Citeste şi

  • Nu am gasit decizii asemanatoare!

Incheiere -contestatie la executare


INCHEIERE 3374/105/2014
Data de 29.04.2014
Domeniu asociat: contestaţie la executare

Prin contestaţia înregistrată la Tribunalul Prahova petenţii B.V, E. R şi B R, au solicitat ridicarea măsurii asiguratorii dispuse prin Ordonanţa procurorului DIICOT Serviciul Teritorial Ploieşti .
În motivare petenţii au arătat că,  prin ordonanţa procurorului DIICOT – Serviciul Teritorial Ploieşti s-a dispus instituirea măsurii sechestrului asiguratoriu asupra autoturismului marca Maserati, precum si asupra autoturismului marca Land Rover – Range Rover Sport, până la concurenţa sumei de 2 000.000 USD, prejudiciu presupus produs prin faptele ce fac obiectul cercetărilor in dosarul penal .
S-a arătat că măsura asiguratorie dispusa este nelegala faţă de următoarele    considerente
In cuprinsul ordonanţei atacate s-a reţinut imprejurarea ca măsura asiguratorie a fost luata pentru „a se evita înstrăinarea sau sustragerea de la urmărire a bunurilor menţionate in vederea confiscani extinse, pentru a servi la garantarea reparării pagubei produse prin infracţiune”.
S-a susţinut că nu sunt întrunite în cauză condiţiile cumulative prevăzute la art. 112′ cp deoarece, textul legal prevede în mod expres faptul că se poate apela la instituţia confiscării extinse numai in situaţii bine determinate, prin raportare la veniturile licite ale persoanei.
Totodată se mai arată că, până în prezent, nu s-a făcut dovada  că inculpatul B.R a obţinut venituri ilicite, pe care nu le-ar putea jusitifica din punct de vedere fiscal.
Nu s-a luat în considerare faptul că cele două autoturisme nu sunt proprietatea inculpatului, acesta folosindu-le doar in mod ocazional.
Astfel, in ceea priveşte plângerea formulata de B. V, in legătură cu autoturismul marca Land Rover , bunul în discuţie a fost achiziţionat din Germania, potrivit facturii nr 145 din 4. 10.2012 de la societatea comerciala Lusko Engineering, suma de bani plătită pentru acesta având o provenienţa licita, respectiv din activităţile comerciale şi veniturile proprii ale cumpărătorului.
  Procurorul, anterior dispunerii măsurii sechestrului, avea obligaţia să verifice veniturile proprietarului, modalitatea de achiziţionare a bunului si condiţiile în care acesta este folosit de o alta persoană.
Daca ar fi procedat în aceasta manieră, ar fi constatat ca B. V, prin prisma activităţilor pe care le desfăşoară de-a lungul timpului, şi –a permis  ca din surse proprii sa achiziţioneze bunul in discuţie.
A mai arătat petentul B. V că i –a permis fiului său inculpatul B .R să folosească ocazional autoturismul în discuţie.
Petenta E. R a precizat că bunul in discuţie a fost achiziţionat de SC Conceta Silva SRL de la BCR Leasing IFN SA, pentru ca apoi sa fie achiziţionat de ea, potrivit facturii seria CSL nr. 108 din 11.05.2012., iar resursele financiare folosite la achiziţionarea autoturismului de la societatea anterior menţionata provin din fondurile proprii obţinute in urma activităţilor licite pe care le desfăşoară.
Totodată, autoturismul în discuţie este folosit de inculpatul B R, doar in mod ocazional, in considerarea relaţiei pe care o are cu acesta, respectiv frate-soră.
În aceste condiţii, instituirea măsurii sechestrului asigurător asupra unui bun proprietatea sa, bun achiziţionat in mod licit, este nelegală.
 În ceea ce priveşte plângerea formulata de inculpatul B. R, acesta a precizat că măsura asigurătorie instituită in cauză ca fiind nelegală, in condiţiile in care bunurile in discuţie nu sunt proprietatea sa, nu au fost achiziţionate de el,  fiind  utilizate  doar in mod ocazional.
Prejudiciul reţinut de procuror în cauză nu are un caracter cert, suma în discuţie fiind doar o estimare, iar pe de alta parte, implicarea sa in activitatea infracţională nu este dovedită.
S-a solicitat admiterea contestaţiei, desfiinţarea ordonanţei  atacate, ridicarea măsurii sechestrului asigurător dispus asupra autoturismelor indicate.
În vederea soluţionării contestaţiei s-a dispus ataşarea dosarului de urmărire penală al DIICOT  Serviciul Teritorial Ploieşti.
Examinând actele şi lucrările dosarului judecătorul de drepturi şi libertăţi constată contestaţia întemeiată pentru următoarele considerente :
