Citeste şi

  • Nu am gasit decizii asemanatoare!

In cazul in care partile au inserat in contract o clauza penala in sensul art. 1066 C.civ., prin care partile au evaluat anticipat contravaloarea prejudiciului suferit de creditor prin neexecutarea obligatiilor de catre debitor, creditorul nu trebuie sa m


Prin cererea de chemare in judecata inregistrata pe rolul acestei instante la data de 19.07.2013 sub nr., reclamanta SC V SRL in contradictoriu cu parata SC P T SRL a solicitat instantei ca prin hotararea ce se va pronunta sa fie obligata parata sa achite reclamantei  suma de 34.497,08 lei reprezentand penalitati de intarziere calculate potrivit contract nr……… , cu cheltuieli de judecata.
In motivare, a aratat ca intre parata in calitate de beneficiar si reclamanta in calitate de executant s-a incheiat contractul nr. ……….. avand ca obiect efectuarea unei canalizatii de fibra optica si comunicatii de date cu 4 tevi PVC 110 si instalarea a 12 monotuburi de 32 mm, cu camerele de tragere aferente pentru retea fibra optica pe Soseaua ………. Valoarea lucrarilor a fost stabilita la suma de 19305.24 euro fara TVA iar la data de ….. a fost emisa factura fiscala nr. …. cu privire la intreaga suma de 19305.24 euro plus TVA respectiv 101.439,38 lei, factura fiscala acceptata la plata de parata. La data de 13.08.2010 s-a incheiat actul aditional nr. 1 la contractul nr. …….. , fiind necesara executarea suplimentara a 11 bucati camere de tragere tip X , valoarea contractului fiind suplimentata cu suma de 798.77 euro fara TVA. S-a emis astfel factura nr. …… privind suma de 4194.36 lei , acceptata la plata de catre parata. La data de 17.05.2011 parata a achitat debitul principal in cuantum de 105633.74 lei cu intarziere.
In drept, s-a invocat art. 969 si urm. C. civ.
Parata a depus la dosar intampinare si cerere reconventionala prin care a  invocat exceptia inadmisibilitatii actiunii, exceptia puterii de lucru judecat si a solicitat respingerea actiunii ca neintemeiate precum si obligarea reclamantei parate la plata sumei de 11544.40 euro ( echivalent in lei la cursul BNR din ziua platii) , precum si obligarea acesteia la plata penalitatilor de intarziere , raportat la prevederile art. 5 lit. j teza finala din contractul nr. …. , art. 5 lit. l, art. 7 alin. 2, si art. 8 alin. 1 pct. 1 din contractul nr. …………
S-a aratat de catre parata ca achitat debitul de 105633.74 lei , insa cu consecinta remedierii lucrarilor , in sensul aducerii acestora la parametri necesari pentru buna ei functionare. A mai precizat ca a fost nevoita sa remedieze situatia cu privire la lucrarile efectuate de reclamanta prin cheltuieli suplimentare , remediind lucrarea din fonduri proprii pentru a putea beneficia de parametrii acesteia.
In drept, a invocat art. 205 si urm. C.p.c. art. 209 C.p.c.
Reclamanta parata a depus la dosar intampinare la cererea reconventionala prin care a invocat exceptia prescriptiei dreptului la actiune , iar pe fond respingerea cererii ca neintemeiate.
In dovedire, s-a administrat proba cu inscrisuri, interogatoriul reciproc si proba testimoniala cu martorii D T, M M, NG si T P.
Analizand probele administrate in cauza, instanta retine in fapt si in drept urmatoarele:
La data de 25.01.2010, intre reclamanta in calitate de executant si parata in calitate de beneficiar s-a incheiat contractul nr. ……. avand ca obiect efectuarea unei canalizatii de fibra optica si comunicatii de date , cu 4 tevi PVC 110 si instalarea a 12 monotuburi de 32 mm, cu camerele de tragere aferente conform documentatiei de executie ce este anexa la contract , pentru retea fibra optica pe Soseaua …… Valoarea lucrrailor a fost stabilita la suma de 19305.24 euro fara TVA si va fi platita in lei la cursul BNR din data facturarii ( art. 3.1).
