Citeste şi

  • Nu am gasit decizii asemanatoare!

Obiectul procedurii camerei preliminare. Contestație împotriva hotărârii primei instanțe prin care au fost respinse excepțiile formulate de inculpat. Respingere.


Analiza materialului probator se face de către instanța de judecată sub două aspecte, respectiv sub cel al legalității și cel al temeiniciei. Din cele două aspecte, obiectul camerei preliminare se limitează doar la verificarea legalității administrării probelor, a actelor de procedură și a legalității actului de sesizare a instanței, fiind excluse orice aprecieri cu privire la temeinicia materialului probator ori a rechizitoriului. Aceasta din urmă activitate este specifică fazei de judecată, unde în timpul cercetării judecătorești probele sunt administrate în mod nemijlocit și în ședință publică, fiind supuse dezbaterii contradictorii orale a părților din procesul penal.
Prin urmare, nu pot fi primite susținerile inculpatul în sensul că din analiza probelor ar fi trebuit adoptată o altă soluție în ceea ce îl privește. Oricât de eronată ar fi aprecierea procurorului de caz, cenzurarea acesteia se face de către instanța judecătorească în faza de judecată, unde probele sunt supuse dezbaterii contradictorii orale a părților. De asemenea, doar în această fază atât inculpatul cât și părțile ori alți participanți procesuali pot propune administrarea oricăror alte probe care să demopnstreze orice aspecte, împrejurări ori fapte apreciate ca fiind în sprijinul intereselor lor.