fiind îndeplinite condiţiile cumulative prevăzute de art. 202 cod procedură penală. Referitor la acele carcaterizări depuse astăzi de apărătorul inculpatului, precizează că din punctul său de vedere nu sunt relevante , nu pot fi luate în considerare la analizarea stării de pericol  pe care ar prezenta lăsarea în libertate a inculpatului. Precizează că în cauză există elemente suficiente  potrivit cărora se poate concluziona că există o predispoziţie a inculpatului de a comite fapte din această zona infracţională a contrabandei cu ţigări,  ultima sa condamnare din anul 2009 fiind pentru fapte oarecum asemănătoare, având în vedere situaţia de fapt descrisă în sentinţă, inculpatul a introdus  într-o curte un autoturism cu ţigări, tocmai în ideea de a nu  fi  identificat de organele de poliţie,   având şi atitudine necorespunzătoare care i-a atras răspunderea penală. De asemenea, din actele medicale  depuse la dosar se observă că acele internări sunt din august – septembrie 2009  şi nu pot fi avute în vedere la aprecierea faptului că se justifică lăsarea în libertate a inculpatului prin înlocuirea arestării preventive. Consideră că situaţia inculpatului este total diferită de cea a celorlalţi inculpaţi întrucât acesta, într-o perioadă relativ scurtă  a desfăşurat o bogată activitate infracţională, deţinând cantităţi însemnate de ţigarete , iar faţă de aceste considerente apreciază că măsura arestului preventiv este direct proporţională cu gravitatea acuzaţiilor aduse, în mare parte de altfel, recunoscute de inculpat.
În replică, domnul avocat P. L. C. precizează că acele înscrisuri, atât cele medicale cât şi caracterizările  se circumscriu condiţiilor prevăzute de art.  223 alin.2  cod procedură penală, cu privire la îndeplinirea cumultaivă a condiţiilor a altor împrejurări privind persoana inculpatului. 
De asemenea a observat că motivarea doamnei procuror bazează pe îndeplinirea cumulativă a condiţiilor prevăzute de art. 202 cod procedură penală, însă din punctul de vedere al apărării apreciază că dispoziţiile art. 202 cod procedură penală se referă la condiţiile generale  referitoare la toate măsurile preventive ce pot fi dispuse .  Susţine încă o dată că situaţia inculpatului este similară cu a celorlalţi inculpaţi iar cu privire la afirmaţiile procurorului  referitoare la fapta pentru care a fost condamnat inculpatul în anul 2009 solicită a se observa că şi în cuprinsul încheierii contestate se arată că inculpatul a fost condamnat în anul 2009 pentru infracţiunea de ultraj şi violare de domiciliu şi nu pentru fapte de contrabandă , susţinerile procurorului fiind simple presupuneri, care nu pot constitui probe în procesul penal.   
Inculpatul, având cuvântul, îşi însuşeşte concluziile apărătorului său.
Dezbaterile orale din timpul şedinţei fiind înregistrate cu mijloace audio, potrivit art. 369 alin. (1) Cod procedură penală.
Deliberând,

JUDECĂTORUL DE DREPTURI ŞI LIBERTĂŢI,

Asupra contestaţiei de faţă;
Examinând actele şi lucrările dosarului se constată că prin încheierea nr. X din xx.xx.xxxx pronunţată în dosarul nr. XXXX/222/2015 al Judecătoriei Dorohoi  s-a admis propunerea Parchetului de pe lângă Judecătoria  Dorohoi privind arestarea preventivă a inculpatului C. D. D..
S-a respins propunerea formulată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Dorohoi, privind arestarea preventivă a inculpaţilor B. A. E., C. F., A. C. şi M. D. D..
S-a dispus arestarea preventivă a inculpatului C. D. D, pe o durată de 30 de zile, de la xx.xx.xxxx la xx.xx.xxxx, inclusiv.
În temeiul art. 203 raportat la art. 227 alin.2 şi 215 Cod de procedură penală, s-a luat faţă de inculpata B. A. E. măsura controlului judiciar, pe o perioadă de 30 de zile.
În baza art. 215 alin. 1 Cod de procedură penală, pe timpul cât se află sub control judiciar, s-a impus inculpatei respectarea următoarelor obligaţii:
a) să se prezinte la organul de urmărire penală, la judecătorul de drepturi şi libertăţi, la judecătorul de cameră preliminară sau la instanţa de judecată ori de câte ori este chemat;
b) să informeze de îndată organul judiciar care a dispus măsura sau în faţa căruia se află cauza cu privire la schimbarea locuinţei;
c) să se prezinte la organul de poliţie desemnat cu supravegherea sa de către organul judiciar care a dispus măsura  conform programului de supraveghere întocmit de organul de poliţie sau ori de câte ori este chemat.
În baza art. 215 alin. 2 lit. a şi d Cod de procedură penală, pe timpul controlului judiciar, s-a impus inculpatei şi  respectarea următoarelor obligaţii:
a) să nu depăşească limita teritorială a oraşului Darabani (inclusiv satul Lişmăniţa), decât cu încuviinţarea prealabilă a organului judiciar;   
d) să nu se apropie de ceilalţi participanţi la comiterea infracţiunii  şi anume C. D. D., C. F., M. D. D., A. C., C. D. C., C. E., C. O., B. V., G. S., L. S., F. S., C. R. şi R. A. şi de martorii din dosar şi să nu comunice cu aceştia direct sau indirect prin nicio cale.
