ARTICOLUL 217 Respingerea contestaţiei pentru neîndeplinirea condiţiilor procedurale Soluţii asupra contestaţiei


ARTICOLUL 217

Respingerea contestaţiei pentru neîndeplinirea condiţiilor procedurale

(1) Dacă organul de soluţionare competent constată neîndeplinirea unei condiţii procedurale, contestaţia va fi respinsă fără a se proceda la analiza pe fond a cauzei.

(2) Contestaţia nu poate fi respinsă dacă poartă o denumire greşită.