Prin ordonanţa procurorului Serviciul Teritorial Ploieşti s-a dispus instituirea măsurii sechestrului asigurătoriu asupra autoturismului marca Maserati, si asupra autoturismului marca Land Rover – Range Rover Sport până la concurenţa sumei de 2 000.000 USD, prejudiciu presupus produs prin faptele ce fac obiectul cercetărilor în dosarul de urmărire penală.
Procurorul a arătat că, prin Ordonanţa din 10.03.2014 s-a dispus începerea urmăririi penale pentru infracţiunile de constituire a unui grup infracţional organizat, falsificarea de instrumente de plată electronică, punerea în circulaţie de valori falsificate , deţinerea de instrumente în vederea falsificării de valori , efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos, accesul ilegal la un sistem informatic, operaţiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice şi fraudă informatică  fapte prev. şi ped. de art. 367 al 1 Cp , art. 311 al 2 , art. 313 al 2 , art. 314 al 2, art. 250 al 1,3 , art. 360 al 1,3 , art. 365, art. 249 Cp constând în aceea că , la sfârşitul anului 2008 a fost iniţiat un grup infracţional profilat pe comiterea unor infracţiuni din sfera criminalităţii informatice şi a comerţului electronic, reţea care şi-a desfăşurat activitatea până în anul 2012. cauzând un prejudiciu de aproximativ 2.000.000 dolari mai multor părţi vătămate.
Prin ordonanţă s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de suspectul B.R, pentru săvârşirea Infracţiunilor prev de art 367 0I 1 cp., art. 48 al 1 cp. rap. la art. 367 al1cp., art 48 al 1 cp rap la art. 360 al 1, 2 şi 3 cp. cu aplic art 35 al 1 cp. art 48 ai1 cp. rap. la 364 cp. cu aplic art 35 al 1 c p., art 48 al 1 cp. rap. la art. 365 al 2cp. cu aplic art. 35 al 1 cp., art. 48 al 1 cp. rap la art. 249 cp. cu aplic art. 35 al 1cp., art. 48 al 1 cp. rap la art 313 alm 1 cp. rap la art. 311 al 2 cp. cu aplic art.35 al 1 cp., art 48 al 1 cp. rap. la art. 314 alin 2 cp. cu aplic art.35 al 1 cp. art.48 alin.1 cp. rap la art 250 alin 1,3 cp. cu aplic art. 35 al 1 cp cu aplic finală a art. 38 al 1 cp., constând în acelea că în anul 2008. împreună cu M.C au pus bazele unul grup infracţional organizat, profilat pe comiterea unor infracţiuni din sfera criminalităţii informatice şi a comerţului electronic.
În cadrul grupării a cărei activitate a coordonat-o împreună cu M. C, în perioada 2008 -2012, în baza unei rezoluţii infracţionale unice, inculpatul B.R a facilitat obţinerea frauduloasă de date identificare ale unor carduri bancare de către alţi membrii ai reţelei.
Totodată, în perioada 2008- 2012, în baza unei rezoluţii infracţionale unice, a facilitat primirea unor instrumente de plată falsificate în vederea punerii acestora in circulaţie de către alţi membrii ai reţelei, obţinerea de programe informatice utilizate pentru falsificarea instrumentelor de plată electronică, precum şi efectuarea de operaţiuni de retragere de numerar prin utilizarea fără consimţământul titularului a unor instrumente de plată electronică.
Prejudiciul cauzat de membrii reţelei a fost estimat la aproximativ 2.000.000 de dolari americani.
Prin ordonanţa de la data de 26.03.2014 s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale împotriva inculpatului B.R, pentru săvârşirea infracţiunilor prev. de art. 367 al 1 cp , art 48 ai 1 cp. rap. la art. 367 al 1 cp., art 48 al 1 cp. rap. la ad. 360 al 1, 2 şi 3 cp. cu aplic art 35 al 1 cp., art. 48 al 1 cp rap la 364 cp. cu aplic art. 35 al 1 c p., art 48 al 1 cp. rap la art. 365 al 2 cp. cu aplic, art 35 al 1 cp., art. 48 al 1 cp. rep. la art. 249 c p. cu aplic art. 35 al 1 cp., art 48 al 1 cp. rap. la art 313 alin.1 cp. rap. la art. 311 al 2 cp cu aplic art.35 al 1 cp., art. 48 al 1 cp. rap la art. 314 alin 2 cp. cu aplic, art.35 al 1 cp art.48 alin.1 cp. rap. Ia art.25C alin 1,3 c p. cu aplic, art 35 al 1 cp. cu aplic, finală a art 38 al 1 cp.   Din verificările efectuate, s-a stabilit că inculpatul B.R are în posesie, următoarele bunuri autoturism marca MASERATI, înmatriculat, pe numele petentei E.R. sora inculpatului şi autoturismul marca LAND ROVER, înmatriculat pe numele petentului B.V. tatăl inculpatului, ce pot face obiectul măsurii asigurătorii dispuse prin prezenta ordonanţă.
Deşi autoturismele sunt înmatriculate pe numele unor membri de familie, aşa cum rezultă din procesele verbale de redare a convorbirilor interceptate şi înregistrate , procurorul a arătat că acestea au fost permanent în posesia inculpatului care le –a  folosit exclusiv .