La art. 4 s-au stabilit modalitatile si conditiile de plata . Astfel, s-a mentionat ca se va percepe o plata in avans in valoare de 30 % din suma contractuala prevazuta la art. 3.1, ce se va achita in termen de 5 zile de la data semnarii contractului pe baza de factura proforma si ca plata restului sumei ce reprezinta valoarea contractului se va face de catre beneficiar prin ordin de plata , in termen de 90 de zile de la facturare , factura urmand a fi emisa la data receptiei finale a lucrarii, pe baza de proces verbal semnat si acceptat de ambele parti.
La art. 8 , partile au reglementat raspunderea contractuala. Astfel, s-a stabilit ca partea care nu-si executa sau isi excuta necorespunzator obligatiile asumate prin contract este obligata sa plateasca celeilalte parti despagubiri, iar pentru intarzieri penalitati , beneficiarul obligandu-se sa plateasca 0.15 % pe zi de intarziere din valoarea facturii neachitate la timp.
La data de 13.08.2010, intre parti s-a incheiat Actul aditional nr. 1 la contract nr. ………. , prin care s-a stabilit ca urmare a modificarii proiectului initial s-au executat suplimentar 11 buc camere de tragere tip X datorita configuratiei terenului si a distantelor foarte mari intre camerele de tragere, dar si pentru optimizarea locatiilor necesare asigurarii bransamentelor la abonati, valoarea contractului suplimentandu-se cu suma de 798.77 euro fara TVA.
In baza contractului initial si a  actului aditional, reclamanta a emis facturile fiscale nr. …….. ( situatie de lucrari canalizatie fibra optica Sos. conform contract nr. ….. si procesului verbal de acceptare a lucrarii civile din data de ……., valoare euro fara TVA 19305.24 euro) in valoare de 101.439,38 lei si nr. ……… (canalizatie FO Sos. conform Actului aditional nr. 1 la contract nr. …… , valoare euro fara TVA 798.77), in valoare de 4194.36 lei.
Parata a achitat la data de 18.05.2011 suma de 105.633,74 lei, desi plata trebuia realizata in termen de 90 de zile de la facturare, potrivit art. 4 din contract.
In privinta naturii juridice a  clauzei prevazute la art. 8 din contract, instanta considera ca aceasta reprezinta o clauza penala in sensul art. 1066 C.civ., prin care partile au evaluat anticipat contravaloarea prejudiciului suferit de creditor prin neexecutarea obligatiilor de catre debitor. In cazul in care partile au inserat in contract o astfel de prevedere, creditorul nu trebuie sa mai faca dovada intinderii prejudiciului suferit, iar instanta nu poate reduce cuantumul acesteia decat in conditiile art. 1070 C civ., respectiv cand obligatia principala a fost executata in parte, prevederi legale care nu sunt incidente in speta.
Prin urmare, avand in vedere ca clauza privind penalitatile de intarziere a fost asumata de catre parata in mod expres, instanta retine caracterul cert si lichid si al acestei creante solicitate de reclamanta, urmand a fi obligata parata  si la plata sumei de 34.497.08 lei, cu titlu de penalitati de intarziere, conform modului de calcul prezentat de reclamanta si necontestat de parata, existenta acestei creante rezultand din conventia partilor, cuantumul acestora fiind determinat potrivit acelorasi prevederi contractuale.
In ceea ce priveste cererea reconventionala, instanta retine urmatoarele:
In privinta exceptiei prescriptiei dreptului la actiune, instanta apreciaza ca aceasta este neintemeiata , parata depunand la dosar notificarea nr. ……… comunicata reclamantei la data de 30.06.2011 (f. 84), prin care a dus la cunostinta acesteia urmatoarele deficiente cu privire la lucrarea ce face obiectul contractului nr. ……, respectiv : lipsa ramelor si a capacelor de metal la camerele de tragere, umplerea cu pamant si resturi de moloz rezultat in urma lucrarilor care s-au facut in zona, a majoritatii camerelor de tragere, din cauza faptului ca reclamanta nu a instalat rame si capace din metal, spargerea si deteriorarea , pe mai multe sectiuni , a tubulaturii de 4 tevi PVC 110 mm, datorita lucrarilor de instalare efectuate de reclamanta a unei conducte de apa potabila.