În baza art. 215 alin. 3 Cod de procedură penală, s-a atras atenţia inculpatei că, în caz de încălcare cu rea-credinţă a obligaţiilor care îi revin, măsura controlului judiciar se poate înlocui cu măsura arestului la domiciliu sau măsura arestării preventive.
În temeiul art. 203 raportat la art. 227 alin.2 şi 215 Cod de procedură penală, s-a luat faţă de inculpata C. F. măsura controlului judiciar, pe o perioadă de 30 de zile.
În baza art. 215 alin. 1 Cod de procedură penală, pe timpul cât se află sub control judiciar, s-a impus inculpatei respectarea următoarelor obligaţii:
a) să se prezinte la organul de urmărire penală, la judecătorul de drepturi şi libertăţi, la judecătorul de cameră preliminară sau la instanţa de judecată ori de câte ori este chemat;
b) să informeze de îndată organul judiciar care a dispus măsura sau în faţa căruia se află cauza cu privire la schimbarea locuinţei;
c) să se prezinte la organul de poliţie desemnat cu supravegherea sa de către organul judiciar care a dispus măsura  conform programului de supraveghere întocmit de organul de poliţie sau ori de câte ori este chemat.
În baza art. 215 alin. 2 lit. a şi d Cod de procedură penală, pe timpul controlului judiciar, s-a impus inculpatei respectarea şi a următoarelor obligaţii:
a) să nu depăşească limita teritorială a oraşului Darabani, decât cu încuviinţarea prealabilă a organului judiciar;   
d) să nu se apropie de ceilalţi participanţi la comiterea infracţiunii  şi anume: C. D. D., B. A. E., M. D. D., A. C., C. D. C., C. E., C. O., B. V., G. S., L. S., F. S., C. R. şi R. A. şi de martorii din dosar şi să nu comunice cu aceştia direct sau indirect prin nicio cale.
În baza art. 215 alin. 3 Cod de procedură penală, s-a atras atenţia inculpatei că, în caz de încălcare cu rea-credinţă a obligaţiilor care îi revin, măsura controlului judiciar se poate înlocui cu măsura arestului la domiciliu sau măsura arestării preventive.
În temeiul art. 203 raportat la art. 227 alin.2 şi 215 Cod de procedură penală, s-a luat faţă de inculpatul A. C. măsura controlului judiciar, pe o perioadă de 30 de zile.
În baza art. 215 alin. 1 Cod de procedură penală, pe timpul cât se află sub control judiciar, s-a impus inculpatului respectarea următoarelor obligaţii:
a) să se prezinte la organul de urmărire penală, la judecătorul de drepturi şi libertăţi, la judecătorul de cameră preliminară sau la instanţa de judecată ori de câte ori este chemat;
b) să informeze de îndată organul judiciar care a dispus măsura sau în faţa căruia se află cauza cu privire la schimbarea locuinţei;
c) să se prezinte la organul de poliţie desemnat cu supravegherea sa de către organul judiciar care a dispus măsura  conform programului de supraveghere întocmit de organul de poliţie sau ori de câte ori este chemat.
În baza art. 215 alin. 2 lit. a şi d Cod de procedură penală, pe timpul controlului judiciar, s-a impus inculpatului şi respectarea următoarelor obligaţii:
a) să nu depăşească limita teritorială a oraşului Suceava, decât cu încuviinţarea prealabilă a organului judiciar;   
d) să nu se apropie de ceilalţi participanţi la comiterea infracţiunii  şi anume: C. D. D. Danuţ, B. A. E., M. D. D., C. F., C. D. C., C. E., C. O., B. V., G. S., L. S., F. S., C. R. şi R. A. şi de martorii din dosar şi să nu comunice cu aceştia direct sau indirect prin nicio cale.
În baza art. 215 alin. 3 Cod de procedură penală, atrage atenţia inculpatului că, în caz de încălcare cu rea-credinţă a obligaţiilor care îi revin, măsura controlului judiciar se poate înlocui cu măsura arestului la domiciliu sau măsura arestării preventive.
În temeiul art. 203 raportat la art. 227 alin.2 şi 215 Cod de procedură penală, s-a luat faţă de inculpata M. (fostă Ma. ) D.-D. măsura controlului judiciar, pe o perioadă de 30 de zile.
În baza art. 215 alin. 1 Cod de procedură penală, pe timpul cât se află sub control judiciar, s-a impus inculpatei respectarea următoarelor obligaţii:
a) să se prezinte la organul de urmărire penală, la judecătorul de drepturi şi libertăţi, la judecătorul de cameră preliminară sau la instanţa de judecată ori de câte ori este chemat;
b) să informeze de îndată organul judiciar care a dispus măsura sau în faţa căruia se află cauza cu privire la schimbarea locuinţei;
c) să se prezinte la organul de poliţie desemnat cu supravegherea sa de către organul judiciar care a dispus măsura  conform programului de supraveghere întocmit de organul de poliţie sau ori de câte ori este chemat.
În baza art. 215 alin. 2 lit. a şi d Cod de procedură penală, pe timpul controlului judiciar, s-a impus inculpatei şi respectarea următoarelor obligaţii:
a) să nu depăşească limita teritorială a judeţului Suceava, decât cu încuviinţarea prealabilă a organului judiciar;   
d) să nu se apropie de ceilalţi participanţi la comiterea infracţiunii  şi anume: C. D. D., B. A. E., C. F., C. D. C., C. E., C. O., B. V., G. S., L. S., F. S., C. R. şi R. A. şi de martorii din dosar şi să nu comunice cu aceştia direct sau indirect prin nicio cale.
