Citeste şi

  • Nu am gasit decizii asemanatoare!

Îndreptarea erorii materiale  din titlul de proprietate


Constată că prin cererea înregistrată sub nr.  5314/25.11.2013 , reclamanta AJ , a solcitat îndreptarea erorii materiale  din titlul de proprietate 117653/29.03.1995 şi  TP 117576 din 11.04.1995 , emise de  Comisia Judeţeană de fond funciar Bacău .
            În motivarea  cererii, reclamanta precizează că în TP  117576 din 11.04. 1995 s-a trecut în mod eronat ca moştenitor  AN, numele acestuia fiind ANN şi în ambele titluri de proprietate, s-a trecut în mod eronat AI , numele acesteia fiind AE.
            La data de 11.02.2014 , reclamanta depune precizări la acţiunea principală şi  solicită instanţei  şi modificarea TP  nr. 202588 din 1996 , în ceea ce priveşte vecinii .
             La termenul din 30  mai 2014 , cauza a fost suspendată , din  lipsa părţilor  şi a fost repusă pe rol la data de  18.06.2014
            Instanţa, din oficiu, a invocat la termenul de judecată din 22 august 2014 , excepţia  lipsei  calităţii procesuale pasive a pârâtei şi a acordat termen  pentru ca reclamanta să pună concluzii pe această excepţie .
           Prezente în instanţă  la termenul din 19 septembrie 2014 , ambele părţi au solicitat admiterea excepţiei invocate.
           Analizând cu prioritate excepţia  lipsei calităţii procesuale pasive,instanţa o găseşte întemeiată şi o va admite .
            A determina calitatea juridică procesuală, înseamnă a identifica atât persoana căreia legea îi acordă dreptul la acţiune  în sens activ, cât şi persoana împotriva căreia acţiunea se îndreaptă (legitimare pasivă ) ori în cauza de faţă , pârâta  AE, nu are calitate procesuală  pasivă în sensul că  nu este persoana ce poate aduce modificări titlului de proprietate, aşa cum solicitat reclamanta, deoarece titlul de proprietate nu a fost emis de către pârâtă . 
             Faţă de aceste considerente, va admite excepţia invocată de instanţă şi va respinge cererea reclamantei ca fiind introdusă  împotriva unei persoane  fără calitate procesuală pasivă.