Citeste şi

  • Nu am gasit decizii asemanatoare!

Copil major aflat în continuarea studiilor. Dreptul la pensie de întretinere


 Prin cererea înregistrata pe rolul Judecatoriei Constanta la data de 14.07.2014 sub nr. 22157/212/2014, reclamantul S.A. a solicitat instantei ca, prin hotarârea ce o va pronunta în contradictoriu cu pârâtul S.P., sa se dispuna stabilirea pensiei de întretinere în favoarea sa, deoarece a împlinit vârsta de 18 ani, dar se afla în continuare de studii si nu beneficiaza de o executare benevola a obligatiei de întretinere.
În motivarea actiunii reclamantul a aratat ca desi a împlinit vârsta de 18 ani, se afla în continuarea studiilor, fiind în clasa a XI la Liceul teoretic „T.” din Constanta. Mai arata ca pârâtul realizeaza venituri importante, de aprox. 4000 $ lunar, venituri care pot fi ascunse cu usurinta, astfel încât sa fie exonerate de la plata obligatiei de întretinere.
În drept, s-au invocat dispozitiile art.499, art. 529, art. 530 5si art. 532 C. civ.
Cererea a fost legal timbrata cu taxa de timbru de 20 lei.
În probatiune, s-au anexat înscrisuri.
Pârâtul, legal citat, a formulat întâmpinare prin care a aratat ca este de acord cu plata unei pensii de întretinere raportata la venitul net realizat de acesta. A învederat instantei ca veniturile sale au scazut considerabil în prezent, având caracter permanent, dar fiind mult mai mici, întrucât datorita starii de sanatate, începând cu anul 2011 nu a mai putut exercita profesia de navigator, fiind declarat inapt din acest punct de vedere.
În dovedirea celor sustinute, pârâtul a depus înscrisuri si adeverinta de salariu.
În cauza s-a administrat proba cu înscrisuri si interogatoriul pârâtului.
 În cadrul probei cu înscrisuri, au fost emise adrese catre SC L.C. SRL pentru a comunica veniturile pârâtului; de asemenea, s-au emis adrese catre Autoritatea Navala Româna pentru a comunica foile de îmbarcare ale pârâtului.
Analizând actele dosarului, instanta a retinut urmatoarele:
În practica judiciara s-a stabilit ca este admisibila actiunea copilului major aflat în continuarea studiilor si deci în stare de nevoie, pentru stabilirea pensiei de întretinere în sarcina pârâtului care având calitatea de parinte este si debitor al obligatiei de întretinere.
Actiunea prin care copilul aflat în continuare studiilor solicita continuarea platii pensiei de întretinere are la baza obligatia parintilor de a asigura o pregatire continua a educarii si formarii copilului, în vederea tinerii pasului cu tot ceea ce este nou în activitatea desfasurata, asigurând, astfel, un prim pas în asigurarea unui viitor, a unui loc de munca bun si bine platit, aspect ce rezulta din economia prevederilor legale instituite de noul cod civil. Aceasta obligatie prezinta nu numai un aspect nepatrimonial, ci si unul patrimonial constând în cheltuieli pe care trebuie sa le suporte pentru a-i asigura copilului pregatirea profesionala corespunzatoare. Sub acest aspect si tinând cont de prevederile legale, pensia de întretinere nu poate fi limitata numai pâna la  majoratul copilului, ci dureaza pe toata perioada de timp în care copilul îsi va desavârsi studiile, dar nu mai târziu de împlinirea vârstei de 26 de ani .
Potrivit actelor depuse la dosar, reclamantul a împlinit vârsta de 18 ani, fiind în continuarea studiilor, respectiv elev în clasa a XI-a   din cadrul Liceului Teoretic T. din Constanta, potrivit adeverintei nr. (…) 02.07.2014 (f. 8).
În drept, conform art. 499 alin. 3 C. civ., parintii sunt obligati sa îi asigure întretinere copilului devenit major daca se afla în continuarea studiilor, pâna la terminarea acestora, dar fara a depasi vârsta de 26 ani.
Potrivit art.532 Cod civil,: „pensia de întretinere se datoreaza de la data  cererii de chemare in judecata” iar in speta se va retine acest aspect, deoarece nu este  incident motivul subsidiar privind o întârziere in promovarea actiunii din culpa  debitorului.
 În ceea ce priveste cuantumul obligatiei de întretinere, din prevederile art. 529 alin1 , 2 C . civ , rezulta ca întretinerea este datorata potrivit cu nevoia celui care o cere si cu mijloacele celui ce urmeaza a o plati, iar atunci când este datorata de un parinte, întretinerea se stabileste pâna la o patrime din câstig sau din munca, în cazul unui singur copil, o treime din venit, în cazul a doi copii si jumatate din venit atunci când are trei sau mai multi copii.
Din înscrisurile depuse la dosarul cauzei, rezulta ca pârâtul are în prezent calitatea de salariat la SC L.C. SRL. În ceea ce priveste veniturile pe care reclamantul le-ar obtine în cauza în calitate de navigator, acestea nu au putut fi dovedite. Astfel, reclamantul trebuia sa dovedeasca care sunt în prezent „mijloacele celui ce urmeaza a o plati”, astfel cum rezulta din art. 529 C. civ. anterior, iar nu care era situatia în trecut, acesta fiind si motivul pentru care înscrisurile existente la dosarul de divort – nr. 41205/212/2010 nu pot fi avute în vedere de instanta de fata.
Având în vedere considerentele mai sus expuse, instanta va admite cererea si va Obliga pârâtul S.P. la plata, în favoarea majorului S.A., a unei pensii de întretinere lunara, în cota de 25% din venitul net realizat, de la data introducerii actiunii, respectiv 14 iulie 2014 si pâna la terminarea studiilor, dar nu mai târziu de împlinirea vârstei de 26 de ani.
Având în vedere ca pârâtul a cazut partial în pretentii, în temeiul art. 453 alin. 2 C. proc. civ., instanta îl va obliga pe acesta la plata sumei de 120 lei catre reclamanta cu acest titlu (taxa de timbru si onorariu avocat).