S-a dispus instituirea sechestrului având în vedere necesitatea de a evita înstrăinarea sau sustragerea de la urmărire a bunurilor menţionate, în vederea confiscării extinse, pentru a servi la garantarea reparării pagubei produse prin infracţiune .
Procurorul, în cursul urmăririi penale, poate lua măsuri asiguratorii prin ordonanţă pentru a evita ascunderea, distrugerea, înstrăinarea sau sustragerea de la urmărire a bunurilor care pot face obiectul confiscării speciale sau a confiscării extinse şi care pot servi la garantarea executării pedepsei amenzii sau a cheltuielilor judiciare ori a reparării pagubei produse prin infracţiune.
Întradevăr, conform art. 249 al 4 Cpp, măsurile asiguratorii în vederea confiscării speciale sau confiscării extinse se pot lua asupra bunurilor suspectului sau inculpatului ori ale altor persoane în proprietatea sau posesia cărora se află bunurile ce urmează a fi confiscate .
Prin raportare la cazul de faţă, aşa cum motivează şi organul de urmărire penală, măsura asiguratorie a fost dispusă în vederea confiscării extinse, pentru a servi la garantarea reparării pagubei produse prin infracţiune.
Tribunalul reţine că articolul de lege invocat nu are aplicabilitate în prezenta cauză, deoarece pe de o parte nu sunt îndeplinite condiţiile cumulative prev. de art. 1121 alin.2 C.p., privind confiscarea extinsă, iar pe de altă parte art. 249 alin.5 C.p.p. prevede în mod expres faptul că, măsurile asigurătorii în vederea reparării pagubei produse prin infracţiune şi pentru garantarea executării cheltuielilor judiciare se pot lua asupra bunurilor suspectului sau inculpatului.
Din actele dosarului rezultă că bunurile indisponibilizate nu sunt ale inculpatului B.R, ele aparţinând membrilor familiei acestuia respectiv tatălui şi sorei, iar simpla folosinţă temporară a acestor autoturisme, fără alte indicii că aceste autoturisme ar fi fost achiziţionate din sumele de bani prezumtiv obţinute de inculpat din săvârşirea unor fapte penale nu constituie motive suficiente pentru instituirea măsurii asigurătorii asupra acestor bunuri care aparţin altor persoane decât inculpatului aşa cum prevede textul de lege.
Dealtfel, numai dintr-o convorbire telefonică purtată de inculpat( fila 265 Vol. VII dosar de u.p.), cu o persoană despre necesitatea unor intervenţii tehnice asupra autoturismelor în cauză, nu se poate concluziona că aceste autoturisme sunt folosite exclusiv de inculpat sau că ar aparţine în fapt inculpatului şi că ar fi fost doar înmatriculate pe numele altor persoane.
Chiar dacă s-ar admite şi acest ultim aspect, până în prezent din actele dosarului nu rezultă cu certitudine că una din infracţiunile care ar atrage condamnarea inculpatului B.R ar fi comisă după data de 22.04.2012, când prin legea 286/2009, pentru modificarea şi completarea codului penal a fost introdusă instituţia confiscării extinse. Textul de lege care instituie confiscarea extinsă, chiar dacă este vorba de o măsură de siguranţă, trebuie să respecte condiţia neretroactivităţii.
În acest context, măsura de siguranţă a confiscării extinse poate fi aplicată doar dacă atât infracţiunea care ar determina condamnarea cât şi actele anterioare acesteia din care provin bunurile ce ar face obiectul confiscării extinse au fost comise după intrarea în vigoare a dispoziţiilor art. I pct.2 din Legea nr. 63/2012.
Pentru toate aceste considerente, judecătorul de drepturi şi libertăţi, în baza disp. art.250 rap. la art.249 alin.5 C.p.p, va admite contestaţia formulată de petenţii şi în consecinţă, va desfiinţa ordonanţa atacată iar pe fond,  va dispune ridicarea măsurii sechestrului asiguratoriu asupra autoturismelor.

        DISPUNE :

În baza disp. art.250 rap. la art.249 alin.5 C.p.p, admite contestaţia formulată de petenţi şi în consecinţă, desfiinţează ordonanţa atacată iar pe fond, dispune ridicarea măsurii sechestrului asiguratoriu asupra autoturismului marca Maserati, şi asupra autoturismului marca Land Rover-Range Rover Sport.
 În baza art. 275 C.p.p. cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia.
         Definitiva.
         Cercetată în cameră de consiliu şi pronunţată in şedinţa publica azi .

          Judecător de drepturi şi libertăţi,
                           SS