Citeste şi

  • Nu am gasit decizii asemanatoare!

Contopire pedepse şi deducere arest preventiv. Aplicare art. 85 Cod penal 1969


Notă : prin Decizia nr. xxx/xx.xx.xxxx a Curţii de Apel Suceava s-a înlăturat sporul
de 6 luni închisoare aplicat după operaţiunile de contopire

ROMÂNIA
DOSAR NR. XXXX/40/2014

TRIBUNALUL BOTOŞANI – SECŢIA PENALĂ
SENTINŢA PENALĂ NR. XXX
Şedinţa publică din data de xx.xx.xxxx
Tribunalul constituit din:
Preşedinte:
Grefier:

Ministerul Public – Parchetul de pe  lângă Tribunalul Botoşani a fost reprezentat de procuror C. M..
Pe rol se află pronunţarea asupra contestaţiei la executare formulată de contestatorul C. N..
Dezbaterile asupra cauzei au avut loc în şedinţa publică din xx.xx.xxxx, susţinerile părţilor fiind consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată, când, fiind nevoie de un timp mai îndelungat pentru deliberare, s-a amânat pronunţarea pentru astăzi, când,
Deliberând,
TRIBUNALUL
Asupra contestaţiei de faţă,
Prin cererea înregistrată sub nr. XXXX/40/xx.xx.xxxx la secţia penală a acestui Tribunal, petentul C. N., aflat în stare de detenţie în Penitenciarul Botoşani, a solicitat să-i fie dedusă din pedeapsa de 3 ani închisoare, aplicată prin decizia penală nr. XX/xx.xx.xxxx pronunţată de Curtea de Apel Suceava în dosarul nr. XXX/39/2009, perioada xx.xx.xxxx – xx.xx.xxxx, în care a executat în Germania o parte din pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare, aplicată prin sentinţa penală nr. XX LS XXX/XX  a Judecătoriei Softenberg, în intervalul xx.xx.xxxx – xx.xx.xxxx, respectiv a fost încarcerat la xx.xx.xxxx, pe Aeroportul Otopeni, fiind liberat la xx.xx.xxxx, ca urmare a deciziei penale nr. XXX/xx.xx.xxxxa Tribunalului Suceava. A arătat că hotărârea de condamnare în străinătate a fost recunoscută prin sentinţa penală nr. XXX/xx.xx.xxxx pronunţată de Judecătoria Rădăuţi în dosarul nr. XXXX/286/2010*.
A precizat că se află în executarea mandatului de executare a pedepsei închisorii nr. XXXX/2009 emis la xx.xx.xxxx şi a depus, în anexă la cerere, copii de pe hotărârile judecătoreşti menţionate, precum şi copia biletului de liberare nr. F XXXXX/2006din xx.xx.xxxx.
Investigând situaţia condamnărilor suferite de petentul C. N., spre soluţionarea corespunzătoare a cererii acestuia, tribunalul va reţine următoarele:
1. Prin sentinţa penală nr. XXX/xx.xx.xxxx a Judecătoriei Suceava, definitivă prin decizia penală nr. XXXX/xx.xx.xxxx a Tribunalului Suceava, inculpatul C. N. a fost condamnat la pedeapsa rezultantă de 2 ani închisoare, după contopirea pedepselor:
– de 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 215 alin. 2 Cod penal, cu aplicarea art. 41 alin. 2, art. 74, 76 Cod penal;
– de 2 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prevăzută de art. 288 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 41 alin. 2, art. 74, 76 Cod penal;
– de 2 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prevăzută de art. 291 alin. 2 Cod penal, cu aplicarea art. 41 alin. 2, art. 74, 76 Cod penal (fila 67 dosar).
S-a dispus suspendarea condiţionată a executării pedepsei rezultante, în condiţiile art. 81 şi următoarele Cod penal, pe o durată de 4 ani (fila 59 dosar).
2. Prin sentinţa penală nr. XXX/XXXX a Tribunalului Suceava, definitivă prin decizia penală nr. XXXX/xx.xx.xxxx a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, inculpatul C. N. a fost condamnat la pedeapsa rezultantă de 2 ani închisoare şi 2 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a, b, c Cod penal, după contopirea pedepselor:
– de 2 ani închisoare şi 2 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a, b, c Cod penal, pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 178 din Legea nr. 141/1997;
– de 2 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 290 Cod penal.