În baza art. 215 alin. 3 Cod de procedură penală, s-a atras atenţia inculpatei că, în caz de încălcare cu rea-credinţă a obligaţiilor care îi revin, măsura controlului judiciar se poate înlocui cu măsura arestului la domiciliu sau măsura arestării preventive.
Pentru a se pronunţa astfel, judecătorul de drepturi şi libertăţi a reţinut că prin propunerea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de xx.xx.xxxx  sub nr. XXXX/222/2015, Parchetul de pe lângă Judecătoria Dorohoi a solicitat arestarea  preventivă pentru o durată de 30 de zile a inculpaţilor:C. D. D., B. A. E., C. F., A. C. şi M. D. D..
În motivarea propunerii s-a arătat că din probele administrate rezultă suspiciunea rezonabilă că aceștia au săvârșit infracțiunile pentru care s-a început urmărirea penală şi există situația prevăzută de art. 223 alin. 2 C.proc. pen..
Judecătorul de drepturi şi libertăţi de la prima instanţă a reţinut că  la data de xx.xx.xxxx prin Ordonanța nr. XXX/P/2015 a Parchetului de pe lângă Judecătoria Dorohoi  a fost pusă în mișcare acțiunea penală împotriva suspecților :    
        1. C. D. D., pentru săvârșirea infracțiunilor de:
        a) „colectarea, deţinerea, producerea, transportul, preluarea, depozitarea, predarea, desfacerea şi vânzarea bunurilor sau a mãrfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal cunoscând cã acestea provin din contrabandã sau sunt destinate sãvârşirii acesteia”, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 270 alin 3 din Legea nr. 86/2006 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 274 din Legea nr. 86/2006 raportat la art. 35 alin. 1 și art. 36 alin. 1 din Codul penal, constând în aceea că :
– în data de xx.xx.xxxx C. D. D. i-a vândut suspectei F. S. cantitatea de 100 pachete cu țigarete marca Monte Carlo de proveniență Republica Ucraina pe raza localității Dumbrăvita, comuna Ibănești, județul Botoșani din autoturismul cu numărul de înmatriculare   XX XX XXX, fără a fi deţinute documente legale de provenienţă şi cunoscând că acestea provin din contrabandă, pachetele având aplicate timbre de accize specifice acestei ţări .
– în data de xx.xx.xxxx C. D. D.   a deținut cu suspecta B. A. E. cantitateade 15.440 ţigarete ( 772 pachete) diferite marci de provenienţă Republica Ucraina, fără a fi deţinute documente legale de provenienţă, pachetele având aplicate timbre de accize specifice acestei ţări.
b)„colectarea, deţinerea, producerea, transportul, preluarea, depozitarea, predarea, desfacerea şi vânzarea bunurilor sau a mãrfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal cunoscând cã acestea provin din contrabandã sau sunt destinate sãvârşirii acesteia”, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 270 alin 3 din Legea nr. 86/2006 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 274 din Legea nr. 86/2006 raportat la art. 35 alin. 1 și art. 36 alin. 1 din Codul penal, constând în aceea că :
– în perioada iunie – august 2015, împreună cu B. A. E., C. F., C. O. și  B. V.  a săvârșit mai multe acte materiale ale infracțiunii de contrabandă dar în realizarea aceleași rezoluții infracționale, prin transportul, preluarea, depozitarea, predarea, desfacerea şi vânzarea pe raza localităților Darabani, județul Botoșani, Mihăileni, județul Botoșani,  Grănicești, județul Suceava și municipiul Suceava, județul Suceava  a unor importante cantități de țigarete pe care uneori le-a depozitat la locuința numitei G. S. și L. S., iar ulterior le-a comercializat la mai multe persoane printre care  M. D. D. și  A. C..
– la data de xx.xx.xxxx, C. D. D.  ,  a deținut la domiciliu cantitatea de   1500 ţigarete (  75 pachete)  mărcile Marble și Kent  de provenienţă Rep.Ucraina  și Duty Free , fără a fi deţinute documente legale de provenienţă şi cunoscând că acestea provin din contrabandă, pachetele având aplicate timbre de accize specifice acestei ţări.
c) ” introducerea în sau scoaterea din ţară, de două ori în decursul unui an, prin locurile stabilite pentru controlul vamal, prin sustragere de la controlul vamal, a bunurilor sau a mărfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal, dacă valoarea în vamă a bunurilor sau a mărfurilor sustrase este mai mică de 20.000 lei în cazul produselor supuse accizelor şi mai mică de 40.000 lei în cazul celorlalte bunuri sau mărfuri”,  prevăzută și ped. de art. 270 al. 2 lit. B raportat la art. 274 din Legea 86/2006 modificată prin OUG 54/2010 cu aplic. art. 35 al. 1 și art. 36 alin. 1 C.pen., constând în aceea că :
–  în perioada iunie 2015 – august 2015 împreună cu B. A. E., C. F., C. O. și  B. V.   a introdus în ţară, de două ori sau mai mult, prin Biroul Vamal de Frontieră Siret, prin sustragere de la controlul vamal, cantități de țigarete care trebuiau plasate sub un regim vamal. 
