Citeste şi

  • Nu am gasit decizii asemanatoare!

Art. 135 Codul muncii Pauza de masă şi repausul zilnic Repausuri periodice


Art. 135

(1) Salariaţii au dreptul între două zile de muncă la un repaus care nu poate fi mai mic de 12 ore consecutive.

(2) Prin excepţie, în cazul muncii în schimburi, acest repaus nu poate fi mai mic de 8 ore între schimburi.