Citeste şi

  • Nu am gasit decizii asemanatoare!

Art. 214 Cod Fiscal Alte produse accizabile


 

 

 

Art. 214

Declaraţiile de accize

(1) Orice operator economic plătitor de accize are obligaţia de a depune la autoritatea competentă o declaraţie de accize pentru fiecare lună, indiferent dacă se datorează sau nu plata accizei pentru luna respectivă.

(2) Declaraţiile de accize se depun la autoritatea competentă de către operatorii economici plătitori până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei la care se referă declaraţia.

(3) Operatorii economici care achiziţionează produsele prevăzute la art. 207 lit. a)–c) şi f)–l) pentru uzul propriu, precum şi persoanele fizice care efectuează achiziţii intracomunitare de produse prevăzute la art. 207 lit. h), i) şi l) depun o declaraţie de accize la autoritatea competentă până la data prevăzută pentru plata acestor accize, numai atunci când datorează accize. Modelul declaraţiei se reglementează prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

Codul Fiscal actualizat prin:

OG 28/2013 – privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare din 27 august 2013, Monitorul Oficial 553/2013;

OUG 109/2009 – pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal din 7 octombrie 2009, Monitorul Oficial 689/2009;

Legea 343/2006 – pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal din 17 iulie 2006, Monitorul Oficial 662/2006;

Legea 343/2006 – pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal din 17 iulie 2006, Monitorul Oficial 662/2006;

Legea 343/2006 – pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal din 17 iulie 2006, Monitorul Oficial 662/2006;

Legea 343/2006 – pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal din 17 iulie 2006, Monitorul Oficial 662/2006;

Art. 2141

Nivelul taxei speciale

Abrogat.

Abrogat.

Abrogat.

OUG 50/2008 – pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule din 21 aprilie 2008, Monitorul Oficial 327/2008;

OUG 50/2008 – pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule din 21 aprilie 2008, Monitorul Oficial 327/2008;

OUG 50/2008 – pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule din 21 aprilie 2008, Monitorul Oficial 327/2008;

OUG 110/2006 – pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal din 21 decembrie 2006, Monitorul Oficial 1028/2006;

OUG 110/2006 – pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal din 21 decembrie 2006, Monitorul Oficial 1028/2006;

Art. 2142

Exigibilitatea şi plata taxei speciale la bugetul de stat

Art. 2143

Scutiri