La fel ca şi la pct. 1, s-a dispus suspendarea condiţionată a executării pedepsei, în baza art. 81 şi următoarele Cod penal (fila 60 dosar).
Potrivit considerentelor deciziei penale nr. XX/xx.xx.xxxx  a Curţii de Apel Suceava (filele 63 – 67 dosar), toate infracţiunile constatate în hotărârile judecătoreşti menţionate, sunt concurente, conform art. 33 lit. a Cod penal 1969.
3. Pentru fapte comise în cursul anului 2002, asupra cărora a fost audiat de Judecătoria Suceava la xx.xx.xxxx, după care a plecat în Germania, inculpatul C. N. a fost condamnat la pedeapsa totală de 4 ani închisoare şi 2 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a, b, c Cod penal, prin sentinţa penală nr. XXXX/xx.xx.xxxx a Judecătoriei Suceava, considerată definitivă prin neapelare, fiind emis mandatul de executare a pedepsei închisorii nr. XXX/2006.
4. La data de xx.xx.xxxx, C. N. a fost arestat de autorităţile din Germania, iar prin sentinţa penală nr. XX LS XXX JS XXXX/XX, pronunţată de Judecătoria Seftenberg la xx.xx.xxxx, acesta a fost condamnat la pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare, cu suspendarea executării, pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de persoane, faţă de persoana vătămată I. E. C..
La data pronunţării hotărârii judecătoreşti, de xx.xx.xxxx, administraţia oraşului Cottbus a emis faţă de C. N. o dispoziţie de expulzare, condamnatul fiind obligat să părăsească Germania (filele 7 – 9 dosar).
După cum rezultă din biletul de liberare nr. F XXXXX/2006(fila 6 dosar), C. N. a fost arestat la intrarea în România, la xx.xx.xxxx, în baza mandatului de executare a pedepsei închisorii nr. XXX/2006, emis conform sentinţei penale nr. XXXX/xx.xx.xxxx a Judecătoriei Suceava (pct.3, anterior).
5. Prin decizia penală nr. XXX/xx.xx.xxxxa Tribunalului Suceava a fost admis apelul declarat peste termen de inculpatul C. N., împotriva sentinţei penale XXXX/xx.xx.xxxx a Judecătoriei Suceava, încât a fost desfiinţată această sentinţă, cu trimiterea cauzei spre rejudecare; s-a anulat mandatul de executare nr. XXX/2006, dispunându-se punerea de îndată în libertate a inculpatului, încât C. N. a fost liberat la xx.xx.xxxx (fila 6 dosar).
Rejudecarea s-a săvârşit în dosarul nr. XXXX/814/2006, conform sentinţei penale nr. XXXX/xx.xx.xxxx  a Judecătoriei Suceava (filele 54 – 62 dosar), casată în parte în recurs, prin decizia penală nr. XXX/xx.xx.xxxx  a Curţii de Apel Suceava, astfel că inculpatul C. N. a fost condamnat:
– la pedeapsa de 3 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii prevăzută de art. 290 Cod penal, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal;
–  la pedeapsa de 3 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii prevăzută de art. 291 Cod penal, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal.
S-a constatat incidenţa art. 85 alin. 1 Cod penal în raport de condamnările aplicate prin sentinţa penală nr. XXX/2000 a Judecătoriei Suceava, definitivă prin decizia penală nr. XXXX/xx.xx.xxxx a Tribunalului Suceava, respectiv prin decizia penală nr. XXX/2012 a Tribunalului Suceava, definitivă prin decizia penală nr. XXXX/xx.xx.xxxx a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (pct. 1 şi 2 de mai sus) astfel că, după descontopirea şi repunerea în individualitatea lor a pedepselor conţinute în hotărârile respective, s-a făcut aplicarea art. 36 alin. 1, 2, art. 33 lit. a şi 34 lit. b Cod penal, încât s-a stabilit pedeapsa de executat de 2 ani închisoare, pentru care s-a dispus suspendarea condiţionată, conform art. 81, 82 Cod penal, pe un termen de încercare de 4 ani, precum şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a, b Cod penal.