2. C. F.,  pentru săvârșirea infracțiunilor de:
a) „colectarea, deţinerea, producerea, transportul, preluarea, depozitarea, predarea, desfacerea şi vânzarea bunurilor sau a mãrfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal cunoscând cã acestea provin din contrabandã sau sunt destinate sãvârşirii acesteia”, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 270 alin 3 din Legea nr. 86/2006 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 274 din Legea nr. 86/2006 raportat la art. 35 alin. 1 și art. 36 alin. 1 din Codul penal, constând în aceea că :
– în perioada iunie – august 2015, împreună cu  C. D. D.  , B. A. E., C. O. și  B. V. a săvârșit mai multe acte materiale ale infracțiunii de contrabandă dar în realizarea aceleași rezoluții infracționale, prin transportul, preluarea, depozitarea, predarea, desfacerea şi vânzarea pe raza localităților Darabani, județul Botoșani, Mihăileni, județul Botoșani,  Grănicești, județul Suceava și municipiul Suceava, județul Suceava  a unor importante cantități de țigarete pe care uneori le-a depozitat la locuința numitei G. S. și L. S., iar ulterior le-a comercializat la mai multe persoane printre care  M. D. D. și  A. C..
– la data de xx.xx.xxxx,  a deținut la domiciliu 40 țigarete ( 2 pachete)  marca Rocco  de provenienţă Duty Free, fără a fi deţinute documente legale de provenienţă şi cunoscând că acestea provin din contrabandă, pachetele având aplicate timbre de accize specifice acestei ţări.

b) ” introducerea în sau scoaterea din ţară, de două ori în decursul unui an, prin locurile stabilite pentru controlul vamal, prin sustragere de la controlul vamal, a bunurilor sau a mărfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal, dacă valoarea în vamă a bunurilor sau a mărfurilor sustrase este mai mică de 20.000 lei în cazul produselor supuse accizelor şi mai mică de 40.000 lei în cazul celorlalte bunuri sau mărfuri”  prevăzută și ped. de art. 270 al. 2 lit. B raportat la art. 274 din Legea 86/2006 modificată prin OUG 54/2010 cu aplic. art. 35 al. 1 și art. 36 alin. 1 C.pen., constând în aceea că :
–  în perioada iunie 2015 – august 2015 împreună cu C. D. D.  , B. A. E., C. O. și  B. V. a introdus în ţară, de două ori sau mai mult, prin Biroul Vamal de Frontieră Siret, prin sustragere de la controlul vamal, a unor cantități de țigarete care trebuiau plasate sub un regim vamal, cu aplicarea art. art. 38 alin. 1 din Codul penal

3. B. A. E. pentru săvârșirea infracțiunilor de:
a) „colectarea, deţinerea, producerea, transportul, preluarea, depozitarea, predarea, desfacerea şi vânzarea bunurilor sau a mãrfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal cunoscând cã acestea provin din contrabandã sau sunt destinate sãvârşirii acesteia”, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 270 alin 3 din Legea nr. 86/2006 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 274 din Legea nr. 86/2006 raportat la art. 35 alin. 1 și art. 36 alin. 1 din Codul penal, constând în aceea că :
– în perioada iunie – august 2015, împreună cu  C. D. D.  , C. F., C. O. și  B. V. a săvârșit mai multe acte materiale ale infracțiunii de contrabandă dar în realizarea aceleași rezoluții infracționale, prin transportul, preluarea, depozitarea, predarea, desfacerea şi vânzarea pe raza localităților Darabani, județul Botoșani, Mihăileni, județul Botoșani,  Grănicești, județul Suceava și municipiul Suceava, județul Suceava  a unor importante cantități de țigarete pe care uneori le-a depozitat la locuința numitei G. S. și L. S., iar ulterior le-a comercializat la mai multe persoane printre care  M. D. D. și  A. C..
b) ” introducerea în sau scoaterea din ţară, de două ori în decursul unui an, prin locurile stabilite pentru controlul vamal, prin sustragere de la controlul vamal, a bunurilor sau a mărfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal, dacă valoarea în vamă a bunurilor sau a mărfurilor sustrase este mai mică de 20.000 lei în cazul produselor supuse accizelor şi mai mică de 40.000 lei în cazul celorlalte bunuri sau mărfuri”  prevăzută și ped. de art. 270 al. 2 lit. B raportat la art. 274 din Legea 86/2006 modificată prin OUG 54/2010 cu aplic. art. 35 al. 1 și art. 36 alin. 1 C.pen., constând în aceea că :
–  în perioada iunie 2015 – august 2015 împreună cu C. D. D.  , C. F., C. O. și  B. V. a introdus în ţară, de două ori sau mai mult, prin Biroul Vamal de Frontieră Siret, prin sustragere de la controlul vamal, a unor cantități de țigarete care trebuiau plasate sub un regim vamal. 
c) „colectarea, deţinerea, producerea, transportul, preluarea, depozitarea, predarea, desfacerea şi vânzarea bunurilor sau a mãrfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal cunoscând cã acestea provin din contrabandã sau sunt destinate sãvârşirii acesteia”, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 270 alin 3 din Legea nr. 86/2006 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 274 din Legea nr. 86/2006 raportat la art. 35 alin. 1 și art. 36 alin. 1 din Codul penal, constând în aceea că :
-la data de xx.xx.xxxx, C. L. și  B. A. E.  au fost depistați  în localității Cobîla, comuna Șendriceni, județul Botoşani,  în timp ce deţineau în autoturismul cu numărul de înmatriculare  XX XX XXX un număr de 772 pachete cu ţigarete diferite mărci, având aplicate marcaje (timbre de acciză) de provenienţă al Republicii Ucraina, fără a poseda documentele legale de provenienţă, cunoscând că provin din activităţi de contrabandă, cantitatea de țigarete mai sus menționată fiind preluată de la numitul C. D. D.   . 