Prin urmare, in raport de data comunicarii acestei notificari, instanta retine ca pretentiile ce formeaza obiectul cererii reconventionale au fost deduse judecatii in cadrul termenului general de prescriptie extinctiva a dreptului la actiune de 3 ani, motiv pentru care se va respinge exceptia prescriptiei dreptului la actiune ca neintemeiata. 
 Pe fondul cererii reconventionale, instanta retine ca in sustinerea pretentiilor formulate parata a depus la dosarul cauzei un deviz de lucrari din data de 14.09.2012 in valoare de 9310 lei, inscris care insa a fost intocmit chiar de catre aceasta, motiv pentru care nu se poate retine ca are valoarea probatorie a unui inscris sub semnatura privata, potrivit art. 273 C.p.c. pentru a fi astfel opozabil reclamantei.
În acest sens, instanţa reţine că pentru ca un înscris sub semnătură privată să facă proba împotriva unei persoane, este necesar ca acesta să fie semnat sau recunoscut de partea căreia i se opune, potrivit art. 273 Cod proc. civilă. În caz contrar, s-ar da posibilitatea oricărei persoane să îşi constituie singură probele necesare pentru a obliga o altă persoană la plata unor sume de bani.
In ceea ce priveste declaratia martorului D T, instanta constata ca acesta a aratat ca a participat la efectuarea unor lucrari de curatare a camerelor si de montare a capacelor in perioada 01.04.2013 – 30.06.2013, astfel incat nu se poate retine in mod cert ca aceste lucrari au fost  efectuate tocmai ca urmare a  modului necorespunzator in care reclamanta si-a indeplinit obligatiile asumate prin contract, data fiind perioada indelungata de timp dintre momentul incheierii procesului verbal de receptie si efectuarea in concret a lucrarilor de remediere.
De asemenea, din inscrisurile atasate la dosar de catre parata (comanda executie capace din beton armat – f. 151, situatie lucrari , factura fiscala nr. …….. , ordin de serviciu ) se poate retine efectuarea unor lucrari de catre parata in perioada 01.04.2013 – 28.06.2013 de curatare a camerelor de tragere si montaj capace de beton armat in locul ramelor si capacelor din fonta lipsa , fara insa a se putea stabili in concret o legatura de cauzalitate intre necesitatea efectuarii acestor lucrari si modul necorespunzator de indeplinire a obligatiilor de catre reclamanta.
De altfel, reclamanta a depus la dosar procesul verbal de acceptare a lucrarii civile din data de 12.07.2010 , insusit in mod expres prin semnatura de catre reprezentantul legal al paratei si in cuprinsul caruia s-a constatat ca lucrarile au fost executate conform contract nr. ……. , conform obligatiilor contractuale dintre parti.
Totodata, urmeaza a se avea in vedere si declaratia martorului T P , care a participat la efectuarea lucrarilor si a fost prezent la data receptiei acestora, in iulie 2010,  mentionand ca in acel moment nu s-a contestat absolut nimic , capacele fiind montate de echipa pe care a supravegheat-o la toate caminele de tragere. Martorul a mai aratat ca aceste capace aveau montate si rame , neputand exista capace fara rame, caminele de tragere fiind de asemenea, curatate de echipa sa si erau curate in momentul receptiei, necontinand pamant.
Pe de alta parte, martorul M Mnu confirma in mod exact lipsa capacelor la camerele de tragere precum si a ramelor de fonta in momentul semnarii procesului verbal de receptie, dat fiind faptul ca acesta nu a fost prezent in momentul respectiv , revenind in localitate dupa 2 saptamani de la data incheierii acestuia. Pe de alta parte, martorul a aratat ca plansele foto atasate la dosar au fost realizate de acesta , unele inainte de a curata caminele de tragere , iar altele, dupa ce a scos pamantul , inainte sa puna capacele de beton armat, operatiuni care s-au realizat la inceputul anului 2013.