S-a dedus din pedeapsa principală perioada xx.xx.xxxx – xx.xx.xxxx, de la arestarea în baza mandatului nr. XXX/2006, până la punerea în libertate, în temeiul deciziei penale nr. XXX/xx.xx.xxxxa Tribunalului Suceava.
6. Prin sentinţa penală nr. XXX/xx.xx.xxxx a Judecătoriei Rădăuţi s-a admis cererea formulată de condamnatul C. N., de recunoaştere a sentinţei penale nr. XX LS XXX JS XXXX/XX(XX/XX) pronunţată de Judecătoria Seftenberg, Germania, la xx.xx.xxxx (pct. 4 din prezenta), încât s-a substituit pedeapsa stabilită prin hotărârea pronunţată în străinătate cu pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii prevăzută de art. 12 alin. 1, 2 lit. a din Legea nr. 678/2000, cu aplicarea art. 74 lit. a, c, 76 lit. b Cod penal.
În baza art. 88 Cod penal, s-a dedus din pedeapsa aplicată perioada arestării preventive (din Germania) de la xx.xx.xxxx la xx.xx.xxxx. Nu s-au emis forme de executare în baza acestei hotărâri (posibil avându-se în vedere că instanţa din Germani a dispus suspendarea executării pedepsei pe care a aplicat-o).
7. Pentru săvârşirea faţă de victimele I. N. şi U. A. M., în perioada martie 2003, a unor fapte identice, concurente conform art. 33 lit. a Cod penal 1969 cu cea faţă de victima I. C. L., pentru care s-a pronunţat condamnarea reţinută la pct. 4 anterior, recunoscută conform celor de la pct. 6 anterior, prin sentinţa penală nr. XX/xx.xx.xxxx  a Tribunalului Suceava, modificată prin decizia penală nr. XX/xx.xx.xxxx a Curţii de Apel Suceava (filele 70 – 90 dosar), definitivă prin decizia penală nr. XXXX/xx.xx.xxxx a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (extras, filele 12 – 22 dosar), inculpatul C. N. a fost condamnat:
– la pedeapsa principală de 3 ani închisoare şi 3 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a şi b Cod penal, ca pedeapsă complementară, pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 7 alin. 1 teza II din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 74 alin. 1 lit. a, art. 76 alin. 1 lit. b Cod penal;
– la pedeapsa principală de 3 ani închisoare şi pedeapsa complementară de 3 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a şi b Cod penal, pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 12 alin. 1 şi 2 lit. a din Legea nr. 678/2001, cu aplicarea art. 41 alin. 2 şi art. 13 Cod penal, cu aplicarea art. 74 alin. 1 lit. a, art. 76 alin. 1 lit. b Cod penal.
În baza art. 33 lit. a, 34 lit. b şi 35 Cod penal, s-au contopit pedepsele aplicate şi s-a dispus ca inculpatul să execute pedeapsa principală de 3 ani închisoare, cu executare în regim de detenţie, şi pedeapsa complementară de 3 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza II, b Cod penal.
În baza art. 88 Cod penal, s-a dedus din pedeapsa principală durata reţinerii din xx.xx.xxxx .
S-a emis mandatul de executare a pedepsei închisorii nr. XXXX/2009 din xx.xx.xxxx, inculpatul fiind încarcerat la xx.xx.xxxx .
În raport de cele ce preced, Tribunalul va reţine că infracţiunile comise de inculpatul C. N., judecate conform celor de la pct. 7, sunt concurente conform art. 33 lit. a Cod penal 1969, atât cu cea la care se referă sentinţa penală nr. XXX/xx.xx.xxxx a Judecătoriei Rădăuţi – urmare a neaplicării în hotărârile de la pct. 7 a dispoziţiei art. 43 Cod penal 1969, concomitent cu reţinerea autorităţii de lucru judecat a hotărârii instanţei străine (fila 88 vs, 19 vs dosar) – cât şi cu cele ce s-au judecat în dosarul nr. XXXX/314/2006, soluţionat prin sentinţa penală nr. XXXX/xx.xx.xxxx  a Judecătoriei Suceava, modificată în recurs prin deciza penală nr. XX/xx.xx.xxxx  a Curţii de Apel Suceava.
