Citeste şi

  • Nu am gasit decizii asemanatoare!

Contestatie la executare admisa potrivit art. 598 lit. d NCPP; deducere din pedeapsa a perioadei executare in strainatate


La data de 05 februarie 2014 a fost înregistrată pe rolul Tribunalului Dolj sub nr.6724/63/2014 contestaţia la executare formulată de condamnata G.L.  deţinută în Penitenciarul de Maximă Siguranţă Craiova .
În cererea adresată contestatoarea condamnată G.L.  a solicitat deducerea perioadei în care a fost arestată în Spania 31 iulie – 22 august 2013 din pedeapsa pe care va trebui să o execute:
Urmare a relaţiilor solicitate, s-a primit adresa nr. N 69051/PCDJ/19.06.2014 emisă de Penitenciarul de Maximă Siguranţă Craiova, în care se comunică faptul că persoana privată de libertate G.L.  a fost arestată în Spania din data de 08.01.2013 până la data de 21.08.2013 când a fost depusă în arest în România conform fişei de urmărire şi procesului verbal de încarcerare comunicate.
De asemenea s-au primit relaţiile solicitate Penitenciarului de Maximă Siguranţă Craiova, respectiv adresa nr. N 64883/PCDJ/30.06.2014, prin care se comunică că persoana privată de libertate G.L.  se află în executarea pedepsei de 12 ani aplicată prin mandatul de executare a pedepsei închisorii nr. 689/11.02.2013, sentinţa penală nr. 384 din 04.11.2013 pronunţată de Tribunalul Timiş în dosar nr. 12325/30/2005, precum şi copia mandatului de executare şi al sentinţei penale.
Totodată la dosar s-a primit adresa nr. 1984437/SIRENE/ din 27.06.2014 emisă de IGPR Bucureşti – Centrul de Cooperare Poliţienească Internaţională – Biroul Sirene, care comunică faptul că numita G.L.  a fost arestată în Spania la data de 01.08.2013 şi predată autorităţilor române la data de 21.08.2013, dată la care a fost încarcerată în arestul D.G.P.M.B.
În vederea soluţionării prezentei cauze, s-a dispus citarea contestatorului la locul de detenţie, efectuarea unei adrese către ÎCCJ, în vederea înaintării dosarului cu nr. 2053/85/2007 şi efectuarea unei adrese către INTERPOL – SERVICIUL SIRENE, în vederea comunicării datei la care a fost arestat preventiv contestatorul pe teritoriul Spaniei şi a datei la care a fost predat autorităţilor române.
În acest sens, s-a primit adresa cu nr. 1981315/COV/27.03.2014, din partea INTERPOL – SERVICIUL SIRENE.
Analizând actele şi lucrările efectuate la dosarul cauzei, instanţa constată că, contestatorul G.L. ,  se află în executarea unei pedepse rezultante de executarea pedepsei de 12 ani aplicată prin mandatul de executare a pedepsei închisorii nr. 689/11.02.2013, sentinţa penală nr. 384 din 04.11.2013 pronunţată de Tribunalul Timiş în dosar nr. 12325/30/2005.
Se mai reţine că petenta contestatoare s-a aflat în stare de arest preventiv pe teritoriul Spaniei, la data de 01.08.2013 şi predată autorităţilor române la data de 21.08.2013, dată la care a fost încarcerată în arestul D.G.P.M.B., aşa cum rezultă din adresa nr. nr. 1984437/SIRENE/ din 27.06.2014 emisă de IGPR Bucureşti – Centrul de Cooperare Poliţienească Internaţională – Biroul Sirene.
Potrivit art. 598 NCpp, contestaţia la executare se poate face in următoarele cazuri:
a)când s-a pus în executare o hotarare care nu era definitivă;
b)când executarea este îndreptata împotriva altei persoane decât cea prevazută în hotărarea de condamnare;
c)când se iveste vreo nelamurire cu privire la hotarârea care se executa sau vreo impiedicare la executare;
d)când se invoca amnistia, prescriptia, gratierea sau orice alta cauza de stingere ori de micşorare a pedepsei.
De asemenea, se mai constată că potrivit art. 399 alin 1 NCpp, instanţa are obligaţia ca, prin hotărâre, să se pronunţe asupra menţinerii, revocării, înlocuirii ori încetării de drept a măsurii preventive dispuse pe parcursul procesului penal cu privire la inculpat.
În speţă, se constată că  este întemeiată contestaţia la executare formulată de către petenta G.L. , prin apariţia unei cauze de stingere ori de micşorare a pedepsei, respectiv aceea că contestatorul a executat o parte din pedeapsă pe teritoriul Spaniei, sub forma arestului preventiv în vederea extrădării.
În consecinţă, constatând  incidente prevederile art. 598 alin 1 lit d NCpp, instanţa va admite contestaţia la executare formulată de petenta G.L. , iar în baza art. 399 al. 1 NCPP, va deduce din pedeapsa aplicată contestatoarei prin SP. 454/07.11.2011 a Tribunalului Timiş, perioada detenţiei preventive de la 01.08.2013 şi până la 21.08.2013 şi va menţine starea de arest.
Se va dispune rectificarea mandatului de executare nr. 689 din 11.02.2013 al Tribunalului Timiş în sensul celor menţionate mai sus şi se vor menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei penale menţionate anterior.
În baza art. 275 alin. (3) NCPP, cheltuielile judiciare vor rămâne în sarcina statului