Citeste şi

  • Nu am gasit decizii asemanatoare!

Nulitate recurs


Prin acţiunea civilă înregistrată la Judecătoria C. reclamanta G.M.E.M. a chemat în judecată pe pârâtul G.M.I.V. solicitând desfacerea căsătoriei prin divorţ, în principiu prin acordul părţilor, fără motivarea hotărârii şi fără stabilirea de culpe, urmând ca reclamanta să-şi reia numele avut anterior căsătoriei, acela de „Gruber”. Prin Încheierea din data de 03.06.2013, Judecătoria C., constatând că, deşi legal citate, părţile nu s-au prezentat în faţa instanţei şi nu au cerut judecarea cauzei în lipsă, în temeiul dispoziţiilor art. 411 alin. 2 noul cod de procedură civilă, a suspendat judecarea cauzei. Împotriva încheierii a declarat recurs reclamanta solicitând repunerea pe rol a cauzei, întrucât procedura de citare cu ea nu a fost legal îndeplinită, arătându-se că citaţia nu a fost înmânată ei personal ori reprezentantului legal sau convenţional, ci numitei M.S., are nu o reprezintă, situaţie faţă de care suspendarea judecării cauzei s-a dispus în mod cu totul nelegal. În drept, a invocat dispoziţiile art. 242 alin.1 pct. 2 cod procedură civilă. 
Examinând recursul sub aspectul redactării cererii şi motivelor de recurs, Tribunalul a constatat că acesta este nul, fiind invocate dispoziţiile art. 486 alin. 2 noul cod de procedură civilă, dispoziţii ce prevăd că la cererea de recurs se va ataşa împuternicirea avocaţială, cerinţă prevăzută sub sancţiunea nulităţii, conform dispoziţiilor art. 486 alin. 3 noul cod de procedură civilă. Instanţa de control judiciar a reţinut că, din coroborarea dispoziţiilor art. 83 alin. 3 noul cod de procedură civilă cu dispoziţiile art. 486 alin. 2, alin. 3 noul cod de procedură civilă, rezultă că recursul declarat de reclamanta G.M.E.M. este nul sub aspectul redactării cererii şi motivelor de recurs de către parte personal, fără a fi asistată de avocat, întrucât împuternicirea avocaţială a apărătorului care s-a prezentat pentru susţinerea recursului poartă data de 02.12.2013, admiţându-se excepţia nulităţii recursului şi constatându-se nul recursul declarat de reclamanta G.M.E.M. împotriva Încheierii din data de 03.06.2013, pronunţată de Judecătoria C.