Aşadar, cererea condamnatului C. N., aflat în executarea M.E.P.Î.  nr. XXXX/2009, se sprijină pe ipoteza art. 485 alin. 1 Cod procedură penală, urmând să fie rezolvată în acest cadru, prin admiterea ei, operaţiunea de deducere solicitată explicit de condamnat reprezentând o consecinţă a acestei soluţii.
Pe de altă parte, Tribunalul reţine că aceleaşi infracţiuni, judecate conform celor de la pct. 7 din prezenta, au fost comise înainte de pronunţarea deciziei penale nr. XX/xx.xx.xxxx  a Curţii de Apel Suceava, încât prevederea art. 85 alin. 1 Cod penal 1969 – pe calea art. 15 alin. 2 din Legea nr. 187/2012 – este (din nou) aplicabilă.
Drept urmare, după anularea suspendării condiţionate a executării pedepsei rezultante stabilite prin decizia penală nr. XXX /2008, se va proceda la descontopirea şi repunerea în individualitate a tuturor pedepselor avute în vedere în această hotărâre, la fel ca şi în cazul pedepselor aplicate în dosarul nr. XXX/39/2009.
Apoi, văzând dispoziţiile art. 11 din Legea nr. 187/2012, se va face aplicarea art. 34 lit. b şi art. 35 alin. 1, 2 Cod penal 1969, faţă de toate aceste pedepse, cât şi faţă de cea stabilită prin sentinţa penală nr. XXX/2011 a Judecătoriei Rădăuţi, stabilind ca pedeapsă principală rezultantă pedeapsa cea mai grea, de 3 ani închisoare, la care se adaugă un spor de 6 luni închisoare, ce reflectă multitudinea infracţiunilor comise de C. N., şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza II, b Cod penal 1969.
Tribunalul va deduce din pedeapsa principală durata reţinerii şi arestării preventive de la xx.xx.xxxx la xx.xx.xxxx (pct. 6 din considerente), de la xx.xx.xxxx la xx.xx.xxxx (pct. 5 din considerente) şi durata reţinerii din xx.xx.xxxx  şi cea executată începând cu xx.xx.xxxx  (pct. 7 din considerente).
Pentru perioada xx.xx.xxxx – xx.xx.xxxx , în care C. N. susţine că ar fi fost privat de libertate, în virtutea expulzării sale din Germania, nu s-au identificat dovezi în atare sens, deşi instanţa a făcut demersurile corespunzătoare (filele 103 – 105 dosar).
Astfel, această perioadă nu va fi dedusă din pedeapsa de executat, stabilită prin prezenta hotărâre de contopire.
Tribunalul va menţine starea de detenţie a condamnatului-petent şi, în baza art. 71 alin. 1, 2 Cod penal 1969, va menţine pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza II, b Cod penal 1969.
M.E.P.Î. nr. XXXX/2009 din xx.xx.xxxx se va anula şi se va emite un nou mandat, corespunzător hotărârii de faţă,
Văzând şi dispoziţiile art. 275 alin. 3 Cod procedură penală,
Pentru aceste motive,
ÎN NUMELE LEGII,
HOTĂRĂŞTE

Admite cererea condamnatului C. N., calificată ca fiind cerere de contopire pedepse, conformă art. 585 Cod procedură penală.
Constată că infracţiunile pentru care inculpatul C. N. a fost condamnat prin decizia penală nr. XX/xx.xx.xxxx a Curţii de Apel Suceava, definitivă prin decizia penală nr. XXXX/xx.xx.xxxx a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, sunt concurente conform art. 33 lit. a Cod penal 1969 cu infracţiunea pentru care a fost condamnat prin sentinţa penală nr. XX  Ls XXX Js XXX/XX (XX/XX) pronunţată de Judecătoria Senftenberg, Germania, la data de xx.xx.xxxx, recunoscută prin decizia penală nr. XXX/xx.xx.xxxx a Judecătoriei Rădăuţi, precum şi cu toate infracţiunile pentru care, prin decizia penală nr. XX/xx.xx.xxxx  a Curţii de Apel Suceava s-a aplicat aceluiaşi inculpat pedeapsa rezultantă de 2 ani închisoare, pentru care s-a dispus suspendarea condiţionată a executării pe un termen de încercare de 4 ani, conform art. 81, 82 Cod penal 1969 şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art.  64 lit. a, b Cod penal 1969.