Totodata, notificarea invocata de parata a fost emisa la data de 28.06.2011 ( la aproximativ un an de la data incheierii procesului verbal de receptie si dupa plata debitului principal), fara a se face dovada in concret a unui alt demers intreprins cel putin in anului 2010, dupa semnarea procesului verbal de receptie pentru finalizarea lucrarilor de catre parata in modalitatea in care s-a obligat prin contract, parata avand posibilitatea de a conserva starea de fapt existenta la data semnarii respectivului inscris, fie prin mentionarea acestui aspect in cuprinsul actului, fie inclusiv pe cale judiciara , printr-o cerere de asigurare dovezi sau constatare a unei stari de fapt de catre un executor judecatoresc.
In aceste conditii, instanta apreciaza ca procesul verbal de receptie, insusit de reprezentantul legal al paratei face dovada deplina contra acesteia si in favoarea reclamantei, ca orice inscris sub semnatura privata, revenind paratei sarcina de a face proba contrara, respectiv a faptului ca cele retinute in cuprinsul acestui inscris nu corespund realitatii, respectiv a faptului ca la data de 12.07.2010, lucrarea nu fusese realizata in mod corespunzator de reclamanta in sensul lipsei ramelor si a capacelor de la caminele de tragere. Insa, prin mijloacele de proba administrate in cauza, parata nu a facut dovada contrarie , de vreme ce martorul Dinca Titu se refera la unele lucrari de curatare a  camerelor si montare a capacelor efectuate in perioada 01.04.2013-30.06.2013 ( la aproximativ 3 ani de la data semnarii procesului verbal de receptie) , iar martorul M M relateaza anumite aspecte pe care le cunoaste de la o alta persoana , fara ca reprezentantul legal al paratei sa ceara si sa obtina consemnarea acestor aspecte in procesul verbal de receptie. Parata a probat intr-adevar efectuarea unor lucrari in cursul anului 2013, fara a dovedi insa in mod cert legatura de cauzalitate dintre aceste interventii si modul necorespunzator in care reclamanta si-a indeplinit obligatiile asumate prin contract.
Pe de alta parte, obligatia de garantie prevazuta in contract in sarcina reclamantei vizeaza remedierea oricarei deficiente constatate la lucrarea executata dupa data receptiei , iar nu remedierea unor neconformitati sau vicii care existau la data stabilita pentru semnarea procesului verbal de receptie, pentru acestea din urma, prevazandu-se ca se vor constata prin procesul verbal de receptie , iar executantul va avea obligatia sa le remedieze in termen de maxim 5 zile, urmand ca dupa ce aceste remedieri vor avea loc , sa se incheie un proces verbal de receptie finala a lucrarii executate. Prin urmare, dupa semnarea acestui ultim proces verbal se naste in sarcina executantului obligatia de garantie, insa numai pentru deficiente aparute ulterior.
Pe de alta parte, pretinsul acord verbal invocat de parata de a se semna procesul verbal de receptie finala fara finalizarea lucrarilor de catre reclamanta si acceptarea astfel a prelungirii termenului de executie presupune in fapt invocarea unei modificari ulterioare a drepturilor si obligatiilor partilor , care contravine insa dispozitiilor art. 10 lit. c , conform carora modificarea clauzelor contractului este posibila doar cu acordul scris al partilor.
Pentru toate aceste considerente, instanta va respinge cererea reconventionala ca neintemeiata, nefacandu-se dovada legaturii de cauzalitate dintre cheltuielile suportate de parata in cursul anului 2013 pentru remedierea unor disfunctionalitati ale lucrarii din Sos. …….. (evaluate de aceasta la suma de 9310 lei fara TVA) si conduita culpabila a reclamantei constand in neindeplinirea corespunzatoare a obligatiilor asumate prin contract.
Totodata, in baza art. 451-453 C.p.c. si avand in vedere solutia pronuntata, retinand culpa procesuala a paratei in declansarea prezentului litigiu, instanta o va obliga pe aceasta si la plata sumei de 1639.91 lei cheltuieli de judecata catre reclamanta, reprezentand taxa judiciara de timbru, luand act ca reclamanta si-a rezervat dreptul de a solicita onorariul de avocat pe cale separata.