Art. 11 Codul muncii Încheierea contractului individual de muncă


Art. 11

Clauzele contractului individual de muncă nu pot conţine prevederi contrare sau drepturi sub nivelul minim stabilit prin acte normative ori prin contracte colective de muncă.