Citeste şi

  • Nu am gasit decizii asemanatoare!

Sistare pensie întreţinere. pârât major , care a fost respins la examenul de bacalureat, considerat că nu se află în continuarea  studiilor.


Instanta, avand in vedere actele si lucrarile dosarului, retine urmatoarele:
Prin sentinţa  civilă  nr. 211 din 26 ianuarie 2012 a Judecatoriei Tecuci a fost obligat paratul P I sa plateasca reclamantului P M-Z suma de … lei lunar cu titlul de pensie de intretinere, incepand de la data de ….. si pana la terminarea studiilor, dar nu mai tarziu de 26 de ani.
Din adeverinta de la fila 5 dosar rezulta ca paratul a participat la examenul de bacalaureat in sesiunea  august –septembrie 2013, avand rezultatul respins .
Paratul a fost de acord cu sistarea pensiei de intretinere in favoarea sa.
Conform art.531 N. Cod  Civil  „  dacă   se  iveşte  o  schimbare  în ceea  ce  priveşte  mijloacele  celui  care  prestează  întreţinerea şi  nevoia   celui  care o  primeşte,  instanţa  de  tutelă,  potrivit  împrejurărilor,  poate  mări  sau  micşora  pensia  de  întreţinere  sau  poate  hotărî   încetarea  plăţii  ei”.
  Constatând  că  reclamantul  –  tata a  făcut  dovada  ca paratul – fiul sau major,  nu se mai afla in continuarea studiilor , instanţa  va admite  acţiunea  şi  va dispune sistarea pensiei de întreţinere la care reclamantul a fost obligat în favoarea pârâtului – major în continuarea studiilor, conform  sentinţei  civile nr. 211/26 ianuarie 2012 a Judecătoriei Tecuci.