cu plicarea art. art. 38 alin. 1 din Codul penal
4. M. (Ma.) D. D. pentru săvârșirea infracțiunii de:
a) „colectarea, deţinerea, producerea, transportul, preluarea, depozitarea, predarea, desfacerea şi vânzarea bunurilor sau a mãrfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal cunoscând cã acestea provin din contrabandã sau sunt destinate sãvârşirii acesteia”, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 270 alin 3 din Legea nr. 86/2006 modificată prin OUG 54/2010 cu aplicarea art. 274 din Legea nr. 86/2006 raportat la art. 35 alin. 1 și art. 36 alin. 1 din Codul penal, constând în aceea că :
– în perioada iunie – august 2015, împreună cu A. C. a săvârșit mai multe acte materiale ale infracțiunii de contrabandă dar în realizarea aceleași rezoluții infracționale, prin preluarea de la C. D. D.  , C. F., B. A. E., B. V. și  C. O., precum și de la alte persoane și  vânzarea unor importante cantități de țigarete introduse în România prin contrabandă către diverse persoane  printre care :  M. S., P. R. D., A. M., C. M. L. și V. I..
– la data de xx.xx.xxxx a deținut la domiciliu cantitatea de 140 ţigarete ( 7 pachete)   marca Kent de provenienţă Rep.Ucraina , fără a fi deţinute documente legale de provenienţă şi cunoscând că acestea provin din contrabandă, pachetele având aplicate timbre de accize specifice acestei ţări.

5. A. C., pentru săvârșirea infracțiunii de:
a) „colectarea, deţinerea, producerea, transportul, preluarea, depozitarea, predarea, desfacerea şi vânzarea bunurilor sau a mãrfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal cunoscând cã acestea provin din contrabandã sau sunt destinate sãvârşirii acesteia”, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 270 alin 3 din Legea nr. 86/2006 modificată prin OUG 54/2010 cu aplicarea art. 274 din Legea nr. 86/2006 raportat la art. 35 alin. 1 și art. 36 alin. 1 din Codul penal, constând în aceea că :
– în perioada iunie – august 2015, împreună cu M. D. D. a săvârșit mai multe acte materiale ale infracțiunii de contrabandă dar în realizarea aceleași rezoluții infracționale, prin preluarea de la C. D. D.  , C. F., B. A. E., B. V. și  C. O., precum și de la alte persoane și  vânzarea unor importante cantități de țigarete introduse în România prin contrabandă către diverse persoane  printre care :  M. S., P. R. D., A. M., C. M. L., și V. I..
– la data de xx.xx.xxxx a detinut la domiciliu cantitatea de 31.400 ţigarete ( 1570 pachete) diferite mărci de provenienţă Rep.Ucraina şi Duty Free , fără a fi deţinute documente legale de provenienţă şi cunoscând că acestea provin din contrabandă, pachetele având aplicate timbre de accize specifice acestei ţări.
Cei cinci inculpaţi au fost reţinuţi  la data de 14 august 2015, măsuri care au expirat în cursul zilei de astăzi, anterior pronunţării prezentei hotărâri.
Analizând actele si lucrările dosarului, judecătorul de drepturi şi libertăţi a constatat, în conformitate cu dispoziţiile art. 226 alin. (1) C. proc. pen., că în cauză sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege pentru luarea măsurii arestării preventive a inculpatului C. D. D., fiind îndeplinite cumulativ cerinţele prev. de art. art. 202 alin. a şi alin. 3 C. proc. pen..
De asemenea, s-au constatat îndeplinite cerinţele prev. de art. 223 alin.1 şi 2 Cod procedură penală  în sensul că din probele administrate în cauză şi anume rapoartele   întocmite de  organele  de  poliţie, procese-verbale  de  constatare  a  infracţiunii  fragrante , planşe  foto, procesul verbal de percheziţie, declaraţiile  martorilor coroborate cu cele ale inculpaţilor şi ale suspecţilor, înregistrările audio, rezultă suspiciunea rezonabilă că inculpatul C. D. D. ar fi săvârşit  infracţiunile pentru care este cercetat .
Cu  privire  la  gravitatea  faptelor  de  care  este  acuzat  inculpatul  s-a constatat  că există indicii că acesta a desfăşurat o bogată activitate infracţională într-o perioadă relativ scurtă, caracterizată prin  mai multe acte materiale ale infracțiunii de contrabandă, dar în realizarea aceleași rezoluții infracționale, prin transportul, preluarea, depozitarea, predarea, desfacerea şi vânzarea pe raza mai multor localităţi din judeţele Botoşani şi Suceava a unor importante cantități de țigarete pe care uneori le depozita la domiciliul său ori în alte locaţii , iar ulterior le comercializa la mai multe persoane.De asemenea, există indicii că acesta a introdus în ţară de mai multe ori, prin Biroul Vamal de Frontieră Siret, prin sustragere de la controlul vamal,  cantități de țigarete care trebuiau plasate sub un regim vamal, că acesta ar coordona activitate celorlalţi coinculpaţi şi că ar avea ca ocupație obținerea de venituri din săvârșirea de astfel de acte de contrabandă.