În temeiul 15 alin. 2 Legea 187/2012, art. 85 Cod penal 1969, anulează suspendarea condiţionată a executării pedepsei principale de 2 ani închisoare, susmenţionată, şi descontopeşte şi repune în individualitatea lor pedepsele principale:
– de 3 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 290 Cod penal 1969, cu aplicarea art. 41 alin. 2, art. 37 lit. a Cod penal 1969;
– de 3 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 291 Cod penal 1969, cu aplicarea art. 41 alin. 2, art. 37 lit. a Cod penal 1969;
– de 2 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 178 din Legea nr. 141/1997, aplicată prin decizia penală nr. 288/2012 a Tribunalului Suceava, pentru care s-a aplicat şi pedeapsa complementară de 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a, b Cod penal 1969;
– de 2 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 290 Cod penal, aplicată prin aceeaşi decizie penală nr. 288/2012 a Tribunalului Suceava;
– de 2 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 215 alin. 2 Cod penal 1969 cu aplicarea art. 41 alin. 2 şi art. 74, 76 Cod penal 1969, aplicată prin sentinţa penală nr. XXX/2000a Judecătoriei Suceava;
– de 2 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 288 alin. 1 Cod penal 1969, cu aplicarea art. 41 alin. 2 şi art. 74, 76 Cod penal 1969, aplicată prin aceeaşi sentinţă penală nr. XXX/2000a Judecătoriei Suceava;
– de 2 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 291 alin. 2 Cod penal 1969, cu aplicarea art. 41 alin. 2 şi art. 74, 76 Cod penal 1969, aplicată prin aceeaşi sentinţă penală nr. XXX/2000a Judecătoriei Suceava;
Descontopeşte şi repune în individualitatea lor pedepsele aplicate inculpatului C. N. prin decizia penală nr. XX/xx.xx.xxxx a Curţii de Apel Suceava, alături de care s-a aplicat pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza II, lit. b Cod penal 1969, pe o durată de 3 ani, respectiv:
– de 3 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 7 alin. 1 teza II din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea  art. 74, 76 Cod penal 1969;
– de 3 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 12 alin. 1 şi 2 lit. a din Legea nr. 678/2001, cu aplicarea art. 41 alin. 2 şi art. 13 Cod penal 1969, cu aplicarea art. 74, 76 Cod penal 1969.
Văzând dispoziţiile art. 11 din Legea nr. 187/2012, în temeiul art. 34 lit. b şi art. 35 alin. 1, 2 Cod penal 1969, contopeşte toate pedepsele principale repuse în individualitatea lor, împreună şi cu pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 12 alin. 1, 2 lit. a din Legea nr. 678/2000, cu  aplicarea art. 74, 76 Cod penal 1969, aplicată prin sentinţa penală nr. XXX/xx.xx.xxxx a Judecătoriei Rădăuţi, încât stabileşte ca pedeapsă rezultantă pe cea mai grea dintre toate acestea, de 3 ani închisoare, sporită la 3 (trei) ani şi 6 (şase) luni închisoare, alături de care se aplică pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza II şi b Cod penal 1969 pe o durată de 3 ani.
Deduce din pedeapsa principală rezultantă, stabilită prin prezenta hotărâre, durata reţinerii şi arestării preventive de la xx.xx.xxxx la xx.xx.xxxx, de la xx.xx.xxxx la xx.xx.xxxx şi din ziua de xx.xx.xxxx , precum şi durata executată în baza mandatului de executare a pedepsei închisorii nr. XXXX/2009 din xx.xx.xxxx, de la xx.xx.xxxx  la zi.
Menţine pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza II şi b Cod penal 1969, conform art. 71 alin. 1, 2 Cod penal 1969.
Anulează MEPÎ nr. XXXX/2009 din xx.xx.xxxx şi dispune emiterea unui nou mandat, corespunzător prezentei sentinţe.
Menţine starea de detenţie a condamnatului C. N..
Cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului.
Cu drept de contestaţie în termen de 3 zile de la pronunţare pentru procuror şi de la comunicare pentru condamnatul-petent.
Pronunţată în şedinţă publică, astăzi,  xx.xx.xxxx.

Preşedinte, Grefier,