Citeste şi

  • Nu am gasit decizii asemanatoare!

Contestatie la executare. Mentinerea caracterului executoriu al dreptului de creanta dupa cesiunea acestuia.


La data de 7.09.2007 intre – si – s-a incheiat contractul de credit nr. -garantat cu ipoteca asupra imobilului din Bucuresti, str. -si contract de fidejusiune de catre – .
Creanta izvorata din contractul de credit nr. – a fost transmisa catre intimata prin contractul de cesiune nr. – incheiat intre SC – si -..
Odata cu incheierea contractului de cesiune in patrimoniul cesionarului a intrat si dreptul de ipoteca asupra imobilului, respectiv accesoriile dreptului de creanta transmis, conform art. 1391 din V.C.civ. potrivit caruia” Vinderea sau cesiunea unei creante, cuprinde accesoriile creantei, precum cautiunea, privilegiul si ipoteca”.
Contractul de credit a fost modificat prin incheierea intre -, a actelor aditionale nr. 1/8.07.2009, 2/17.02.2012, 3/ 17.02.2012, 4/ 17.02.2012, 5/ 15.03.2012.
Prin actul aditional nr. – debitorul si garantii au acceptat in mod expres cesiunea de creanta, iar prin actul aditional nr. 4 s-a prevazut ca «  se elimina toate clauzele de fideiusiune si se confirma incetarea deplina  a efectelor acestora cu exonerarea de orice obligatii prezente sau viitoare asub aspectul fideiusiunii a garantilor ipotecari ».
Prin urmare, in continuare dreptul de creanta transmis intimatei este garantat doar cu dreptul de ipoteca asupra imobilului apartinand contestatorilor.
In ceea ce priveste mentinerea caracterului executoriu al dreptului de creanta dupa cesiunea acestuia, se constata ca prin art. 120 din OUG nr. 99/2006 se consacra caracterul executoriu al unui drept de creanta constatat prin contractul de credit intocmit ad probationem. În consecinţă, caracterul executoriu este asociat cu dreptul de creanţa, iar nu cu înscrisul ca atare şi, atât timp cât legiuitorul a acordat contractelor de credit caracterul de titluri executorii, creanţa însăşi a devenit una executorie, astfel încât atributul executorialităţii a devenit o calitate a creanţei, care se transmite prin cesiune. Totodată, art. 120 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 nu a conferit contractelor de credit trăsătura de titlu executoriu în considerarea persoanelor semnatare ale unor asemenea contracte, ci a naturii respectivelor convenţii. Asadar, modificarea părţilor originare ale actului juridic care constituie titlu executoriu nu afectează caracteristicile titlului executoriu, poziţia cesionarului fiind aceea a unui veritabil succesor cu titlu particular, care preia, astfel, toate drepturile pe care cedentul le avea în legătură cu creanţa.
Contrar sustinerilor debitorilor incheierea de incuviintare a executarii silite, ca si cererea executorului judecatoresc, se refera in mod expres si este limitata la realizarea dreptului de creanta prin urmarirea doar a bunului imobil din str. -, in incheiere mentionandu-se conform art. 665 Cpc modalitatea concretă de executare silită, şi autorizarea creditorului să treacă la executarea silită a obligaţiei cuprinse în titlul executoriu.
In somatia de executare se indica foarte clar calitatea contestatorilor de garanti ipotecar, textele de lege pe care se intemeiaza solicitarea executorului judecatoresc, bunul supus urmaririi si faptul ca informatiile solicitate se refera la bunul ipotecat si la identificarea si evaluarea imobilului, obligatiile fiscale cu privire la imobil, sumele datorate cu titlu de contributie la cheltuielle asociatiei de proprietari, facandu-se trimitere expresa la dispozitiile art. 828 Cpc.