Citeste şi

  • Nu am gasit decizii asemanatoare!

Încadrare faptă în Noul Cod Penal. Limite de pedeapsă.


fapta pentru care a fost condamnată inculpata(art.215 ali.1,4 din Codul Penal din 1969) are corespondent în dispoziţiile art.244 alin.1  şi 2 noul Cod penal, deoarece emiterea de cec-uri fără a avea acoperirea necesară reprezintă un mijloc fraudulos în înţelesul alin.2 al art.244 din noul Cod penal.
Prin sentinţa penală nr.115 din 21 martie 2014, Tribunalul Olt, în baza art.23 din Legea nr. 255/2013 rap la art 595 C.p.p. a admis contestaţia la executare formulată de judecătorul delegat din cadrul Biroului executări penale  împotriva sentinţei penale nr 18/01.02.2011 pronuntata de Tribunalul Olt in dosarul nr 364/104/2010, privind pe condamnata M. T.
S-a constatat ca noul Cod penal este lege mai favorabila sub aspectul pedepsei principale.
In baza art 6 alin 1 C.p. s-a redus pedeapsa de 6 ani închisoare aplicata condamnatei prin sentinţa penală nr. 18/01.02.2011 pronuntata de Tribunalul Olt in dosarul nr 364/104/2010 pentru savarsirea infracţiunii de înşelăciune prev. de art 215 alin 1, 4 şi 5 C.p. cu aplic. art 41 alin 2 C.p., art 74 alin 1 lit a C.p. şi art 76 alin 2 C.p.  la maximul special de 3 ani închisoare prev de art 244 alin 1 C.p.
In baza art 6 alin 5 c.p.p. s-a constatat ca pedeapsa complementara şi pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev de art 64 alin 1 lit a teza a II-a lit b şi c C.p. si art 71 C.p. se vor executa potrivit art. 66 alin 1 lit a, b şi g C.p. şi respectiv, art 65 alin 1 şi 3 C.p.
S-a anulat mandatul de executare a pedepsei închisorii nr 27/08.11.2012   emis in baza sentinţei penale nr. 18/01.02.2011 pronuntata de Tribunalul Olt in dosarul nr. 364/104/2010 si s-a dispus emiterea unui nou mandat corespunzător.
Chletuielile judiciare au ramas in sarcina statului.
Pentru a pronunţa această sentinţă, s-a reţinut că prin sesizarea înregistrată pe rolul Tribunalului Olt având ca obiect contestaţie la executare – aplicarea legii penale mai favorabile, sub nr. 921/104/2014,  judecătorul delegat la Biroul executări penale din cadrul Tribunalului Olt a solicitat aplicarea dispoziţiilor art. 6 alin. 1 din Noul cod penal, cu privire la pedeapsa de 6 ani închisoare aplicată  condamnatei M. T. prin sentinţa penală nr. 18/01.02.2011 pronunţată de Tribunalul Olt în dosarul nr. 364/104/2010.
     Prin sentinţa penală nr. 18/01.02.2011  pronunţată de Tribunalul Olt numita M. T. a fost condamnată  la 6 ani închisoare pentru infracţiunea de înşelăciune prev. de art.215 alin.1,4  si 5 C.p. cu aplic.art.41 alin.2 , art.74 alin.1 lit.a C.p. şi art.76 alin.2 C.p. si la 2 ani  pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev.de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit.b,c Cod penal.
 In baza art. 71 alin.1  C.p. s-a  aplicat inculpatei pedeapsa accesorie  a interzicerii drepturilor prev.de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit.b,c Cod penal.
          În baza sentinţei penale menţionate s-a emis MEPI nr.27/08.11.2012 de către Tribunalul Olt,  a cărei executare nu a început  întrucât inculpata s-a sustras executării penale.
Potrivit dispoziţiilor art.244  alin. 1 C.p. înşelăciunea constând în inducerea în eroare a unei persoane prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase sau ca mincinoasă a unei fapte adevărate, în scopul de a obţine pentru sine sau pentru altul un folos patrimonial injust şi dacă s-a pricinuit o pagubă, se pedepseşte cu închisoarea de la 6 luni la 3  ani.
Pedeapsa aplicată inculpatei este de 6 ani, astfel că în considerarea dispoziţiilor art. 6 alin. 1 din Legea nr. 187/2012  pentru această infracţiune se impune reducerea pedepsei aplicate, de la 6 ani închisoare la 3 ani închisoare.
Împotriva acestei sentinţe a formulat contestaţie Parchetul de pe lângă Tribunalul Olt. Arătând că infracţiunii prev.de art.215 alin.1, 4, 5 din Codul penal anterior  îi corespunde infracţiunea prev.de art.244 alin.1  şi 2 Cod penal, în condiţiile în care pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune inculpata a utilizat cec-uri, acestea constituind mijloc fraudulos ca şi în cazul biletelor la ordin.
Pedeapsa prevăzută pentru infracţiunea de înşelăciune încadrată în art.244 alin.1 şi 2 noul Cod penal, este de la 1 la 5 ani  închisoare, astfel încât pedeapsa trebuie redusă la 5 ani închisoare.
Prin decizia penală Nr. 481 din 16 iunie 2014 a Curţii de Apel Craiova s-a  admis  contestaţia,s-a desfiinţat  în parte sentinţa în sensul că s-a pedeapsa de 6 ani închisoare la pedeapsa de 5 ani închisoare, maximul prevăzut pentru infracţiunea prev. şi pedepsită de art. 244 al. 1 şi 2 Cp.
S-au menţinut  celelalte dispoziţii ale sentinţei.
Cheltuielile judiciare au rămas în sarcina statului.
În motivare,Curtea a arătat următoarele:
M. T. a fost condamnată prin s.p.nr.18 din 1.02.2011 a Tribunalului Olt, definitivă prin d.p.nr.3632 din 7 noiembrie 2011 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, la pedeapsa de 6 ani închisoare şi 2 ani  pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor  prev.de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit.b şi c Cod penal anterior, pentru infracţiunea de înşelăciune prev.de art.215 alin.1, 4 şi 5 Cod penal anterior.
În privinţa alin.4 s-a reţinut că inculpata a emis cec-uri ştiind că pentru valorificarea lor nu există provizia sau acoperirea necesară.
În art.244 din noul Cod penal, nu  mai este considerată înşelăciune emiterea unui cec fără a avea disponibil suficient.
În schimb, de la intrarea în vigoare a noului Cod penal, această faptă este considerată infracţiune şi este prevăzută de art.84 alin.1 pct.2 din Legea nr.59/1934 care prevede următoarele: „constituie infracţiune  şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni până la 1 an sau  amendă, dacă fapta  nu constituie  o infracţiune mai gravă, săvârşirea uneia dintre următoarele fapte…emiterea unui  cec fără a avea la tras disponibil suficient …”.
În acest context, fapta pentru care a fost condamnată inculpata are corespondent în dispoziţiile art.244 alin.1  şi 2 noul Cod penal, deoarece emiterea de cec-uri fără a avea acoperirea necesară reprezintă un mijloc fraudulos în înţelesul alin.2 al art.244 din noul Cod penal, caz în care pedeapsa este închisoarea de la 1 la 5 ani.
Prin urmare, maximul special prevăzut de legea nouă pentru  infracţiunea săvârşită este de 5 ani, astfel încât pedeapsa va fi redusă la acest maxim.