Citeste şi

  • Nu am gasit decizii asemanatoare!

Invocarea în mod direct a unei excepții de neconstituționalitate în fața instanței de judecată, fără a exista în prealabil o cauză pe rolul acesteia.


Invocarea în mod direct a unei excepții de neconstituționalitate în fața instanței de judecată, fără a exista în prealabil o cauză pe rolul acesteia.

În prezenta cauză, condamnatul B. V. a invocat în mod direct o excepție de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 4 din Legea nr. 187 / 2012 de punere în aplicare a Codului Penal, deoarece ar contraveni principiului aplicării legii penale mai favorabile. Petentul a arătat că aplicarea art. 15 Cod Penal trebuie admisă și în cazul în care maximul special al pedepsei coincide ori este mai mare decât pedeapsa aplicată.
Potrivit art. 29(1) din Legea nr. 47 / 1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, aceasta „decide asupra excepţiilor ridicate în faţa instanţelor judecătoreşti sau de arbitraj comercial privind neconstituţionalitatea unei legi sau ordonanţe ori a unei dispoziţii dintr-o lege sau dintr-o ordonanţă în vigoare, care are legătură cu soluţionarea cauzei în orice fază a litigiului şi oricare ar fi obiectul acestuia”. Din conținutul acestui text de lege se desprinde concluzia firească că excepția de neconstituționalitate poate fi ridicată doar în cursul unui proces deja început și aflat pe rolul instanțelor judecătorești ori de arbitraj comercial, litigii care presupun o cerere prin care se solicită recunoașterea unui drept ori interes legitim încălcat ori prin care se dispune trimiterea în judecată a unei persoane prin rechizitoriu. Prin urmare, este inadmisibilă invocarea unei excepții de neconstituționalitate direct în fața instanței de judecată, fără ca persoana în cauză să solicite recunoașterea unei pretenții separate de către aceasta.
Prin urmare, având în vedere considerentele mai sus arătate, Tribunalul a respins ca inadmisibilă cererea formulată de condamnatul B. V. având ca obiect excepția de neconstituționalitate a art. 4 din Legea nr. 187 / 2012.