ARTICOLUL 210 Decizia sau dispoziţia de soluţionare Competenţa de soluţionare a contestaţiilor. Decizia de soluţionare


ARTICOLUL 210

Decizia sau dispoziţia de soluţionare

(1) În soluţionarea contestaţiei, organul competent se pronunţă prin decizie sau dispoziţie, după caz.

(2) Decizia sau dispoziţia emisă în soluţionarea contestaţiei este definitivă în sistemul căilor administrative de atac.