Citeste şi

  • Nu am gasit decizii asemanatoare!

Evacuarea  din imobilul adjudecat


Evacuarea  din imobilul adjudecat – invocarea existenţei unui drept de proprietate asupra imobilului, în baza actului de adjudecare
Prin cererea de chemare în judecată, reclamantul a solicitat evacuarea pârâţilor din imobilul-apartament situat în T, invocând în acest sens existenţa unui drept de proprietate asupra imobilului, în baza actului de adjudecare din data de …….201- – dosar executare nr. –
Instanţa reţine că, prin actul de adjudecare încheiat la data de 14.10.2010 în dosar de executare nr.-…./201… al BEJ … s-a procedat la adjudecare prin vânzare la licitaţie publică a imobilului mai sus menţionat iar în urma desfăşurării licitaţiei publice a fost declarat adjudecatar creditorul urmăritor SC  IFN SA la preţul de ……  lei.
Potrivit art.1033 cpc „dispoziţiile prezentului titlu se aplică în litigiile privind evacuarea din imobilele folosite sau, după caz, ocupate fără drept de către foştii locatar sau alte persoane.”
Prin ocupant se înţelege orice persoană, alte decât proprietarul sau locatarul, care ocupă în fapt imobilul cu sau fără permisiunea ori îngăduinţa proprietarului.
Conform dispoz.art.1038 cpc „atunci când proprietarul unui imobil doreşte să îl evacueze pe ocupantul acestuia, după ce dreptul de a ocupa imobilul a încetat, proprietarul va notifica în scris ocupantul, punându-i în vedere să elibereze imobilul pe care îl ocupă fără nici un drept, în termen de 5 zile de la primirea notificării.”
La data de 29.07.2014 pârâţii au fost notificaţi, prin intermediul executorului judecătoresc ….., cu privire la evacuarea imobilului, în termen de 5 zile de la primirea notificării.
Potrivit art.856 cpc, prin adjudecarea imobilului adjudecatarul devine proprietar.
Aşadar, având în vedere faptul că reclamantul a făcut dovada dreptului său de proprietate asupra imobilului în cauză iar pârâţii ocupă fără drept acest imobil, folosindu-l abuziv, instanţa urmează să admită acţiunea şi să dispună evacuarea pârâţilor din imobilul situat în T.
Având în vedere că pârâţii sunt cei care au pierdut procesul, instanţa urmează să-i oblige pe aceştia la plata către reclamantă a sumei de 600 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată (reprezentând taxa judiciară de timbru şi onorariu avocat).