Citeste şi

  • Nu am gasit decizii asemanatoare!

plângere soluţii de neurmărire/netrimitere judecată (art.340 NCPP)


1. Tip document:  Hotărâre
2. Număr document: 6
3. Data elaborării documentului 10.03.2015
4. Titlu încheiere cameră preliminară nr.6/09.03.2015
5. Domeniu asociat: „  plângere soluţii de neurmărire/netrimitere judecată (art.340 NCPP).
6. Autor: Judecătoria Marghita
7. TEXT

Constată că în dosarul nr. /P/2014 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Marghita, s-a dispus prin Ordonanţa din clasarea plângerii penale formulate de petentul C. I., domiciliat în …., sat … nr. , jud. Bihor, cu privire la săvârşirea infracţiunii de fals intelectual prev. de art. 289 Vechiul Cod Penal, în baza art. 315 alin. 1 lit. b) Cod proc. pen., art. 314 lit. a) şi art. 16 Cod proc. penală.
Plângerea a fost formulată pe numele angajaţilor comunei …, care ar fi falsificat adeverinţa nr. … şi care a fost rectificată în şedinţa comisiei Legii 18/91 din ….
După începerea urmăririi penale in rem, a fost audiat petentul şi numita B. B..
Fiind audiat C. I. acesta a declarat că nu ştie când a luat la cunoştinţă despre adeverinţa cu nr. …, care a fost modificată la data de 8.12.1999 în şedinţa Comisiei de aplicare a . Legii 18/1991 şi nici nu ştie în ce dosar a fost depusă deoarece el se judecă cu numita B. B. şi soţul acesteia B. P. din 1992.
B. B., fiind audiată aceasta a declarat că nici ea nu are nici o cunoştinţă adeverinţa cu nr. …., iar ea a depus la procesele cu Covaci Iosif adeverinţa  nr. …, pentru suprafaţa de 0,77 ha.
Organele de urmărire penală, au apreciat corect că termenul de prescripţie  cu privire la săvârşirea faptei de fals intelectual a fost prescris, acesta începând în data de …, până să fi adoptat această soluţie, organele de urmărire penală au avut un rol activ, audiind persoana vătămată, examinând adeverinţa nr. …, audiind în calitate de martor pe numita B.B..şi fotocopiind atât actele care au stat la baza dosarului civil … cât şi hotărârile judecătoreşti date în aceste dosare.
Ordonanţa a fost comunicată petentului la data de 08.07.2014 şi a fost atacată cu plângere la prim procuror la data de 07.08.2014.
Plângerea a fost respinsă de către prin procurorul parchetului prin ordonanţa din data de 25.08.2014 în dosarul nr. ..2014, menţinându-se soluţia dată de procurorul de caz.
La data de  … ordonanţa prim procurorului a fost comunicată cu petentul.
La data de 31.10.2014, petentul depune o plângere înregistrată în dosarul nr. …/2014, care însă a fost calificată greşit de către judecătorul stagiar al instanţei, ca fiind o  acţiune civilă, în contextul în care petentul ar fi folosit în conţinutul intelectual al plângerii termene ca „mobilul acţiunii”, „pârâţi”, şi „solicit daune”. Calificată ca o acţiune civilă, aceasta a fost anulată în procedura prealabilă potrivit art. 200 Cod proc. civ., întrucât pârâtul nu şi-ar fi îndeplinit obligaţiile impuse de instanţă.
Încheierea nr. …, dată de judecătorul stagiar, a fost atacată cu cerere de reexaminare care a fost respinsă de completul de fond funciar civil al instanţei.
Ca urmare a depunerii împotriva acestei hotărâri a unei contestaţii în care  s-au criticat actele procurorilor Parchetului de pe lângă Judecătoria Marghita, judecătorul de cameră preliminară a solicitat parchetului să comunice dacă petentul a avut în instrumentare dosare penale  în care s-a aplicat soluţia clasării.
Urmare a adresei înaintate parchetului, al prezentul dosar au parvenit cele două dosare de urmărire penală mai sus indicate.
Pe cale de consecinţă, instanţa a calificat, astfel, contestaţia depusă la data de 30.01.2015 şi respectiv cererea depusă la data de 31.10.2014 drept o plângere contra ordonanţelor procurorului, calificată juridic potrivit art. 340 Cod proc. penală.
Este culpa petentului că nu a ştiut să îşi descrie starea de fapt din plângerea iniţială depusă la data de 31.10.2014, însă raportat la actele sus menţionate, consideră că plângerea a fost depusă în termen de 20 de zile de la comunicarea ordonanţei prim procurorului.
Astfel, instanţa consideră în acord cu art. 340 Cod proc. penală, că plângerea împotriva actelor procurorului a fost făcută în termenul legal de 20 de zile, însă aceasta nu este întemeiată, aspect argumentat mai sus.
Bunăoară, organele de urmărire penală au apreciat în mod corect că a intervenit prescripţia răspunderii penale cu privire la fapta de fals intelectual.
Instanţa este de acord cu starea de fapt şi cu motivarea de drept reţinută de către procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Marghita.
În fapt se reţine că petentul C. I.a reclamat Comisia de Aplicare a Legii nr. 18/1991 în legătură cu săvârşirea infracţiunii de fals intelectual cu privire la redactarea adeverinţei nr. ..
Aşa cum reţine şi parchetul, la data de 08.12.1999 s-a împlinit atât termenul general cât şi termenul special de prescripţie.
Faţă de aceste aspecte, instanţa constată că în caz este incident art. 16 alin. 1 lit. f) din Noul Cod penal.
Având în vedere cele reţinute mai sus, în baza art. 341 alin. 6 lit. a) Cod proc. pen., instanţa va respinge ca nefondată plângerea împotriva ordonanţei parchetului din data de 21.07.2014 dată în dosarul nr. ./P/2014 şi ordonanţei din data de .. dată în dosarul nr. …2014 ale Parchetului de pe lângă Judecătoria Marghita.
În baza art. 275 alin. 2 Cod proc. pen. va obliga petentul la plata sumei de 200 lei, reprezentând cheltuieli de judecată în favoarea statului.

PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN NUMELE LEGII
DISPUNE

În baza art. 341 alin. 6 lit. a) Cod proc. pen., respinge ca nefondată plângerea împotriva ordonanţei parchetului din data de 21.07.2014 dată în  dosarul nr. …P/2014 şi ordonanţei din data de … dată în dosarul nr. …/2014 ale Parchetului de pe lângă Judecătoria Marghita, formulată de petentul C. I. domiciliat în …, sat …nr. …, jud. Bihor.
În baza art. 275 alin. 2 Cod proc. pen. obligă petentul la plata sumei de 200 lei, reprezentând cheltuieli de judecată în favoarea statului.
Definitivă.
Pronunţată în şedinţa publică din data de 09 martie 2015.

Judecător, Grefier,