Citeste şi

  • Nu am gasit decizii asemanatoare!

Pe calea contestaţiei la executare nu pot fi invocate apărări de fond în situaţia în care titlul executoriu este o hotărâre judecătorească


Împotriva  contestatorului –  debitor  s-a  declanşat  procedura  executării  silite  în dosarul nr.289/2013 pe  rolul   executorului  judecătoresc  T  din Tecuci la cererea  intimatei – creditoare  (  fost angajator)  în baza  titlului  executoriu  constând  din  decizia  civilă nr. 452/2013 a Tribunalului   S.
 In baza acestei  hotărâri irevocabile  a  fost obligat  pârâtul  V  S să restituie reclamantei  suma de 11920  lei  şi să  plătească  suma  de 1800  lei  cheltuieli de  judecată.
Prin încheierea  pronunţată la data de 11.11.2013  a  Judecătoriei  Tecuci s-a  încuviinţat această  executare  silită.
 Ca atare s-a  emis  somaţia  nr. 289/21.11.2013 către  debitor, somaţie  ce i-a  fost   comunicată  acestuia la data de  25.11.2013 ( fila  58  dosar).
Apărarea  invocată de  contestator  în sensul  că prin sentinţa  civilă   9028/2013 a  Judecătoriei   Galaţi a  fost implicit anulat  titlul executoriu  în baza  căruia s-a  pornit  executarea  împotriva  sa  nu este  fondată pentru  următoarele   motive:
  Prin   sentinţa  civilă  9028/2013 a  Judecătoriei  Galaţi a  fost obligată pârâta –  debitoare  SC A – SRL la  plata  unei amenzi  civile  în favoarea  statului în sumă de  20 lei / zi de  întârziere, de la  pronunţarea  prezentei  hotărâri  şi până la   îndeplinirea  efectivă a  obligaţiei  de reintegrare  în  muncă  dispusă   prin  titlul  executoriu  reprezentat de  sentinţa  civilă   999/2008  a  Tribunalului   G  în dosarul  nr.1208/121/2008,  modificată  şi irevocabilă  prin  decizia  civilă  124/R/30.01.2009  a  Curţii  de  Apel  Galaţi.
 Deci este  vorba  despre aplicarea  dispoziţiilor art.  580  ind.  3  alin. 1  V. C.p.c.  în referire  la un alt  titlu  executoriu  şi  anume  sentinţa  civilă 999/2008  a Tribunalului  Galaţi irevocabilă prin decizia  civilă   124/R/30.01.2009  a  Curţii  de  Apel Galaţi când angajatorul  său a  fost obligat să-l reintegreze   pe  V S în  funcţia deţinută anterior  concedierii. Acest  titlu  executoriu  este anterior  titlului  executoriu  ce  face  obiectul prezentei  executări  silite  împotriva  contestatorului  şi care  nu  are nicio  legătură  cu prezenta  executare.
  Instanţa  reţine că  nu este  vorba  nici  despre vreo  compensare are  să fie  invocată în această  fază între  suma  pe  care o  are de   restituit  şi vreo  eventuală  sumă de primit cu  titlul de  drepturi salariale,  neinvocând  vreun alt  titlu  executoriu în favoarea sa.
De asemenea  instanţa  reţine  că  nu s-au  invocat  neregularităţi privind  forma actelor de executare  silită  emise  împotriva   sa  în dosarul 289/2013, acestea  îndeplinind cerinţele  prevăzute de  lege.
Cum pe  calea  contestaţiei la  executare  nu pot  fi  invocate apărări de fond deoarece  titlul  executoriu  este  o  hotărâre  judecătorească,  instanţa urmează ca  în temeiul art.711  şi următoarele   C.p.c. să  respingă contestaţia  la  executare  ca  nefondată.
 Conform art.453  rap. la art. 451 al.2  C.p.c.  instanţa  urmează  a  obliga  pe  contestator   să plătească intimatei  suma  de 500  lei din onorariul  total  de  2000  lei cu titlul de  cheltuieli de judecată, având  în vedere proporţionalitatea acestui  onorariu  în raport  cu  complexitatea  prezentei cauze  şi ţinând   seama  şi de  circumstanţele  cauzei –  calitatea de  fost angajat al  contestatorului  care a  avut  mai  multe  procese cu angajatorul  său – intimata.