Aceste fapte eu o gravitate crescută mai ales având în vedere contextul economico-social actual, context în care se pune accentul pe descoperirea şi tragerea la răspundere penală a tuturor persoanelor care săvârşesc infracţiuni prin care se cauzează prejudicii bugetului general consolidat al statului, în vederea atragerii de sume de bani la bugetul de stat, atât prin creşterea gradului de încasare a impozitelor şi taxelor fiscale, cât şi prin identificarea operaţiunilor comerciale situate în sfera economiei subterane şi implicit a ilicitului penal.
S-au avut în vedere de asemenea şi antecedentele penale ale inculpatului C. D. D. care, prin  sentinţa penală nr. XXX din xx.xx.xxxx pronunţată de Judecătoria Darabani în dosarul nr.XXXX/2001, definitivă prin neapelare, a fost condamnat la pedeapsa de 2 ani închisoare cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei, cu privire la care ulterior s-a constatat că a fost reabilitat de drept prin sentinţa penală din xx.xx.xxxx pronunţată în dosarul nr. XXXX/217/2009 al Judecătoriei Darabani.
Ulterior, inculpatul a fost condamnat la o pedeapsă rezultantă de 3 ani închisoare , cu suspendarea executării sub supraveghere, prin sentinţa penală nr. XXXX din xx.xx.xxxx a Judecătoriei Dorohoi, aşa cum a fost modificată prin decizia penală nr. XXXX din xx.xx.xxxx a Tribunalului Botoşani, aceasta din urmă fiind menţinută prin respingerea recursului declarat de inculpat prin decizia penală din xx.xx.xxxx a Curţii de Apel Suceava, pentru  săvârşirea  infracţiunilor de violare de domiciliu şi ultraj , constând în aceea că în dimineaţa zilei de xx.xx.xxxx în jurul orei 8,20 împreună cu numiţii Z. V. şi Ar. C. a pătruns fără drept în curtea locuinţei numitei S. V. din  com. Cândeşti,  jud. Botoşani, introducând şi un microbuz pentru a fi sustras de la controlul unui echipaj de poliţie care desfăşura activităţi specifice în vederea depistării eventualelor produse de contrabandă, iar la intervenţia poliţiştilor a adresat ameninţări şi a lovit pe unul dintre aceştia.
Drept urmare, judecătorul de drepturi şi libertăţi a constatat că inculpatul este recidivist în condiţiile art. 41 cod penal.
S-a apreciat că privarea acestuia de libertate este necesară pentru asigurarea bunei desfășurări a procesului penal și  înlăturarea unei stări de pericol public pentru ordinea publică.
De asemenea, pe baza probatoriului administrat s-a constatat că şi prevederile CEDO în materia arestării preventive sunt îndeplinite în cazul acestui inculpat,  privarea de libertate a inculpatului  fiind necesară pentru prevenirea săvârşirii de noi infracţiuni având în vedere că acesta este recidivist iar în lipsa unei intervenţii ferme din partea autorităţilor judiciare, s-ar putea induce  falsa ideea că astfel de acte sunt acceptate  în rândul regulilor de convieţuire socială.
Cu privire la inculpaţii B. A. E., C. F., M. (Ma.) D. D. și A. C., judecătorul de drepturi şi libertăţi a constatat că în cauză există probe şi indicii temeinice din care rezultă suspiciunea rezonabilă că aceştia  au săvârşit prin mai multe acte materiale infracţiunile pentru care s-a pus în mişcare acţiunea penală, pentru care legea prevede pedeapsa închisorii mai mare de 5 ani.
În raport de contribuţia acestora la săvârşirea faptelor, modul şi circumstanţele concrete de comitere a acestora şi de persoana celor patru inculpaţi, care nu au antecedente penale, fiind la primul conflict cu legea, judecătorul de drepturi şi libertăţi a apreciat că arestarea preventivă a acestora nu se impune, întrucât lăsarea lor în libertate nu este de natură să creeze o stare de pericol public, iar pentru asigurarea bunei desfășurări a procesului penal este suficientă aplicarea măsurii controlului judiciar, cu obligaţiile prevăzute de art. 215 alin.1 şi 2 Cod procedură penală .
Împotriva acestei încheieri, în termen legal, a formulat, contestaţie inculpatul C. D. D., motivele fiind expuse oral de apărătorul ales al acestuia şi consemnate pe larg în practicaua prezentei.
Analizând contestaţia inculpatului C. D. D. în raport de încheierea de admitere a propunerii Parchetului de luare a măsurii preventive a arestului preventiv, judecătorul de drepturi şi libertăţi al acestui Tribunal va constata că această cerere este întemeiată, potrivit considerentelor ce succed.
În acest sens, judecătorul de drepturi şi libertăţi al acestui tribunal va reţine, mai întâi, că din probele administrate până la acest moment în cadrul urmăririi penale rezultă suspiciunea rezonabilă că inculpatul C. D. D.  ar fi comis următoarele fapte, ce se înscriu în conţinutul constitutiv al infracţiunii de  „colectarea, deţinerea, producerea, transportul, preluarea, depozitarea, predarea, desfacerea şi vânzarea bunurilor sau a mãrfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal cunoscând cã acestea provin din contrabandã sau sunt destinate sãvârşirii acesteia”, prevăzută şi pedepsită de art. 270 alin 3 din Legea nr. 86/2006 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 274 din Legea nr. 86/2006 raportat la art. 35 alin. 1 Cod penal:
– în data de xx.xx.xxxx C. D. D.   i-ar fi vândut suspectei F. S. cantitatea de 100 pachete cu țigarete marca Monte Carlo de proveniență Republica Ucraina pe raza localității Dumbrăvita, comuna Ibănești, județul Botoșani din autoturismul cu numărul de înmatriculare   XX XX XXX, fără să fi deţinut documente legale de provenienţă şi cunoscând că acestea provin din contrabandă, pachetele având aplicate timbre de accize specifice acestei ţări .
– în data de xx.xx.xxxx C. D. D.   ar fi  deținut cu suspecta B. A. E. cantitatea de 15.440 ţigarete ( 772 pachete) diferite marci de provenienţă Republica Ucraina, fără să fi deţinut documente legale de provenienţă, pachetele având aplicate timbre de accize specifice acestei ţări.
– în perioada iunie – august 2015, împreună cu B. A. E., C. F., C. O. și  B. V.,  ar fi săvârșit mai multe acte materiale de transport, preluare, depozitarea, predare, desfacere şi vânzare pe raza localităților Darabani, județul Botoșani, Mihăileni, județul Botoșani,  Grănicești, județul Suceava și municipiul Suceava, județul Suceava  a unor importante cantități de țigarete, pe care uneori le-ar fi depozitat la locuința numitei G. S. și L. S., iar ulterior le-ar fi comercializat la mai multe persoane, printre care  M. D. D. și  A. C..
– la data de xx.xx.xxxx, C. D. D.    ar fi deținut la domiciliu cantitatea de   1500 ţigarete ( 75 pachete)  mărcile Marble și Kent  de provenienţă Rep.Ucraina  și Duty Free , fără a fi deţinute documente legale de provenienţă şi cunoscând că acestea provin din contrabandă, pachetele având aplicate timbre de accize specifice acestei ţări.
De asemenea, din probatoriul efectuat se conturează suspiciunea rezonabilă că, în perioada iunie 2015 – august 2015, împreună cu B. A. E., C. F., C. O. și  B. V., ar fi introdus în ţară, de două ori sau mai mult, prin Biroul Vamal de Frontieră Siret, prin sustragere de la controlul vamal, cantități de țigarete care trebuiau plasate sub un regim vamal, încât ar fi săvârşit infracţiunea de , ” introducerea în sau scoaterea din ţară, de două ori în decursul unui an, prin locurile stabilite pentru controlul vamal, prin sustragere de la controlul vamal, a bunurilor sau a mărfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal, dacă valoarea în vamă a bunurilor sau a mărfurilor sustrase este mai mică de 20.000 lei în cazul produselor supuse accizelor şi mai mică de 40.000 lei în cazul celorlalte bunuri sau mărfuri”,  prevăzută și ped. de art. 270 al. 2 lit. B raportat la art. 274 din Legea 86/2006 modificată prin OUG 54/2010 cu aplic. art. 35 al. 1 C.pen.
Totodată, judecătorul de drepturi şi libertăţi al acestui Tribunal va reţine că inculpatul apare ca recidivist conform art. 41 Cod penal, în raport de condamnarea la o pedeapsă rezultantă de 3 ani închisoare, cu suspendarea executării sub supraveghere, prin sentinţa penală nr. XXXX din xx.xx.xxxx a Judecătoriei Dorohoi, aşa cum a fost modificată prin decizia penală nr. XXXX din xx.xx.xxxx a Tribunalului Botoşani, aceasta din urmă fiind menţinută prin respingerea recursului declarat de inculpat prin decizia penală din xx.xx.xxxx a Curţii de Apel Suceava, pentru  săvârşirea  infracţiunilor de violare de domiciliu şi ultraj, conexe unei presupuse faptă de contrabandă cu ţigări. Acesta trebuie socotit că are antecedente penale anterioare, câtă vreme prin  sentinţa penală nr. XXX din xx.xx.xxxx pronunţată de Judecătoria Darabani în dosarul nr.XXXX/2001, definitivă prin neapelare, a fost condamnat la pedeapsa de 2 ani închisoare cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei, cu privire la care ulterior s-a constatat că a fost reabilitat de drept prin sentinţa penală din xx.xx.xxxx pronunţată în dosarul nr. XXXX/217/2009 al Judecătoriei Darabani.
Judecătorul de drepturi şi libertăţi al acestui Tribunal va reţine, însă, că activitatea infracţională ce ar putea fi pusă în sarcina inculpatului, conform celor ce preced, nu are o amplitudine şi o anvergură deosebite, chiar dacă ea pare a avea o anumită continuitate, părând a se mărgini la scopul asigurării unor venituri suplimentare nesemnificative, împrejurare care conduce la concluzia că privarea lui de libertate nu este necesară pentru înlăturarea unei stări de pericol pentru ordinea publică.
Respectiva activitate infracţională apare ca similară celei pretins desfăşurată şi de ceilalţi inculpaţi din cauză, faţă de care nu s-a relevat ca necesară privarea de libertate, considerându-se ca fiind proporţională cu gravitatea acuzaţiilor ce li s-au adus aplicarea măsurii preventive a controlului judiciar.
Reţine judecătorul de drepturi şi libertăţi al acestui Tribunal că diferenţierea între co-inculpaţi în baza stării de recidivă în care s-ar afla C. D. D. nu ar fi întemeiată, în contextul în care acesta a fost reabilitat faţă de prima condamnare, în timp ce faptele pentru care a fost condamnat ulterior s-au petrecut cu mai bine de şase ani în urmă, încât nu ar trebui socotit că respectiva condamnare ar reliefa o periculozitate sporită a acestuia. La asemenea apreciere pot fi avute în vedere şi actele medicale prezentate de inculpat în cauză.
Fiind însă necesară pentru asigurarea unei bune desfăşurări a procesului penal şi prevenirea săvârşirii de noi infracţiuni luarea unei măsuri preventive în raport de inculpatul C. D. D. Dănuţ, judecătorul de drepturi şi libertăţi al acestui Tribunal va reţine că se impune ca acesta să fie plasat sub puterea măsurii preventive a controlului judiciar, prevăzută de art. 211 Cod procedură penală, la fel ca şi ceilalţi co-inculpaţi din cauză, pentru care sunt pe deplin îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 202 Cod procedură penală.
Aşadar, admiţând contestaţia inculpatului C. D. D., în baza art. 4251 alin. 7 pct. 2 lit. a Cod procedură penală, coroborat cu art. 204 alin.12 Cod procedură penală, judecătorul de drepturi şi libertăţi va înlocui măsura arestului preventiv cu măsura preventivă a controlului judiciar şi, în consecinţă, va dispune ca inculpatul să se supună, în primul rând, obligaţiilor prevăzute de art. 215 alin.1 Cod procedură penală pe durata acestei măsuri.
Totodată, judecătorul de drepturi şi libertăţi va considera că este necesar să impună inculpatului şi obligaţii suplimentare, din cele prevăzute de art. 215 alin.2 Cod procedură penală, oprindu-se la interdicţia de a depăşi fără încuviinţare prealabilă  limita teritorială a României, pentru a nu mai intra în contact cu produse din cele ce ar fi constituit obiectul material al infracţiunii de contrabandă, precum şi la interdicţia de a intra în legătură şi de a comunica, pe orice cale, direct ori indirect, cu ceilalţi co-inculpaţi în cauză, spre a se asigura efectuarea nedistorsionată a urmăririi penale.
Judecătorul de drepturi şi libertăţi al acestui tribunal va atrage atenţia inculpatului în ce priveşte posibilitatea şi condiţiile de înlocuire a măsurii controlului judiciar conform art. 215 alin.7 Cod procedură penală.
Judecătorul de drepturi şi libertăţi va dispune punerea de îndată în libertate a inculpatului C. D. D. de sub puterea mandatului de arestare preventivă nr. X/UP din xx.xx.xxxx emis de Judecătoria Dorohoi, dacă acesta nu este reţinut sau arestat în altă cauză.
Văzând şi dispoziţiile art. 275 alin. 3 Cod procedură penală,
 Pentru aceste motive,
În numele legii,
DISPUNE:
Admite contestaţia formulată de inculpatul C. D. D., fiul lui D. şi M., născut la data de xx.xx.xxxx în oraș Darabani, jud. Botoșani, domiciliat în Darabani, str. X nr.Y, jud. Botoșani, posesor al CI seria XT numărul  XXXXXX, CNP XXXXXXXXXXXXX, împotriva încheierii nr. X din xx.xx.xxxx pronunţată în dosarul nr. XXXX/222/2015 al Judecătoriei Dorohoi  încât, în baza art. 204 alin.12 Cod procedură penală înlocuieşte măsura arestului preventiv cu măsura controlului judiciar prev. de art. 211 Cod procedură penală .
Pe timpul cât se află sub control judiciar, inculpatul C. D. D.-  trebuie să respecte următoarele obligaţii:
a) să se prezinte la organul de urmărire penală, la judecătorul de cameră preliminară sau la instanţa de judecată ori de câte ori este chemat;
b) să informeze de îndată organul judiciar care a dispus măsura sau în faţa căruia se află cauza cu privire la schimbarea locuinţei;
c) să se prezinte la organul de poliţie desemnat cu supravegherea sa – Poliţia oraşului Darabani, de către organul judiciar care a dispus măsura, conform programului de supraveghere întocmit de organul de poliţie sau ori de câte ori este chemat;
d) să nu depăşească teritoriul României, decât cu încuviinţarea prealabilă a organului judiciar;
e) să nu se apropie  de niciunul  dintre coinculpaţii B. A. E. C. F., M. D. D., A. C., C. D. C., C. E., C. O., B. V., G. S., L. S., F. S., C. R. şi R. A. şi să nu comunice cu aceştia, direct sau indirect, prin nicio cale.
 În temeiul art. 215 alin. 7 Cod procedură penală , atrage atenţia inculpatului C. D. D.  că, în cazul în care, pe durata măsurii controlului judiciar, încalcă, cu rea-credinţă, obligaţiile care îi revin,  măsura controlului judiciar se poate înlocui cu măsura arestului la domiciliu sau măsura arestării preventive.
Dispune punerea de îndată în libertate a inculpatului C. D. D.-  de sub puterea mandatului de arestare preventivă nr. X/UP din xx.xx.xxxx emis de Judecătoria Dorohoi, dacă nu este reţinut sau arestat în altă cauză.
Cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului.
Fără cale de atac.
Pronunţată în şedinţa camerei de consiliu din xx.xx.xxxx.

Judecător de drepturi şi libertăţi,                                Grefier,